เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่”วัดป่าแสงจันทร์ จ.นครพนม” เพื่อนำ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่คณะเจ้าภาพของ ดร.เพชรินทร์ ศรีวัฒนะกุล ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่งมาที่วัด ทางชมรม ต้องขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 4440070

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดไร่มะม่วง อ.ชะอ่ำ จ.เพชรบุรี เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธเมตตา แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ที่คณะเจ้าภาพของคุณ (ขอสงวนนาม) ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่งมาที่วัด ทางชมรม ต้องขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 4259897

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธาน”พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว” พระประธานในอุโบสถ ให้กับวัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ โดยมี นาวาโท ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด และ คณะเจ้าภาพของทางชมรมสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พระประธานส่งถึงวัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัดภายหลัง หมายเหตุ..พระประธานที่ส่งมอบให้กับทางวัดในวันนี้ เป็นพระพุทธรูป แบบเทหล่อทั้งองค์ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ทางชมรมคิดค่าทำและค่าจัดพิธีเทหล่อ ในราคาองค์ละ 200,000 บาท ท่านใดที่มีความต้องการสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ท่านต้องการนำไปถวาย ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สั่งทำได้ที่ 089-5509777

S 4259859

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่บูชาไม้สักทอง หมู่ 9 หน้า 10 ของ ครอบครัวทองทัพ และ ครอบครัวอึ้งพิพัฒนพงศ์ ซึ่งได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ ส่งมอบให้กับวัดบ้านกร่าง จ.สพรรณบุรี ซึ่งทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ที่อุโบสถ เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 4259854

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ ได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ สำนักสงฆ์ วัดบ้านสี่เหลี่ยม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อส่งมอบ

  1. พระประธาน พุทธชินราช เนื้อทอง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว
  2. รูปหล่อเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังษี
  3. พระบูชา พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ จำนวน 12 องค์

     ครอบครัว ระวิสานนท์ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ฯ นำไปส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระถึงวัดโดยสวัสดิภาพ และได้ทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพ ได้สั่งทำไว้ทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ ส่วนวันถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ส่วนค่าขนส่งพระประธานมาที่วัด จำนวน 6,000 บาท ทางชมรมไม่ได้คิดกับทางเจ้าภาพ ในส่วนนี้ ทางชมรม รับเป็นเจ้าภาพออกให้ ขอร่วมทำบุญด้วย

S 4104196

อ่านเพิ่มเติม...

     วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ของทางชมรมสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบกมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาาราม จ.ระยอง เพื่อนำสมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ ของ คุณเชี่ยวชาญ​ พันธ์ศรี​ และ​ครอบครัว​ ที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ฯ ส่งมอบให้กับทางวัด ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมา โดยทางวัดจะนำไป ประดิษฐาน ไว้ที่อุโบสถ อายุกว่า 300 ปี เพื่อเป็นพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระ ทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ภายหลัง ส่วนค่าขนส่งพระมาที่วัด 3,000 บาท ทางชมรมไม่ได้คิดกับเจ้าภาพ ในส่วนี้ ทางชมรม รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมทำบุญด้วย

S 3383299

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนของทางชมรมฯ ได้เดินทางไปที่พุทธอุทยาน อีสานเขียว บ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อนำพระประธานปางมารวิชัย พระอัครสาวก ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือง และ พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ปิดทอง ประดับเพชร ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ของคณะเจ้าภาพ (ครอบครัวว่องไว) ที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ฯ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระถึงวัดโดยสวัสดิภาพ และทำถูกต้องตามแบบที่เจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ภายหลัง (ค่าขนส่ง 9,000 บาท ทางชมรมไม่ได้คิด ทางชมรม รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมทำบุญด้วย)

S 2351110

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบัพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรธานี  เพื่อนำพระอุปคุต เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ของคณะเจ้าภาพ (ขอสงวนนาม) ที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ฯ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระถึงวัดโดยสวัสดิภาพ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ ส่วนวันถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายที่วัด ภายหลัง

S 2301986

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธาน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านห้วยบูรพา จ.ศรีสะเกษ  เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ของ พ.ญ (สงวนนาม) ที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ฯ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานถึงวัดโดยสวัสดิภาพ และไม่มีส่วนใดชำรุดในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้

S 2301955

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมสร้างพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎกถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่  เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว ของครอบครัวโสชาลี ที่ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ฯ ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธานถึงวัดโดยสวัสดิภาพ ไม่มีการชำรุดในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ครอบครัวโสชาลีเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ โดยทางชมรมคิดค่าทำในราคาพิเศศ องค์ละ 170,000 บาท (ปกติองค์ละ 200,000 บาท) ส่วนค่าขนส่งพระประธาน ไปที่วัด 10,000 บาท ทางชมรมคิดแค่ 4,000 บาท ส่วนที่ขาดอีก 6,000 บาท ทางชมรมฯ ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญด้วย ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางเจ้าภาพจะเดินทางมาทำพิธีถวาย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

S 41312260

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว และ หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ให้กับ วัดปาเลา จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างใหม่ และเป็นวัดที่ขาดแคลนอยู่ในพื้นที่กันดาร การส่งมอบให้กับวัดในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนพิธีถวาย ทางเจ้าภาพสร้างพระประธาน และ เจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก จะเดินทางมาทำพิธีถวายด้วยตนเองภายหลัง

หมายเหตุ..วันที่นำพระประธานและหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ส่งมอบให้กับทางวัด วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

S 40255492

อ่านเพิ่มเติม...

     เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างพระประธานปางมารวิชัย หรือ พระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จำนวน 9 องค์ เพื่อนำไปถวาย ให้กับวัดที่สร้างศาลาการเปรียญ และ หอสวดมนต์หลังใหม่ ในเขตจังหวัดนครพนม

รายละเอียดของพระประธานที่ทางวัดต้องการ

  1. พระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เป็นเจ้าภาพองค์ละ 29,900 บาท (ค่าขนส่งองค์ละ 4,500 บาท)
  2. พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานบัว เป็นเจ้าภาพองค์ละ 55,900 บาท(ค่าขนส่งองค์ละ 4,500 บาท)
  3. พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ฐานบัว เป็นเจ้าภาพองค์ละ 29,900 บาท(ค่าขนส่งองค์ละ 4,500 บาท)
S 6021181S 6021183

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 309

เมื่อวานนี้ 385

สัปดาห์นี้ 694

เดือนนี้ 8113

ทั้งหมด 547377