* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว

* ขอเลื่อน พิธีบวช ไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉิน โควิค 19

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ ตามจำนวน ที่มีเจ้าภาพบวชให้ แต่ไม่เกิน 9 รูป ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ รูปละ 8,990 บาท โดยจะทำพิธีอุปสมบทที่วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ภายในเดือน เมษายน 2563 หรือเมื่อมีเจ้าภาพรับบวชให้  

S 122748948

หมายเหตุ.. เมื่อทำพิธีบวช เสร็จแล้ว พระใหม่ จะย้ายไปจำพรรษาที่วัดใกล้บ้าน

รายละเอียดของการร่วมทำบุญ รายการเครื่องอัฐบริขาร และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต่อพระ 1 รูป

  1. ชุดผ้าไตรบวชพระ เนื้อผ้ามัสลิน 1 ชุด
  2. บาตร 1 ใบ
  3. ย่าม
  4. ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาชย์ พระคู่สวด และพระลำดับ ที่นิมนต์มาทำพิธีบวช

รวมค่าใช้จ่าย ต่อการบวช 1 รูป เป็นจำนวนเงิน 8,990 บาท

S 3907609


อานิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพบวชพระ

     ส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่เคยถูกเราเคยฆ่า เคยทรมาน หรือกรรมที่เราทำหนักๆ ไว้กับคน และ สัตว์ อย่างเช่น ทำแท้ง จะช่วยส่งวิญญาณของลูกให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ไม่มีความทุกข์ ความหม่นหมอง ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี แก้กรรมให้กับผู้ที่ เคยทำแท้ง เคยฆ่าคน เคยทรมานสัตว์ ซึ่งอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชนี้มีมากล้น ซึ่งสามารถทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ได้อาฆาตพยาบาทเรา จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่พยาบาทจองเวรอีกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 089-550-9777

 

บัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

 

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพ

  1. แจ้งชื่อ ของผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ และ เบอร์โทรติดต่อ
  2. แจ้งจำนวนเงิน ที่ต้องการ รับเป็นเจ้าภาพ
  3. โอนปัจจัยเต็มจำนวน หรือตามกำลัง ในวันที่บอกรับเป็นเจ้าภาพ เพราะต้องนำไปซื้อของบวช และต้องการ เจ้าภาพที่มีความตั้งใจเป็นเจ้าภาพจริงๆ เพราะที่ผ่านมา มีเจ้าภาพหลายท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอจองเป็นเจ้าภาพไว้ แต่พอถึงวันบวช ขอยกเลิก และ ติดต่อไม่ได้ ทำให้การดำเนินงานติดขัด และ เสียหาย
  4. ถ้าเจ้าภาพท่านใด มีความประสงค์ ที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันบวช โปรคแจ้งให้ทราบด้วยครับ
  5. ถ้าเจ้าภาพท่านใด มีความประสงค์ ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด จะมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  น.ส.ณฐมน และครอบครัวต้นสัมฤทธิ์พงศ์
อุทิศบุญกุศลให้นายต่อสิน และนางเฮี้ยง ต้นสัมฤทธิ์พงศ์
200.00
  ศศผกา วิรชา, รพี วิรชา และ กนกวรรณ พิริยะกุลฑล  7,990.00
  คุณแม่ นิภา ปุญญพัฒนกุล 7,990.00
  นายสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล และครอบครัว  7,990.00
  นางสาวกัญจนิกข์ สุวินย์ชัย
นายดนุวัศ เล็กยิ้ม
และครอบครัว
7,990.00
  รุจิรา ฉายอรุณและครอบครัว 500.00
  นางแก่นจันทร์ พืชน์ไพฑูรย์ และครอบครัว 200.00
  นายพงศ์กรณ์ การุญ และครอบครัว
นางสาวกัญจนิกข์ สุวินย์ชัย
นายดนุวัศ เล็กยิ้ม และครอบครัว 
7,990.00
  นายสุเมธ พฤทธเมธวิสุทธิ์ 500.00
  นางสาวกัญจนิกข์ สุวินย์ชัย
นายดนุวัศ เล็กยิ้ม และครอบครัว
1,000.00
  นางสาวกัญจนิกข์ สุวินย์ชัย
นายดนุวัศ เล็กยิ้ม และครอบครัว 
1,000.00
  คุณธัญธัช ไพรัชกุล
คุณจุฬาลักษณ์ มาลัยศิริรัตน์ 
8,990.00
  น.ส.มาลัย  เชื้อเมืองพาน 1,000.00
  คุณทัศนีย์ และคุณวิภา สุจินดามณีชัย 8,990.00
  นาย บูลย์อนันต์ อัญชนานันท์ และครอบครัว  8,990.00
  คุณคณธร​ ง่วนสำอางค์​  8,990.00
  วิทูร บุญถนอมวงศ์  8,990.00
  อนุสรา ศิลาน้ำเที่ยง 500 บาท 500.00
  นางสาว ชมพูนุช วิจิตรศิริ และ ด.ญ. กุลธนันท์ วิจิตรศิริ  8,990.00
  คุณณรงค์ วิจิตรศิริ 8,990.00
  พิมอักษร พจนโพธา 8,990.00
  ธมลวรรณ อุดมรัตนศิริชัย  8,990.00
  ธิตินันท์ ตั้งวงษ์เลิศ  8,990.00
     
