กิจกรรมและงานบุญ

Prev Next

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ใน จ.นครพนม

   ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้ทางกองทุนฯ จะนำไปถวาย ให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ใน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช และมีความตั้งใจปฏิบัติ แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว * ขอเลื่อน พิธีบวช ไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉิน โควิค 19      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบวช

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จำนวน 8 รูป หรือตามจำนวนที่มีเจ้าภาพบวชให้เท่านั้น ทำพิธีบวช ใ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดใน จ.เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ ที่วัดใน จ.สิงห์บุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติ จำนวน 5 รูป หรือ ตา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช และมีความตั้งใจปฏิบัติธรรม

* ขอเลื่อน พิธีบวช คนบวชชุดใหม่ ไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2563 เนื่องจาก พรก.ฉุกเฉิน โควิค 19 * ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 3 รูป      ขอเรียนเชิญ ร่...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อนำไปถวายให้กับวัดใน จ.นครพนม

     * ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 1 วัด ทางวัดต้องการพระพุทธชินราช 39 นิ้ว ราคา องค์ละ 45,900 บาท หรือ พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด 39 นิ้ว 1 องค...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ จำนวน 8 รูป หรือ บวชตามจำนว...

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ บวชพระเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ บวชพระเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่ต้อ...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดใน จ.นครพนม

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดป่า……(โทรสอบถาม) จ.นครพนม  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในแคลนทุรกันดาร และขาดแคลนปัจ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปิดยอด สร้างพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมและศาลาการเปรียญ องค์สุดท้ายของปีนี้

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญปิดยอด สร้างพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมและศาลาการเปรียญ องค์สุดท้ายของปีนี้ ซึ่งขณะยังขาดปัจจัย อยู่อีก 81,8...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช ประพฤติดี แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนใน...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย บวชตามจำนวนที...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดศรีบุญเรือง จ.นครพนม

*ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ใ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินให้กับวัด และสำนักสงฆ์ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่มีกฐินตกค้าง

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินให้กับวัด และสำนักสงฆ์ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่มีกฐินตกค้าง จำนวน 9 วัด ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ วัดละ...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย บวชตามจำนวนที...

ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร และไม่มีเจ้าภาพกฐิน หรือ วัดที่กฐินตกค้าง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร และไม่มีเจ้าภา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องเงินค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนเรื่องเงินค่าใช...

ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธาน หนังสือพระไตรปิฏก และระฆัง ไปถวาย ซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย / พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ถวายวัดใน จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินระยะเวลา ที่จะนำไปถวาย      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือ พระ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

     ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน จำนวน  วัด ซึ่งมีรายละเอียดดัง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน จำนวน 12 วัด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายเดือนตุลาคม 2562      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดป่า ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2562 ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโคมไฟ แทน การทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2562

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และ ช่างไฟกำลังดำเนินการติดตั้ง จะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 40 วัน จะติดตั้งเสร็จประมาณวันที่ 4 กันยายน 2562   &n...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร และห่างไกลความเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลารับทำบุญ และ ได้นำไปถวายแล้ว คลิกดูพิธีถวายได้ที่นี่      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน จำนว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาเปิดรับเป็นเจ้าภาพ ร่วมทำ และ มีเจ้าภาพแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับ คนผู้ที่ต้องการ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับ คนผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริง แต่ขาดแคลนปัจจัย

* ปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และ ได้ทำพิธีบวชแล้ว *      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริง...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเกินกำหนดเวลา      เนื่องในวันเข้าพรรษา (17 กรกฏาคม 2562) ประจำปี 2562 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปาง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนปัจจัยและมีความตั้งใจที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระ ให้กับ คนที่มาขอบวช เพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ แต่มีฐานะยากจน จำนว...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดนครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดสระแก้ว

