* พระประธานองค์นี้ ได้ทำพิธีเทหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมถวาย แต่ทางคณะเจ้าภาพได้เปลี่ยนแปลงวัดที่จะนำไปถวาย เป็นวัดศรีสว่าง จ.ขอนแก่น แทน ทางวัดป่าคำสมบูรณ์ จึงยังไม่มีเจ้าภาพ ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลย

**********************

     ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและเพื่อนๆ ที่มีโครงการทำบุญสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ได้โปรคมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้วและฉัตรพระประธานถวายให้กับ วัดป่าคำสมบูรณ์ จ.อำนาจเจริญ ตามคำขอความช่วยเหลือของทางวัด เนื่องจากปัจจุบันทางวัดได้สร้างศาลาการเปรียญเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางวัดยังขาดพระประธานในศาลา จึงได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาที่กองทุน เพื่อให้หาเจ้าภาพสร้างพระประธานให้กับทางวัด

สร้างพระประธาน ถวายวัดที่ขาดแคลน

watpa kumsombun 001

ทางกองทุนจึงนำเรื่องนี้มาบอกบุญกับทุกๆท่านครับโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พระประธานเป็นพระปางมารวิชัยหรือพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว องค์ละ 100,000 - 140,000 บาท
2. ฉัตรพระประธาน พร้อมไฟ ชุดละ 25,000 บาท
3. แท่นปูนประดิษฐานพระประธาน 35,000 บาท ทำพิธีเทหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา เจ้าภาพที่ร่วมทำบุญ 5,000 บาท ทางวัดจะจารึกชื่อของท่านไว้ที่ฐานของพระประธานให้ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร.094-945-5914

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี
"กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

 
* พระประธานองค์นี้ ได้ทำพิธีเทหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมถวาย แต่ทางคณะเจ้าภาพได้เปลี่ยนแปลงวัดที่จะนำไปถวาย เป็นวัดศรีสว่าง จ.ขอนแก่น แทน ทางวัดป่าคำสมบูรณ์ จึงยังไม่มีเจ้าภาพ ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลย
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
 
ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  คุณแม่ผัน รักสนิทสกุล - คุณณิชาภัทร วรสิทธิ์ และครอบครัว 500.00
  นางรัชดาวัลย์  จงบ์จิตฐ์ 1,080.00
  นายสำราญ-นางบุญมาก คำยิ่งและครอบครัว 1,000.00
  คุณหมกชิม แซ่อิ่ง คุณสุเชษฐ์ อังคะตะลาพร 1,000.00
  คุณสุดาพร อังคะตะลาพร คุณทัชชพร ปัณณ์พานิช 200.00
  คุณชาลิสา พรมสุวรรณ 200.00
  คุณ JEERAPRON  SIRIPONG 200.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  คุณแม่อุบล สุวรรณบุตร
คุณพ่อปัญญา สุวรรณบุตร
นางลภัสรดา วรัญญชวัตร
นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา
นายชุมพล สุวรรณบุตรและครอบครัว
นายเดโชพล สุวรรณบุตรและครอบครัว
เพื่อ ชำระหนี้ และอุทิศให้กับเทวดาประจำตัว อุทิศให้กับดวงวิญญานของนายสมเกียรติ เผือกเทศ (สามี) และอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ
* สร้างสมเด็จพระจักรพรรดิ์ ฐานกว้าง 59 นิ้ว
เทหล่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
96,000.00
  คุณณัชชา อรุณาสวัสดิ์ 2,000.00
  คุณรุ่งนภา โกสวัสดิ์ และคุณประกิจ คุณภูรี กาญจนกูล 2,000.00
     
     
     
     

ท้ายนี้..ขอรบกวนท่านช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแชร์งานบุญนี้ให้กับทางวัดด้วยครับ เพื่อที่วัด จะได้มีพระประธานมาประดิษฐานครับ

watpa kumsombun 002watpa kumsombun 003
watpa kumsombun 004watpa kumsombun 006

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

DSC 1838 1

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

การ จัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 10

เมื่อวานนี้ 358

สัปดาห์นี้ 2050

เดือนนี้ 6427

ทั้งหมด 503273