* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลารับทำบุญ และ ได้นำไปถวายแล้ว คลิกดูพิธีถวายได้ที่นี่

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ต้นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร และห่างไกลความเจริญ และเป็นวัด ที่นำต้นเทียนพรรษา ไปใช้จุดจริงๆ จำนวน 20 วัด ๆ ละ 2 - 3 ต้น (รวมจำนวนประมาณ 50 ต้น) หรือ ถวายตามที่มีเจ้าภาพร่วมทำบุญ

S 8978466

  • ปิดรับเป็นเจ้าภาพ 10 กรกฎาคม 2562 
  • กำหนดวันนำไปถวาย 14 กรกฎาคม 2562

ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นละ 999 บาท หรือ ร่วมทำตามกำลังศรัทธา

S 94478343

     ต้นเทียนพรรษา ที่ทางกองทุน จะนำไปถวาย เป็นของบริษัทแสงเทียนธรรมวิทย์ และ บริษัทเทียนแสงจันทร์ ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าเทียนทั่วๆไป เพราะเนื้อเทียน เป็นเทียนไขอย่างดี ซึ่งจะจุดใช้ได้นานกว่า 3 เท่า และที่ต้นเทียน จะสลักเป็นลายดอกพิกุล

S 28655637

รายละอียดของวัดที่จะนำไปถวาย

  1. วัดป่า ที่อยู่ใน จังหวัดนครพนม จำนวน 5 วัดๆละ 2 ต้น
  2. วัดป่า ที่อยู่ใน จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 วัดๆละ 2 ต้น
  3. วัดป่า ที่อยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 วัดๆละ 2 ต้น
  4. วัดป่า ที่อยู่ใน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 วัดๆละ 2 ต้น

หมายเหตุ.. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 1 ต้น จะพิมพ์ชื่อเจ้าภาพติดไว้ที่ต้นเทียน (ตามรูป)

S 28655635

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่  โทร 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  สุวิมล ช่วยบำรุง 1 ต้น 999 บาท 999.00
  ธฤตา นาคพันธุ์ (คัคนางค์ ธนกูลกิจ) 2 ต้น 1,998 บาท 1,998.00
  ตระกูลนาคพันธุ์ 1 ต้น 999 บาท 999.00
  ตระกูลธนกูลกิจ 1 ต้น 999 บาท 999.00
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์
นายอิบราฮิม บูคาลิ 1 ต้น 999 บาท
999.00
  อรนรินทร์ วิเศษ​ศิริ​รัตน์
อริยพล สมอุดมทรัพย์​ 999 บาท
999.00
  สุนิตรา ธนสินโสภณและครอบครัว 2 ต้น 1,998.00
  แววมยุรา สุวะนาม
สิทธิกร ถาวรรัตนวณิช 999 บาท
999.00
  สุอารยา วีระเศรษฐกุล และครอบครัว 999 บาท 999.00
  สิราณี ลาภทรงสุขและครอบครัว 999 บาท 999.00
  อิศเรศ วินิจฉัยกุล และครอบครัว 999 บาท 999.00
  เจษฎาภรณ์ สุวรรณเนกข์และครอบครัว 999 บาท 999.00
  พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบูรณ์
น.ส.จิรนันท์ สนิทกูล. 2 ต้น 2,000 บาท
2,000.00
  นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง
นายธวัชชัช มิตรปล้อง 1 ต้น 999 บาท
999.00
  คุณปานวาด ประชุมชน 1 ต้น 999 บาท 999.00
  นาง ศรีประภา อังศุเศรณี 1 ต้น 999 บาท 999.00
  นายสัจจวัฒน์ อังศุเศรณี 1 ต้น 999 บาท 999.00
  นส.สิริรัชต์ เตือนภักดี เป็นเจ้าภาพ 2 ต้น 1,998 บาท 1,998.00
  คุณประจักษ์ - เฉลา - อัจฉรีย์ ช้างเผือก
สำรวย เรือนทอง 
999.00
  สิวลี สุคันธวณิช 1 ต้น 999.00
  นายบรรเจิด โพธิสินธุ์
ด.ญ.วริศรา โพธิสินธุ์
น.ส.ธิดารัตน์ น้อยปรีชา 2 ต้น 
1,998.00
  นายดุษฎี ฤทธิ์วาจา
นางพิไลลักษณ์ ฤทธิ์วาจา
และครอบครัว 2 ต้น 
1,998.00
  คุณฉัตรสุดา ปรีชารัตน์และเพื่อนๆ  999.00
  นางสุนันท์ สุดพวงและครอบครัว 2 ต้น  1,998.00
  คุณเอกอนงค์สีตลาภินันท์ และครอบครัว 1 ต้น   999.00
  .นายณภาสศรัณย์  ภักดีสังข์ 1 ต้น 999.00
  เทิด - ฐิตารีย์ ลำภา 1 ต้น 999 บาท 999.00
  ชลิดา จินะนาวิน 200 บาท 200.00
  พัทธรัตน์. วรสารพิทักษ์ 1 ต้น 999 บาท 999.00
  นางยุวดี พิชัยอุดมพร 1ต้น  1,000.00
  นส.พิมลวรรณ ฐานุศรีเกียรติ 1 ต้น  1,000.00
  คุณแม่หนูเขิม   นวลมุสิก 1 ต้น 999.00
  ร้าน  แจ๊สชลบุรี   1 ต้น 999.00
  ชลิดา ชินะนาวิน
ชลธิชา ฟองสมุทร 2 ต้น 
1,998.00
  นายเฉลียว สังข์ภาพันธ์ 2 ต้น  1,998.00
  คุณแม่นุชนาฎ จิรพานุรักษ์ 999.00
  น.ส.ธนัญญวัณย์ สิริโรจนะประภาและครอบครัว
น.ส.เอระวรรณ เสืออุดมและครอบครัว 2 ต้น
2,000.00
     
     

 

 

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 24

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 276

เดือนนี้ 5556

ทั้งหมด 462868