เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อนำ ”พระพระรูป ปางมารวิชัย และ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ไปส่งมอบให้กับคณะเจ้าภาพที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์นี้ให้

f 006

อ่านเพิ่มเติม...

* ขณะนี้ ยังขาดปัจจัย ในการสร้างอีก 130,000 บาท

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสร้างประธานในอุโบสถ ถวายให้กับวัดป่า (สายหลวงปู่มั่น)ในอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากใน ขณะนี้ ทางวัด ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ  ใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ยังขาดพระประธานที่จะนำไปประดิษฐาน ไว้ภายในอุโบสถ ทางวัดจึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือ เข้ามาที่ ชมรมฯ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพสร้างพระประธานให้ โดยทางวัดได้กำหนดแบบของพระประธาน เป็นแบบ “พระปางมารวิชัย หรือ ชนะมาร เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 99 นิ้ว และพระโมคัลลา พระสารีบุตร โดยจะใช้งบประมาณ ในการจัดสร้าง องค์ละ 270,000 บาท (ค่าขนส่ง 15,000 บาท)

001 001

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี ” เพื่อนำพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.15 เมตร ที่ คุณพ่อไสว สุขวณิช และครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพถวาย และ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์สิวลี อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และสวยงาม ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายในวันที่ 1 พ.ย 2563

S 3661840

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดบ้านโนนกุหลาบ จ.อุบลราชธานี ” เพื่อนำพระประธาน ปางมาวิชัย ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ที่ คุณลิปิกร-คุณทรงยศ และคณะ รับเป็นเจ้าภาพถวาย และ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดชำรุดมนระหว่างการขนส่งมาที่วัด ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายในวันที่ 1 พ.ย 2563

S 3391524

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบ พระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 2.10 เมตร ให้กับเจ้าภาพ ที่ วัดโพธิ์บัลลังก์ จ.พิจิตร การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ กับคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ด้วยครับ

114

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระพุทธรูป ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพ ที่ได้สั่งไว้กับทางชมรมฯ ที่”วัดหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว” การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณกับคณะเจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูป องค์นี้ให้ (ส่งมอบเมื่อวันที่ 23/10/63)

S 483340

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 1.70 เมตร และพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่ครอบครัว คุณสมพงศ์กังสวิวัฒน์ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระทั้ง 2 องค์ อยู่ในสภาพ ที่สมบูร์และสวยงาม ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 483338

อ่านเพิ่มเติม...

     เปิดรับสั่งจอง พระพุทธรูป/พระประธาน ปางมารวิชัย ปางชนะมาร ปางสมาธิ พระพุทธชินราช และสมเด็จองค์ปฐม เพื่อนำไปถวายเป็นพระประธานไว้ในอุโบสถ หรือ เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ ให้กับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ท่านต้องการนำไปถวาย โดยในโครงนี้ ราคาพระพุทธรูป จะเป็นราคาที่พิเศษที่สุด เฉพาะผู้ที่สั่งทำระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2563 และ ชำระเงินเต็มจำนวน ตามราคาที่แจ้งในวันที่สั่งทำเท่านั้น

s 0000001s 0000002

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปที่ วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธ์ุ เพื่อนำ”พระพุทธรูปยืน ปางเปิดโลก-ปางห้ามสมุทร(วันจันทร์)-ปางรำพึง(วันศุกร์) และ พระพุทธรูปปางลีลา เนื้อทองเหลือง ขนาดความสูง 2.10 เมตร จำนวน 4 องค์” ที่คุณอรลดาและคณะ ได้สั่งทำและเทหล่อไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระพุทธรูป ทั้ง 4 องค์ ส่งถึงวัดโดยสวัสดิภาพ และไม่ส่วนใดที่ชำรุดในระหว่างการขนส่ง ถึงแม้จะมีฝนตกตลอดทาง(มรสุมเข้า) ทางชมรมฯ ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นี้ให้

S 56958986

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดโพธิ์สุทธาลัย จ.สิงห์บุรี เพื่อนำพระประธาน สมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ที่ครอบครัวนักฟ้อน ได้มอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่งมอบให้กับทางวัดและ คณะเจ้าภาพ ซึ่งเดินทางมารอรับที่วัดแล้ว การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพ ได้สั่งทำไว้ทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้

S 5406881

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระแก้วมรกตฤดูหนาว ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับคณะเจ้าภาพที่สั่งทำ ที่วัดใหม่ป่าห้วยลึก จ.นครปฐม ส่งมอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563

S 5406813

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ “วัดดอย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง” เพื่อนำ “พระนอน เนื้อทองเหลือง ขนาดความยาว 1.70 เมตร” ที่ “คุณนิภารัตน์ ชัยวงศ์คำ” ได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุ และขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง”พระนอน”องค์นี้ให้ ซึ่งองค์นี้เป็นองค์ที่ 2 ที่สั่งทำกับทางชมรมฯ

S 55713798

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 333

เมื่อวานนี้ 385

สัปดาห์นี้ 718

เดือนนี้ 8137

ทั้งหมด 547401