วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ทางกองทุนฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำคณะเจ้าภาพ ไปทำพิธีถวายพระประธาน “พระเชียงแสน สิงห์ 1 เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว “ ให้กับวัดสุวรรณาวาส จังหวัดเชียงใหม่ และ ทำพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ - พระอัครสาวก ซ้าย/ขวา ให้กับวัดศรีบุญเรือง (วัดสร้างใหม่) จังหวัดยโสธร ซึ่งทั้ง 2 วัดนี้ ได้ติดต่อขอพระประธาน หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ และ พระอัครสาวก มากับทางกองทุนฯ โดยขอให้ทางกองทุนฯ ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ โดยมีคุณกฤษฎา คุณชวนพรรณ คุณไวฑูรย์ และ ครอบครัว รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายให้กับทางวัด พิธีถวายในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมตามเจตนาที่ทางเจ้าภาพ ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ทางกองทุนฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณทางคณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้ทางกองทุนฯ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดสร้าง พระประธานเชียงแสน สิงห์ 1 - หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ชุด 91 เล่ม และ พระอัครสาวก ที่นำมาถวายในวันนี้ให้

S 71647247

***พิธีถวายในวันนี้ ทางเจ้าภาพ ได้ขอให้ทางกองทุนฯ ช่วยติดต่อเจ้าอาวาส วัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอใช้สถานที่ของวัด เป็นสถานที่ทำพิธีถวาย เนื่องจากเจ้าภาพ ไม่สะดวกในการเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดสุวรรณาวาส จังหวัดเชียงใหม่ และวัดศรีบุญเรือง จังหวัดยโสธร

หลังจากที่เจ้าภาพทำพิธีถวายเสร็จแล้ว ทางกองทุนฯ จะนำพระประธานเชียงแสน สิงห์ 1 หนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ชุด 91 เล่ม และ พระอัครสาวก ซ้าย/ขวา ไปส่งมอบให้กับทางวัดทั้ง 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดยโสธร

หมายเหตุ..ท่านใดที่มีความประสงค์ ต้องการเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่า ที่ยังไม่มีพระพุทธรูป ขณะนี้ยังมีอยู่อีก 1 วัด เป็นวัดป่าในจังหวัดอุดรธานี ทางวัดได้ติดต่อขอพระประธานมากับทางกองทุนฯ เมื่อ ต้นปี 2565 ปัจุบันยังไม่มีเจ้าภาพ รับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างให้ เนื่องจากวัดอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และไม่มีใครรู้จัก จึงทำให้หาเจ้าภาพยากมาก ทางวัดต้องการพระประธานเป็นแบบ”พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ฐานบัว พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 199,900 บาท และ มีค่าขนส่งไปที่วัดอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 209,900 บาม ท่านใดที่สนใจและต้องการรับเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 089-550-9777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 250

เมื่อวานนี้ 309

สัปดาห์นี้ 821

เดือนนี้ 7539

ทั้งหมด 911826