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และ จะนำไปถวายต้นเดือนตุลาคม 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้ส...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดอุดรธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อม...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทำบุญ ผ้าไตรบวชพระ บาตร เเละตาลปัตร ให้กับ ผู้ที่มาขอบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆ และ ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าทำบุญ ผ้าไตรบวชพระ บาตร เเละตาลปัตร ให้กับ ผู้ที่มาขอบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวาย ผ้าไตร จีวร สบง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว      เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวาย ผ้าไตร จีวร สบง เพื่อนำไปถวายให้กับพระภิกษุ ที่ห่มจีวรเก่าและมีจ...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมหรือ สมเด็จจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 5 องค์

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมหรือ สมเด็จจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 5 องค์ๆละ 75,999 บาท เพื่อนำไปถวาย...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.สกลนคร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และจะนำไปถวายในวันที่ 28 เม.ย 2562 * ขอเปลื่ยนวัดที่จะนำไปถวาย เนื่องจากวัดป่าทุ่งปลา ยังไม่พร้อมที...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ พร้อมทั้งถวายพระพุทธชินตาช ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 7 องค์ เนื่องในวันสงกรานต์

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      เนื่องในวันสงกรานต์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจที่จะบวช...

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง ปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ ให้กับคณะวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ส่งมอบ "ปู่ฤาษีชีวก โกมารภัจจ์" แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า บรมครูของวงการแพทย์แผนไทย หน้าตัก...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุบลราชธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.พิษณุโลก

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายที่วัด ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร 9 ชั้น ยอดเจดีย์พระธาตุ ถวายให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี

     ขอเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพ “สร้างฉัตรยอดเจดีย์พระธาตุ” ถวายให้กับวัดใน จ.กาญจนบุรี เป็นฉัตร 9 ชั้น ลงรักปิด...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อ...

พิธีเทหล่อพระประธาน จำนวน 4 องค์ ที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้นำคณะเจ้าภาพ จำนวน 3 คณะ เดินทางไปที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธาน จำน...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่กฐินตกค้าง

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่กฐินตกค้าง จำนวน 15 วัด ในเขตจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหว...

ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือ วัดที่กฐินตกค้าง

   ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือ วัดที่กฐินตกค้าง โดยทำอย่างถูกต้อง ตามพุทธบัญญัติ ศาสนพิธี ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะปฏิสังขรณ์ องค์พระประธานในอุโบสถและพระอัครสาวก ให้กับวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในอุโบสถและพระอัครสาวก ของวัดหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี ให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากทางวัดมีฐานะยากจนและอยู่...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากจน ถวายให้กับวัดป่าหนองโสนวิเวก จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากจน ถวายให้กับวัดป่าหนองโสนวิเ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริง

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ อีกจำนว...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ บูรณะกุฏิ ให้กับสำนักสงฆ์ ที่ยากจน ที่ จ.สุรินทร์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ บูรณะกุฏิ ให้กับสำนักสงฆ์ ที่ยากจน ที่ จ.สุรินทร์ ใช้งบประมาณในการบูรณะ หลังละ 5,000 - 8,000 บาท จำนวน 5 หลัง เมื่อบู...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่เคยมีเจ้าภาพ และ ยากจน

     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือสำนักสงฆ์ ที่ไม่เคยมีเจ้าภาพกฐิน ที่ จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพกองละ 999 บาท จำนวน 30 กอง ซึ่งในวันนี้ทางวัดได้ติ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ซื้อราชรถแห่ศพ ถวายให้กับวัดใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างราชรถแห่ศพ คันละ 32,900 บาท ถวายให้กับวัดที่ติดต่อขอมา ซึ่งมีความ...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญซื้อโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ ที่เพิ่งจะเสียชีวิต ที่วัด จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว *      ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญซื้อโลงศพ บริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ ที่เพิ่งจะเสียชีวิต ที่วัด จ.นครราชสีมา ...

