กองทุนนี้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอุปสมบท แต่ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็นในการอุปสมบท โดยต้องเป็นผู้ที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ และมีความตั้งใจจริง ในการที่จะบวชเป็นพระภิกษุ

IMG 1129
* ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต เครดิตเจ้าของภาพ ตามรูปภาพครับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณเอกสิทธิ์ วิริยจารี และครอบครัว 9,200.00
  คุณดารณี คุณภารดี เพ็ญเจริญ
คุณศิริพร คุณณรัฐ พลายหิรัญ
9,000.00
  คุณวรณัน บูรณภักดี
คุณนฤมล บรรทร และครอบครัว
คุณวิศนี วัจนะพุกกร และครอบครัว
คุณอนุสรา จันเกษม และครอบครัว
2,300.00
  คุณศรุดา คุณธนปัญญา 11,500.00
  คุณประวินทร์ คุโรวาท 11,500.00
  คุณโจ คุณวันดี 11,200.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (Prinn)
8,260.00
  คุณสุวภัทร รัชสุรีย์ 1,000.00
  คุณอภิสฎาภาส์ เตชะวรรณเวคิน 4,500.00
  นางประทุม อรกิจ 100.00
  นางสาวพจมาศ อรกิจ และนายฐานันดร อรกิจ 100.00
  คุณชลธิชา ไชยทิพย์ 4,150.00
  คุณชุมพล คุณลาวัลย์ สัมมามุข 2,000.00
  คุณวีกิจ  จิรวิจิตร 1,000.00
  คุณณรงค์รัฐ ภู่วรวรรณ 12,000.00
  คุณอนันต์ นามะศิริ 1,000.00
  คุณพิชชาพลอย  ปานะดิษฐ 200.00
17 ม.ค.2559 คุณวีกิจ จิรวิจิตร 2,000.00
  นางวนิดา  ภู่อารีย์  1,000.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 7

เมื่อวานนี้ 307

สัปดาห์นี้ 649

เดือนนี้ 2975

ทั้งหมด 724245