ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ต้องขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพ คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์

************************

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้าง ฉัตรพระประธาน ถวายให้กับ วัดโพธิ์ศรีฯ จ.ขอนแก่น ซึ่งในส่วนขององค์พระประธานได้ทำพิธีเทหล่อเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางกองทุนจึงได้มาบอกบุญในส่วนของ ฉัตรพระประธาน อีกครั้งหนึ่ง (ดูภาพพิธีเทหล่อพระประธาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คลิกที่นี่ครับ)

13177268 1723215804620986 8340491621814594457 n 

  • ฉัตรพระประธาน ราคา 20,000 บาท (ร่วมทำบุญ 1,000 บาท สามารถจารึกชื่อที่ฉัตรได้)

     สามารถร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์หรือกำลังศรัทธาของท่าน ร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่แจ้งข้างล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.094-945-5914

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญสร้างฉัตรพระประธาน
งบประมาณ 20,000 บาท

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  รศ.ดร. วรวุฒิ หิรัญรักษ์
คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์
คุณวรรณวิมล พุ่มขจร และครอบครัว
คุณกาญจนา ดวงพัตรา และครอบครัว
พลโท ไวยุทธ-คุณศิริรัตน์ โชติธาดา และครอบครัว
คุณปุณยนุช กัลยาณมิตร และครอบครัว
คุณมลิวัลย์ สุทธิสำแดง
คุณไพลิน ทวิติยานนท์ และครอบครัว
คุณจินตนา เตชะชัยอนันต์และครอบครัว
คุณวันทนา อรรควัฒน์
คุณวราภรณ์ พิพัฒน์ภูมิพร
คุณเสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ
คุณชินพร มัฆวิบูลย์และครอบครัว
คุณองอาจ-คุณบัวตั๋น โรจนไชย
20,000.00
  คุณประภาสน์ คุณสุนทรี จันทวลี 1,000.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 2,000.00
  คุณภวินท์สรรค์ - คุณสุวิมล องอาจพสุ 60.00
  แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ 1,000.00
  คุณมณัฏฐ์ เขมะพิพัฒน์ 1,000.00
  คุณธีราพร อินทศรีและครอบครัว 5,000.00
     

 

ความหมาย และอานิสงส์ของการถวายฉัตรพระประธาน

     คำว่า "ฉัตร" สามัญชนหมายถึง "ร่ม" แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์ เช่น พระมหากษัตริย์ เป็นต้น เรียกกันว่า "เศวตฉัตร" ตามพระราชประเพณีเรียกกันว่า "เครื่องสูง" เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศ สำหรับผู้ที่ควรแก่การ
    ยกย่องเชิดชู เช่น การถวายเศวตฉัตร 7 ชั้น ให้แก่ สมเด็จพระพี่นางฯ เป็นต้น

    ตามธรรมเนียมของคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เชื่อว่าตัวเลขที่เป็นมงคล ต่างก็ให้ความหมายไว้ดังนี้
    - เลข 3 ได้แก่ พระรัตนตรัย คือ แก้วทั้ง 3 ประการ
    - เลข 5 อาจจะหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
    - เลข 7 น่าจะหมายถึง โพชญงค์ 7 (คุณเครื่องแห่งความสำเร็จ)
    - เลข 9 คนไทยถือว่าเป็นเลขดี มีความก้าวหน้าเป็นต้น โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาหมายถึง มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1

     ฉะนั้น การจะถวายฉัตรให้แก่พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ชั้นสูง หรือถวายเศวตฉัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงก็ตาม คงจะถวายไปตามลำดับความสำคัญของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชประเพณีมาแต่โบราณ

chatra6x4

     ส่วนอานิสงส์การถวาย "ร่ม" หรือ "ฉัตร" นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ยังทรงเคยถวายร่มให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย การถวายร่มหรือถวายอาสนะ เชื่อกันว่าจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

     โดยเฉพาะสมัยพุทธกาล พระภัททิยะ ได้เกิดในตระกูล "ศากยราช" เมื่อออกบวช (ออกบวชพร้อมพระอานนท์) แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า "เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง" ตามประวัติเล่าว่า ชาติก่อนท่านได้เคยถวายอาสนะเป็นต้น ด้วยอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ติดต่อกันถึง 500 ชาติ เพราะตามธรรมดาคนทั่วไปมักจะเกิดสลับชาติกัน บางชาติเป็นคนธรรมดา บางชาติเป็นบุคคลสูงศักดิ์ อย่างนี้ เป็นต้น

อานิสงส์ของการถวายฉัตร

เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ

  1. เราไม่รู้สึกหนาว
  2. ไม่รู้สึกร้อน
  3. ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน
  4. เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย
  5. ไม่มีจัญไร
  6. อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
  7. เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด
  8. เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่)

     เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคันอันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เว้นชาตินี้แล้ว ทรงไว้เหนือศีรษะ ของเรา เพราะผลแห่งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ในชาตินี้ การทรงฉัตรจึงม่มีแก่เรา กรรมทั้งปวงที่เราทำแล้ว เพราะผลบุญแห่งฉัตรหลุดพ้นไป

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 149

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 149

เดือนนี้ 5429

ทั้งหมด 462741