เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ” เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร และ โต๊ะหมู่บูชา แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 ที่คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ และ คณะ วพน 14 รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับ วัดป่าหลักชัย อ.ม่วงสามสิบ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน และอื่นๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดชำรุดในระหว่างการขนส่งมาที่วัด และได้ทำถูกต้องตามแบบที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธประธานองค์นี้ให้

S 5537889

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตัวแทนของชมรมฯ ได้เดินทางไปที่”วัดพฤกษมาลา ราชวรวิหาร กรุงเทพ” เพื่อนำ”พระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่คุณวัลลภา ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับเจ้าภาพ ซึ่งได้เดินทางไปรอรับอยู่ที่วัด การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระพุทธรูปอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และทำถูกต้องตามแบบที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้

S 19111940

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่านาขมิ้น จ.นครพนม เพื่อนำ”พระประธาน พระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง และพระอัครสาวก ที่คุณธัญยพรรณ และครอบครัว ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนชำรุดในระหว่างการขนส่ง และได้ทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัดภายหลัง

S 5537832

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อนำ ”พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พิมพ์หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ขนาดความสูง 1.65 เมตร ไปส่งมอบให้กับคณะเจ้าภาพที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระพุทธรูป ได้ทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางชมรมฯก็ต้องขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสั่งทำ เป็นครั้งที่ 2 กับทางชมรมฯ

S 5529618

อ่านเพิ่มเติม...

     พิธีถวาย พระประธาน “พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 แกะสลัก ปิดทอง” ให้กับวัดหนองตาแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมา โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถ เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ โดยมีครอบครัว ของคุณวัชระพงษ์ - นฤมล - ณัฐชา - นิชนันท์ เกรียงโกมล รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้ และ ทางเจ้าภาพได้มอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้จัดสร้างให้ ในวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพได้เดินทางมาทำพิธีถวายที่วัดด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนของทางชมรมฯ คอยอยู่ที่วัด เพื่อประสานงานในการทำพิธีถวายให้

S 5390422 0

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้ส่งตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ลงรักปิดทอง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง หมู่ 9 หน้า 10 และ ระฆังสำริด(ลงหิน) ที่กลุ่มแฟนคลับ ของวง NU’EST JR ARON BAEKHO MINHYUN REN & L.O.Λ.E ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ในอุโบสถ เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็ก ในการทำพิธีสำคัญต่างๆของทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน,โต๊ะหมู่บูชา และระฆัง ได้ส่งถึงวัดเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีส่วนใดที่ชำรุด ในระหว่างการขนส่งมาที่วัด ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ในส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ในวันที่ 7 มีนาคม 2564

S 4898852

อ่านเพิ่มเติม...

     พิธีอัญเชิญและส่งมอบ พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้วให้กับโรงเรียนวัดแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ติดต่อขอมากับทางชมรมฯ โดยมีคุณกีรติ จิตตราวงศ์ รับเป็นเจ้าภาพสร้างให้ และ ได้มอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการเทหล่อพระประธานองค์นี้ให้ ในวันนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งบวกข้าว ได้เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อร่วมทำพิธีด้วย ทางชมก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพ มาณ.โอกาส นี้ด้วยครับ S 4587528

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามจ.ระยอง ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง หมู่ 9 หน้า 10 ที่ครอบครัวของคุณชัยยุทธ อมรธัญ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ที่อุโบสถหลังเก่า อายุกว่า 300 ปี เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ และต้องขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

S 4579461

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองตาแก้วจ.สุพรรณบุรี ” เพื่อนำพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง หมู่ 9 หน้า 10 ที่ครอบครัวของคุณนิชนันท์ เกรียงโกมล รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ที่อุโบสถ เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็ก ในอุโบสถการส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน และโต๊ะหมู่บูชา ได้ส่งถึงวัดเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่งมาที่วัด ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวัดมาฆบูชา

DE217EBD 336E 4135 A93E 64969D2CB438

อ่านเพิ่มเติม...

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดเขาแหลม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ” เพื่อนำพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง หมู่ 9 หน้า 10 ที่คุณณัฐฐ์ปาณี โรจน์จิรโฆษิต รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด โดยทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ที่อุโบสถ เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน และโต๊ะหมู่บูชา ได้ส่งถึงวัดตรงตามกำหนดเวลา และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีส่วนใดที่ชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

S 4579388

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”ตลาดนานาเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ” เพื่อนำพระพุทธรูป ปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่ บริษัท นาทอง จำกัด ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับตลาดนานาเจริญ การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระนาคปรก อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง และได้ทำถูกต้องตามแบบที่ทาง บริษัท นาทอง จำกัด ได้สั่งทำไว้ทุกประการ ทางชมรมฯ ต้องขอขอบคุณ ทางบริษัท นาทอง เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระนาคปรกองค์นี้ให้

S 4579350

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดโนนชาด จ.ชัยภูมิ ” เพื่อนำ”พระพุทธรูปปางมาวิชัย ขนาดหน้าตัก 50นิ้ว และ พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ขนาดความสูง 2.10 เมตร ที่ครอบครัวของคุณหยาง ตาโต๋ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และได้ทำถูกต้องตามแบบที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานชุดนี้ให้ ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทพระพุทธรูป กับทางชมรมฯ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายหลัง

 2021 02 25 014

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 67

เมื่อวานนี้ 339

สัปดาห์นี้ 406

เดือนนี้ 4261

ทั้งหมด 574733