อัพเดท 1 พ.ย.2559 : ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 2 วัด

**********************

     ขณะนี้เหลือเวลาอีกแค่ 14 วัน ก็หมดระยะเวลาของการทำบุญทอดกฐิน และเหลือวัดอีก 4 วัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน จึงขอเรียนทุกท่านมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "ทอดผ้ากฐินและเครื่องบริวารกฐิน" ถวายให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ หรือวัดที่กฐินตกค้าง โดยทำอย่างถูกต้องตามพระวินัย ตามรายละเอียดดังนี้kathin 2016 02

 1. วัดที่ จ.น่าน 1 วัด
 2. วัดที่ จ.ขอนแก่น 2 วัด
 3. วัดที่ จ.สกลนคร 1 วัด

หมายเหตุ.. รายชื่อวัดสอบถามทางโทรศัพท์

รายละเอียดของการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "ผ้าพระกฐินและเครื่องกฐิน" ที่จะนำไปทอดในแต่ละวัด

 1. ผ้าพระกฐินเป็นผ้าไตร 9 ขันธ์ จำนวน 3 ชุดๆละ 2,300 บาท (แต่ละวัดจะใช้ 3 ชุด หรือมากกว่านั้นได้ ตามจำนวนพระที่จำพรรษา)
 2. เครื่องกฐินหรือบริวารกฐิน ชุดละ 10,000 - 15,500 - 19,900 บาท
  - สัปทน (ปักชื่อเจ้าภาพ)
  - ตาลปัตร (ปักชื่อเจ้าภาพ)
  - ย่ามพระ (ปักชื่อเจ้าภาพ)
  - บาตร
  - พานแว่นฟ้าใส่ผ้าพระกฐิน
  - ถ้วย/ชาม/ช้อน/แก้วน้ำ/เครื่องใช้ในครัว
  - หมอน/มุ้ง/เสื่อ/โคมไฟ/กาน้ำ/พัดลม
  - เครื่องมือช่าง
  - ธงจรเข้/ธงมัญฉา/ธงเต่า/ธงตะขาบ..
  - ผ้าห่มพระประธาน
  - เทียนน้ำมนต์
  - รองเท้า
 3. เจ้าภาพโรงทาน งบประมาณ 5,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธา

S 434177514358628 1775215576087675 3058027645766397895 n
S 4341773watbannonghin 08
ผ้าไตร ผ้าพระกฐิน

     ท่านสามารถร่วมทำบุญตามรายการกำลังศรัทธา หรือจะรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละวัดก็ได้ครับ โดยจะเริ่มทำพิธีทอดผ้าพระกฐินในวันที่ 7-14 พ.ย 255 เจ้าภาพสามารถเดินทางไปร่วมงานทอดกฐินของแต่ละวัดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญตามกำลังได้ที่ โทร 089-550-9777 ไอดีไลน์ sarakuntho

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

(เมื่อโอน แล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณดาวเรือง ฟูแสง
คุณฐปนัญ ศรีนวล
คุณกัญฑิมาศ สิทธิกูล
เป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐิน 3 ชุด และเครื่องกฐิน 1 ชุด
18,000.00
  พลเอก ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข
นายศุภกร  ยุทธวงษ์สุข
นายธนัท ยุทธวงษ์สุข
เป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน และ บริวารกฐิน
เป็นเจ้าภาพโรงทาน 5,000 บาท
33,700.00
5,000.00
 

คุณกิติมา นิลสม
ผ้าไตร 1 ชุด 1999 บาท
ตาลปัตร 1 อัน 790 บาท
บาตรแสตนเลส 1ใบ 950 บาท
ถวายผ้ากฐินให้กับวัดที่ขาดแคลน

3,739.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ดูโครงการกฐินที่บอกบุญไปก่อนหน้านี้ โดยคลิกที่นี่ครับ

คำถวายผ้ากฐิน

" อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ "

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

 

การทอดกฐิน

     เป็นประเพณี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) พระภิกษุทุกรูป ต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่ง งดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกัน ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน

     กฐินทาน เป็น บุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการ อาทิ เป็นบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญ ในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของประภิกษุสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐิน เพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้

     กาลทาน คือ ทานที่จำกัดด้วยเวลา ต้องถวายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ออกพรรษา

     สังฆทาน คือ ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งๆ ขึ้นไป เตรียมพร้อมเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก

     แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ผ้าไตรจีวร ต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็นบุญที่เกิดได้ยาก ที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ

        จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อสะสมบุญไว้เป็นเสบียง ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ ได้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

อานิสงส์การสร้างบุญกฐิน 

1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากมาย และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นกุศล ติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
6. ทำให้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
7. ทำให้ผู้นั้น แม้ตายไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 24

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 276

เดือนนี้ 5556

ทั้งหมด 462868