โครงการที่ยังร่วมทำบุญได้อยู่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช_แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย จำนวน 5 รูป โดยจะทำพิธีอุปสมบท (บวช) ที่วัดในจังห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางสมาธิหรือปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอพระประธานมา

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางสมาธิหรือปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อข...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดที่จังหวัดเชียงใหม่

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดทุ่งบวกข้าว ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน ที่วัดมี...

ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างราชรถบรรทุกศพ วนรอบเมรุ และโลงเย็นแช่ศพ เพื่อนำไปบริจาค ให้กับวัดใน จ.สิงห์บุรี

* ขณะนี้ยังขาดปัจจัยอยู่อีก 29,500 บาท      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้าง “ราชรถเข็นศพวนรอบเมรุ และโลงเย็น” เพื่อนำไปบริจาคให้กับวัดใน จ...

กิจกรรมและงานบุญทั้งหมด

Prev Next

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช_แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย จำนวน 5 รูป โดยจะทำพิธีอุปสมบท (บวช) ที่วัดในจังห...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางสมาธิหรือปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอพระประธานมา

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางสมาธิหรือปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ติดต่อข...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ_ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย ทำพิธี...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดที่จังหวัดเชียงใหม่

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดทุ่งบวกข้าว ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน ที่วัดมี...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเ...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาเปิดรับเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดข...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างประธานปางมารวิชัย แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ถวายให้กับวัดสายธรรมยุด ใน จ.นนทบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจาก คุณทวีพร ศิวดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้แล้ว จำนวนเงิน 330,673 บาท      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้าง...

ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างราชรถบรรทุกศพ วนรอบเมรุ และโลงเย็นแช่ศพ เพื่อนำไปบริจาค ให้กับวัดใน จ.สิงห์บุรี

* ขณะนี้ยังขาดปัจจัยอยู่อีก 29,500 บาท      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้าง “ราชรถเข็นศพวนรอบเมรุ และโลงเย็น” เพื่อนำไปบริจาคให้กับวัดใน จ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน หรือวัดกฐินตกค้าง จำนวน 6 วัด สุดท้ายของปี 2564

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดป่า ที่จังหวัดอุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง ถวายให้กับวัดป่า ที่จังหวัดอ...

ขอรับบริจาคถังเก็บน้ำสแตนเลส (เกรดA) ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ เพื่อนำไปถวายให้วัดบ้านฯ จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพและปัจจัยครบตามจำนวนแล้ว      ขอรับบริจาค “ถังเก็บน้ำสแตนเลส (เกรดA) ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ เป็นเจ้า...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินระยะเวลาร่วมทำบุญแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วม ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2564 เพื่อนำไปซื้อผ้ากฐินและหนังสือพระไตร...

ขอเชิญทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ...

ขอเชิญทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดป่า และ สำนักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดารใน จ.นครพนม และเป็นวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลควา...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล และยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ปิดโครงการ เนื่องจากครบระยะเวลาในการรับเป็นเจ้าภาพแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2564 ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่...

ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ อุปสมบท (บวชพระ) ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธานในศาลาปฎิบัติธรรมให้กับวัดป่าที่จังหวัดอุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้นำปัจจัยที่ได้ 5,000 บาท ไปสบทบทุนสร้างพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 100 นิ้ว แทน ขนาดองค์60 นิ้ว เพื่อให้พระประธานมีขนาดพอเหมาะกั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาในการรับเป็นเจ้าภาพ และขอย้ายวันทำพิธีอุปสมบท ไปรวมกับรอบวันที่ 25 กรกฎาคม 2564      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวชเรียน แต่ติดขัดขาดแคลนปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย ทำพ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวชเรียน แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย จำน...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาเปิดรับเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวชตามจำ...

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างเจดีย์แม่ของคงคา และ ธรรมอุทบานวัดโนนพระแก้ว อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ข่าว ฝากประชาสัมพันธ์       ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างเจดีย์แม่ของคงคา และ ธรรมอุทยานวัดโนนพระแก้ว อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย&nb...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินระยะเวลาร่วมทำบุญแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* กำหนดปิดรับการเป็นเจ้าภาพ วันที่ 16 มีนาคม 2564      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวชเรียน แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวชต...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ใน จ.สุพรรณบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ใน จ.สุพรรณบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางวัดได้กำหนดแบ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา ถวายให้วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง เป็นเจ้าภาพห้องละ 20,000 บาท ถวายให้วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้าง หนังสือพระอภิธรรม และ ตู้พระอภิธรรม พร้อมเครื่องตั้ง ถวายให้กับ วัดศรีสวาสดิ์ จังหวัดนครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินกำหนดเวลารับเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้าง หนังสือพระอภิธรรม และ ตู้พระอภิธรรม พร้อมเคร...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย บวช...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัยในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญบวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องปัจจัยในการบวช

* ขอนปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่เปิดรับเป็นเจ้าภาพและได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ซื้อ โลงเย็นแช่ศพ ถวายให้กับวัดโพธิ์ทอง จ.ชัยภูมิ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ ซื้อ “โลงเย็นแช่ศพ” ถวายให้กับวัดโพธิ์ทอง จ.ชัยภ...

ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 และ 39 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังขาดแคลน และ วัดที่ยังไ…

     ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 และ 39 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ยังขา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับ วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับ วัดใน อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่สร้างใหม่ สายวิปัสสนา ใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากมีเจ้าภาพจองแล้วครับ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นวั...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช แต่ติดขัดในเรื่องค่าจ่าย (ชุดสุดท้าย)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะบวช (ชุดสุดท้าย) แต่ติดขัดในเรื่องค่า...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563)

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนตุลาคม บวชให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ แต่ข...

ขอเรียนเชิญ พี่ๆและกัลยามิตรทุกๆท่าน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดที่ยังขาดพระประธาน และเป็นวัดที่ติดต่อขอมา ใน อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธา…

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดป่า (สายหลวงปู่มั่น)ในอำเภอม่วงส...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน (ธันวาคม 2563)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนตุลาคม บวชให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ แต่ขาดแคลนในเรื่...

