พิธีถวายพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และ พิธีถวายพระประธานในศาลาการเปรียญ พระประธานปางสมาธิ แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ให้กับวัดสระบัวทอง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอพระประธานมากับทางชมรมฯ โดยมี ท่าน ดร.พล อินทเสนี และ คุณอลิสา อินทเสนี รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด พิธีถวายในวันนี้( 13 กันยายน 2564) ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และบรรลุตามเจตนารมย์ ที่ทางเจ้าภาพทั้ง 2 ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างพระประธานทั้ง 2 องค์นี้ให้ โดยใช้งบในการจัดสร้างพระประธานทั้ง 2 องค์นี้ เป็นจำนวนเงิน 599,990 บาท

S 10666015

หมายเหตุ..ท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานในอุโบสถ ขณะนี้ยังมีอีก 1 วัด เป็นวันที่จังหวัดเชียงใหม่ วัดอยู่บนดอย และเป็นวัดสุดท้ายที่เป็นพระประธานในอุโบสถ ทางวัดต้องการพระประธานเป็นแบบ สมเด็จองค์ปฐม หรือ สมเด็จจักรพรรดิ์ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว หรือ ขนาดหน้าตัก 2 เมตร(4 ศอก) ใช้งบในการจัดสร้าง 359,900 บาท ราคานี้เฉพาะผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพ ภายในวันที่ 25 กันยายน 64 หลังจากนี้ ราคาจะปรับเป็นองค์ละ 599,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 372

เมื่อวานนี้ 404

สัปดาห์นี้ 372

เดือนนี้ 6088

ทั้งหมด 625640