* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว และจะนำไปถวายในเดือน กันยายน 2560

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดโคงการ (ยังขาดปัจจัยอีก 25,246.45 บาท) สร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดบุญนิมิต จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวันที่ขาดแคลนปัจจัย โดยทางวัด ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามา ให้ช่วยหาเจ้าภาพ สร้างโลงเย็นให้กับทางวัดที เนื่องจากใบเดิมของทางวัด  มีสภาพเก่าและชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ เวลาที่วัดมีงานศพ ก็จะต้องไปขอยืม/เช่าจากที่อื่นมาใช้งาน ซึ่งค่าเช่าในแต่ละครั้งประมาณ 3,000 บาท ทางวัดจะซื้อเองก็ไม่มีปัจจัยเพียงพอ

S 45277197
S 45277198S 45277199

     งบประมาณในการ จัดสร้างโลงเย็น ใบละ 42,000 บาท ปัจจุบันยังขาดปัจจัยอยู่ อีก 25,246.45 บาท

     ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา เมื่อรวบรวมปัจจัยได้ครบจะนำไปซื้อโลงเย็น ถวายให้กับทางวัดทันทีครับ วันถวาย เจ้าภาพสามารถร่วมเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดปลายทางได้ครับ วัดอยู่ห่างจากฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา 20 กม.

สอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777 , ไอดีไลน์ sarakuntho

บัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816888 - 0

รายชื่อเจ้าภาพ

 1. นส.พรทิพย์ จาบเมืองปัก ดญ.พิชญธิดา คำวะเนตร 5,000 บาท
 2. นพวรรณ แสงธีรกิจ 1,000 บาท
 3. นายสุชาติ-นางวีณา สายปาน
  นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี
  นายธิติ พรหมโยธี
  นายธีรยุทธ สายปาน
  นายไพศาล สายปาน  1,999 บาท
 4. นางสาวสุมนทิพย์-นางสาวเอกจรี ขอบคุณ และครอบครัว 500 บาท
 5. อุทิศให้ คุณแม่วรุณี ศรีประเสริฐครับ 1,000 บาท
 6. นางสาวอาคิรา อมรวงค์ นายธงชัย จรรยาฐิติกุล และครอบครัว. 1,000 บาท
 7. คมชัย กวินอัครฐิติ 300 บาท
 8. อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของนายประวิทย์ อ่องจรูญ 500 บาท
 9. นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 200 บาท
 10. ละมุล จุลมาศ 500 บาท
 11. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,200 บาท
 12. จิณณ์ชญา มรรคเจริญวุฒิ
  จันทนันท์ ผาสุขมูล
  กรชาล ผาสุขมูล   500 บาท
 13. พล.ต.  ชยุตพงศ์  วินิจฉัยกุล
  วรางครัตน์ วินิจฉัยกุล
  อัครินทร์ วินิจฉัยกุล
  สุคนธกาญจน์ วินิจฉัยกุล 900 บาท
 14. กมนภัค อรรฆจิรัตฐิกาล และครอบครัว 555.55 บาท
 15. สิวลี สุคันธวณิช  99 บาท
 16. ปภาดา ทัตพรพันธ์
  ครอบครัวมั่นสัตย์รักสกุล 1,000 บาท
 17. นายอภิชาติ - นางนีโลบล - ด.ช.นพัตธร - ด.ญ. รมิดา วรวิทย์วัฒนา  500 บาท

รวมเป็นเงิน 16,753.55 บาท
ขาดปัจจัยอยู่อีก 25,246.45 บาท

  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  อาจารย์แอน และคณะ 16,000.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  คุณเกษมศรี-คุณปริวัฒน์ เศรษฐบุตร และครอบครัว
คุณกัญชลี จำนงวงศ์
4,500.00
  นส.สิชชาลักษณ์ ปัทมานนทศักดิ์ 250.00
  นายภูรี และ นายประกิต กาญจนกูล 150.00
  นางสาวพัชนี แซ่ลิ้ง 10,100.00
  นางสุนันท์ บุญวิวัฒน์สกุลและครอบครัว  
  นายวิทยา กล่อมศรี พร้อมครอบครัว 200.00
  นางณัฐภัท บุญโท 200.00
     
     
     
     

อานิสงส์ ของการบริจาคโลงศพ

     ใจผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ ได้ทำความดี คนตายมีโลงนอน เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุไข สะเดาะเคราห์ ผ่อนหนักเป็นเบาก็สุดแล้วแต่ความเชื่อ ศรัทธาของแต่ละบุคคล การทำบุญโลงศพ เป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติ เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น เรียกว่า "แรงกรรม" และเป็นการทำบุญเสริมชะตาชีวิตตัวเอง ควรทำบุญนี้ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้ง

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 31

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 283

เดือนนี้ 5563

ทั้งหมด 462875