* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้ากฐิน เพื่อไปถวายให้กับวัดป่าและสำนักสงฆ์ ที่ทางกองทุนเคยนำพระประธาน หนังสือพระไตรปิฏก และระฆัง ไปถวาย ซึ่งยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน จำนวน 20 วัด เป็นเจ้าภาพวัดละ 1,990 บาท

S 109379596
S 109379597
S 109379598

รายละเอียดของการร่วมเป็นเจ้าภาพต่อ 1 วัด

 1. ผ้ากฐิน เป็นผ้าไตรจีวรบวชพระ เนื้อผ้าเป็นมัสลิน ตัดเย็บแบบตะเข็บคู่ ความยาว 2.10 เมตร ชุดละ 1,990 บาท
  รวมเป็นเงิน 1,990 บาท

รายละเอียดของวัดที่จะนำไปถวาย

 1. วัดที่ จ.มหาสารคาม 2 วัด
 2. วัดที่ จ.มุกดาหาร 1 วัด
 3. วัดที่ จ.อุบลราชธานี 3 วัด
 4. วัดที่ จ.กาญจนบุรี 2 วัด
 5. วัดที่ จ.อุดรธานี 2 วัด
 6. วัดที่ จ.พะเยา 1 วัด
 7. วัดที่ จ.นครพนม 8 วัด
 8. วัดที่ จ.น่าน 1 วัด

หมายเหตุ.. จะนำไปถวายเฉพาะวัดที่มีเจ้าภาพเท่านั้น

ขั้นตอนในการรับเป็นเจ้าภาพ

 1. แจ้งชื่อเจ้าภาพ และเบอร์ติดต่อ
 2. แจ้ง จังหวัดของวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. โอนปัจจัยเต็มจำนวนในวันที่บอกรับเป็นเจ้าภาพ
 4. กำหนดวันนำไปถวาย 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561

สามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ โทร 089-550-9777

บัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-816888-0
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดยอานุภาพ "

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ รับเป็นเจ้าภาพ จ.นครพนม  1,990.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (ส) รับเป็นเจ้าภาพ จ.น่าน 1,990.00
  คุณวีกิจ จิรวิจิตร  2,500.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล  1,000.00
  นาย สมเกียรติ กุลยดุลย์ วัดที่ จ.อุบลราชธานี  2,500.00
  นาง วิยะดา กุลยดุลย์ และ ครอบครัว วัดที่จ.นครพนม 2,500.00
  น.ส.ทัศนีย์ วัฒนะแย้ม วัดที่จ.กาญจนบุรี 2,500.00
  พลตรี วสุ เจียมสุข กาญจนบุรี 2,500.00
  ธิติยา ชูโต เจียมสุข จ.อุบลราชธานี 2,500.00
  สุวธิตา ชูโต เจียมสุข จ.นครพนม 2,500.00
  พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบูรณ์
น.ส.จิรนันท์ สนิทกูล รับเป็นเจ้าภาพ วัดที่ จ.สกลนคร 
2,000.00
  คุณสมใจ แซ่ตั้ง รับเป็นเจ้าภาพ จ.อุบลราชธานี  3,000.00
  วนิดา กุลยดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพ จ.มุกดาหาร  2,500.00
  กมลทิพย์ - สุภลักษณ์ กุลยดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพจ.น่าน  2,500.00
  เทวิน - เดชวิทย์ กุลยดุลย์ รับเป็นเจ้าภาพ จ.พะเยา  2,500.00
  คุณธานี เมฆสมุทร และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพ จ.พะเยา และ จ.สกลนคร 
3,980.00
  นายกฤษณะ กุลมะโฮงและครอบครับ นางคำฟัก นายถนอม บุญญาภิสิทธิ์สุข
รับเป็นเจ้าภาพ จ.มุกดาหาร 
1,990.00
  คุณ ทิพาภรณ์ วัชรคิรินทร์. และ คุณ สัจจวัฒน์ อังศุเศรณี.
ร่วมเป็นเจ้าภาพ. ถวายผ้าไตรจีวรให้พระวัดป่า จ. นครพนม 
1,990.00
  นายแพทย์ชาญชัย กับ นางคียาภัทรจันทร์วรชัยกุลและครอบครัว เป็นเจ้าภาพที่อุดรธานี  2,500.00
  นางกัญญาภัค. เหล่าพงศ์เจริญ มารดานางบัวศรี พลตรีและครอบครัว เป็นเจ้าภาพที่นครพนม  2,500.00
  นายประยุทธ์ ฤทธิเดช รับเป็นเจ้าภาพ จ.อุดรธานี  2,500.00
  นายกฤษณะ กุลมะโฮงและครอบครัว
นายถนอม-นางคำฟัก บุญญาภิสิทธิสุข
รับเป็นเจ้าภาพวัดที่ จ.มุกดาหาร 
1,990.00
  นายจุมพต ฐิติวงศ์
วัดที่ จ. น่าน 1 วัด
1,990.00
  พ.ต.มานิจ คุณชุติกาญจน์  เจริญวัยและครอบครัว 1,990.00
  นางชรินรัตน์ นายธนวัน นายศุภกิจ ประดับกุล   
ร่วมเป็นเจ้าภาพวัด  จ.นครพนม 
1,990.00
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการทอดกฐิน

อานิสงส์กฐินนี้ หลวงปู่ปาน แห่งวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ ตามพระบาลี ฉะนั้น การทำบุญ จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่า ทุกอย่างเป็น อานิสงส์กฐิน พระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระบาลี บุคคลใดตั้งใจทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี หรือ เป็นบริวารกฐินก็ดี (แต่ถ้าเป็นกฐินสามัคคี หมายความว่า ทุกคนจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันหมด) จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน

บุคคลใดเคยตั้งใจทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า ถ้าหมดอายุขัยของเทวดา หรือนางฟ้า เมื่อจุติ (ตาย) แล้ว เมื่อบุญหย่อนลงมา จะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ก็จะลงมาเป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว บุญหย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี

คำว่ามหาเศรษฐีนี่ หมายถึง การมีทรัพย์สินเงินทอง ตั้งแต่ ๘๐ โกฏิขึ้นไป (หรือ มากกว่า ๘๐๐ ล้านขึ้นไป) เขาเรียกว่าเป็น มหาเศรษฐี แต่ถ้าตั้งแต่ ๔๐ โกฏิ ขึ้นไป ( หรือ มีทรัพย์ตั้งแต่ ๔๐๐ ล้านขึ้นไป) เขาเรียก อนุเศรษฐี เมื่อเป็นมหาเศรษฐี แล้ว ต่อมาจะไปเกิดเป็นอนุเศรษฐี หลังจากนั้น ก็จะเป็นคหบดี ฯลฯ

ก็รวมความว่า การตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่ง นอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้ว บุคคลที่ตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญานก็ย่อมได้ นั่นหมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพาน เป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้ ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบถึงอานิสงส์ และ มีความตั้งใจในการทอดกฐิน คนที่เคยตั้งใจทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่า ยากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในชาติต่อ ๆ ไป

โดยสรุป อานิสงส์จากการทำบุญทอดกฐิน ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์

๑. จะได้เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ มีเกียรติยศ มีชื่อเสียงที่ดีงาม
๒. จะเกิดมาโดยมีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามสมส่วน
๓. จะเกิดมามีผิวพรรณงดงาม จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน
๔. จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์
๕. เมื่อละโลกแล้ว อย่างน้อยได้ไปบังเกิดในสวรรค์

ก่อนกล่าวถวายผ้ากฐิน ตั้งนโม 3 จบ ว่า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 1)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 2)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (จบที่ 3)

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 140

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 140

เดือนนี้ 5420

ทั้งหมด 462732