* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และได้ทำพิธีบวชไปแล้ว ครั้งต่อไปจะทำพิธีบวชในวันที่ 25 , 29 พ.ค และ วันที่ 4 มิ.ย. 60 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

     ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย" ตามจำนวนที่มีเจ้าภาพบวชให้ ค่าใช้จ่ายองค์ละ 7,070 บาท กำหนดทำพิธีบวช ในวันที่ 10 และ 14 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดนครราชสีมาIMG 1129

IMG 1129
* ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

รายการเครื่องอัฐบริขาร และของใช้ในพิธีบวช

S 3907609

สามารถเลือกเป็นเจ้าภาพรายการไหนก็ได้หรือทำตามกำลังศรัทธา

  1. ผ้าไตรจีวร 9 ขันธ์ ชุดละ 2,700 บาท
  2. สบง  2 (9ขันธ์) ผืนๆละ 200 บาท
  3. อังสะ 2 ตัวๆละ 120 บาท
  4. บาตรพระ  950 บาท
  5. ตาลปัตร 300 บาท
  6. รองเท้า 200 บาท
  7. ปัจจัยถวาย พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด พระนั่งอันดับ 2,500 บาท

รวมทั้งหมด 7,070 บาท (ผู้ที่แสดงความจำนงค์ รับเป็นเจ้าภาพ กรุณาโอนปัจจัย ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งรายชื่อ)

หมายเหตุ

  1. กำหนดวันทำพิธีบวช อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้บวช และอื่น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางกองทุนจะแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบล่วงหน้า
  2. ผ้าไตรที่เลือกใช้ 9 ขันธ์ เพราะเป็นผ้าไตรที่ตัดถูกต้องตามพระวินัย และทนใช้นาน เพราะพระองค์ที่จะบวช มีความตั้งใจจะบวชนาน จึงต้องใช้ผ้าไตร 9 ขันธ์

สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"
หมายเลขบัญชี 405-816888-0

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
*ทำพิธีบวชไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  พัชรนันท์ ไชยมหาพฤกษ์ เป็นเจ้าภาพผ้าไตร *ทำพิธีบวชไปแล้ว 2,700.00
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ *ทำพิธีบวชไปแล้ว 200.00
  นายอมรวัฒน์ ชาติสัจจาสิทธิ์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน *ทำพิธีบวชไปแล้ว 300.00
  น.ส.ดวงรัตน์ บุญสิทธิ์ พร้อมครอบครัว *ทำพิธีบวชไปแล้ว 200.00
  นายธนพล จุลไกวัลสุจริต
น.ส กนกรดา สุพรรณพิศ
ด.ช ณัฐธเนศ จุลไกวัลสุจริต
ด.ญ จารีย์รดา จุลไกวัลสุจริต
ด.ช สันต์ศกร จุลไกวัลสุจริต
ขออุทิศให้คุณพ่อ สุวรรณ จุลไกวัลสุจริต
ขออุทิศให้คุณแม่สุคนธา จุลไกวัลสุจริต
*ทำพิธีบวชไปแล้ว
2,000.00
     

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  ไม่ประสงค์ออกนาม 080-xxx-x469 500.00
  คุณธีรเตชิน ฤทธิ์ประเสริฐ 1,500.00
  คุณจุฑาทิพย์ นางสาวอภิรดี นางสาวเพ็ชรี พลอินทร์ 4,670.00
  คุณประเสริฐ เจริญเกียรติบวร
ผลบุญนำส่งให้ถึงเจ้ากรรมนายเวร ของนายโจ้วบู้ แซ่โจว
14,010.00
  ครอบครัวจิรเมธกุล 200.00
  น.ส.กมลวรรณ ไตรจรูญเลิศ 1,000.00
  นางสาวสุมนทิพย์ - นางสาวเอกจรี 500.00
  อุทิศให้น้องนรินทร์ สุทธิจิตร บุตรของ นลินาสน์ สุทธิจิตร  4,670 บาท 4,670.00
  คุณปสฎา ยี่สุ่นแซม 100.00
  คุณณปภัช เจษฎาวัฒน์ 100.00
  นางสาววิภาวี ศิริจักรวาล 200.00
  นายวัชณุพันธ์ และนางอติพร วณิชชาภิวงศ์ 1,000.00
  คุณรุจิภาส เมธาวุฒิไกร 7,070.00
  คุณสิวลี สุคันธวณิช (ผ้าไตร + รองเท้า) 2,900.00
  คุณนภา สมกุศล 200.00
  นายวัชณุพันธ์ และนางอติพร วณิชชาภิวงศ์ 1,000.00
  นางสาวพิกุลทอง  แก้วดวงตา 7,070.00
  คุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี และ คุณทิพธิดา สุขุม 7,070.00
  คุณธฤตา นาคพันธุ์ 2,700.00
  นางสาวนุชศรา  รีละชาติ 2,700.00
  น.ส วรรณศิกา กันสุทธิ และนายมารุต นิธิประภาวัฒน์ 1,000.00
  อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของนายประวิทย์  อ่องจรูญ 3,600.00
  นางสุจิตร์ สิริธุระ และครอบครัว , น.ส สุมิตรา สิริธุระ 3,200.00
  นายมงคล  จิรเมธวรพงศ์ 1,000.00
  นายกมล ศรีสวัสดิ์ 14,140.00
  ร.อ.หญิง จิรประภา และ ด.ช.คามิน จารีรักษ์ 120.00
  นายประเสริฐ ยิ่งจรูญกิจ
นางสาว ธิดารัตน์ คำทะ
10,000.00
  บ. เชอร์ลี่ย์เจมส์ จำกัด 7,070.00
  คุณทิพธิดา สุขุม 1 รูป 7,070.00
  คุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี 2 รูป  14,140.00
     
  * ปิดโครงการ  

 

อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระ

     ส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยถูกเราเคยฆ่า เคยทรมาน หรือกรรมที่เราทำหนักๆ ไว้กับคน และ สัตว์ อย่างเช่น ทำแท้ง จะช่วยส่งวิญญาณของลูกให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ไม่มีความทุกข์ ความหม่นหมอง ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี แก้กรรมให้กับผู้ที่ เคยทำแท้ง เคยฆ่าคน เคยทรมานสัตว์ ซึ่งอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชนี้มีมากล้น ซึ่งสามารถทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้อาฆาตพยาบาทเรา จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่พยาบาทจองเวรอีกต่อไป

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 24

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 276

เดือนนี้ 5556

ทั้งหมด 462868