เปิดรับสั่งจอง พระพุทธรูป/พระประธาน ปางมารวิชัย ปางชนะมาร ปางสมาธิ พระพุทธชินราช และสมเด็จองค์ปฐม เพื่อนำไปถวายเป็นพระประธานในอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญ ให้กับวัด…

     เปิดรับสั่งจอง พระพุทธรูป/พระประธาน ปางมารวิชัย ปางชนะมาร ปางสมาธิ พระพุทธชินราช และสมเด็จองค์ปฐม เพื่อนำไปถวายเป็นพระประธานไว้ในอุโบสถ หรือ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับพระภิกษุที่มีความตั้งใจปฏิบัติ ที่จำพรรษา อยู่ที่วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตจังหวัดนครพนม

* ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 3 วัด ที่ จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพวัดละ 5,490 บาท ถ้ามีเจ้าภาพ จะทำพิธีถวาย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563      ขอเร...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้ผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน (ตุลาคม 2563)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบ ตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนตุลาคม บวชให้กับผู้ที่มีความตั้ง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนกันยายน บวชให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ แต...

ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญซื้อราชรถบรรทุกศพ วนรอบเมรุ ก่อนที่จะนำศพขึ้นไปเผา และโลงเย็นแช่ศพ บริจาค ให้กับวัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม

* update เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ทางชมรม ฯ ได้นำโลงเย็นและราชรถ ส่งมอบให้กับทางวัดที่ติดต่อขอมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูภาพพิธีส่งมอบ คลิกที่นี่ครับ  ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2563 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ

ขณะนี้ ยังมีอีก 2 วัด ที่ยังไม่มีเจ้ากฐินหรือวัดที่มีกฐินตกค้าง คือ วัดที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ 70,000-100,000 บาท วัดที่อำเภอท่...

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ปิดโครงการด้วยครับ เนื่องจากครบกำหนดเวลา เปิดรับเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ในช่วงเดือนกันยายน บวชให้กับผู้ท...

ขอเชิญร่วมทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา * ดูโครงการบวชพระในเดือนกันยายน 2563 คลิกที่นี่ได้เลยครับ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ให้...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าจ่าย บวชตามจำ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับทำบุญ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ บวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่อง...

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

สร้างระฆังสำริด เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน และวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 - 6 กำ เพื่...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับวัดปาเลา จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักเพื่อนำไป ถวายให้กับวัดที่ขาด...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร และห่างไกลความเจริญ ประจำปี 2563

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และนำไปถวายตามจำนวนที่มีเจ้าภาพแล้ว      เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในปีนี้จะตรงกับวัน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ เพื่อนำไปบูรณะซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างภายในอุโบสถ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขอเรียนเชิญ ผู้ที่ต้องการทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน ประจำเดือนมกราคม 2565

     เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำไปถวายให้กับ วัดที่ติดต่อขอมา และ วัดที่ข...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถและฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา ประจำ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายที่วัด ประมาณเดือน พ.ย 2563      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบวช

* ขอปิดโครงการเนื่องจาก ครบกำหนดเวลาเปิดรับทำบุญเป็นเจ้าภาพ      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช และมีความตั้งใจปฏิบัติ แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว * ขอเลื่อน พิธีบวช ไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉิน โควิค 19      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดใน จ.เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ ที่วัดใน จ.สิงห์บุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จำนวน 5 รูป หรือ ตา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช และมีความตั้งใจปฏิบัติธรรม

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการบวชเรียบร้อยแล้ว    ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่ร่วมทำบุญแล้ว      * ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 1 วัด ทางวัดต้องการพระพุทธชินราช 39 นิ้ว ราคา องค์ละ 45...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ จำนวน 8 รูป หรือ บวชตามจำนว...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ บวชพระเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ บวชพระเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้อ...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดใน จ.นครพนม

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดป่า……(โทรสอบถาม) จ.นครพนม  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในแคลนทุรกันดาร และขาดแคลนปัจ...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช ประพฤติดี แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนใน...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย บวชตามจำนวนที...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม

*ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ใ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินให้กับวัด และสำนักสงฆ์ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่มีกฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินให้กับวัด และสำนักสงฆ์ ที...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย บวชตามจำนวนที...

ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร และไม่มีเจ้าภาพกฐิน หรือ วัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร และไม่มีเจ้าภา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องเงินค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องเงินค่าใช...

ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธาน หนังสือพระไตรปิฏก และระฆัง ไปถวาย ซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย / พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ถวายวัดใน จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินระยะเวลา ที่จะนำไปถวาย      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ พระ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน จำนวน 12 วัด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายเดือนตุลาคม 2562      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2562 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโคมไฟ แทน การทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2562

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และ ช่างไฟกำลังดำเนินการติดตั้ง จะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 40 วัน จะติดตั้งเสร็จประมาณวันที่ 4 กันยายน 2562   &n...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร และห่างไกลความเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลารับทำบุญ และ ได้นำไปถวายแล้ว คลิกดูพิธีถวายได้ที่นี่      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน จำนว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับเป็นเจ้าภาพ ร่วมทำ และ มีเจ้าภาพแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับ คนผู้ที่ต้องการ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับ คนผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้ทำพิธีบวชแล้ว *      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริง...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา      เนื่องในวันเข้าพรรษา (17 กรกฏาคม 2562) ประจำปี 2562 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปาง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนปัจจัยและมีความตั้งใจที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน จำนว...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดนครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดสระแก้ว

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายต้นเดือนตุลาคม 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้ส...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดอุดรธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อม...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทำบุญ ผ้าไตรบวชพระ บาตร เเละตาลปัตร ให้กับ ผู้ที่มาขอบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ และ ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทำบุญ ผ้าไตรบวชพระ บาตร เเละตาลปัตร ให้กับ ผู้ที่มาขอบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวาย ผ้าไตร จีวร สบง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวาย ผ้าไตร จีวร สบง เพื่อนำไปถวายให้กับพระภิกษุ ที่ห่มจีวรเก่าและมีจ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมหรือ สมเด็จจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 5 องค์

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพร...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.สกลนคร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และจะนำไปถวายในวันที่ 28 เม.ย 2562 * ขอเปลื่ยนวัดที่จะนำไปถวาย เนื่องจากวัดป่าทุ่งปลา ยังไม่พร้อมที...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ พร้อมทั้งถวายพระพุทธชินตาช ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 7 องค์ เนื่องในวันสงกรานต์

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      เนื่องในวันสงกรานต์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะบวช...

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ ให้กับคณะวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ส่งมอบ "ปู่ฤาษีชีวก โกมารภัจจ์" แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า บรมครูของวงการแพทย์แผนไทย หน้าตัก...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.พิษณุโลก

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายที่วัด ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร 9 ชั้น ยอดเจดีย์พระธาตุ ถวายให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี

     ขอเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพ “สร้างฉัตรยอดเจดีย์พระธาตุ” ถวายให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี เป็นฉัตร 9 ชั้น ลงรักปิด...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อ...

พิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 4 องค์ ที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพ จำนวน 3 คณะ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน จำน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้ก...

ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือ วัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว    ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดก...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะปฏิสังขรณ์ องค์พระประธานในอุโบสถและพระอัครสาวก ให้กับวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ปัจจัยครบตามจำนวนแล้ว และ ได้ดำเนินการทำเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในอุโบสถและพระอัค...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากจน ถวายให้กับวัดป่าหนองโสนวิเวก จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากจน ถวายให้กับวัดป่าหนองโสนวิเ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่ร่วมทำบุญ และได้ดำเนินการบวชตามจำนวน ที่มีเจ้าภาพ เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่เคยมีเจ้าภาพ และ ยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือสำนักสงฆ์ ที่ไม่เคยมีเจ้าภาพ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อราชรถแห่ศพ ถวายให้กับวัดใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างราชรถแห่ศพ คันละ 32,900 บาท ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ซึ่งมีความ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญซื้อโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ ที่เพิ่งจะเสียชีวิต ที่วัด จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว *      ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญซื้อโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ ที่เพิ่งจะเสียชีวิต ที่วัด จ.นครราชสีมา ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้ากฐิน ถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญผ้ากฐิน ถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติช...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะดวงตาพระประธานปางมารวิชัย ถวายให้กับวัดใน จ.บุรีรัมย์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ เป็นกรณีพิเศษ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะดวงตาพระประธาน คู่ละ 5,999 บา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว โดยจะทำพิธีบวชเฉพาะที่มีเจ้าภาพเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ 2561

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวาย”ผ้ากฐิน” ทำแบบถูกต้องพุทธบัญญัติ ถวายให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ และ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน และเครื่องบริวารกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำไปทอดให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญ จองเป็นเจ้าภาพ “ผ้ากฐิน และเครื่องบริวารกฐิน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปท...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกลองเพล ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกลองเพล ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อช่วงเย็น วานนี้ท่านเจ้าอาวาส 2 วัด ...

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2561

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไป...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างโคมไฟในอุโบสถ แทนการถวายเทียนพรรษา

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพท...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างตู้และหนังสือพระอภิธรรม ถวายให้กับสำนักสงฆ์ วัดป่าหนองโสนวิเวก จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และจะนำไปถวาย ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2561      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างตู้และหนังสือพระอภิธร...

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 39 องค์

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้า...

ขอเชิญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุดรธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในค...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริง ที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 9 องค์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริง ที่จะบวช เพื่อปฏิบัติ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดหัวเด่น จ.สิงห์บุรี

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฉ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขออนุญาต รบกวนเวลาอีกครั้งครับ เรียนเชิญร่วมเป...

สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา

*ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา     &nb...

บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่าย

** ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว ครั้งหน้าจะมีบวชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ จ.สิงห์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 6,940 บาท    &...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจ...

ขอเชิญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.มุกดาหาร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หากทำพิธีถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำภาพมาอัพเดทให้ทุกท่านทราบครับ &nb...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "สร้างดวงตา (มุกนิล) และเปลือกตา (มุก) ถวายให้กับพระประธาน

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "สร้างดวงตา (ม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแลได้ทำพิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มีเจ้าภาพ เรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ...

พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ 26 มกราคม 2561

     พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้เดินทางไปที่วัดวิมลภาวนาราม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธ...

พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์

     พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยท่าน พล.ต.ต สุรเชษฐ์ หักพาล และ คณะนักเรียนนายร้อย รุ่น 47  เป็นเจ้าภาพทำพิ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์ (มนต์พิธี) ถวายให้กับวัดในต่างจังหวัด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนัดวันที่จะนำไปถวายแล้ว      ขอเรียนเชิญท่านและครอบครับ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์(มนต์พิธี) แบบที่พร...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายเป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนา...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงที่จะบวชเป็นพระภิกษุจริ...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเลยเวลาเปิดรับสมัคร      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงท...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน ถวายให้กับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วม..เป็นเจ้าภาพทำบุญ”ผ้ากฐิน ถวายให้กับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดที่มีพระจำพร...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากครบตามกำหนดเวลาแล้ว ท่านที่ต้องการสร้างพระประธาน ดูรายละเอียดโครงการใหม่ คลิกที่นี่      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา * ทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563       ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน 2562

    ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือวัดที่ติดต่อขอพระประธานเข้ามา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการเอาไว้ก่อน เนื่องจากเลยวันถวายแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือ และเครื่องตั้ง ถวายให้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ 2 วัด

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เป็นเจ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ระยอง อุทัยธานี นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ดำเนินการทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้จะนำไปถวายให้กับวัดที่จังหวัดขอนแก่น ซึ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ชัยภูมิ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพร่วมทำบุญ ครบตามจำนวนแล้ว 4 ม.ค.2561 : ขณะนี้ยังขาดอยู่อีก 32 เล่ม ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินได้ตามบัญชีที่แจ้งไว้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในค...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 1 วัด      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560 ให้กับพระภิกษุ ที่ปฎิบั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายวัดที่ขาดแคลน ใน จ.ระยอง

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อสร้างพระปร...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโครงการสร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดบุญนิมิต จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายในเดือน กันยายน 2560      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ (ยังขาดปัจจัยอีก 25,2...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ (ใช้เป็นทั้งห้องอาบน้ำ และห้องสุขา) เพื่อรองรับพระภิกษุสาม...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากครบกำหนดเวลาร่วมทำบุญแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโคมไฟในอุโบสถ

* ขอปิดโครงการ เนื่องครบกำหนดเวลา และ ได้ดำเนินการทำ ตามที่ได้ปัจจัย เรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโคม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ หล่อต้นเทียนพรรษา ถวายให้กับวัดในเขตทุรกันดาร

     เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "หล่อต้นเทียนพรรษา" เพื่อนำไปถวายให้กับวั...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว

     ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว , พระอัครสาวก และแท่นประดิษฐานพระประธาน ถวาย...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.หนองคาย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้วครับ      กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กั...

ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย" ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัด ระยอง อุทัยธานี นครราชสีมา

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

สร้างพระประธาน พระปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายให้วัดที่อยู่ในเขตทุรกันดาร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่วนพระอัครสาวก ยังไม่มีเจ้าภาพ หากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพพระอั...

