อัพเดท 24 สิงหาคม 2559 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ทางกองทุนได้นำพาคณะเจ้าภาพชุดหนึ่ง ไปทำพิธีเทหล่อ ณ โรงหล่อพระบางเลน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านสามารถชมภาพบรรยากาศในพิธีเทหล่อได้ >> โดยคลิกที่นี่

************************

     ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน หน้าตัก 30 - 60 นิ้ว เพื่อถวายให้แก่วัดที่ติดต่อขอมา และวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร ในแถบจังหวัดสุพรรณบุรี , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , พิษณุโลก และ จังหวัดลพบุรี

     กำหนดทำพิธีเททองหล่อใน กันยายน 2559 โดยเจ้าภาพสามารถมาทำพิธีเทหล่อ ได้ด้วยตัวของท่านเอง

* เจ้าภาพที่ร่วมทำบุญ แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีเทหล่อได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล มาให้ทางกองทุนด้วยครับ จะได้เขียนชื่อของท่านลงบนแท่งทองที่จะนำไปเทหล่อ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย กองทุนสารคนโธ

พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช (ปางมารวิชัย)
และตัวอย่างสลักชื่อเจ้าภาพ (คลิกรูปขยาย)

สมเด็จองค์ปฐม พระมหาจักรพรรดิ์
สมเด็จองค์ปฐม

ปางมารวิชัย
ปางมารวิชัย

พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว แบบฐานพิเศษ เทหล่อทั้งองค์ 235,000 บาท

พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ - พระสารีบุตร)
พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ - พระสารีบุตร)

     พระประธานองค์เล็กที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ จะเป็นพระพุทธชินราช พระปางมารวิชัย และปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 30-60 นิ้ว ตามจำนวนเจ้าภาพที่สั่งจอง สามารถรับเป็นเจ้าภาพองค์ละ 25,000 - 175,000 บาท ตามแต่ขนาด หรือสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

ร่วมทำบุญทองแท่ง (ทองเหลือง)

 • ทองแท่งขนาด 1 กก. ร่วมทำบุญ 200 บาท
 • ทองแท่งขนาด 5 กก. ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
 • ทองแท่งขนาด 10 กก. ร่วมทำบุญ 1,999 บาท

ขนาดของพระประธานที่จะจัดสร้าง

 • พระประธาน ปางมารวิชัย/ปางสมาธิ หน้าตัก 29 นิ้ว เทหล่อทั้งองค์ องค์ละ 40,000 บาท
 • พระพุทธชินราช หน้าตัก 29 นิ้ว องค์ละ 70,000 บาท
 • พระประธาน ปางมารวิชัย/ปางสมาธิ หน้าตัก 39 นิ้ว เทหล่อทั้งองค์ องค์ละ 59,000 บาท
 • พระพุทธชินราช หน้าตัก 39 นิ้ว องค์ละ 90,000 บาท
 • พระประธาน ปางมารวิชัย/ปางสมาธิ หน้าตัก 49 นิ้ว เทหล่อทั้งองค์ องค์ละ 79,000 บาท
 • พระพุทธชินราช หน้าตัก 49 นิ้ว องค์ละ 115,000 บาท
 • พระประธาน ปางมารวิชัย/ปางสมาธิ หน้าตัก 59 นิ้ว เทหล่อทั้งองค์ องค์ละ 110,000 บาท
 • พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว องค์ละ 170,000 บาท
 • พระอัครสาวก คู่ละ 39,000 บาท

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ 094-945-5914 e-mail : sarakuntho@gmail.com ถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอฝากกัลยาณมิตรทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแชร์งานบุญนี้ให้ด้วยครับ ขอบคุณรับ


ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี
"กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อทั้งองค์ 

1. ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานทั้งองค์ กรุณาติดต่อแสดงความจำนงค์ โดยเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเอง หรือโทรมาที่ 094-945-5914 เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเลือกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพวัดไหน

2. ท่านที่ต้องการเดินทางไปดูวัด ที่จะนำพระประธานไปถวาย (เดินทางไปดูก่อน) ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิและต้องมีเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ เดินทางไปด้วย เนื่อง จากที่ผ่านมามีผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ หรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แฝงตัวเข้ามาหากินกับทางวัดนั้น ๆ โดยอ้างชื่อกองทุนฯ หรืออ้างชื่อวัดเขานางบวช ดังนั้นทางกองทุน ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนี้ขึ้นมา จึงต้องป้องกันไว้ก่อน

3. หลังจากที่ติดต่อแสดงความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพ จะต้องชำระ ยอดเงินเต็มจำนวน หรือไม่น้อยกว่า 70% ภายใน 3 วัน โดยเดินทางมาชำระด้วยตัวท่านเองที่วัด หรือโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชีข้างล่าง (ที่เหลืออีก 30% ชำระในวันที่ทำพิธีเทหล่อ) แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกมัดจำ 70% ก็สามารถทำได้ แต่ราคาขององค์พระจะต้องเพิ่มไปอีก 30% ของราคาที่แจ้ง เนื่องจากทางกองทุนจะต้องไปเครดิตวัสดุต่าง ๆ มาทำก่อน ราคาวัสดุก็จะเพิ่มขึ้น

4. หากโครงการไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถจัดหาสถานที่จัดทำพิธีที่เหมาะสมได้ ฯลฯ ทางกองทุนฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้ร่วมทำบุญ ภายใน 30 วัน

