เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ” เพื่อนำพระประธาน ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร และ โต๊ะหมู่บูชา แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 ที่คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ และ คณะ วพน 14 รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และได้สั่งทำไว้กับทางชมรมฯ นำไปส่งมอบให้กับ วัดป่าหลักชัย อ.ม่วงสามสิบ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์พระประธาน และอื่นๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดชำรุดในระหว่างการขนส่งมาที่วัด และได้ทำถูกต้องตามแบบที่ทางเจ้าภาพได้สั่งทำไว้ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธประธานองค์นี้ให้

S 5537889

หมายเหตุ.. วัดป่าหลักชัย เป็นวัดสร้างใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลวัด ปรากฏใน google และ google maps แต่ไม่ใช่ว่า วัดนี้จะไม่มี ซึ่งที่ผ่านมา จะมีเจ้าภาพหลายๆท่าน ที่เข้าใจผิด คิดว่า ถ้าหาข้อมูลวัดใน google แล้วไม่พบ คือไม่มีวัด วัดป่าหลักชัย ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันทางวัดได้สร้างอุโบสถ ใกล้จะเสร็จเรียบร้อย แต่ยังขาดพระประธาน ทางวัดจึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ชมรมฯ ให้ช่วยหาเจ้าภาพให้ เพราะทางวัดไม่มีปัจจัยเพียงพอในการสร้าง

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 36

เมื่อวานนี้ 339

สัปดาห์นี้ 375

เดือนนี้ 4230

ทั้งหมด 574702