     
     
     

 

 

 

อานิสงส์ของการบวช

๑. ประโยชน์อานิสงส์ที่ตัวผู้ขอบรรพชาจะได้รับนี้อย่างหนึ่ง
๒. ประโยชน์อานิสงส์ที่ญาติทั้งหลายมีบิดา มารดา เป็นต้น จะได้รับ นี้อย่างหนึ่ง
๓. ประโยชน์ที่เพื่อนมนุษย์สัตวโลกทั้งหลายจะพึงได้รับ ตลอดจนศาสนาจะพึงได้รับร่วมกัน นี้อีกอย่างหนึ่ง

อานิสงส์ที่ ๑ ที่ว่า ในส่วนตัวเขานั้น ต้องได้รับอะไรใหม่เป็นของใหม่ และดีที่สุดที่เขาจะได้รับ คือให้ได้ มีการบรรพชาจริงนั่นแหละ เรียกว่าบวชจริง ให้เรียนจริง ให้ปฏิบัติจริง ให้ได้ผลจริงๆ นี้เรียกว่า บรรพชาจริงๆ ได้ผลจริง ในระหว่างที่เขาบรรพชาอยู่ ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่เขาควรจะได้ คือเรื่องของพระธรรมที่ทำให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ นี่ประโยชน์ส่วนตัวของเขา ก็มีอยู่อย่างนี้แล้วขอให้เขาได้รับ

อานิสงส์ที่ ๒ ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น จะพึงได้อานิสงส์นี้ก็เพราะลูกของเราบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริงได้ผลจริง หรือว่าสอนผู้อื่นได้จริงด้วยก็ยิ่งดี ถ้าลูกหลานของเราบวชจริงอย่างนี้แล้ว บิดามารดาก็มีความปีติปราโมทย์ พอใจในธรรม ใน ศาสนานี้มากขึ้น การบวชของลูกจะทำให้มีอะไรๆ เกิดขึ้นหลายประการ เช่น ที่ว่า บิดามารดาจะมีศรัทธามากขึ้นมีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้น เรียกว่าเป็นญาติในพระศาสนามากขึ้นนั่นเอง เขาใช้คำอย่างนั้นมาแต่โบราณกาลแล้ว ที่ว่าพอลูกบวชแล้วพ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนามากขึ้น เพราะฉะนั้นอานิสงส์ข้อนี้ได้แก่ ญาติทั้งหลาย มีบิดา มารดาเป็นต้นด้วย

อานิสงส์ที่ ๓ ก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งมนุษย์ ทั้งเทวดา กระทั่งสากลจักรวาล และได้แก่ศาสนาด้วย ข้อนี้มันสัมพันธ์กันที่ว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับศาสนานั้นสัมพันธ์กัน อยู่ ถ้าศาสนายังมีอยู่ในโลก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ปลอดภัยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะปลอดภัย ก็เพราะมีศาสนาอยู่ในโลก ฉะนั้นเราทำศาสนาให้มีอยู่ในโลก ก็คือทำประโยชน์ให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ศาสนานี้จะมีอายุอยู่ได้ไม่สูญหายไปเสีย ก็เพราะว่า

๑. มีคนบวชคนเรียน
๒. มีคนปฏิบัติถูกต้อง
๓.มีคนได้ผลของการปฏิบัติ

ทั้งหมดนี้ที่เขาเรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นภาษาบาลี เราควรจะขอบใจคนที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เขาสืบอายุพระศาสนาไว้จนมาถึงเรา เราต้องช่วยกันสืบต่อไป บวช ๓ เดือนก็สืบ ๓ เดือน บวช ๒ เดือนก็สืบ ๒ เดือน พอเราสึกออกไป ยื่นมอบหมายให้คนอื่นต่อไปอีก อย่าให้ขาดตอนได้ ฯ

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 31

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 283

เดือนนี้ 5563

ทั้งหมด 462875