เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ "หล่อต้นเทียนพรรษา" เพื่อนำไปถวายให้กับวัดต่างๆ ในเขตทุรกันดาร อยู่ห่างไกลความเจริญ และเป็นวัด ที่นำต้นเทียนพรรษาไปใช้จุดจริงๆ และทางวัดจะนำไป จุดใช้เป็นคู่แรกของพรรษานี้

S 39755786S 39755785
S 39755784

โดยในปีนี้จะนำไปถวายให้กับวัดที่ทางกองทุน เคยนำพระประธาน/หนังสือพระไตรปิฎกและระฆัง ไปถวาย ทั้งหมด 20 วัดๆละ 2 ต้น ใน 6 จังหวัด

 1. จ.สุพรรณบุรี 4 วัด
 2. จ.กาญจนบุรี 3 วัด
 3. จ.อุทัยธานี 2 วัด
 4. จ.นครราชสีมา 5 วัด
 5. จ.ขอนแก่น 4 วัด
 6. จ.ระยอง 2 วัด

โดยจะเริ่มเดินทางไปถวายตามวัดต่างๆ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

     ต้นเทียนที่ทางกองทุนเลือก ใช้จะเป็นเทียนไขแท้อย่างดี จะจุดได้นานกว่าเทียนทั่วไป ขนาด 12cm x 100cm ของบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์ แกะสลักลายดอกพิกุล สีขาว  ต้นหนึ่งจะใช้งานได้นาน 1-1.5 เดือน

S 39755787

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ในราคาต้นละ 959 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ร่วมทำบุญ 1 ต้น สามารถพิมพ์ชื่อเจ้าภาพลงบนต้นเทียนได้ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมทำบุญได้ที่

โทร. 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก โดยพระอานุภาพ"
หมายเลขบัญชี 405-816933-1

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 959.00
  ครอบครัว สิริพัฒน์ธิติ 959.00
  นางสาวสุมนทิพย์  ขอบคุณ
นางสาวเอกจรี  ขอบคุณ และครอบครัว
959.00
  คัคนางค์ ธนกูลกิจ
ธฤตา  นาคพันธ์ุ              
1,918.00
  นพวรรณ แสงธีรกิจ          2,000.00
  นางวีณา-นายสุชาติ สายปาน พร้อมครอบครัว 1,918.00
  สิวลี สุคันธวณิช 959.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 2,000.00
  อมราภัส พฤกษาหอมหวล และ น้อง ๆ 959.00
  พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบูรณ์
นางสาวจิรนันท์ สนิทกูล
2,000.00
  อมราภัส พฤกษาหอมหวล และ น้อง ๆ 959.00
  อาบบุญ พิชัยพันธุ์ 959.00
  นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์ 200.00
  นส.อิงครัตน์ วริศอิงคพงศ์
นายสมชัย เลิศภัทรสิริ
นางณัฐภากัญญ์ บัวรอด
959.00
  พันเอกอัคนี นางศรีประภา อังศุเศรณี  2,000.00
  สุนัตตา - ศศิญดา จารุภาพัชร์ และวุฒิพงศ์ วงศ์เลิศศิริ   1,918.00
  คุณแม่ประไพ จิตรวีระนันรังษี และลูก ๆ
นางสาวสุนันทา จิตรวีระนันรังษี
ตลอดจนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
1,440.00
     
     
     
     

อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา

     การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ

 1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
 2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
 4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
 8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 141

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 141

เดือนนี้ 5421

ทั้งหมด 462733