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ สมเด็จจักรพรรดิ์หรือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่อง ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ ”สมเด็จจักรพรรดิ์หรือสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่อง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว อง...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้ากฐิน ถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญผ้ากฐิน ถวายให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีพระปฏิบัติดี ปฏิบัติช...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 3 เมตร ถวายให้กับวัดที่ จ.อุทัยธานี จำนวน 3 วัด

     ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด หน้าตัก 3 เมตร เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี จำนวน 3 วัด โดยทางว...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในอุโบสถ ปางเปิดโลก ปางห้ามญาติ และฉัตรพระประธาน จำนวน 13 องค์

     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในอุโบสถ “ปางเปิดโลก และ ปางห้ามญาติ” และฉัตรพระประธาน จำนวน 13 องค์ ถวายให้กับวัดที่ต้องการ ที่ติดต่อขอ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งน...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะดวงตาพระประธานปางมารวิชัย ถวายให้กับวัดใน จ.บุรีรัมย์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ เป็นกรณีพิเศษ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะดวงตาพระประธาน คู่ละ 5,999 บา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว โดยจะทำพิธีบวชเฉพาะที่มีเจ้าภาพเท่านั้น      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ 2561

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ถวาย”ผ้ากฐิน” ทำแบบถูกต้องพุทธบัญญัติ ถวายให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ และ...

สร้างพระประธาน สมเด็จจักรพรรดิ์หรือสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ขนาด 59 นิ้ว ให้กับวัดในจังหวัดสิงห์บุรี

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานในอุโบสถ "สมเด็จจักรพรรดิ์หรือสมเด็จองค์ปฐม" ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว องค์ละ 299,900 บาท ถวายให้กับวัด ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน และเครื่องบริวารกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อนำไปทอดให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญ จองเป็นเจ้าภาพ “ผ้ากฐิน และเครื่องบริวารกฐิน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปท...

ครั้งหนึ่งในชีวิต..ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็ก สมเด็จองค์ปฐมหรือสมเด็จจักรพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก 9.9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประดับพลอย

     ครั้งหนึ่งในชีวิต..ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานองค์เล็ก สมเด็จองค์ปฐมหรือสมเด็จจักรพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก 9.9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประดับพลอย ...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกลองเพล ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกลองเพล ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน เมื่อช่วงเย็น วานนี้ท่านเจ้าอาวาส 2 วัด ...

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2561

* ขอปิดโครงการเนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไป...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมจักรพรรดิ์ หน้าตัก 29 และ 39 นิ้ว จำนวน 5 องค์

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 1 องค์ สามารถร่วมทำบุญได้      ร่วมเป็นเจ้าภาพ”สร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม จักรพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก 29และ39 นิ้ว เนื...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างโคมไฟในอุโบสถ แทนการถวายเทียนพรรษา

* ฝากบอกบุญอีกเรื่องครับ เผื่อมีท่านใดสนใจครับ      เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างโคมไฟในอุโบสถ แทนการถวายเท...

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างตู้และหนังสือพระอภิธรรม ถวายให้กับสำนักสงฆ์ วัดป่าหนองโสนวิเวก จ.นครพนม

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว และจะนำไปถวาย ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2561      ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างตู้และหนังสือพระอภิธร...

ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 39 องค์

     ขอเรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง จำนวน 9 องค์ๆ ละ 19,999 บาท ...

ขอเชิญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.อุดรธานี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในค...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริง ที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 9 องค์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริง ที่จะบวช เพื่อปฏิบัติ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจร...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดหัวเด่น จ.สิงห์บุรี

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดหัวเด่น จ.สิงห์บุรี เนื่องจากองค์พระประธานในอุโบสถ ยังไม่มีฉัตร ทางว...

ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่

     ขออนุญาต รบกวนเวลาอีกครั้งครับ เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 15 องค์ๆละ 9,999 บาท ...

สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา

สร้างระฆัง สำริดถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอมา      ขอเรียนเชิญท่านและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างระฆังสำริด ขนาด 5.5 กำ ลูกละ 9,99...

บวชพระให้กับผู้ที่มีความตั้งใจ ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆ แต่ขาดแคลนเรื่องค่าใช้จ่าย

** ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว ครั้งหน้าจะมีบวชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ จ.สิงห์บุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 6,940 บาท    &...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บวชพระ ให้กับผู้ที่ต้องการบวชเพื่อปฏิบัติจ...

ขอเชิญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.มุกดาหาร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หากทำพิธีถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำภาพมาอัพเดทให้ทุกท่านทราบครับ &nb...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "สร้างดวงตา (มุกนิล) และเปลือกตา (มุก) ถวายให้กับพระประธาน

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "สร้างดวงตา (มุกนิล) และเปลือกตา (มุก) ถวายให้กับพระประธาน จำนวน 5 คู่ๆ ละ 9,999 บาท โดยจะนำไปติดถวายให...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแลได้ทำพิธีอุปสมบท ให้กับผู้ที่มีเจ้าภาพ เรียบร้อยแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ...

พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ 26 มกราคม 2561

     พิธีเทหล่อพระประธานในอุโบสถ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้เดินทางไปที่วัดวิมลภาวนาราม เพื่อทำพิธีเทหล่อพระประธ...

พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์

     พิธีเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 49-59 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยท่าน พล.ต.ต สุรเชษฐ์ หักพาล และ คณะนักเรียนนายร้อย รุ่น 47  เป็นเจ้าภาพทำพิ...

ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์ (มนต์พิธี) ถวายให้กับวัดในต่างจังหวัด

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนัดวันที่จะนำไปถวายแล้ว      ขอเรียนเชิญท่านและครอบครับ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือสวดมนต์(มนต์พิธี) แบบที่พร...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายเป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ

     ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายเป็นพระประธานในศาลาการเปรียญที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ ถวายให้กับวัดชัย.. จ.ชัยภูมิ ซึ่...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงที่จะบวชเป็นพระภิกษุจริ...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงที่จะบวช

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากเลยเวลาเปิดรับสมัคร      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช ที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจจริงท...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน ถวายให้กับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญร่วม..เป็นเจ้าภาพทำบุญ”ผ้ากฐิน ถวายให้กับพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดที่มีพระจำพร...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากครบตามกำหนดเวลาแล้ว ท่านที่ต้องการสร้างพระประธาน ดูรายละเอียดโครงการใหม่ คลิกที่นี่      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563       ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็ก จำนวน 3 องค์ (ห...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน 2562

    ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือวัดที่ติดต่อขอพระประธานเข้ามา...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการเอาไว้ก่อน เนื่องจากเลยวันถวายแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างตู้พระอภิธรรมพร้อมหนังสือ และเครื่องตั้ง ถวายให้...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ 2 วัด

     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินตกค้าง ประจำปี 2560 ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ จำนวน 2 วัด ซึ่งทั้ง 2 วัดนี้ ทางกองทุนได้...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ระยอง อุทัยธานี นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ดำเนินการทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

     ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเทหล่อสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในครั้งนี้จะนำไปถวายให้กับวัดที่จังหวัดขอนแก่น ซึ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในค...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ชัยภูมิ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพร่วมทำบุญ ครบตามจำนวนแล้ว 4 ม.ค.2561 : ขณะนี้ยังขาดอยู่อีก 32 เล่ม ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินได้ตามบัญชีที่แจ้งไว้...

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560

* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 1 วัด      ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560 ให้กับพระภิกษุ ที่ปฎิบั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายวัดที่ขาดแคลน ใน จ.ระยอง

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อสร้างพระประธาน"ปางมารวิชัยหรือปางสมาธิ หน้าตัก 59 นิ้ว " ถวายให้กับวัดต้องการ ในจังหวัด จ.ระยอง โดย...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโครงการสร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดบุญนิมิต จ.นครราชสีมา

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายในเดือน กันยายน 2560      ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ (ยังขาดปัจจัยอีก 25,2...

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ (ใช้เป็นทั้งห้องอาบน้ำ และห้องสุขา) เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณร และผู้มาปฏิบัติธรรม จำนวน 8 ห้อง หรือตา...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย

* ขอปิดโครงการรับทำบุญ เนื่องจากครบกำหนดเวลาร่วมทำบุญแล้ว      ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่...