ภาพพิธีเทหล่อระฆัง ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดขอนแก่น 5 มีนาคม 2560

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทุน "สารคนฺโธ" ได้ทำพิธีเทหล่อ ระฆัง ขนาด 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดรักขิตมณีวัลย์ จ.ขอนแก่น ซึ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย พฤษภาคม 2560

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และได้ทำพิธีบวชไปแล้ว ครั้งต่อไปจะทำพิธีบวชในวันที่ 25 , 29 พ.ค และ วันที่ 4 มิ.ย. 60 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญอีกครั้งครับ      เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 49 นิ้ว โดยทา...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.กาฬสินธุ์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายให้กับทางวัดในเดือน กรกฎาคม 2560 พร้อมกับทำพิธีถวายพระประธาน      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่มีความต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่มีความต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย" จำนวน 5 องค์ๆ ละ 8,040 บาท ทำพิธีอุปสมบท เมื่อหาเ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมปางขัดสมาธิในนาคปรก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ยังขาดปัจจัยอยู่อีก 79,000 บาท เนื่องจากทางเจ้าภาพที่แจ้งความจำนงค์เอาไว้ ไม่สะดวกในเรื่องปัจจัย โครงการนี้จึงยังรับปัจจัยร่วมทำบุญอยู่ครับ ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามที่ต้องการแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในเดือน พฤษภาคม 2560 ส่วนวัน-เวลา ที่แน่นอน จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับ &...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ฉัตรพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ขอนแก่น

* ขอปิดการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2560 * ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญด่วนอีกครั้ง เนื่อง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล...

ขอเชิญเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2559

อัพเดท 10 มกราคม 2560 : ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ******************      ขอเรีย...

ขอเชิญร่วมสร้างตู้พระอภิธรรม พร้อมหนังสืออภิธรรม ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว * สำหรับวัดที่มีเจ้าภาพแล้ว ทางกองทุนจะทยอยส่งตู้พระอภิธรรมให้แก่ทางวัด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 ม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ส่งท้ายปี 2559 เพื่อนำไปถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถหรือศาลาการเปรียญ และระฆังหน้าอุโบสถ โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคล...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ส่งท้ายปี 2559 ถวายวัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

* ขอปิดโครงการ และได้ทำพิธีเทหล่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ส่วนวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในโครงการนี้ จะยกยอดไปทำพิธีเทหล่อในรอบต่อไป คือวันที่ 31 ธันวาคม 2...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

     ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นเจ้าภาพ อุปสมบทให้กับผู้ต้องการบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามจำนวนผู้ที่มาขอบวช ค่าใช้จ่ายรูปละ 3,999 บาท ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ วัดเขาช่องคับ สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วครับ      ขออนุญาตบอกบุญ เพื่อช่วยเหลือวัดที่ยากจน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บูรณะหล...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าดอนไร่ จ.อำนาจเจริญ

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "ทอดกฐินตกค้าง" ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ และวัดอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารครับ ในครั้งนี้ทาง วั...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยผาขาว เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว -----------------------------      ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง จ.น่าน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ทำพิธีทอดกฐินไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 มียอดเงินที่มีผู้ร่วมทำบุญกับทางกองทุน รวมกันเป็นจำนวนเงิน 8,400 บาท **************...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2559

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ (องค์สุดท้าย) และระฆังหน้าอุโบสถ โดยจะนำไปถวายให้กับ วัดศรีสว่าง จ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

อัพเดท 1 พ.ย.2559 : ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 2 วัด **********************      ขณะนี้เหลือเวลาอีกแค่ 14 วัน ก็หมดระยะเวลาของการทำบุญทอดก...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ เป็นกรณีพิเศษ

อัพเดท 9 ธันวาคม 2559 : เนื่องจากในวันที่กำหนดเดิม เป็นวันหยุดยาว มีเจ้าภาพหลายท่านเกรงว่าจะไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะบนท้องถนนมีรถที่เดินทางท่องเที่ยวเยอะมาก จ...

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินแก่วัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน เป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของในหลวงที่เสด็จสู่ส...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ถวายวัดเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

* ขอปิดโครงการ ปิดรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ/ศาลาการเปรียญ (อง...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว และจะนำไปถวายในวันที่ 15 มกราคม 2560 พร้อมกับถวายตู้พระอภิธรรมด้วย      ขอเรียน...

ภาพพิธีเทหล่อพระประธาน และระฆัง ตุลาคม 2559

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองทุน"สารคนฺโธ" ได้นำคณะเจ้าภาพ จำนวน 5 คณะ ที่รับเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างประธานแล...

ขอเชิญสร้างโต๊ะหมู่บูชา ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการรับเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา และได้ดำเนินการตามที่มีผู้ร่วมทำบุญเรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างโต๊ะห...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ปี 2562

     ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ถวายแก่วัดที่ยังไม่มีฉัตรพระประธาน เนื่องจากที่ผ่าน ๆ มา ทางกองทุนฯ พบว่าในหลาย ๆ วัด ที่มีองค์พระประธาน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 60 นิ้ว ถวายวัดใน จ.ขอนแก่น

อัพเดท 15 ตุลาคม 2559 : เนื่องจากในช่วงที่เป็นความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ทางกองทุนขอเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ออกไป เป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ส่วนวันเวลาที่แน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้า วัดป่าเรไลย์ จ.ขอนแก่น

* ขอปิดโครงการ รับทำบุญ เนื่องจากหมดระยะเวลาที่ทางวัด ให้ร่วมทำบุญและเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทางกองทุนได้โอนปัจจัยที่มีผู้ร่วมทำบุญผ่านกองทุนมา จำนวน 9,000 ...

ขอเชิญร่วมเทหล่อสมเด็จองค์ปฐม 39 นิ้ว ถวายวัดใน จ.ขอนแก่น

     กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 39 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เพื่อถวายให้กับวัดป่าเรไลย์ จ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐิน ให้กับวัดที่ขาดแคลน ประจำปี 2559

     เนื่องในวัน "วันออกพรรษาและวันทำบุญทอดกฐิน" สำหรับในปีนี้ ทางกองทุน ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน แบบถูกต้องตามพุทธบั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้าง คัมภีร์เทศน์ ถวายวัดที่ขาดแคลน

     คัมภีร์เทศน์ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า "กัณฑ์เทศน์" นั้น เป็นคัมภีร์ที่พระสงฆ์ใช้ในการเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับฟัง ในวันพ...

