ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก (2 เมตร) โดยทางกองทุนจะนำไปให้กับวัดที่ขาดแคลนในจังหวัดน่าน ซึ่งในขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างศาลาปฎิบัติธรรม/ศาลาการเปรียญอยู่ แต่ยังไม่มีเจ้าภาพพระประธาน ทางกองทุนสารคนฺโธ จึงขอรับหน้าที่จัดหาเจ้าภาพร่วมกันสร้างพระประธานให้กับทางวัด (ตามกำลัง)ong prathom 2016 01

สมเด็จองค์ปฐม พระมหาจักรพรรดิ์

     แบบพระประธานที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ จะเป็นสมเด็จองค์ปฐม นั่งขัดสมาธิ ขนาดหน้าตัก 4 ศอก (2 เมตร) เนื้อทองเหลือง โดยทางกองทุนจะทำพิธีเทหล่อ ก็ต่อเมื่อรวบรวมปัจจัยได้ครบตามจำนวนแล้วหรือไม่เกินเดือนธันวาคม 2559 ใช้งบประมาณในการจัดสร้างประมาณ 750,000 บาท

     สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาหรือถ้าท่านร่วมทำบุญ 3,000 บาท ทางกองทุนจะจารึกชื่อของท่านติดไว้บนหินอ่อนให้ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ โทร 094-945-5914

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี
"กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  Kanlayanee Rodkaew 600.00
  คุณธัญณพร มะวรคนอง 180.00
  พระพาวุธเทพ สิริมังคโล 970.00
  คุณยุวดี นิรมิตมงคล และ คุณราศิวรรณ นิรมิตมงคล
เพื่ออุทิศให้ นายธนาวินท์  โกศัยดิลก
3,000.00
  ครอบครัวอังคะตะลาพร และครอบครัวปัณณ์พาณิช 2,400.00
  คุณไพโรจน์ อำนรรฆกิตติกุล และคณะ 250.00
  คุณสุขุม คุณกฤษวรรณ ไหลไผ่ทอง และครอบครัว 500.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รายชื่อที่ ยกยอดมา

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  กองทุนสารคนโธ 2,000.00
  คุณธงชัย ชัยรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว และคณะ
ครอบครัวชัยรุ่งเรือง 57,000
นายนพกร หวังพราย และครอบครัว 50,000
นางชัชฎา พยุงธนากร 50,000
นายภากร วีระประจักษ์ 1,000
นางอัมภาพร ถังยิ้ม 1,000
นางสาวพรรฐิภา โพธิ์อยู่ 1,000
160,000
  คุณสาธิต บัวเลิศ 100.00
  คุณธฤตา นาคพันธ์ุ 3,000.00
  คุณรุ่งนภา แตระกุล 3,000.00
  นางดวงรัตน์ ระลึก และ นายจีรัฐติกุล ระลึก 10,000.00
  นางชัญญาภัค แย้มชื่น นายวีระยุทธ แย้มชื่น และ ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ แย้มชื่น 5,000.00
  ร้านเสื้อ fashionissuestore Tokyo fashion 3,000.00
  พญ.กษิรา เขมพิทักษ์ 1,700.00
  คุณครรชิต มั่งศิลป์ และครอบครัว 3,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (ธ) 500.00

     ถ้าไม่เป็นการรบกวนทางกองทุน ขอฝากทุกท่านช่วยแชร์งานบุญสร้างพระประธาน ให้กับทางวัดด้วยครับ เพื่อที่ศาลาปฎิบัติธรรมของทางวัดที่กำลังก่อสร้างในขณะนี้ จะได้มีพระประธานมาประดิษฐานครับ

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 117

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 117

เดือนนี้ 5397

ทั้งหมด 462709