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโคมไฟในอุโบสถ

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างโคมไฟในอุโบสถ ถวายให้กับวัดเขาแหลม จ.กาญจนบุรี และวัดเขาขาว จ.สตูล เนื่องจากวัดทั้ง 2 แห่งนี...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ หล่อต้นเทียนพรรษา ถวายให้กับวัดในเขตทุรกันดาร

     เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "หล่อต้นเทียนพรรษา" เพื่อนำไปถวายให้กับวั...

ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว

     ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว , พระอัครสาวก และแท่นประดิษฐานพระประธาน ถวาย...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.หนองคาย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้วครับ      กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ไม้สักอย่างดี ถวายให้กั...

ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้กับผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องค่าใช้จ่าย" ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลนในจังหวัด ระยอง อุทัยธานี นครราชสีมา

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

สร้างพระประธาน พระปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายให้วัดที่อยู่ในเขตทุรกันดาร

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ส่วนพระอัครสาวก ยังไม่มีเจ้าภาพ หากท่านใดมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพพระอั...

ภาพพิธีเทหล่อระฆัง ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดขอนแก่น 5 มีนาคม 2560

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทุน "สารคนฺโธ" ได้ทำพิธีเทหล่อ ระฆัง ขนาด 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดรักขิตมณีวัลย์ จ.ขอนแก่น ซึ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ขาดแคลนปัจจัย พฤษภาคม 2560

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลา และได้ทำพิธีบวชไปแล้ว ครั้งต่อไปจะทำพิธีบวชในวันที่ 25 , 29 พ.ค และ วันที่ 4 มิ.ย. 60 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

* ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญอีกครั้งครับ      เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 49 นิ้ว โดยทา...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.กาฬสินธุ์

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายให้กับทางวัดในเดือน กรกฎาคม 2560 พร้อมกับทำพิธีถวายพระประธาน      ขอเชิญพุทธศาสนิกชน...

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระให้ผู้ที่มีความต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "บวชพระให้ผู้ที่มีความต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย" จำนวน 5 องค์ๆ ละ 8,040 บาท ทำพิธีอุปสมบท เมื่อหาเ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐมปางขัดสมาธิในนาคปรก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ยังขาดปัจจัยอยู่อีก 79,000 บาท เนื่องจากทางเจ้าภาพที่แจ้งความจำนงค์เอาไว้ ไม่สะดวกในเรื่องปัจจัย โครงการนี้จึงยังรับปัจจัยร่วมทำบุญอยู่ครับ ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ฉัตรพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามที่ต้องการแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อภายในเดือน พฤษภาคม 2560 ส่วนวัน-เวลา ที่แน่นอน จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ครับ &...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดที่ขาดแคลนใน จ.ขอนแก่น

* ขอปิดการรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำหนังสือไปถวาย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2560 * ขออนุญาตนำเรื่องนี้กลับมาประชาสัมพันธ์บอกบุญด่วนอีกครั้ง เนื่อง...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็ก ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล...

ขอเชิญเทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2559

อัพเดท 10 มกราคม 2560 : ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ******************      ขอเรีย...

ขอเชิญร่วมสร้างตู้พระอภิธรรม พร้อมหนังสืออภิธรรม ถวายวัดที่ขาดแคลน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว * สำหรับวัดที่มีเจ้าภาพแล้ว ทางกองทุนจะทยอยส่งตู้พระอภิธรรมให้แก่ทางวัด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 ม...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน ส่งท้ายปี 2559 เพื่อนำไปถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถหรือศาลาการเปรียญ และระฆังหน้าอุโบสถ โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคล...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ส่งท้ายปี 2559 ถวายวัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

* ขอปิดโครงการ และได้ทำพิธีเทหล่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ส่วนวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในโครงการนี้ จะยกยอดไปทำพิธีเทหล่อในรอบต่อไป คือวันที่ 31 ธันวาคม 2...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

     ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเป็นเจ้าภาพ อุปสมบทให้กับผู้ต้องการบวช แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามจำนวนผู้ที่มาขอบวช ค่าใช้จ่ายรูปละ 3,999 บาท ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะหลังคาศาลาการเปรียญ วัดเขาช่องคับ สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วครับ      ขออนุญาตบอกบุญ เพื่อช่วยเหลือวัดที่ยากจน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "บูรณะหล...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าดอนไร่ จ.อำนาจเจริญ

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "ทอดกฐินตกค้าง" ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ และวัดอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารครับ ในครั้งนี้ทาง วั...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยผาขาว เชียงใหม่

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว -----------------------------      ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีบุญเรือง จ.น่าน

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ทำพิธีทอดกฐินไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 มียอดเงินที่มีผู้ร่วมทำบุญกับทางกองทุน รวมกันเป็นจำนวนเงิน 8,400 บาท **************...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน ส่งท้ายปี 2559

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ (องค์สุดท้าย) และระฆังหน้าอุโบสถ โดยจะนำไปถวายให้กับ วัดศรีสว่าง จ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ

อัพเดท 1 พ.ย.2559 : ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 2 วัด **********************      ขณะนี้เหลือเวลาอีกแค่ 14 วัน ก็หมดระยะเวลาของการทำบุญทอดก...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระ เป็นกรณีพิเศษ

อัพเดท 9 ธันวาคม 2559 : เนื่องจากในวันที่กำหนดเดิม เป็นวันหยุดยาว มีเจ้าภาพหลายท่านเกรงว่าจะไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะบนท้องถนนมีรถที่เดินทางท่องเที่ยวเยอะมาก จ...

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินแก่วัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน เป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของในหลวงที่เสด็จสู่ส...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อพระประธาน ถวายวัดเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

* ขอปิดโครงการ ปิดรับทำบุญ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว      ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ/ศาลาการเปรียญ (อง...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ขาดแคลน เป็นกรณีพิเศษ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว และจะนำไปถวายในวันที่ 15 มกราคม 2560 พร้อมกับถวายตู้พระอภิธรรมด้วย      ขอเรียน...

ภาพพิธีเทหล่อพระประธาน และระฆัง ตุลาคม 2559

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองทุน"สารคนฺโธ" ได้นำคณะเจ้าภาพ จำนวน 5 คณะ ที่รับเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างประธานแล...

ขอเชิญสร้างโต๊ะหมู่บูชา ถวายวัดที่ขาดแคลน

     ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา ถวายวัดที่ขาดแคลน หรือวัดที่ขอเข้ามา เนื่องจากเมื่อเวลาทางกองทุนเดินทางไปถวายพระประธานองค์เล็ก...

ขอเชิญร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ปี 2562

     ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างฉัตรพระประธาน ถวายแก่วัดที่ยังไม่มีฉัตรพระประธาน เนื่องจากที่ผ่าน ๆ มา ทางกองทุนฯ พบว่าในหลาย ๆ วัด ที่มีองค์พระประธาน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 60 นิ้ว ถวายวัดใน จ.ขอนแก่น

อัพเดท 15 ตุลาคม 2559 : เนื่องจากในช่วงที่เป็นความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ทางกองทุนขอเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ออกไป เป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ส่วนวันเวลาที่แน...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้า วัดป่าเรไลย์ จ.ขอนแก่น

* ขอปิดโครงการ รับทำบุญ เนื่องจากหมดระยะเวลาที่ทางวัด ให้ร่วมทำบุญและเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทางกองทุนได้โอนปัจจัยที่มีผู้ร่วมทำบุญผ่านกองทุนมา จำนวน 9,000 ...

