* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว

     ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย" ตามจำนวนที่มีเจ้าภาพบวชให้ ค่าใช้จ่ายองค์ละ 7,070 บาท กำหนดทำพิธีบวช ในวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดอุทัยธานี

IMG 1129
* ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

รายการเครื่องอัฐบริขาร และของใช้ในพิธีบวช

S 3907609

สามารถเลือกเป็นเจ้าภาพรายการไหนก็ได้หรือทำตามกำลังศรัทธา

  1. ผ้าไตรจีวร 9 ขันธ์ ชุดละ 2,700 บาท
  2. สบง  2 (9ขันธ์) ผืนๆละ 200 บาท
  3. อังสะ 2 ตัวๆละ 120 บาท
  4. บาตรพระ  950 บาท
  5. ตาลปัตร 300 บาท
  6. รองเท้า 200 บาท
  7. ปัจจัยถวาย พระอุปัชฌาย์ พระคู่สวด พระนั่งอันดับ 2,500 บาท

รวมทั้งหมด 7,070 บาท (ผู้ที่แสดงความจำนงค์ รับเป็นเจ้าภาพ กรุณาโอนปัจจัย ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งรายชื่อ)

หมายเหตุ

  1. กำหนดวันทำพิธีบวช อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้บวช , ความพร้อมของคณะสงฆ์ และอื่น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางกองทุนจะแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบล่วงหน้า
  2. ผ้าไตรที่เลือกใช้ 9 ขันธ์ เพราะเป็นผ้าไตรที่ตัดถูกต้องตามพระวินัย และทนใช้นาน เพราะพระองค์ที่จะบวช มีความตั้งใจจะบวชนาน จึงต้องใช้ผ้าไตร 9 ขันธ์
  3. หากมีการเลื่อนวันทำพิธี ท่านที่ร่วมทำบุญไม่สะดวกที่จะมาร่วมพิธีบวช และต้องการขอเงินคืน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งด้านล่าง ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่านภายใน 7-10 วัน

สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"
หมายเลขบัญชี 405-816888-0

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณวิเชษฐ  อัญญะสวัสดิ์
* ทำพิธีบวช 5 รูป (กรณีพิเศษ) วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ จ.สุพรรณบุรี
18,680.00
  อนุชา-มัณฑนา-ธัญรัตม์-ศุภกานต์ วงศ์ศุภลักษณ์ 2,700.00
  ณัฐชา-วิรัช-อนงค์-เอกราช เขียวชะอุ่ม และ อเล็กซ์ บัดด์ 950.00
  พัชนียา แสวงศักดิ์ และครอบครัว 800.00
  ชลิดา ยิ่งกุลวณิช และครอบครัว 800.00
  อัญชลี-รุจิเมศวร์-เรืองฤทธิ์ สมเกียรติวีระ 520.00
  ครอบรัว ดิเรกฤทธิ์ อารยา จิลลานนท์ 500.00
  วัลลภ-นนทลี-ลักษณา-ภุชชงค์ เขียวชะอุ่ม 500.00
  วันทนี-คณิณ-ชนัญญา แสนเดช 300.00
  ขวัญกมล กระจ่างสด และครอบครัว 300.00
  มานพ เขียวชะอุ่ม และครอบครัว 200.00
  คุณเพ็ญภา สุนทรหิรัญ ทำบุญ สบง 2 ผืน 400.00
  นางสาวอรยา ทองแพง พร้อมครอบครัว ถวายบาตร 1 ใบ 950.00
  คีตภัทร ชัยยาวาณิช 200.00
  นส.รัตน์สุดา คำมุงคุณ และครอบครัว
ถวายผ้าไตรจีวร 9 ขันธ์ 1 ชุด
2,700.00
  คุณนาทสุดา วสุธาสวัสดิ์ 400.00
  คุณชณัญพัชร์ จารุพรธนาพัฒน์  จองเป็นเจ้าภาพ 5 รูป  
  คุณกฤตยพิพัฒน์  รัตนพานิช และครอบครัว
ร่วมทำบุญอังสะ 1 ผืนราคา 120 บาท
120.00
  นส.อณิษฐา ธูปแก้ว และครอบครัว
ร่วมทำบุญสบง (9ขันธ์) 1 ผืน
200.00
  นส.ชนินาถ อึ้งตระกูล และครอบครัว
ร่วมทำบุญสบง (9ขันธ์) 1 ผืน
200.00
  นส.ปรียาวดี ไชยเสนา และ นาย วิชาญ แสงสี และครอบครัว
ร่วมทำบุญถวายอังสะ 1 ผืน
120.00
  คุณอุทุมพร คุ้มไพรี 400.00
  น.ส. อรวรรณ ช่วยแดง และ น.ส. ศิรินภรณ์ ศรีนวล
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร 1 ชุด. 2,700 บาท
2,700.00
  คุณกัญญาพัชญ์ ทองคำ 7,070.00
  นายธงชัย มณีรอด
เป็นเจ้าภาพผ้าไตร 1 ชุด
3,000.00
  คุณธัญยธรณ์ เหมือนศรี คุณกฤตภาส เหมือนศรี 7,080.00
  คุณฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 200.00
  สิวลี สุคันธวณิช 7,070.00
  น.ส.สุกัลยา อิทธิโสภณกุล และ นายอาวุธ สุดดี  14,140 บาท 14,140.00
  คุณตรองจิต เอมเสม 2,700.00
  พ.ต.อ พงษ์ศักดิ์ สมบูรณ์ และ นส. จิรนันท์ สนิทกูล 7,070.00
  พญ.วรพร ศุภประสิทธิ์ และ ครอบครัว 7,070.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระ

     ส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยถูกเราเคยฆ่า เคยทรมาน หรือกรรมที่เราทำหนักๆ ไว้กับคน และ สัตว์ อย่างเช่น ทำแท้ง จะช่วยส่งวิญญาณของลูกให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ไม่มีความทุกข์ ความหม่นหมอง ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี แก้กรรมให้กับผู้ที่ เคยทำแท้ง เคยฆ่าคน เคยทรมานสัตว์ ซึ่งอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชนี้มีมากล้น ซึ่งสามารถทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้อาฆาตพยาบาทเรา จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่พยาบาทจองเวรอีกต่อไป

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 158

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 158

เดือนนี้ 5438

ทั้งหมด 462750