* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

-----------------------------

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "ทอดกฐินตกค้าง" ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ และวัดอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารครับ เนื่องด้วยในวันนี้ ทางวัดพระธาตุดอยผาขาว จ.เชียงใหม่ ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาที่กองทุน ให้ช่วยหาเจ้าภาพกฐินและบริวารกฐิน ไปทอดให้กับทางวัดที เนื่องจากในปีนี้ ไม่มีท่านใดมาจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้กับทางวัดเลยทอดกฐิน วัดพระธาตุผาขาว จ.เชียงใหม่

     ทางกองทุนจึงขอรับเป็นแม่งาน บอกบุญในเรื่องกฐินที่ยังตกค้างอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ให้กับทางวัดพระธาตุดอยผาขาว จ.เชียงใหม่กันครับ (ตามกำลังศรัทธา)

วัดพระธาตุผาขาว จ.เชียงใหม่วัดพระธาตุผาขาว จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุผาขาว จ.เชียงใหม่3286
วัดพระธาตุผาขาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของการร่วมเป็นเจ้าภาพ

  1. ผ้ากฐิน มีทั้งหมด 3 ชุดๆละ 2,399 บาท ** เป็นผ้ามัสลิน 9 ขันธ์ ยาว 2 เมตร ตะเข็บคู่ **
  2. ผ้ากฐินถวายพระ 6 ชุดๆละ 1,999 บาท ** เป็นผ้ามัสลิน 5 ขันธ์ ยาว 2 เมตร ตะเข็บคู่**
  3. ตาลปัตร (ปักชื่อเจ้าภาพได้) ชุดละ 999 บาท
  4. บาตร ใบละ 900 บาท
  5. สัปทน ชุดละ 1,799 บาท
  6. บริวารเครื่องกฐิน ชุดละ 14,999 บาท

หมายเหตุ สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

ผ้าพระกฐิน ผ้าไตร

   ท่านที่มีความประสงค์ จะรับเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี หรือร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาของท่าน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.089-550-9777

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณสรวัชญ์ และคุณปวีรรัฐ เชี่ยวเชิงสันติ และบุตรธิดา
เป็นเจ้าภาพผ้ากฐิน 3 ชุด
ตาลปัตร 999 บ
บาตร 900
ถุงผ้า 590
10,000.00
  พลตำรวจโท ศักดา ชื่นภักดี 30,000.00
  คุณจูเช็ง แซ่ลิ้ม 1,000.00
  คุณมารยาท ภูริวัฒน์ 2,000.00
  คุณพิมพ์ใจ รัตนะ 500.00
  คุณศศิธร สุทธพินธุและครอบครัว 500.00
  คุณสุมนต์ทิพย์ วิเศษ 2,000.00
  คุณพัชราอาภรณ์ ฉ่อย และครอบครัว 2,000.00
  คุณกิตติมา ภูริวัฒน์ และบุตร 500.00
  คุณบุญญ์กัญญ์ วีรญาณพันธ์ และครอบครัว 500.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

การทอดกฐิน

     เป็นประเพณี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) พระภิกษุทุกรูป ต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่ง งดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) หลังออกพรรษาไปแล้วจึงจะมีการทอดกฐินกัน ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน

     กฐินทาน เป็น บุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการ อาทิ เป็นบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญ ในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของประภิกษุสงฆ์ จึงทรงมีพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐิน เพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้

     กาลทาน คือ ทานที่จำกัดด้วยเวลา ต้องถวายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ออกพรรษา

     สังฆทาน คือ ไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระภิกษุที่จำพรรษาในวัดนั้นๆ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป พระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งๆ ขึ้นไป เตรียมพร้อมเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก

     แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ผ้าไตรจีวร ต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็นบุญที่เกิดได้ยาก ที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพราะต้องมีองค์ประกอบหลายประการ

        จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อสะสมบุญไว้เป็นเสบียง ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ ได้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน

อานิสงส์การสร้างบุญกฐิน

1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากมาย และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นกุศล ติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
6. ทำให้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
7. ทำให้ผู้นั้น แม้ตายไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์

 

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 23

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 275

เดือนนี้ 5555

ทั้งหมด 462867