ขอเชิญร่วมเทหล่อสมเด็จองค์ปฐม 39 นิ้ว ถวายวัดใน จ.ขอนแก่น

     กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 39 นิ้ว จำนวน 1 องค์ เพื่อถวายให้กับวัดป่าเรไลย์ จ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐิน ให้กับวัดที่ขาดแคลน ประจำปี 2559

     เนื่องในวัน "วันออกพรรษาและวันทำบุญทอดกฐิน" สำหรับในปีนี้ ทางกองทุน ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน แบบถูกต้องตามพุทธบั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้าง คัมภีร์เทศน์ ถวายวัดที่ขาดแคลน

     คัมภีร์เทศน์ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า "กัณฑ์เทศน์" นั้น เป็นคัมภีร์ที่พระสงฆ์ใช้ในการเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับฟัง ในวันพ...

สร้างพระประธานองค์เล็ก 5 องค์ ถวาย 5 วัด

อัพเดท 15 ตุลาคม 2559 : เนื่องจากในช่วงที่เป็นความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ ทางกองทุนขอเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ออกไป เป็นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ส่วนวันเวลาที่แน...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อระฆัง และพระประธาน ประจำเดือนกันยายน 2559

* อัพเดท 30 ก.ย. 2559 : ขอเลื่อนวันทำพิธีเทหล่อออกไป จากวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เนื่องจากที่ผ่านมา ยังมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงทำให้ยั...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐิน ถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2559

*  ปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้วคลิกดูโครงการผ้าพระกฐิน โครงการใหม่ คลิกที่นี่ ********************      ขอเรียนท่านและครอบคร...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนปัจจัย ตุลาคม 2559

อัพเดท : ขอเลื่อนพิธีบวชพระออกไปเป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องจากทางอุปัชฌาย์ แนะนำว่าไหน ๆ ก็ใกล้จะออกพรรษาอยู่แล้ว ให้ไปทำพิธีบวชหลังออกพรรษาไปเลยจะดีกว่า ท...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างโคมไฟถวายวัดเขาช่องคับ จ.สุพรรณบุรี

* อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย.2559 : ขณะนี้กำลังให้ช่างดำเนินการติดตั้งโคมไฟ และอุปกรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 / สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากเพิ่งได้ผู...

สร้างพระประธาน หน้าตัก 30 - 60 นิ้ว เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 24 สิงหาคม 2559 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ทางกองทุนได้นำพาคณะเจ้าภาพชุดหนึ่ง ไปทำพิธีเทหล่อ ณ โรงหล่อพระบางเลน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถชมภา...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก (2 เมตร) ถวายวัดในจังหวัดน่าน

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก (2 เมตร) โดยทางกองทุนจะนำไปให้กับวัดที่ขาดแคลนใน...

ขอเชิญร่วมสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว สำหรับพระไตรปิฎกในโครงการนี้ จะไปถวายในราวต้นเดือนตุลาคม 2559 ส่วนวัน-เวลาที่แน่นอน ทางกองทุน จะแจ...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชพระให้กับผู้ที่ขาดปัจจัย เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 3 องค์

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญปิดโครงการ "บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช แต่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัย" บวชให้กับผู้ที่ยากไร้ หรือมีฐานะ...

เปิดรับสมัครผู้ที่ตั้งใจจะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัย

     กองทุนสารคนโธ จะเปิดรับสมัครผู้ที่ตั้งใจจะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่ขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบวช สามารถมาสมัครบวชได้ฟรี...

ความคืบหน้า โครงการสร้างระฆัง ถวายวัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี

     ความคืบหน้า โครงการสร้างระฆัง ถวายให้วัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี ขณะนี้ระฆังได้เสร็จเรียบร้อย และนำส่งไปยังวัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี แล้ว รอวัน...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระฆัง 2 ใบ ถวายวัดเขาช่องคับ และวัดสระเตย จ.สุพรรณบุรี

* อัพเดท 5 กันยายน 2559 : ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญปิดยอดสร้างระฆัง (ใบสุดท้าย) ถวายวัดที่ขาดแคลน  ขณะนี้ยังขาดปัจจัยอีก 18,900 บาท      กอ...