5. กำหนดส่งมอบพระ ใช้เวลาประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับแบบพระ

   สาเหตุที่ต้องเก็บมัดจำ 70% เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่มีผลกำไร ราคาพระที่ได้บอกบุญคือราคาต้นทุนของวัสดุที่นำมาหล่อเป็นองค์พระ ทางกองทุนฯ จึงต้องนำปัจจัยตรงนี้ไปจ้างช่างปั้นและขึ้นแบบพระที่จะเทหล่อ รวมทั้งซื้อทองเหลือง เพื่อเตรียมหล่อพระ

   และอีกเหตุผลหนึ่ง คือทางกองทุนฯ ต้องการเจ้าภาพที่แน่นอน เพราะที่ผ่านมามีบางท่านที่บอกจองเป็นเจ้าภาพไว้ แล้วภายหลังมาบอกยกเลิก จึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ทำให้ผู้ที่ต้องการทำบุญจริง ๆ เสียโอกาสไป

สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมมาในวันทำพิธี

๑. แต่งกายด้วยชุดขาว หรืออย่างน้อยเสื้อขาว

๒. เจ้าภาพแต่ละคณะ เตรียมซองปัจจัยถวายพระ ๙ ซอง และพวงมาลัยถวายพระ ๙ พวง

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

รายชื่อเจ้าภาพที่จะทำพิธีเทหล่อ ในวันที่ 4 กันยายน 2559

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณพิชิต  ตั้งจิตวัฒนากร
คุณสุรีย์  มงคลเลิศพาณิช
คุณรัศมิ์ลภัส  ตั้งจิตวัฒนากร
คุณวัชรพงศ์  ตั้งจิตวัฒนากร
สร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว และฉัตรพระประธาน
130,000.00
มัดจำไว้ 91,000.00
  คุณรุ่งรัตน์ ดาวไธสง 999.00
  พันเอก ชาติเฉลิม สายสมบัติ
สร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ถวายวัดที่ จ.น่าน
 
  คุณพิณภา โยธาภักดี
คุณภัทรพล จุลวานิช และครอบครัว
คุณปิยะมาศ หิรัญญา
คุณนิรุตต์ โพธิสันต์ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 29 นิ้ว
23,000.00
มัดจำ 16,100
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางเพียงเดือน ดุษฎี 500.00
     
     
     
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นายสำรวย เทียบจิรประภา
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด 60 นิ้ว 1 องค์
100,000.00
  นายสำรวย เทียบจิรประภา
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาด 39 นิ้ว 1 องค์
35,000.00
  นายสำรวย เทียบจิรประภา
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปประธานเล็ก ปางมารวิชัย ขนาด 9 นิ้ว
คุณสำรวย เทียบจิรประภา รวม 3 รายการ 145,000 บาท
10,000.00
  นางเซี่ยมเช็ง แซ่จิว
คุณสุชาติ-กฤติยา กิตติวัชระเจริญ และครอบครัว
คุณวิชาญ-หฤทัย หวลนิวัติวงษ์ และครอบครัว
คุณกรรณิกา คล้ายปรีชา
คุณพรชัย-อินทิรา รัตนเชษฐากุล และครอบครัว
คุณนิรันดร์ , นางฐิติพร , ด.ญ.ชนิกานต์ ด.ญ.เขมจิรา สิทธิวราภรณ์
คุณพรรษวัสส์ รัตนเชษฐากุล และครอบครัว
คุณปรีชา-คุณณิชา-ด.ญ.วาดตะวัน รัตนเชษฐากุล
คุณชุตินันท์ รัตนเชษฐากุล
น.ส.สุมิตา วรรณลัย และนายมงคล ตังกระโทก
บริษัท ซิมเมอแมน จำกัด
คุณเรวัต รัตนเชษฐากุล และครอบครัว
คุณคมกร กาญตระศิริ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 30 นิ้ว
23,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระสีวลี
60,000.00
(มัดจำไว้ 35,000)
  นายชลินทร์_นางสมจิตร์ หวลประไพ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระหน้าตัก 29 นิ้ว
23,000.00
  คุณเรวัต รัตนเชษฐากุล
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระหน้าตัก 29 นิ้ว 1 องค์
23,000.00
  นางรมย์รัมภา-นายจักรพงศ์ สกุลวรัฎฐายี
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระปางสมาธิหน้าตัก 9 นิ้ว  1 องค์ 10,000 บาท
10,000.00
  คุณสมศักดิ์-คุณวราภรณ์ บรรจงเลิศ
เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระพุทธชินราชหน้าตัก 12 นิ้ว พร้อมโต๊ะหมู่ 9 หน้า 10 (ไม้สัก)
34,400.00
  คุณคุณลลดา รัตนวันธุ์ และ ครอบครัว
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธานองค์เล็กปางมารวิชัยหน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์
10,000.00
  คุณ Anantachai Kritha และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร
50,000.00
  คุณ saranrath rattanarkeat 50.00
  คุณยุวดี นิรมิตมงคล และ คุณ ราศิวรรณ นิรมิตมงคล
เพื่ออุทิศให้ นายธนาวินท์  โกศัยดิลก
500.00
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา และครอบครัว 800.00
  คุณณพัชญ์กัญญ์  ชูวานิชวงศ์ 3,000.00
 

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

DSC 1838 1

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

     การจัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 119

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 119

เดือนนี้ 5399

ทั้งหมด 462711