* ฝากบอกบุญอีกเรื่องครับ เผื่อมีท่านใดสนใจครับ

     เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างโคมไฟในอุโบสถ แทนการถวายเทียนพรรษา " ให้กับวัดใน จ.สุพรรณบุรี และ วัดใน จ.กาญจนบุรี ซึ่งอุโบสถทั้ง 2 วัด ยังไม่มีโคมไฟในอุโบสถ เนื่องจากทางวัดไม่มีเงิน หลอดไฟทีติดใช้อยู่ในอุโบสถขณะนี้ เป็นแบบติดตั้งง่ายๆ เพื่อใช้งานชั่วคราว จึงมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้อ่านหนังสือ เวลาที่พระลงอุโบสถ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า (ตี4) ทำวัตรเย็น (6โมงเย็น) และปฏิบัติกิจของสงฆ์

S 28418118
S 28418116
S 28418117

ทางกองทุนจึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างโคมไฟ ถวาย 2 วัดนี้กันครับ

ตามรายการร่วมทำบุญดังต่อไปนี้

  1. โคมไฟเพดานเหนือพระประธานจำนวน 2 ชุดๆละ 13,999 บาท
  2. โคมไฟเพดานด้านหน้าพระประธาน จำนวน 4 ชุดๆละ 5,999 บาท
  3. โคมไฟติดผนังภายใน จำนวน 20 ชุด ชุดละ 999 บาท
  4. โคมไฟติดเสาและผนังหน้าอุโบสถ 10 ชุด ๆ ละ 1,499 บาท

หมายเหตุ..ราคาต่อชุด ได้รวมค่าอุปกรณ์และค่าแรงช่างติดตั้งแล้ว

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ 089-550-9777

หมายเหตุ.. สามารถ ขอจารึกชื่อเจ้าภาพติดที่โคมไฟที่รับเป็นเจ้าภาพได้ วันที่ทำพิธีถวาย เจ้าภาพสามารถร่วมเดินทางไปถวายได้ด้วยตนเองครับ

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎกโดยพระอานุภาพ"
หมายเลขบัญชี 405-816933-1

     ท้ายนี้ถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอฝากทุกท่านช่วยแชร์งานบุญครั้งนี้ ให้กับทางวัดด้วยครับ เพื่อที่อุโบสถหลังนี้จะได้มีแสงสว่างเพียงพอ ให้พระภิกษุได้ทำวัตร เช้า/เย็นและทำกิจของสงฆ์ครับ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  ญาณเดช นิสสรณ์ อุไร กาญจนะ และครอบครัว 1,000.00
  ครอบครัวจิตรนวเสถียร และลูกหลาน โคมไฟเพดานด้านหน้าพระประธาน.  5,999.00
  สุภควดี จีระตระกูล 999.00
  ครอบครัวจรัลนามศิริกุล 999.00
  ครอบครัวพจน์ชพรกุล 999.00
  ประภัสสร เลิศกชกร 999.00
  นิตยา ช่วยนา 999.00
  เเอน ศิริวรรณ และ เน้ง พัชนี 999.00
  ฐิติพร น้อยเจริญ และ อานนท์ ฝึกฝน 999.00
  นางชุติกาญจน์ นางสาววีรินทร์
นายเอกวิน เรืองโรจน์กิจกุล 
 
  นายบรรจง คงสุดี 1,000.00
  นางบังอร สวัสดี 1,000.00
  นายสรรเพชญ เที่ยงปราณี 1,000.00
  นายจิตรกร นางวัชรินทร์ วิจิตรถาวร 1,000.00
  นางจิตต์ สุจิรพาที 1,000.00
  นายพิเชษฐ์ ทองบุญเรือง 1,000.00
  นางวัน ขันธจีรวัฒน์ 1,000.00
  นายปิยะ วงศ์วิวรรธน์ 1,000.00
  นางเสาวณีย์ ตันติสุนทรรักษ์ 1,000.00
  นางสาวอรญา ธารโสภณพิตร 300.00
  นส สมศรี แซ่โง้ว (ทวีเกียรติคุณ)
นส ธนสรัญญ์ นันท์เจริญวัฒนา
และครอบครัวทวีเกียรติคุณ
208.00
  นภาลัย แซ่อึ้ง  9,580.00
  คุณธัญญามาศ ไชยโย และครอบครัว  999.00
     
     
     
     
     

 

อานิสงค์ในการถวายแสงสว่าง / หลอดไฟ / เทียน

     ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ ผู้ถวายโคมมาฆประทีป เพื่อใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เป็นผู้มีดวงตาสดใส ได้ทิพยจักษุมีรัศมีกายสว่างไสว เป็นผู้รู้คุณพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง มีสติปัญญาเฉลียว ฉลาด แตกฉานในสรรพวิชา ทั้งทางโลกและทางธรรม ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุด..

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 117

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 117

เดือนนี้ 5397

ทั้งหมด 462709