* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้รับปัจจัยครบแล้ว ส่วนวันเวลาที่จะนำไปถวาย จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

***********************

     ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ติดตั้งโคมไฟเพดานและพัดลม ภายในโบสถ์ที่สร้างใหม่ของวัดโพธิ์ศรีฯ จ.ขอนแก่น เนื่องจากทางวัดเพิ่งจะได้สร้างโบสถ์ใหม่ ตามที่ทางกองทุนได้เคยบอกบุญในส่วนของพระประธาน และฉัตรพระประธานไปแล้ว ขณะนี้ทางวัดได้บอกบุญมายังทางกองทุนฯ ในเรื่องของ โคมไฟเพดาน และพัดลมเพดาน ทางกองทุนจึงใคร่ขอนำบุญมาบอกต่อยังญาติโยมทุกท่านครับ 4BF3EDB1 2C3E 4C63 8269 FC06411075E4

watpraloy 035
* ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต โคมไฟที่จะติดตั้งอาจมีลักษณะแตกต่างจากนี้

รายการอุปกรณ์ที่จะร่วมทำบุญ

  • พัดลมเพดาน ตัวละ 1,500 บาท
  • โคมไฟเพดาน ชุดกลาง ชุดละ 15,000 บาท
  • โคมไฟติดตามเสาโบสถ์ ชุดละ 1,000 บาท
  • โคมไฟด้านหน้าอุโบสถ (ด้านนอก) ชุดละ 1,500 บาท
  • อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และค่าแรงติดตั้ง รวม 15,000 บาท

4BF3EDB1 2C3E 4C63 8269 FC06411075E4* ภาพประกอบจากเว็บไซต์ nakarindecorlight.com
76564BC4 05C8 40F9 BEB8 D692F839DC88
โคมไฟติดเสาอุโบสถ
B56F3872 8B9C 4CA7 8D93 E9FF3B7C5E05
 โคมไฟติดเสาอุโบสถ
E006939D 0AFC 4FD9 87EE 9C42F05A0BDD
พัดลมติดผนัง

ท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.094-945-5914

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

 * หากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยครับ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญโคมไฟกลาง

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณดวงใจ สาครและครอบครัว 2,000.00
  คุณอุทัยวรรณ ทรงนาวิน 500.00
  คุณอนุชา ทรงนาวิน 100.00
  คุณไพศาล ศิโรดม 1,000.00
  คุณธิดา เย็นศิรประภา 2,000.00
  คุณพงศ์พิสิฐ เย็นศิรประภา 1,000.00
  คุณหมอณัฐนิชา เย็นศิรประภา 500.00
  รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์
คุณศิริรัตน์ โชติธาดา
คุณพ่อผิน อัชชะและครอบครัว
คุณวรรณวิมล พุ่มขจร
คุณปุณยนุช กัลยาณมิตร
4,000.00
  คุณแม่ชั้ว ศรีสวัสดิ์ และครอบครัว
คุณวันทนา อรรควัฒน์
2,000.00
  คุณฐานิตดา สุวรรณไพศาลกุล 500.00
  นายสำราญ-นางบุญมาก คำยิ่งและครอบครัว  1,000.00
  นางยุวนิตย์ ศรีวงษ์ชัย และครอบครัว  500.00
  คุณภัทรจิตร สุพรรณทัสน์  500.00
  คุณพิกุล กอนเอี่ยม 1,000.00
  คุณมาลา แก้วการ 1,000.00
  คุณพิทักษ์-คุณจุไรรัตน์ เอมโอษฐ์และครอบครัว 1,000.00
  คุณสุนทรี มานิกลักษณ์ และ คุณ Ian W. Campbell 1,000.00
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญโคมไฟตามเสา

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณธีราพร อินทศรี 250.00
  แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ 200.00
  คุณแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม 250.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ) 200.00
  คุณสุพัตรา ปรัชญาจุฑา 100.00
  รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 1,000.00
  คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์  1,000.00
  คุณสืบตระกูล คอวินิจ  1,000.00
  อุทิศให้ คุณสมชาย คอวินิจ  1,000.00
  อุทิศให้ คุณแม่กมล หิรัญรักษ์  1,000.00
  อุทิศให้ คุณพ่อว่องวุฒิ หิรัญรักษ์  1,000.00
  อุทิศให้ น.ส. นพวรรณ หิรัญรักษ์  1,000.00
  อุทิศให้ น.ส. สุวรรณ กิวานนท์  1,000.00
  อุทิศให้ คุณตาบุญรอด-คุณยายปาน คร้ามกำจร  1,000.00
  อุทิศให้ น.ส. สมวงศ์ คร้ามกำจร และบรรพบุรุษ 1,000.00
  อุทิศให้ คุณลุงธงดี-คุณป้าเวียง คร้ามกำจร 1,000.00
  คุณธีราพร อินทศรี 250 บาท
แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ 200 บาท
คุณแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม 250 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ) 200 บาท
คุณสุพัตรา ปรัชญาจุฑา 100 บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพโคมไฟ 1 ดวง
1,000.00
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ โคมไฟรอบโบสถ์

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณวิจิตรา สุภัจจาภิชัย และครอบครัว 1,500.00
  คุณมงคล ลักษมีเศรษฐ และครอบครัว  500.00
  คุณอรณัส ลักษมีเศรษฐ และครอบครัว  500.00
  คุณภัทรจิตร สุพรรณทัสน์  500.00
  นายสำราญ-นางบุญมาก คำยิ่ง และครอบครัว  1,000.00
  คุณฐานิตดา สุวรรณไพศาลกุล  500.00
  คุณแม่ระเบียบ คิดการ และบุตรธิดา  1,500.00
  คุณพชร คิดการ  1,500.00
  คุณนิตยา ทองแล  1,500.00
  คุณสมหวัง คิดการ 1,500.00
  คุณแม่ชั้ว ศรีสวัสดิ์และครอบครัว/คุณวันทนา อรรควัฒน์ 2,000.00
  คุณยายเผื่อย พรมทอง 1,500.00
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญพัดลมเพดาน

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายสำราญ-นางบุญมาก คำยิ่ง และครอบครัว 500.00
  คุณธีราพร อินทศรี 250.00
  แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ 200.00
  คุณแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม 250.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ) 200.00
  คุณสุพัตรา ปรัชญาจุฑา 100.00
  คุณนุชภางค์ คอวินิจ
ร่วมเป็นเจ้าภาพพัดลม 1 ตัว
1,300.00
  รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพพัดลม 1 ตัว
1,300.00
  คุณวรรัตน์ หิรัญรักษ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพพัดลม 1 ตัว
1,300.00
  นายสำราญ-นางบุญมาก คำยิ่งและครอบครัว 500 บาท
คุณธีราพร อินทศรี 250 บาท
แม่ชีรักข์เกดมณี ณัฐเวโรจน์ 200 บาท
คุณแสงจันทร์ ศรีศิลปอุดม 250 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ) 200 บาท
คุณสุพัตรา ปรัชญาจุฑา 100 บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพพัดลม 1 ตัว
1,500.00
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการถวายประทีปโคมไฟ

1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง

2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ

3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์

4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)

5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน

6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต

7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม

8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ

9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 132

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 132

เดือนนี้ 5412

ทั้งหมด 462724