สร้างพระประธานองค์เล็ก 9 องค์ เทหล่อ 9 ก.ค.59 เพื่อถวายวัดที่ขาดแคลน

อัพเดท 25 กรกฎาคม 2559 : พระประธานองค์เล็ก ได้เทหล่อไปแล้ว ตามจำนวนที่มีเจ้าภาพสั่งจองเข้ามา ขณะนี้ยังเหลืออยู่อีกจำนวน 1 องค์ หากใครต้องการสร้างพระประธานองค์ ส...

ขอเชิญร่วมทริปทำบุญ ถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ 3 วัด จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ทั้ง 3 วัด ส่วนพิธีถวาย ทางกองทุนจะนำภาพพิธีถวายมาให้ทุกท่านได้ชมกันในโอกาสต่อไปครับ **************...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ

* ขอปิดโครงการ : เนื่องจากมีผู้รับเป็นเจ้าภาพปิดยอดโครงการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คุณแม่อุบล สุวรรณบุตร คุณพ่อปัญญา สุวรรณบุตร และครอบครัว ขออนุโมทนา กับผู้ร่วมทำบ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดสระเตย จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากมีเจ้าภาพ ร่วมทำบุญถวายครบตามจำนวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ส่วนวัน-เวลาที่จำนำไปถวายจะแจ้งให้ทางเจ้าภาพทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ****...

ขอเชิญร่วมทำบุญ ติดตั้งโคมไฟภายในโบสถ์ วัดโพธิ์ศรีฯ จ.ขอนแก่น

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบแล้ว ส่วนวันเวลาที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ***********************      ขอ...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างระฆัง ถวายวัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการ เรียบร้อยแล้ว และจะทำพิธีเทหล่อในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ส่วนวันที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั...

โครงการร่วมทำบุญบริจาคหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล

* อัพเดท : ขยายเวลาในการรับทำบุญ จากเดิมที่ประกาศไว้วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เลื่อนไปเป็นวันที่ 31 กันยายน 2559 เนื่องจากยังได้เจ้าภาพไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ **...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน ให้กับวัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ

* พระประธานองค์นี้ ได้ทำพิธีเทหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมถวาย แต่ทางคณะเจ้าภาพได้เปลี่ยนแปลงวัดที่จะนำไปถวาย เป็นวัดศรีสว่าง จ.ขอนแก่น แทน ทางวัดป่าคำสมบูรณ์ จ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ วันเวลาที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทา...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ถวายวัดสุนทรธรรมมาราม จ.ร้อยเอ็ด

update 13 ก.ค. 2559 : ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบถ้วนตามความต้องการแล้ว ทางกองทุนจะนำหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ไปถวายในช่วงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาที...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ-บวชพระให้ผู้ที่ต้องการบวช-แต่ขาดแคลนเรื่องปัจจัย (ก่อนเข้าพรรษา 2559)

* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว **************** อัพเดท 20 กรกฎาคม 2559 : เพิ่มวันทำพิธีบวชพระที่ขาดปัจจัยอีก 2 รอบ ได้แก่วันที่ 28 และ 31 ก...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เปลี่ยนผ้าสไบพระประธาน ในช่วงเข้าพรรษา 2559

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "ผ้าสไบห่มพระประธานและหล่อต้นเทียนพรรษา" ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนในเ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดโพธิ์ศรีฯ จ.ขอนแก่น

     ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ต้องขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพ คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์ ***********...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ถวายวัดใหม่ภูมิเจริญ จ.กาญจนบุรี

     ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญกันในครั้งนี้ครับ และจะมีพิธี...

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เทหล่อพระประธาน เป็นกรณีพิเศษ เทหล่อในวันที่ 14 พ.ค.2559

     ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และร่วมทำพิธีเทหล่อพระประธาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีเจ้าภาพติดต่อร่วมทำบุญเข้ามา ทางก...

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างฉัตรพระประธาน ถวายวัดไตรรงค์ จ.กาญจนบุรี

     ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้ปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ๆ ด้วยครับ ส่วนวัน/เวลา ในการทำพิธีถวายจะแจ้งให้ทุกท่...

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 35

เมื่อวานนี้ 260

สัปดาห์นี้ 547

เดือนนี้ 5827

ทั้งหมด 463139