สร้างพระประธานองค์เล็ก 5 องค์ ถวาย 5 วัด

อัพเดท 15 ตุลาคม 2559 : เนื่องจากในช่วงที่เป็นความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ทางกองทุนขอเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ออกไป เป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ส่วนวันเวลาที่แน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อระฆัง และพระประธาน ประจำเดือนกันยายน 2559

* อัพเดท 30 ก.ย. 2559 : ขอเลื่อนวันทำพิธีเทหล่อออกไป จากวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เนื่องจากที่ผ่านมา ยังมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้ยั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐิน ถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2559

*  ปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้วคลิกดูโครงการผ้าพระกฐิน โครงการใหม่ คลิกที่นี่ ********************      ขอเรียนท่านและครอบคร...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย ตุลาคม 2559

อัพเดท : ขอเลื่อนพิธีบวชพระออกไปเป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องจากทางอุปัชฌาย์ แนะนำว่าไหน ๆ ก็ใกล้จะออกพรรษาอยู่แล้ว ให้ไปทำพิธีบวชหลังออกพรรษาไปเลยจะดีกว่า ท...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโคมไฟถวายวัดเขาช่องคับ จ.สุพรรณบุรี

* อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย.2559 : ขณะนี้กำลังให้ช่างดำเนินการติดตั้งโคมไฟ และอุปกรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 / สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากเพิ่งได้ผู...

สร้างพระประธาน หน้าตัก 30 - 60 นิ้ว เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 24 สิงหาคม 2559 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ทางกองทุนได้นำพาคณะเจ้าภาพชุดหนึ่ง ไปทำพิธีเทหล่อ ณ โรงหล่อพระบางเลน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถชมภา...

ขอเชิญร่วมสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว สำหรับพระไตรปิฎกในโครงการนี้ จะไปถวายในราวต้นเดือนตุลาคม 2559 ส่วนวัน-เวลาที่แน่นอน ทางกองทุน จะแจ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ขาดปัจจัย เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 องค์

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปิดโครงการ "บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย" บวชให้กับผู้ที่ยากไร้ หรือมีฐานะ...

เปิดรับสมัครผู้ที่ตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

     กองทุนสารคนโธ จะเปิดรับสมัครผู้ที่ตั้งใจจะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่ขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบวช สามารถมาสมัครบวชได้ฟรี...

ความคืบหน้า โครงการสร้างระฆัง ถวายวัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี

     ความคืบหน้า โครงการสร้างระฆัง ถวายให้วัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี ขณะนี้ระฆังได้เสร็จเรียบร้อย และนำส่งไปยังวัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี แล้ว รอวัน...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระฆัง 2 ใบ ถวายวัดเขาช่องคับ และวัดสระเตย จ.สุพรรณบุรี

* อัพเดท 5 กันยายน 2559 : ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญปิดยอดสร้างระฆัง (ใบสุดท้าย) ถวายวัดที่ขาดแคลน  ขณะนี้ยังขาดปัจจัยอีก 18,900 บาท      กอ...

สร้างพระประธานองค์เล็ก 9 องค์ เทหล่อ 9 ก.ค.59 เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 25 กรกฎาคม 2559 : พระประธานองค์เล็ก ได้เทหล่อไปแล้ว ตามจำนวนที่มีเจ้าภาพสั่งจองเข้ามา ขณะนี้ยังเหลืออยู่อีกจำนวน 1 องค์ หากใครต้องการสร้างพระประธานองค์ ส...

ขอเชิญร่วมทริปทำบุญ ถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ 3 วัด จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ทั้ง 3 วัด ส่วนพิธีถวาย ทางกองทุนจะนำภาพพิธีถวายมาให้ทุกท่านได้ชมกันในโอกาสต่อไปครับ **************...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ

* ขอปิดโครงการ : เนื่องจากมีผู้รับเป็นเจ้าภาพปิดยอดโครงการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คุณแม่อุบล สุวรรณบุตร คุณพ่อปัญญา สุวรรณบุตร และครอบครัว ขออนุโมทนา กับผู้ร่วมทำบ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดสระเตย จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากมีเจ้าภาพ ร่วมทำบุญถวายครบตามจำนวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ส่วนวัน-เวลาที่จำนำไปถวายจะแจ้งให้ทางเจ้าภาพทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ****...

ขอเชิญร่วมทำบุญ ติดตั้งโคมไฟภายในโบสถ์ วัดโพธิ์ศรีฯ จ.ขอนแก่น

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบแล้ว ส่วนวันเวลาที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ***********************      ขอ...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระฆัง ถวายวัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการ เรียบร้อยแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ส่วนวันที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั...

โครงการร่วมทำบุญบริจาคหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล

* อัพเดท : ขยายเวลาในการรับทำบุญ จากเดิมที่ประกาศไว้วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เลื่อนไปเป็นวันที่ 31 กันยายน 2559 เนื่องจากยังได้เจ้าภาพไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ **...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน ให้กับวัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ

* พระประธานองค์นี้ ได้ทำพิธีเทหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมถวาย แต่ทางคณะเจ้าภาพได้เปลี่ยนแปลงวัดที่จะนำไปถวาย เป็นวัดศรีสว่าง จ.ขอนแก่น แทน ทางวัดป่าคำสมบูรณ์ จ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ วันเวลาที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทา...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดสุนทรธรรมมาราม จ.ร้อยเอ็ด

update 13 ก.ค. 2559 : ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบถ้วนตามความต้องการแล้ว ทางกองทุนจะนำหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ไปถวายในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาที...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ-บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช-แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย (ก่อนเข้าพรรษา 2559)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว **************** อัพเดท 20 กรกฎาคม 2559 : เพิ่มวันทำพิธีบวชพระที่ขาดปัจจัยอีก 2 รอบ ได้แก่วันที่ 28 และ 31 ก...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เปลี่ยนผ้าสไบพระประธาน ในช่วงเข้าพรรษา 2559

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "ผ้าสไบห่มพระประธานและหล่อต้นเทียนพรรษา" ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในเ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดโพธิ์ศรีฯ จ.ขอนแก่น

     ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ต้องขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพ คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์ ***********...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ถวายวัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรี

     ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ครับ และจะมีพิธี...

