* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว

     ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐิน ให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นวัดที่ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบ และมีพระภิกษุจำพรรษา อยู่ในวัดเดียวกัน ครบ 5 รูป (ถ้าไม่ครบไม่สามารถรับกฐินได้) ซึ่งในขณะนี้ มีอยู่เพียง 6 วัด ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียดดังนี้

 1. วัด ใน เขต จ.กาญจนบุรี 1 วัด (มีเจ้าภาพแล้ว)
 2. วัด ใน เขต จ.สิงห์บุรี 1 วัด วัดโพธิ์สุธาลัย (มีเจ้าภาพแล้ว)
 3. วัด ในเขต จ.นครราชสีมา 1 วัด (มีเจ้าภาพแล้ว)
 4. วัด ในเขต จ.ชุมพร 1 วัด (มีเจ้าภาพแล้ว)
 5. วัด ในเขต จ.น่าน 1 วัด
 6. วัด ในเขต จ.นครพนม 1 วัด
 7. วัด ในเขต จ.สกลนคร 1 วัด
S 50061337
S 99581961

รายการของ ใช้ที่จำเป็นในการ”ทอดกฐิน” มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ 1 วัดๆละ 11,650 บาท)

 1. ผ้าพระกฐินเป็นผ้าไตร 9 ขันธ์ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 2,750 บาท รวมเป็นเงิน 8,250 บาท
 2. สัปทน 1,300 บาท (ปักชื่อเจ้าภาพเพิ่ม 700 บาท)
 3. ตาลปัตร อันละ 500 บาท(ปักชื่อเจ้าภาพเพิ่ม 700 บาท)
 4. บาตร 950 บาท
 5. พานแว่นฟ้า วางผ้ากฐิน (ไม่มีที่ครอบ) อันละ 650 บาท

รวมเป็นเงิน 11,650 บาท

S 33210428
S 50061338

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือจะรับเป็นเจ้าภาพคนเดียวทั้งวัด ก็ได้ครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 089-550-9777

บัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เลขที่บัญชี 405-816888-0
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดยอานุภาพ "

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  น.ส.ณัฐนันธ์   พรธนพัฒน์  และคณะ 
รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่ จังหวัดกาญจนบุรี 
13,050.00
  คุณปานวาด ประชุมชน รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่ จ.นครราชสีมา  11,650.00
  สุรักษ์-สุพร พานิชย์เจริญ และครอบครัว
สมศักดิ์-นิตยา ทิพย์ณรงค์กร และครอบครัว
ชาณิญา เอกทรัพย์สิน และครอบครัว
200.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพ

 1. แจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของท่านที่รับเป็นเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ จังหวัด ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. โอนปัจจัย เต็มจำนวน ในวันที่บอกรับเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่ารับเป็นเจ้าภาพแน่นอน
 4. วันทำพิธีทอดกฐิน เจ้าภาพสามารถ เลือกวันทำพิธีทอดกฐินได้ด้วยตนเอง

อานิสงส์การทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

 1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากมาย และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
 2. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
 3. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นกุศล ติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
 5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
 6. ทำให้มีชื่อเสียง เกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
 7. ทำให้ผู้นั้น แม้ตายไปแล้ว ก็ได้ไปเกิดใน

 

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

ก่อนกล่าวถวายผ้ากฐิน ตั้งนโม 3 จบ ว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 1)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 2)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 3)

อิมัง มะยัง ภันเต / สะปะริวารัง / กะฐินะ- จีวะระทุสสัง / สังฆัสสะ / โอโณชะยามะ / สาธุ โน ภันเต/ สังโฆ /

อิมัง /สะปะริวารัง /กะฐินะจีวะระทุสสัง / ปะฏิคคันหาตุ /ปะฏิคคะ-เหตตะวา จะ /อิมินา ทุสเสนะ /กะฐินัง/ อัตถะรัตตุ/ อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ / นิพพานายะจะ ฯ

คำกล่าวถวายผ้ากฐิน (ไทย)

     ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ / ข้าพเจ้า-ทั้งหลาย / ขอน้อมถวาย / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / แด่พระภิกษุสงฆ์ / ขอพระภิกษุสงฆ์ / จงรับ / ผ้าจีวรกฐิน / พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ / ครั้น-รับแล้ว / จงกรานกฐิน / ด้วยผ้าผืนนี้ / เพื่อ-ประโยชน์ / เพื่อความสุข / เพื่อมรรคผล-นิพพาน / แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย /ตลอดกาลนาน-เทอญฯ

 

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 123

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 123

เดือนนี้ 5403

ทั้งหมด 462715