เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ และ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อนำไปถวายให้กับ วัดที่ติดต่อขอมา และ วัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในเขตทุรกันดาร เนื่องจาก ในหลายๆ ครั้ง ที่ทางชมรมได้เดินทางไปถวายพระประธาน และ พระไตรปิฎก ให้กับวัดที่ติดต่อขอมา จะพบว่า ยังมีอีกหลายๆวัดที่ยังไม่มีพระประธานองค์เล็กในอุโบสถและโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในพิธีการ วันสำคัญๆของทางวัด หรือ ถ้ามีก็จะเป็นพระพุทธรูปเนื้อเรซิ่น หรือ พระพุทธรูป เนื้อทองเหลืองที่หล่อแบบง่ายๆ ซึ่งองค์พระไม่มีความสวยงาม อีกทั้งบางวัด โต๊ะหมู่บูชาที่มีอยู่ก็เก่ามาก และชำรุดทรุดโทรม ทางชมรมจึงเห็นความสำคัญ และ ต้องการให้วัดเหล่านั้น มีพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ พร้อมโต๊ะหมู่บูชาที่สวยงาม ตั้งวางไว้ในอุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน ได้กราบสักการะ และเวลาที่ทางวัดมีงานสำคัญ ก็จะอัญเชิญพระประธานองค์เล็ก และโต๊ะหมู่บูชา ออกไปเป็นองค์ประธานในงานพิธีนั้นๆ

กำหนดทำพิธีเทหล่อ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 เทหล่อตามจำนวน ที่มีเจ้าภาพเท่านั้นbuddha small 2016 02

อ่านเพิ่มเติม...

     ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถและฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา ซึ่งพระประธานของทางวัด ยังไม่มีฉัตรพระประธาน ทางชมรมจึงขอประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างฉัตรพระประธานกัน

     ซึ่งในคราวนี้ จะนำไปถวายให้กับวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดน่าน หรือ เจ้าภาพท่านใด มีความประสงค์ ที่จะต้องการนำไปถวายให้กับวัด ที่ท่านต้องการนำไปถวาย ก็สามารถติดต่อสั่งทำฉัตร กับทางชมรมได้ chattra 001

13177268 1723215804620986 8340491621814594457 n

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดตาโก๋ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำ พระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ที่คุณมนัสนันท์ ปุยอรุณและครอบครัว ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด ซึ่งเป็นวัดที่ทางคณะเจ้าภาพ จัดหาเอง การส่งมอบในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระพุทธชินราช อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธชินราชองค์นี้ให้

S 1966110S 1966116

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อ ส่งมอบ พระประธาน ปางมารวิชัย และ พระประธาน แบบเชียงแสน  ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 2 องค์ ให้กับทางสถานปฏิบัติธรรม “นันทาธรรมสถาน” การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ เจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้

S 4333591

อ่านเพิ่มเติม...

     ส่งมอบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ให้กับโรงเรียนวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต  โดย คุณHokkien Pichai J   รับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างให้กับทางโรงเรียน การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงามมาก ทางชมรม ต้องขอขอบคุณ เจ้าภาพ เป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมาย ให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระองค์นี้ให้

S 4333583

อ่านเพิ่มเติม...

     พิธีถวายพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ให้กับวัดนาห้วย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบครัว ร.ต.ต.ถาวร ทองแกมแก้ว พร้อมลูกๆ หลาน ๆ และ ญาติ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด ทำพิธีถวาย เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้

S 4317189

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 6 เม.ย 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมาย ให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดท่าศาลา จ.ชัยภูมิ เพื่อนำพระสิวลี เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดความสูง 2.10 เมตร ที่คณะเจ้าภาพ จ.สมุทรปราการ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้ ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมาย ให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการ จัดสร้างให้ ส่วนวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ ขอให้หมดโรคระบาดก่อน แล้วจะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 4153378

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดประสงค์พัฒนาจ.นครราชสีมา เพื่อนำพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ที่ทางคณะเจ้าภาพได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้

S 1015835

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อนำพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ที่ทางคณะเจ้าภาพได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้

S 1015811

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดพระนอน จ.เพชรบุรี เพื่อนำพระพุทธรูป ปางประธานพร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที่ทางคณะเจ้าภาพได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพ มา ณ.โอกาส นี้

S 1007664

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อนำพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ที่ทางคณะเจ้าภาพได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับเจ้าภาพ การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระ ทำถูกต้องตามแบบ และ สวยงาม  ตามที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้

S 1007647

อ่านเพิ่มเติม...

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ วัดป่าห้วยพระ จ.นครพนม เพื่อนำ พระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ที่ครอบครัวคุณโปว์ ได้สั่งทำไว้กับทางชมรม ส่งมอบให้กับทางวัด การส่งมอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ  องค์พระประธาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ สวยงาม ไม่ส่วนใดชำรุด ในระหว่างการขนส่ง ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และ มอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้ ส่วนพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง

S 1007626

อ่านเพิ่มเติม...

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 319

เมื่อวานนี้ 385

สัปดาห์นี้ 704

เดือนนี้ 8123

ทั้งหมด 547387