พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมคคัลลา พระสาลีบุตร และ โต๊ะหมู่บูชา แกะสลัก หมู่ 9 หน้า 10 ที่คณะ วพน 14 รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย และได้สั่งทำพระประธานไว้กับทางชมรมฯ ให้กับ วัดป่าหลักชัย อ.ม่วงสามสิบ พิธีถวายในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ ทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ให้

S 8085511

หมายเหตุ.. วัดป่าหลักชัย เป็นวัดสร้างใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลวัด ปรากฏใน google และ google maps แต่ไม่ใช่ว่า วัดนี้จะไม่มี ซึ่งที่ผ่านมา จะมีเจ้าภาพหลายๆท่าน ที่เข้าใจผิด คิดว่า ถ้าหาข้อมูลวัดใน google แล้วไม่พบ คือไม่มีวัด วัดป่าหลักชัย ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันทางวัดได้สร้างอุโบสถ ใกล้จะเสร็จเรียบร้อย แต่ยังขาดพระประธาน ทางวัดจึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ชมรมฯ ให้ช่วยหาเจ้าภาพให้ เพราะทางวัดไม่มีปัจจัยเพียงพอในการสร้าง

รายชื่อเจ้าภาพ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  จรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ  
  อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  
  บังอร สุทธิพัฒนกิจ  
  ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  
  ศิริวรรณ ทางธนกุล  
  อมร ทรัพย์ทวีกุล  
  ชัยยุทธ คำคุณ  
  ฐิติพันธ์ ลีประพันธ์กุล  
  ยุทธ วรฉัตรธาร  
  อภิชาติ อัศวมงคลกุล  
  พลโทภัทรพล ภัทรพัลลภ  
  พรเทพ ศรีสอ้าน  
  คงกระพัน อินทรแจ้ง  
  วริน อิทธิโรจนกุล  
  ดิษทัต ปันยารชุน  
  ภัทรกฤช เตชะศิกานต์  
  สมบูรณ์ หน่อแก้ว  
  เฉลิมชัย อุดมเรณู  
  พลเอกชนินทร์ โตเลี้ยง  
  พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี  
  กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์  
  ณัฏฐชัย  ศรีรุ่งสุขพินิจ  
  พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน  
  มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ.  
  นพดล ปิ่นสุภา  
  พศุตม์ณิชา จำปาเทศ  
  พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์  
  นาถฤดี โฆสิตาภัย  
  วัลยา ดำเนินชาญวนิชย์  
  ปิยะนุช  โฆษิตวุทธิ  
  จง ดิลกสมบัติ  
  กำพล ปัญญาโกเมศ  
  สุจิตต์   เชาว์ศิริกุล  
  พูลพัฒน์ ศรีเปล่ง  
  จิรุตม์ วิศาลจิตร  
  มงคล เฮงโรจนโสภณ  
  กฤษณพร ฟุ้งเกียรติ  
  พงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย  
  วาชิต รัตนเพียร  
  อภิชาต ทองอยู่  
  พัชรา พัชราวนิช  
  วรางคณา วงศ์ข้าหลวง  
  อภิชาติ สระมูล  
  ชโยดม สรรพศรี  
  ปภัสรา  เตชะไพบูลย์  
office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 249

เมื่อวานนี้ 319

สัปดาห์นี้ 1267

เดือนนี้ 8667

ทั้งหมด 659457