พิธีถวายพระประธานในวิหาร สมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ให้กับวัดทุ่งแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณชัชชญา ชุมศรี และคณะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด พิธีถวายในวันนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนาที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง พระประธานสมเด็จองค์ปฐมองค์นี้ให้

หมายเหตุ… พระประธานองค์เดิมที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ของวัดทุ่งแดง เป็นพระประธานที่ทำมาจากปูน ซึ่งในวันข้างหน้า ต้องมีการชำรุด ตามกาลเวลา ทางวัดจึงมีความประสงค์ต้องการพระประธานที่ทำมาจากทองเหลือง 1 องค์ เพื่อมาตั้งหน้าพระประธานองค์ใหญ่ จะได้อยู่คงทนถาวร คู่กับวัด

S 12140585

 

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 144

เมื่อวานนี้ 277

สัปดาห์นี้ 144

เดือนนี้ 10070

ทั้งหมด 641758