ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ และร่วมทำพิธีเทหล่อพระประธาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีเจ้าภาพติดต่อร่วมทำบุญเข้ามา ทางกองทุนฯ จึงได้จัดพิธีเทหล่อพระประธานดังนีั

banglane 2016 04 30 016
* ภาพประกอบ จากแฟ้มภาพ

  • เทหล่อพระประธานองค์เล็ก จำนวน 9 องค์
  • เทหล่อพระจักรพรรดิ หน้าตัก 59 นิ้ว จำนวน 1 องค์
  • เทหล่อพระปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว จำนวน 1 องค์
  • เทหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว จำนวน 1 องค์

     เนื่องจากขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพอยู่อีก 1 องค์ จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพทั้งองค์ หรือร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์หรือกำลังศรัทธา โดยโอนเงินทำบุญมาที่หมายเลขบัญชีตามที่แจ้งไว้ด้านล่าง หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.094-945-5914


ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณพิสมัย ตันสกุล และคุณภัทรภณ ชุณห์วิจิตรา
เป็นเจ้าภาพพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก
120,000.00
(มัดจำ 84,000)
  รองศาสตราจารย์ สมรักษ์ - อาจารย์ สุพิน พรหมมา
เป็นเจ้าภาพสมเด็จจักรพรรดิ์-พระอัครสาวก และฉัตรพระประธาน
185,000.00
(มัดจำ 145,000)
  นางแดง ฮ่องลึก และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพพระพุทธชินราช 9 นิ้ว
10,000.00
  คุณดาวเรือง ฟูแสง คุณฐปนัญ ศรีนวล คุณกัญฑิมาศ สิทธิกูล
เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 9 นิ้ว
7,000.00
  ครอบครัวหงษ์สมุทร
เป็นเจ้าภาพพระพุทธชินราช หน้าตัก 15 นิ้ว
19,999.00
(มัดจำ 14,000)
     
  * ปิดโครงการ ได้ทำพิธีเทหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  

จุดนัดพบ

     ท่านที่จะมาร่วมพิธีเทหล่อพระ ณ โรงหล่อพระ อ.บางเลน ให้มาพบกันที่ ห้างโลตัส บางเลน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 12.30 น. เมื่อมาถึงแล้วให้โทร.094-945-5914 จะมีคนพาเข้าไปยังโรงหล่อ สาเหตุที่ต้องให้คนนำเข้าไป เนื่องจากโรงหล่ออยู่ไกลจากถนนใหญ่ ตัดเข้าไปในทุ่งนา มีทางแยก ทางเลี้ยว ซับซ้อน เจ้าภาพเข้ามาเอง จะเข้ามาไม่ถูกครับ

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

DSC 1838 1

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

การ จัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 117

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 117

เดือนนี้ 5397

ทั้งหมด 462709