พระพุทธรูป หรือพระประธาน เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่เป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวม และเป็นประธานในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ดังนั้นหากเราได้มีโอกาส สร้างพระประธาน ถวายแก่วัดที่ขาดแคลน ก็จะเกิดอานิสงส์อันประเสริฐ ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญ ต่อผู้ที่ร่วมสร้างบุญ และอนุโมทนาบุญทุก ๆ ท่าน

watcharuensri-001

   เนื่องมาจาก ยังมีวัดหรือสถานปฎิบัติธรรมอีกหลายแห่ง ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล , ขาดแคลนปัจจัย ที่จะจัดสร้างพระพุทธรูป หรือพระประธาน ในหลาย ๆ โอกาส บางช่วงเวลามีผู้ร่วมทำบุญรวมเป็นปัจจัยจำนวนมาก เกินกว่าที่ต้องการ ในทางกลับกัน บางช่วงเวลา ก็มีผู้ร่วทำบุญน้อยเกินไปที่จะสร้างพระพุทธรูปได้ กองทุนสร้างพระประธาน เพื่อถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนนี้ จึงเป็นเสมือนผู้สะสมปัจจัยไว้ ในยามที่ไม่มีผู้ทำบุญ แต่มีวัดที่ต้องการพระพุทธรูป จะได้นำปัจจัยที่สะสมนี้ ไปสร้างพระพุทธรูปถวายได้ โดยไม่ติดขัด

   ท่านที่ต้องการสร้างพระประธาน โดยไม่เฉพาะเจาะจงวัดที่จะนำไปถวาย สามารถร่วมทำบุญได้ที่โครงการนี้ ตามกำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธาของท่าน หากสนใจร่วมทำบุญ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 094-945-5914

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
สมทบทุน กองทุนสร้างพระประธาน

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
1
คุณภควัฒน์ วิเศษละคร และครอบครัว
คุณพูลภักดิ์ พูลสวัสดิ์และครอบครัว
คุณอธิชา แซ่แต้และครอบครัว
คุณปิยวรรณ แดงดีแฃะครอบครัว
คุณเสาวนีย์ ขวัญเมืองและครอบครัว
คุณสุวารี สุรประพานิชและครอบครัว
ร้านพืชดีการเกษตร
นายวัชรากร หนูกุลและครอบครัว 
นายประเสริฐ ชูศรี
นางอมรรัตน์ ชูศรี
4,500 บาท
2 กองทุนทศบารมี , ณปภัช ตันติจริยางกูร 108 บาท
3 คุณภาณุมาศ พงษ์สุวรรณ และ อธิภู ลี 300 บาท
4 Narin Akachotikavanith 50 บาท
5 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 50 บาท
6 คุณคนธิชา เติมมงคลชัย และ คณะแก๊งค์ลูกหมี 7,750 บาท
7
คุณ สพโชค ชื่นวัฒนา
คุณ นันท์นภัส ชื่นวัฒนา
คุณ ประภาสน์ จันทวลี
คุณ สุนทรี จันทวลี
1,000 บาท
8 พนักงาน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ฝ่าย TE/TR 1,500 บาท
9 ผู้มีจิตศรัทธา และครอบครัว 100 บาท
10 นำเงินไปช่วยเทหล่อสร้างหลวงพ่อแก่นจันทร์ -10,000 บาท
11 นำเงินไปสมทบทุน สร้างพระประธาน วัดท่าสี จ.ลำปาง -5,000 บาท

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
สมทบทุน กองทุนสร้างพระประธาน

วันที่ รายชื่อ จำนวน
3/03/2558 คุณณปภัช เจษฎาวัฒน์ 500.00
3/03/2558 คุณดวงรัตน์ คงสุวรรณ 500.00
คุณทัศนีย์ เกตุบรรลุ 1,100.00
26/03/2558 ร้านเสื้อ fashionissuestore 500.00
2/04/2558
คุณทรงศิริ 100.00
ร้านปัตตานีสุขภัณฑ์ 100.00
เงินโอนจาก BAYA/x131045 1,000.00
ร้านถุงทอง ตลาดโบ๊เบ้
1,000.00
คุณศักดิ์ชัย พลเจริญชัย 67.00
นางวันวิภา คิโนชิตะ 222.20
นายวิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง 100.00
5/10/2558 นายวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว 100.00
21/11/2558 นางสาวสุภัชญา ทองห่อ 200.00
  คุณฉันท์ชาย กาญจนลักษณ์ 100.00
     
     
     
     
     
     

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 12

เมื่อวานนี้ 307

สัปดาห์นี้ 654

เดือนนี้ 2980

ทั้งหมด 724250