* ลูกค้า ที่สั่งทำภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ทางชมรม มีส่วนลดให้ 10 - 20%  และ จัดส่งให้ฟรี (ยกเว้น จ.ในภาคใต้ ตั้งแต่ประจวบลงไป  จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนม )

     ราคาพระพุทธรูป หรือ พระประธาน ราคาระฆัง และ ราคาหนังสือพระไตรปิฏก ในตารางด้านล่างนี้ จะเป็นราคาพิเศษ จะถูกกว่าราคาท้องตลาด ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ ให้เฉพาะกับท่าน ที่ต้องการนำไปถวายวัดเท่านั้น

* ราคานี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

S 4358149S 4358153
พระประธานปางสมาธิ (ซ้าย) / ปางมารวิชัย (ขวา) หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์

S 4358156S 4399145
พระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์
S 4358158S 3399709
พระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว แบบเทหล่อทั้งองค์
S 37044241S 37044243
พระปางนาคปรก

S 4358163
พระอัครสาวก คู่ละ 39,900 บาท

 

พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 29,000
80,000
หน้าตัก 40 นิ้ว 51,900 99,900
หน้าตัก 50 นิ้ว 75,500 139,990
หน้าตัก 60 นิ้ว 119,900 170,000
หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานบัว 2 ชั้น - 239,900
หน้าตัก 70 นิ้ว - 319,900
หน้าตัก 80 นิ้ว (4 ศอก)
- 359,900
หน้าตัก 99 นิ้ว (5 ศอก)
- 459,900
หน้าตัก 109 นิ้ว - 599,900

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย / ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ฐานบัว
ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 21,900
59,900
หน้าตัก 40 นิ้ว 35,000 89,900
หน้าตัก 50 นิ้ว 65,000 95,900
หน้าตัก 60 นิ้ว 91,900 119,900
หน้าตัก 80 นิ้ว 180,000 269,900
หน้าตัก 99 นิ้ว - 329,900
หน้าตัก 109 นิ้ว 330,000 429,900

พระนาคปรก เจ็ดเศียร
ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 59,900 115,900
หน้าตัก 40 นิ้ว 115,900 189,900
หน้าตัก 50 นิ้ว 179,900 259,900
หน้าตัก 60 นิ้ว - 359,900
หน้าตัก 80 นิ้ว - โทรสอบถาม

พระนาคปรก เก้าเศียร แบบเทหล่อทั้งองค์
ขนาดหน้าตัก แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
หน้าตัก 30 นิ้ว 65,900 129,900
หน้าตัก 40 นิ้ว 139,900 209,900
หน้าตัก 50 นิ้ว 199,900 259,900
หน้าตัก 60 นิ้ว - 389,900
หน้าตัก 80 นิ้ว - โทรสอบถาม

พระอัครสาวก (พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร)
ใช้กับพระพุทธรูปขนาด แบบยืน แบบนั่ง
หน้าตัก 30 นิ้ว
19,900
25,900
หน้าตัก 40 นิ้ว 22,900
29,900
หน้าตัก 50 นิ้ว  25,900  33,900
หน้าตัก 60 นิ้ว  29,900  39,900

 

พระสีวลี เนื้อทองเหลือง พ่นทอง
ใช้กับพระพุทธรูปขนาด แบบประกอบ เทหล่อทั้งองค์
(ฐานหกเหลี่ยม)
ความสูง 1.70 เมตร
25,900
65,900
ความสูง 2.10 เมตร 42,900
89,900
ความสูง 2.50 เมตร 59,900 119,900
ความสูง 3 เมตร ขึ้นไป โทรสอบถาม โทรสอบถาม

 

พระไตรปิฏก + ตู้ไม้สัก
แบบหนังสือ จำนวนเล่ม ราคา
สำนักพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณ์ 45 เล่ม 14,000
สำนักพิมพ์ มหามงกุฏ 91 เล่ม 24,000
สำนักพิมพ์ ส.ธรรมรักษ์ 99 เล่ม 17,000
ตู้ไม้สักอย่างดี   10,000