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เทหล่อพระประธาน เป็นกรณีพิเศษ เทหล่อในวันที่ 14 พ.ค.2559

     ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และร่วมทำพิธีเทหล่อพระประธาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีเจ้าภาพติดต่อร่วมทำบุญเข้ามา ทางก...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี

     ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ๆ ด้วยครับ ส่วนวัน/เวลา ในการทำพิธีถวายจะแจ้งให้ทุกท่...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระฆัง ถวายวัดศรีบุญนาค จ.ขอนแก่น

* อัพเดท 1 พฤษภาคม 2559 : โครงการนี้ได้เจ้าภาพครบแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ครับ **********************************  &...

บวชพระให้กับผู้ที่ขาดปัจจัย วัดดอนมงคล จ.น่าน

     ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดปัจจัย และมีความต้องการที่จะบวชเรียน กำหนดทำพิธีอุปสมบทในวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่...

สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ถวายวัดสว่างแสงอรุณ จ.ร้อยเอ็ด

* หมายเหตุ ขณะนี้ทางวัดสว่างแสงอรุณได้รับพระจากวัดในเมือง มาใช้เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญเป็นการชั่วคราว เป็นพระหน้าตัก 1.20 เมตร เมื่อทางกองทุนดำเนินการสร้าง...

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างฉัตรพระประธานกลางแจ้ง วัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

     กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างฉัตรพระประธานกลางแจ้ง ขนาดหน้าตัก 5 เมตร  ของวัดวังกุลา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เนื่อ...

ขอเชิญร่วมถวายพระไตรปิฏก ชุด ๑๐๐ เล่ม ณ วัดวังกุลา

     กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันถวายหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ จำนวน 1 ชุด (ชุด 100 เล่ม) ของสำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ณ วัดวังกุลา อ.เด...

ขอเชิญร่วมพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก วัดท่ามะนาว จ.สุพรรณบุรี

     ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ จำนวน 99 เล่ม ณ วัดท่ามะนาว ต.ท่ามะนาว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 5 ม...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย (ปิดโครงการ)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว หากมียอดเงินส่วนที่เกินมา จะนำไปสมทบทุนใน "กองทุนอุปสมบทผู้ที่ขาดปัจจัย" ต่อไปครับ **************************...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน (3 กรกฎาคม 2559)

* ขอปิดโครงการ ได้ทำพิธีเทหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *************   * อัพเดท 19 มิถุนายน 2559 : ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเทหล่อพระประธาน จากเดิมแจ้งไว้ วันที...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน เมษายน ๒๕๕๙

* อัพเดท : ทองกองทุน ต้องขอเลื่อนวันทำพิธีเทหล่อออกไปเป็น วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เนื่องจากติดขัดความไม่พร้อมบางประการ จึงขอแจ้งมาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน ส่...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดธาตุศิลา จ.สุรินทร์

อัพเดท 15 กันยายน 2559 : ทางวัดธาตุศิลา จะเดินทางมารับหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ด้วยตัวเองที่กองทุน แต่ถ้าทางวัดไม่สะดวกเดินทางมารับ ทางกองทุนจะนำไปถวายในวันที่...

ขอเชิญร่วมสร้างเกศและซุ้มพระประธาน วัดเขาน้อยรัตนคีรี (ปิดโครงการ ได้เจ้าภาพครบแล้ว)

* ทางกองทุนขอเลื่อนวันทำพิธีเทหล่อ เป็น วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เนื่องจากในช่วงอาทิตย์ที่จะถึงนี้ จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามา หากมีฝนตกลงมาอาจจะทำให้แบบหล่อ และเ...

ขอเชิญเทหล่อสร้างพระประจำวันเกิด และร่วมทำบุญพระประจำวันเกิด จ.อุบลราชธานี

* โครงการนี้ ได้ทำพิธีเทหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้กำหนดวันถวายเป็นวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 จึงขอปิดโครงการนี้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง เพื่อนำไปถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 1 พฤษภาคม 2559 : ทางกองทุนได้ปัจจัยครบทั้งหมดแล้ว จึงขอปิดโครงการแต่เพียงเท่านี้ วัน-เวลา ในการนำไปถวายจะแจ้งให้ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่...

ขอเชิญร่วมถวายพระไตรปิฎก วัดประชุมสงฆ์ สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก ณ วัดประชุมสงฆ์ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 โดย คุณจิตสุดา อัศวบุตร และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดสร้างในครั้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท ล่าสุด : พิธีเทหล่อพระประธานองค์เล็ก เจ้าภาพและผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน ร่วมกันทำพิธีเทหล่อด้วยตัวเอง จะมีการเทหล่อทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน มิถุนายน , สิงห...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน (วัดที่ขอมา)

* ทางกองทุน ต้องขอเลื่อนกำหนดการในการเทหล่อพระประธานองค์เล็กออกไป เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกับพระประธานองค์ใหญ่ ในงานนี้ มีพิธีเทหล่อพระพุทธรูป สมเด็จ...

สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน ต้อนรับปีใหม่ 2559 (ถวายวัดยางนอน)

     กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำพิธีถวายพระไตรปิฎก ณ วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพ...

จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2558

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2558 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป ด้วยการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ เพื่...

สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2558

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากมีผู้ร่วมทำบุญ "ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากจังหวัดฉะเชิงเทรา" ได้ร่วมทำบุญปิดยอดโครงการนี้ เงินส่วนต่างที่เหลือจากการปิดยอด จะนำไปสมทบกับโครง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย ณ วัดยางนอน จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ทำพิธีบวชไปเรียบร้อยแล้วครับ ปัจจัยส่วนที่เหลือจากโครงการนี้ จะยกไปรวมกับพิธีบวชพระที่ขาดปัจจัยในครั้งต่อไป ************************...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ๕ องค์ ถวายวัดที่ขาดแคลน

* เนื่องจาก จนถึงขณะนี้ (16 ก.พ. 2559) ยังได้เจ้าภาพไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งไว้ ทำให้ยังไม่สามารถกำหนดวันทำพิธีเทหล่อได้ ทางกองทุนจึงจำเป็นต้องเลื่อนวันทำพิธีเทหล่...

