ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าภาพใหญ่ เป็นผู้นำถวายปัจจัยเพื่อก่อตั้งกองทุนพระไตรปิฎก แต่ขณะนี้ปัจจัยในกองทุนสร้างพระไตรปิฎก ก็เหลือจำนวนน้อยลง เนื่องจากว่าในแต่ละรอบ จะต้องนำเงินจากกองทุนไปใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระไตรปิฎก เช่น

  • สมทบในส่วนต่างที่จำนวนยังไม่พอซื้อชุดพระไตรปิฎก ในบางรอบ
  • ค่าเดินทาง ติดต่อ และเดินทางไปนำถวายพระไตรปิฎก
  • ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ณ วัดนั้น ๆ 
  • ตลอดจนเครื่องสังฆทาน ที่ต้องนำไปถวายด้วย ก็ดี
ทำให้จำเป็นที่จะต้องนำเงินของกองทุน เข้ามาใช้จ่ายในส่วนนี้ จึงขอเรียนเชิญ ทุก ๆ ท่าน ได้ร่วมกันร่วมสมทบทุน สร้างกองทุนของเรา ให้เข้มแข็ง ไม่ให้โครงการหนังสือพระไตรปิฎกต้องสะดุด หรือชะงักลง

**********************

เหตุผลในการจัดตั้ง กองทุนสร้างพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน

     เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ทางวัดได้มีประกาศออกไปว่า โครงการสร้างหนังสือพระไตรปิฎกจะดำเนินการจัดสร้างครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากขาดทรัพยากรและคณะกรรมการดำเนินการ บัดนี้ได้มี ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งความจำนงค์และให้การสนับสนุน โดยถวายปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดตั้งเป็น "กองทุนเพื่อโครงการจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฏก" ขึ้น เพื่อที่จะให้นำไปใช้ในช่วงที่ยังขาดปัจจัยไม่เพียงพอในการจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎกในแต่ละครั้ง

     จากเหตุผลดังกล่าว ทางกองทุนสารคนโธ จึงได้จัดตั้ง "กองทุนเพื่อโครงการจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายให้กับวัดที่ยังขาดแคลน" ขึ้น เพื่อที่จะสนับสนุนให้กับโครงการนำหนังสือพระไตรปิฏกไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนหรือหนังสือพระไตรปิฎกชำรุด ใช้การไม่ได้ ให้สามารถดำเนินต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่ถวายปัจจัย ในการจัดตั้งในครั้งนี้ด้วย

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
กองทุนจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก
(ยกยอดมาจากวัดเขานางบวช)

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
1 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (เจ้าภาพ ผู้ก่อตั้งกองทุนฯ)  
2 ตระกูลแก้วกำเนิด ตระกูลอุ่นใจ และตระกูลธรรมธวัชชัย 200.00
3 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
4 พระกุลวัฒน์ธนะ (เว็บพลังจิต) 500.00
5 คุณ devbara (เว็บพลังจิต) 100.00
7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
8 กองบุญรวมชุมชนมโนมยิทธิฯ (เว็บพลังจิต) 200.00
9 คุณ diya (เว็บพลังจิต) 111.11
10 คุณวิลาวัลย์  ตันสุนทรจิตร 300.00
11 คุณ มงคล18 100.00
12 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 100.00
13 คุณบุญมี คุณวิมล คุณคนธิชา คุณพีรพงษ์ เติมมงคลชัย 100.00
14 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 100.00
15 คุณบุญเลิศ  เกิดทรัพย์ 180.00
16 ตระกูลแก้วกำเนิด ตระกูลอุ่นใจ ตระกูลธรรมธวัชชัย 100.00
17 คุณวาสุเทพ (เว็บพลังจิต) 1,000.00
18 คุณจักริน เจริญภักดิ์ 800.00
19 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
20 คุณอิทธิชัย ทังสุพานิช 1,000.00
21 คุณวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว 200.00
22 คุณธารารัตน์ ปานเหลือง และครอบครัว 100.00
23 คุณณปภัช เจษฎาวัฒน์ 1,000.00
24 กองทุนทศบารมี , ณปภัช ตันติจริยางกูร 59.00
25 คุณคนธิชา เติมมงคลชัย และ คณะแก๊งค์ลูกหมี 7,750.00
26 นางสาวอิศราพร ขุมเพชร 300.00
27 นายวิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว 200.00
28 คุณณัฎฐาพัชญ์ สิงห์ประเสริฐ 500.00
     

 

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
กองทุนจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก 

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
13/02/2558 นางสาวปภาดา ทัตพรพันธ์,
นายวิศิษฐ์  นางอุไรรัตน์ นายบุญส่ง นายสาธิต มั่นสัตย์รักสกุล หนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่ม
15,000.00
13/02/2558 ผู้บริจาคตู้หนังสือ ลัดดา ตังคะกาญจน์และ เปรมมิกา  ศิริสิน คนละ 3700 บาท, จารุภา มรรคเจริญวุฒิ 500 บาท และกมลภัค อรรฆจิรัตฐิกาล 100 บาท 8,000.00
23/02/2558 จริยา หนูอินทร์ ชินาภัฑร หนูอินทร์  พรทิพย์ ธนวรรณ 100.00
3/03/2558 คุณณปภัช เจษฎาวัฒน์  500.00
3/03/2558 คุณดวงรัตน์ คงสุวรรณ  500.00
  คุณพ่อชำนาญ สร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ๑ ชุด 36,000.00
  ร้านปัตตานีสุขภัณฑ์ 200.00
  เงินโอนจาก BAYA/x131045 1,000.00
  ร้านถุงทอง ตลาดโบ๊เบ้ 1,000.00
5/10/2558 นายวิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง และครอบครัว 100.00
  คุณละอองดาว งามคีรี 750.00
  คณะผู้ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือแผ่เมตตา 132 จบ ปลดหนี้เวรกรรม 3,250.00
     
     
     
     
     
     

     ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ สมทบกองทุนสร้างหนังสือพระไตรปิฎกนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ sarakuntho@gmail.com หรือ โทร. 094-945-5914 หรือดูโครงการทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลนโครงการต่าง ๆ คลิกที่นี่


 กดแชร์

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 11

เมื่อวานนี้ 307

สัปดาห์นี้ 653

เดือนนี้ 2979

ทั้งหมด 724249