(พระไตรปิฎก พิมพ์ชื่อเจ้าภาพให้ฟรี , ค่าขนส่งคิดแต่ค่าน้ำมัน)

ระฆัง ทุกขนาด
ขนาด สูง เส้นผ่าศูนย์กลาง เนื้อทองเหลือ เนื้อสำริด (สีดำ)
4 กำ 25 นิ้ว 12 นิ้ว 4,500 13,900
4.5 กำ 27 นิ้ว 15 นิ้ว - -
5 กำ 30.5 นิ้ว 15 นิ้ว 9,900 19,900
5.5 กำ 33.5 นิ้ว 17 นิ้ว 15,900 25,900
6 กำ 36 นิ้ว 18 นิ้ว 22,000 35,900
6.5 กำ 37.5 นิ้ว 19 นิ้ว 25,900 42,000
7 กำ 41 นิ้ว 21 นิ้ว -  

     * พระพุทธรูป แบบประกอบ และ แบบเทหล่อ องค์พระจะทำมาจากเนื้อทองเหลืองเหมือนกัน จะแตกต่างกันที่ น้ำหนัก ความสวยงาม และวิธีในการทำ แบบวิธีเทหล่อจะมีน้ำหนัก ความสวยงาม มากกว่าพระประกอบ และมีขั้นตอนในการทำมากกว่า

หมายเหตุ

  1. ราคาตามตารางข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561
  2. ทำแผ่นป้ายชื่อเจ้าภาพติดที่ฐานพระให้ฟรี
  3. พระพุทธรูป แบบประกอบ ใช้ระยะเวลาในการทำ 10 - 20 วัน
  4. พระพุทธรูป แบบเทหล่อ ใช้ระยะเวลาการทำ 45 - 90 วัน
  5. ระฆัง ใชัระยะเวลาในการทำ 15 วัน

S 34054156S 34054157
S 34054158S 34054159
S 34054160S 3399717
S 5177372
S 4358168
S 4358169
S 4358170S 4358171
* รูปงานเทหล่อจากแฟ้มภาพ

S 4358160
S 4358161
ตัวอย่างสลักชื่อเจ้าภาพที่ฐานพระ

 

รายชื่อเจ้าภาพ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นพ.จรูญ
อุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
สั่งทำพระนาคปรก 49 นิ้ว
ส่งมอบพระเดือนมิถุนายน ที่จังหวัดเชียงใหม่
180,000.00
(มัดจำ 100,000)
  ครอบครัวเกียรติสุนทร
ครอบครัวสาพะพิพัฒน์พงษ์
เป็นเจ้าภาพหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ 1 ชุด
ถวายวัดที่ จ.สกลนคร  23,700 บาท
23,700.00
  นักเรียนนายเรือ 105
สั่งทำพระพุทธรูป แบบประกอบ
ปางมาวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว
ลงรักปิดทอง
(กำหนดส่ง 18 มิ.ย  2562)
155,000 บาท มัดจำ 77,750 บาท
77,750.00
  นางสาว รินรดา วินภานันท์ 419.00
  พิม ฉัตรศิริมงคล
สร้างพระประธานพระพุทธชินราช หน้าตัก 39 นิ้ว องค์ละ 45,999บาท
45,999.00
  นาย กิตติ บุญเกิดทรัพย์สิน พร้อมครอบครัว
ขอถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา และ อุทิศให้คุณพ่อ บุญเกิด บุญเกิดทรัพย์สิน
เป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฏก ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก ถวายวัดที่ จ.ปราจีนบุรี ราคาชุดละ 42,000 บาท มัดจำ 21,000 บาท
21,000.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อทั้งองค์

1. ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานทั้งองค์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 089-550-9777 หรือไลน์ (เพิ่มเพิ่อนจากเบอร์โทรได้เลย) เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเลือกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพวัดไหน

2. ท่านที่จะเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระประธานองค์ใหญ่ ต้องยืนยันเป็นเจ้าภาพ ก่อนวันทำพิธี ไม่น้อยกว่า 30 วัน และ ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพพระประธานองค์เล็ก ต้องยืนยันเป็นเจ้าภาพไม่น้อยกว่า 10 วัน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทำแบบพระ

