* ขณะนี้ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 1 วัด

     ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2560 ให้กับพระภิกษุ ที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามพระวินัย มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับผ้าพระกฐิน จำนวน 13 วัด ตามรายละเอียดดังนี้

S 4341773
S 50061338
S 50061337
* รูปประกอบ จากแฟ้มภาพ
 1. วัด ใน จ.สตูล จำนวน 1 วัด (ทำพิธีทอด เรียบร้อยแล้ว)
 2. วัด ใน จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 วัด (มีเจ้าภาพจองแล้ว)
 3. วัด ใน จ.กาญจนบุรี 3 วัด (มีเจ้าภาพจองครบแล้ว)
 4. วัด ใน จ.สกลนคร จำนวน 2 วัด (ยังขาดเจ้าภาพอยู่ 1 วัด)
 5. วัด ใน จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 วัด (มีเจ้าภาพจองครบแล้ว)
 6. วัด ใน จ.ขอนแก่น จำนวน 1 วัด (มีเจ้าภาพจองแล้ว)
 7. วัด ใน จ.อุทัยธานี จำนวน 3 วัด (มีเจ้าภาพจองครบแล้ว)
 8. วัด ใน จ.น่าน 2 วัด ทอดวันที่ 3 พ.ย 2560 (มีเจ้าภาพจองครบแล้ว)
 9. วัด ใน จ.พะเยา 1 วัด (มีเจ้าภาพจองครบแล้ว)

(รายชื่อวัดให้สอบถามทางโทรศัพท์)

รายละเอียดของการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ

"ผ้าพระกฐินและเครื่องกฐิน" ที่จะนำไปทอดในแต่ละวัด

 1. ผ้าพระกฐิน ผ้ามัสลิน ตัดเย็บแบบ 9 ขันธ์ วัดละ 3 ชุดๆละ 2,599 บาท (หรือมากกว่านั้น ตามจำนวนพระที่จำพรรษาก็ได้ครับ)
 2. เครื่องกฐินหรือบริวารกฐิน ชุดละ 19,999- 25,900 และ 29,900 บาท
  * สัปทน 1 อัน
  * ตาลปัตร (ปักชื่อเจ้าภาพและวัด) 1 อัน
  * ย่ามพระ 1 ใบ
  * บาตรสแตนเลส 1 ใบ
  * พานแว่นฟ้าใส่ผ้าพระกฐิน 1 ใบ
  * เครื่องใช้ในครัวเรือน
  * หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดใหญ่
  * โคมไฟ / กาน้ำร้อนไฟฟ้า / พัดลมตั้งพื้น
  * เครื่องมือช่างอย่างดี 1 ชุด
  * ธงจรเข้ / ธงมัญฉา / ธงเต่า / ธงตะขาบ
  * ผ้าห่มพระประธาน
  * ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น ถังน้ำ เป็นต้น

หมายเหตุ รายการของ อาจมีการปรับเปลื่ยน ตามความเหมาะสมของแต่ละวัด และยังไม่รวมค่าขนส่ง 

     ท่านสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือจะรับเป็นประธานในแต่ละวัดก็ได้ครับ โดยจะเริ่มการทำพิธีทอดผ้าพระกฐิน ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค - 3 พ.ย 60 ท่านใดที่รับเป็นประธานทอดผ้า ท่านสามารถกำหนดวันทอดผ้าพระกฐินได้ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการรับเป็นประธาน ทอดผ้ากฐิน

 1. ท่านที่จะรับเป็นเจ้าภาพ และประธานทอดผ้ากฐิน ต้องรับเป็นเจ้าภาพทั้งเครื่องกฐินด้วย โดยใช้งบประมาณ 35,000 ถึง 55,000 บาท แล้วแต่เครื่องกฐินที่เลือก
 2. เป็นเจ้าภาพ ประธานทอดกฐิน ขอให้โอนเงินจำนวนทั้งหมดที่จอง ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งรับเป็นเจ้าภาพ

หมายเหตุ.. กฐินในแต่ละวัด ทางวัดจะกำหนดเป็นกฐินสามัคคี ในวันงานจะมีชาวบ้านมาร่วมทอดผ้ากฐินด้วย โดยจะให้ประธานและคณะ เป็นคนถวายผ้าพระกฐิน เป็นคนแรก..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-816888-0
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดยอานุภาพ"

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณพิพัฒน์ โลหะเสถียร และ เบญจมาส  สัจจะผลกุล และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่จังหวัดสกลนคร
42,xxx
  คุณภณธร ชินนิลสลับ  -  คุณจุฑามาส ยิ่งยง
คุณไพกิจ - คุณจรุงศรี ยิ่งยง
รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่จังหวัดอุทัยธานี
* ทำพิธีทอดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
37,xxx
  หจก.อัจฉริยากลการ
คุณกมนทิพย์ วิพุธพงศ์
คุณอุบลวรรณ เฉนียนมนัส
คุณพิณรัตน์  เฉนียนมนัส
รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่จังหวัดนครสวรรค์
* ทำพิธีทอดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560
39,xxx
  คุณรุ่งนภา แตระกุล
* ทำพิธีทอดเรียบร้อยแล้ว
2,200.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล
* ทำพิธีทอดเรียบร้อยแล้ว
3,000.00
  ณัฐรดา สุทธินันท์ ,วิราภรณ์ วิริโยฬาร และครอบครัว
ปทิตตา สุทธิไชยา
เป็นเจ้าภาพ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่
50,000.00
  นายวิทูร-นาง พรรณี ทรรศนะวิภาส และครอบครัว 30,000.00
  นายวิทูร-นาง พรรณี ทรรศนะวิภาส และครอบครัว ร่วมทำบุญเพิ่มเติม 10,900.00
  นางมาลัย  สวยสด  1,000.00
  น.ส.พิธพร  แสงนัทธี 500.00
  นางภารดี  ธรรมนิมิตร 200.00
  น.ส.วรรณา  กองไธสง 300.00
  นุดี ถนอมสิน 1,500.00
  เพชรินทร์ ชัยอริยะกุล 1,000.00
  น.ส.วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ 2,849.00
  วารุณี เขมพิทักษ์ 1,000.00
  นิโลบล เจริญวุฒิ 2,000.00
  ฐิตาภรณ์  วันดี 1,000.00
  เยาวลักษณ์ คำนวน 5,000.00
  ณภากุล โรจนสุภัค และ ปลา สุคนธวิท 11,845.00
  กษิรา เขมพิทักษ์ 9,341.00
     
     

 

ดูภาพงานทอดกฐินของกองทุน ในปี 2559

S 50061340S 50061343
S 50061342
* รูปประกอบ จากแฟ้มภาพ

อานิสงส์การทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

 1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากมาย และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
 2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
 3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นกุศล ติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
 5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
 6. ทำให้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
 7. ทำให้ผู้นั้น แม้ตายไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์

 share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 156

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 156

เดือนนี้ 5436

ทั้งหมด 462748