ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับ วัดปาเลา จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างใหม่ และเป็นวัดที่ขาดแคลนอยู่ในพื้นที่กันดาร การส่งมอบให้กับวัดในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนพิธีถวาย ทางเจ้าภาพสร้างพระประธาน และ เจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก จะเดินทางมาทำพิธีถวายด้วยตนเองภายหลัง

หมายเหตุ..วันที่นำพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ส่งมอบให้กับทางวัด วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

S 40255492

อ่านเพิ่มเติม...

     เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และ ขนาด 39 นิ้ว จำนวน 9 องค์

  • ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 12,990 บาท
  • ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 22,990 บาท
S 6021181S 6021183

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระพิฆเนศ เนื้อทองเหลือง ประดับเพชร  ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับลูกค้าที่ได้สั่งทำและเทหล่อไว้กับทางชมรม  การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระพิฆเนศ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดที่ชำรุดในระหว่างการขนส่ง ลูกค้าชมว่า ทำได้สวยงามมาก ทางชมรม ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ S 5087284

S 5087283S 5087286

อ่านเพิ่มเติม...

     พระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 4 ศอก หรือ 80 นิ้ว ของครอบครัวโสชาลี กำลังอยู่ในขั้นตอน ของการขัดและทำสี ช่างจะใช้เวลาในการทำ 5-7 วัน เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าภาพ จะนำไปถวายให้กับวัด ที่ ติดต่อขอมา ที่ จ.นครพนม ในเดือนมิถุนายน 2563

S 38535170S 38592515

อ่านเพิ่มเติม...

     วันนี้ ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดวิสุทธารัตนาราม กรุงเทพ เพื่อนพระประธาน”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว” ที่ทาง"ครอบครัวบุตทะสอน" ได้สั่งทำไว้ กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด

S 38313993S 38313994

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ให้กับเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่บ้านของเจ้าภาพ เขตบางแค กรุงเทพ

S 38166532S 38166533

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบ พระพุทธรูป ประจำวัน เนื้อทองเหลือง จำนวน 8 องค์ ให้กับ วัดสีระมัน จ.ระยอง การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ มา ณ.โอกาส นี้ด้วยครับ

2020 06 10 004

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ทางชมรม ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อส่งมอบพระประธาน หลวงพ่อโสธร เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับเจ้าภาพ(คุณธราธิป เพชกิจ)  ที่ได้สั่งทำพระประธานองค์นี้ ไว้กับทางชมรม ที่ การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบ องค์พระประธาน ทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ ทางชมรม ก็ต้องขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมาย ให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวัดที่จะนำพระไปถวาย ทางเจ้าภาพจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่ จ.อุดรธานี ในวันเข้าพรรษา 2563

S 3178510

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ ต.ไม้เค็ค จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำ พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ส่งมอบให้คุณชัชวาล ใหม่สุ ซึ่งเป็นลูกค้า ที่สั่งทำพระประธานองค์นี้ ไว้กับทางชมรม การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม และ ทำถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าได้ตั้งใจไว้ ทางชมรมก็ต้องขอขอบคุณ ลูกค้าเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ โดยทางชมรมคิดค่าดำเนินการทำ องค์ละ 60,000 บาท ในส่วนของค่าขนส่ง ทางชมรมร่วมทำบุญด้วย ไม่คิดค่าขนส่ง

S 36544517S 36544514

อ่านเพิ่มเติม...

     พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดสุวรรณตะไล(วัดเด่น) จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ รถไฟแห่งประเทศไทย และ คณะ ของคุณเฉลิมเกียรติ เลี่ยวไพโรจน์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ให้กับทางวัด พิธีถวายและยกฉัตร ในวันนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนารมย์ ที่ทางคณะเจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างฉัตร รวมทั้งจัดงานพิธียกฉัตรในครั้งนี้ให้

S 1966249S 1966265

อ่านเพิ่มเติม...

     พิธีถวายและยกฉัตรพระประธานในอุโบสถ ให้กับ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ รถไฟแห่งประเทศไทย และ คณะ ของคุณเฉลิมเกียรติ เลี่ยวไพโรจน์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ให้กับทางวัด พิธีถวายและยกฉัตร ในวันนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนารมย์ ที่ทางคณะเจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างฉัตร รวมทั้งจัดงานพิธียกฉัตรในครั้งนี้ให้

S 1966210S 1966222

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อนำ พระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ที่คุณฝ้าย ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด ซึ่งทางวัด ได้ติดต่อขอพระสิวลี มากับทางชมรม ทางชมรม จึงได้ประชาสัมพันธ์ หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ องค์พระสิวลี อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม ทำถูกต้องตามแบบทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระสิวลีองค์นี้ให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

s 0000012

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 319

เมื่อวานนี้ 465

สัปดาห์นี้ 1685

เดือนนี้ 784

ทั้งหมด 475060