3. ท่านที่ต้องการเดินทางไปดูวัด ที่จะนำพระประธานไปถวาย (เดินทางไปดูก่อน) ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิและต้องมีเจ้าหน้าที่ของชมรมฯ เดินทางไปด้วย เนื่อง จากที่ผ่านมามีผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ หรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แฝงตัวเข้ามาหากินกับทางวัดนั้น ๆ โดยอ้างชื่อชมรมฯ ดังนั้นทางชมรม ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนี้ขึ้นมา จึงต้องป้องกันไว้ก่อน

4. หลังจากที่ติดต่อแสดงความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพ จะต้องชำระ ยอดเงินเต็มจำนวน หรือไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 3 วัน โดยเดินทางมาชำระด้วยตัวท่านเองที่วัด หรือโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชีข้างล่าง (ที่เหลืออีก 30% ชำระในวันที่ทำพิธีเทหล่อ)

5. หากโครงการไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถจัดหาสถานที่จัดทำพิธีที่เหมาะสมได้ ฯลฯ ทางชมรมฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้ร่วมทำบุญ ภายใน 30 - 45 วัน

6. ยังไม่รวมค่าขนส่ง (ตามแต่จุดหมายปลายทาง)

7. ระยะเวลาในการดำเนินการสร้างพระ โดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับแบบพระด้วย)

  • พระประกอบ ใช้เวลาในการดำเนินการสร้าง 20 - 45 วัน
  • พระเทหล่อทั้งองค์ ปางมารวิชัย ใช้เวลาในการดำเนินการสร้าง 60 วัน
  • พระเทหล่อทั้งองค์ พระพุทธชินราช ใช้เวลาในการดำเนินการสร้าง 60 - 90 วัน
  • พระเทหล่อทั้งองค์ พระนาคปรก ใช้เวลาในการดำเนินการสร้าง 120 - 150 วัน

   สาเหตุที่ต้องเก็บมัดจำ 60% เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่มีผลกำไร ราคาพระที่ได้บอกบุญคือราคาต้นทุนของวัสดุที่นำมาหล่อเป็นองค์พระ ทางชมรมฯ จึงต้องนำปัจจัยตรงนี้ไปจ้างช่างปั้นและขึ้นแบบพระที่จะเทหล่อ รวมทั้งซื้อทองเหลือง เพื่อเตรียมหล่อพระ

   และอีกเหตุผลหนึ่ง คือทางชมรมฯ ต้องการเจ้าภาพที่แน่นอน เพราะที่ผ่านมามีบางท่านที่บอกจองเป็นเจ้าภาพไว้ แล้วภายหลังมาบอกยกเลิก จึงทำให้โครงการเกิดความล่าช้า ทำให้ผู้ที่ต้องการทำบุญจริง ๆ เสียโอกาสไป

* ท่านที่ต้องการประกอบพิธีหล่อพระประธาน เป็นการเฉพาะของท่านเอง ทางวัดจัดเตรียมพิธีให้ได้ โดยเพิ่มค่าพิธีการ 35,000 บาท ทั้งนี้เป็นค่าดำเนินการทั้งหมด เช่น พราหมณ์ , เครื่องบูชา บวงสรวง , เตาหล่อ , ฯลฯ โปรดติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์

* หมายเหตุ : ราคาข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป *

 

     ท่านที่มีความประสงค์จะสร้างพระประธาน เพื่อนำไปถวายแก่วัดที่ขาดแคลน สามารถติดต่อร่วมทำบุญ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-550-9777 หรือโอนเงินทำบุญได้ตามหมายเลขบัญชีข้างล่าง

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"
เลขที่บัญชี 405 - 816888 - 0

 
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน

พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
tripidok x2 icon
พระพุทธรูป พระประธานพระพุทธรูป พระประธาน
พระพุทธรูป พระประธาน

 

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 42

เมื่อวานนี้ 260

สัปดาห์นี้ 554

เดือนนี้ 5834

ทั้งหมด 463146