หาผู้ใจบุญบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อนมผงให้กับทารกน้อย

* ขอปิดโครงการ ยอดเงินบริจาค จากที่ได้เคยแจ้งไปแล้ว 2,800 บาท นำไปซื้อนมผง และส่งมอบให้ญาติของเด็ก เงินสดอีก 1,600 บาท ได้โอนให้ทางญาติของเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย

อัพเดท 6 ธ.ค.2558 : ขณะนี้ยังไม่ได้ทำพิธีบวช เนื่องจากทางอุปปัชฌาย์ ผู้ทำการบวช เกิดอาพาธ จึงขอเลื่อนการทำพิธีบวชออกไปก่อน ในเร็ว ๆ นี้ หากพร้อมเมื่อไร จะแจ้งให...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดป่าพรหมยาน จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพเรียบร้อยแล้วครับ      สารคนฺโธ กองทุนสร้างพระประธานและพระไตรปิฎกถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็น...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดยางนอน จ.สุพรรณบุรี

* ได้นำปัจจัยไปทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 จึงขอปิดโครงการนี้แต่เพียงเท่านี้ ดูภาพพิธีทอดกฐิน ณ วัดยางนอน คลิกที่นี่ครับ  ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐิน ถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และได้ดำเนินการนำถวายเรียบร้อยแล้วครับ        สารคนฺโธ กองทุนสร้างพระประธานและพระไตรปิฎกถวา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ กระเบื้องหลังคาศาลาการเปรียญ วัดใหม่น้ำทรัพย์ฯ

อัพเดท : คุณยุพา เชยชม และคณะ ได้รับเป็นเจ้าภาพหลังคาทั้งหมดแล้ว ทางกองทุนฯ จึงขอปิดโครงการนี้ และรอดำเนินการจัดสร้างต่อไปครับ      ขอเชิญพ...

ขอเชิญร่วมงานฝังลูกนิมิต ณ วัดในจังหวัดกาญจนบุรี

อัพเดท 21 ธ.ค.2558 : กำหนดการเป็น วันที่ 18 มกราคม 2559 ******************************* อัพเดท 5 ธ.ค.2558 : โครงการนี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจา...

ขอเชิญร่วมซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ วัดป่าเลไลย์ จ.สกลนคร

     สารคนฺโธ กองทุนสร้างพระประธาน และหนังสือพระไตรปิฎกถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพซ่อมแ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดศรีบุญเรือง จ.น่าน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้นำปัจจัยไปทำพิธีทอดกฐินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558      สารคนฺโธ กองทุนสร้างพระประธานและพระไตรปิ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดพระธาตุป่าแดด จ.น่าน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้บอกบุญมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้อง สุดท้ายทาง ดร.วีรนันท์ คำนึงวุฒิ รับเป็นเจ้าภาพทั้งหมด ส่วนท่านที่ร่วม...

ขอเชิญร่วมถวายพระไตรปิฎก วัดป่าดอนโก จ.อุบลราชธานี

     สารคนฺโธ กองทุนสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎกถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก จำนวน ๙๑ เล่ม ณ วัดป...

๕ วัดที่น่าไปทอดกฐินปีนี้ ๒๕๕๘

ทางกองทุนฯ ได้เคยเดินทางไปยังวัดต่าง ๆ มากมาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้พบว่า ยังมีวัดอีกเป็นจำนวนมาก ที่มีการปฏิบัติดี แต่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยังขาดแคลนปัจจัย...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เปลี่ยนหลอดไฟพระอุโบสถ วัดโพธิ์ศรีเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยเพียงพอแล้ว ปัจจัยส่วนที่เกินจะนำไปสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้ง ณ ศาลาทรงไทย ที่หลวงตาน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ กำลัง...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ท่านที่สนใจสร้างฉัตรพระประธาน สามารถเข้าไปดูโครงการสร้างฉัตรพระประธานล่าสุดได้โดย >> คลิกที่นี...

ขอเชิญร่วมกันถวายเทียนพรรษา และตะเกียงน้ำมัน

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และถวายตะเกียงน้ำมัน แก่วัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร ในครั้งนี้ จะนำไปถวายยังวัดในแถบจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรอบแรก หากท่านใดสนใ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างตะเกียงน้ำมัน ถวายวัดที่ขาดแคลน

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างตะเกียงน้ำมัน ถวายวัดที่ขาดแคลน เนื่องจากยังมีวัดที่อยู่ในเขตทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญอีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ วั...

ขอเชิญร่วมงาน เป่ายันต์พระสีวลีเข้าตัว ไล่เสนียด เสริมโชคลาภ โดยหลวงปู่น่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

พระเดชพระคุณพระครูวิบูลโพธิธรรม หรือศิษยานุศิษย์เรียกท่านว่า หลวงปู่น่วม แห่งวัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พระผู้มักน้อยสันโดษ และบำเพ็ญเพียรภาวนา...

หลวงปู่น่วม เป่ายันต์พระสีวลี

พระเดชพระคุณพระครูวิบูลโพธิธรรม หรือศิษยานุศิษย์เรียกท่านว่า หลวงปู่น่วม แห่งวัดโพธิ์ศรีเจริญ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี พระผู้มักน้อยสันโดษ และบำเพ็ญเพียรภาวนา...

จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ แจกเป็นธรรมทาน

กองทุนสร้างพระประธานและพระไตรปิฎกถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ เพื่อนำไปถวายตามวัดที่ขา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอาสนะสงฆ์ และตาลปัตร ถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 15 ก.ค.2558 : ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ปัจจัยครบถ้วนแล้ว ส่วนวันเวลาที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขออนุโมทนา สาธุการ กับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั...

อุปสมบทพระภิกษุ ๑ รูป ณ วัดคลองขอม

2 กรกฎาคม 2558 : เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีอุปสมบทผู้ที่ขาดปัจจัย จำนวน 1 รูป โดยพิธีสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี จึงขออนุโมทนา กับญาติโยมทุกท่าน...

สร้างดวงพระเนตร พระประธาน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างดวงพระเนตรของพระประธาน ที่ทางกองทุนจัดสร้างขึ้น เพื่อนำไปถวายวัดที่ขาดแคลน (องค์ที่ไม่มีเจ้า...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเทียนพรรษา เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน ๒๕๕๙

     เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "หล่อต้นเทียนพ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเทียนพรรษา เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลารับบริจาคแล้ว และทางกองทุนฯ จะนำต้นเทียนที่ได้ ทยอยไปถวายให้กับวัดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่า...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ทางกองทุนฯ จึงขอปิดโครงการนี้ และรอกำหนดวัน-เวลานำไปถวาย ประมาณเดือนกันยายน วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั...

สร้างพระประธาน ๙ องค์ ถวายวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร

อัพเดท 26 ตุลาคม 2558 : พิธีเทหล่อพระประธาน ๙ องค์ ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นทุกประการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ขอเชิญชมภาพบรรยากาศใน...

ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายพระประธาน และพระไตรปิฎก

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเดินทางไปถวายพระไตรปิฎก ตามที่เราได้ร่วมทำบุญกันไว้ ทั้ง ๓ โครงการ ได้แก่  โครงการสร้างพระไตรปิฎก ถวายวัดป่าพรหมยาน จ.นครราชสีมา : ทำพ...

สร้างพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน วัดหนองม่วง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางกองทุนฯ ได้นำคณะเจ้าภาพ ได้แก่ คณะของคุณอวัตถา ใจการุณ คุณพิชชาพลอย-คิม ปานะดิษฐ คุณจันดี สุรินทร์ ที่ได้ร่วมกั...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน หรือสร้างเป็นพระประธานประจำบ้าน

อัพเดท 10 พ.ย.2558 : ทางกองทุนฯ ขอเลื่อนวันทำพิธีเทหล่อ ออกไปเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ทำให้ไม่สามารถเผาแบบ และติดเตาห...

อุปสมบทให้กับผู้ที่ขาดปัจจัย

* โครงการนี้ สำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์แล้ว หากท่านต้องการร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพบวชพระ ที่ขาดปัจจัย คลิกดูรายละเอียดโครงการปัจจุบันที่นี่   อัพเดท 29 เมษายน 2...

สร้างพระไตรปิฎก และพระประธาน ถวายวัดในจังหวัดน่าน

อัพเดท ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ** ปิดโครงการ และได้นำไปถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558      เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 ที่...

สร้างพระไตรปิฎก ถวายสถานปฏิบัติธรรมอุดมสุข

อัพเดท 2 มิถุนายน 2558 : ขอเปลี่ยนสถานที่ถวาย เนื่องจากทางสถานปฏิบัติธรรมอุดมสุข มีจำนวนพระอยู่น้อย ปัจจุบันเหลือท่านเจ้าอาวาสอยู่เพียงรูปเดียว (สำรวจล่าสุดเมื่...

สร้างพระไตรปิฎก ถวายวัดเนินศรีโพธิ์ทอง

อัพเดท 15 มิถุนายน 2558 : ทางกองทุนได้นำ หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้พระไตรปิฎก 1 ชุด และกุฏิพระสงฆ์ จำนวน 1 หลัง ไปส่งมอบให้กับทางวัดเนินศรีโพธิ์ทองเป็นที่เรียบร้...

สร้างกุฏิพระสงฆ์ ถวายวัดศรีโพธิ์ทอง

อัพเดท 2 มิถุนายน 2558 : ทางกองทุนได้นำกุฏิไปส่งให้กับทางวัดเรียบร้อยแล้ว ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 (ตามภาพข้างล่าง) ************************************...

สร้างระฆัง ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ระฆัง ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวัดในพระพุทธศาสนามาช้านาน เมื่อเราไปวัดใดก็ตาม จะได้เห็นและได้ยิน เสียงระฆัง จนกลายเป็นภาพและเ...

สร้างพระประธาน ๙ องค์ ถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 1 มิถุนายน 2558 : พิธีเทหล่อพระธาน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายวัดที่ขาดแคลน ได้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีอธิการวีระ จกฺกวโร เจ้าอา...

สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดป่ามะโอ จ.ลำปาง

** ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ปัจจัยครบแล้ว รอกำหนดวันเดินทางไปถวาย    วัดป่ามะโอ เป็นวัดเก่าและเป็นวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา จ.ลำปาง ปัจจุบันที่...

สร้างพระสีวลี ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และท่านที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันสร้างพระสีวลี เนื่องจากมีหลายวัดติดต่อเข้ามา ว่าต้องการเป็นพระพุทธรูปแบบพระสีวลี...

สร้างพระพุทธชินราช ๓ องค์ หน้าตัก ๖๐ นิ้ว

**ปิดโครงการ เนื่องจากโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว **      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก ๖๐ นิ้ว ๓ องค์ (เป็นกรณีพิเศษ) ในวันเสาร์ท...

สร้างพระประธาน ๗ องค์

     * วัดเขานางบวชขอเรียนให้ท่านเจ้าภาพ ที่ได้แจ้งความจำนงค์ไว้ ว่าจะรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธานหน้าตัก ๕๙ นิ้วทั้งองค์ ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวา...

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำพิธีถวายระฆัง ๑๐๘ ลูก

** ขอเลื่อนกำหนดการพิธีถวายระฆัง จากเดิมที่แจ้งไว้วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากในวันนั้นจะมีพิธีเทหล่อพระประธาน ๕ องค์ เพื...

สร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ และพระอัครสาวก ถวายวัดโป่งกระสัง จ.นครราชสีมา

เดินทางนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว ตามภาพข้างล่างครับ {gallery}tripidok/watpongkrasung/goto{/gallery} ขอเลื่อนการเดินทาง นำพระไตรปิฎก และพระอัครสาวก ไปถวาย  ...

ติดตั้งโซล่าร์เซล เพื่อผลิตไฟฟ้า ให้แก่ที่พักสงฆ์เขาใหญ่

อัพเดท : 3 ก.พ.2558 ทางวัดได้จ้างเหมา ร้านอนันตทรัพย์ ให้ดำเนินการติดตั้ง ขณะนี้ติดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ ทางร้านกำลังแก้ปัญหาอยู่ หากมีค...

สร้างพระประธาน และพระไตรปิฏกให้กับวัดที่ขาดแคลน

     กองทุนจัดสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญสร้างพระประธาน (แบบพระพุทธชินราชจำลอง หรือแบบปางมารวิชัย) หล่อ...

สร้างพระประธาน และพระไตรปิฏก

     กองทุนจัดสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน ขอเชิญสร้างพระประธาน (แบบพระพุทธชินราชจำลอง หรือแบบปางมารวิชัย) หล่อ...

ร่วมจัดสร้างพระไตรปิฎก (ราชบุรี/เพชรบูรณ์)

ตู้ที่ 3 : รอกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบ เร็ว ๆ นี้ ขอเชิญญาติโยมทุกท่าน เดินทางไปส่งมอบตู้พระไตรปิฎกตามวัดต่าง ๆ ร่วมกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว ************...

สรุปการช่วยเหลือน้ำท่วม

* หมายเหตุ : งานสาธารณะสงเคราะห์ ตั้งแต่สมัยที่พระอานุภาพ สารคนโธ ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งในขณะนั้นดำเนินงาน...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 248

เมื่อวานนี้ 319

สัปดาห์นี้ 1266

เดือนนี้ 8666

ทั้งหมด 659456