* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบแล้ว

     กองทุนสารคนโธ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็ก จำนวน 5 องค์ (หรือตามจำนวนที่จะมีเจ้าภาพสั่งจอง) เพื่อถวายให้แก่วัดที่ติดต่อขอมา และวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร เนื่องจาก ในหลายๆ ครั้ง ที่ทางกองทุนได้เดินทางไปถวายพระประธาน หรือพระไตรปิฎก จะพบเสมอว่า มีอีกหลายวัดที่ยังไม่มีพระประธานองค์เล็กพร้อมโต๊ะหมู่บูชา ที่ใช้ในพิธีการทั่วไป หรือถ้ามีก็เป็นพระตลาดธรรมดา ที่สามารถซื้อหาได้ในท้องถิ่นน้้น อีกทั้งบางวัด จะมีโต๊ะหมู่บูชาที่เก่า หรือชำรุดทรุดโทรม ทางกองทุนจึงเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการให้วัดเหล่านั้น มีพระประธานองค์เล็ก รวมถึงโต๊ะหมู่บูชาที่เป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงาม ปราณีต และคงทน (ตามรูปที่นำมาแสดงข้างล่าง เป็นงานฝีมือที่เทหล่อไปจากทางกองทุน) buddha small 2016 02

S 3907595S 3907596
S 7446559พระนาคปรก
rungnapa 004luangpoh sothornaltar 001 01

     พระประธานองค์เล็กที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ จะเป็นพระพุทธชินราช พระปางมารวิชัย ปางสมาธิ และหลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 9-12 นิ้ว สามารถจองเป็นเจ้าภาพองค์ละ 9,990 - 22,900 บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ท่านที่เป็นเจ้าภาพ สร้างทั้งองค์ จะนำไปถวายยังวัดที่ขาดแคลน หรือสามารถเอาไว้เป็นพระบูชาประจำบ้าน ก็ได้ครับ

     กำหนดทำพิธีเททองหล่อในเดือน ตุลาคม 2560 โดยเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญทำพิธีเทหล่อด้วยตัวของท่านเอง

รายชื่อวัดที่จะนำพระประธานไปถวาย

 1. วัดอรัญญาวาส จ.ขอนแก่น
  พระนาคปรกหรือพระพุทธชินราช หน้าตัก 12 นิ้ว องค์ละ 22,900บาท โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุดๆละ 13,900 บาท และฉัตรพระประธาน 19,900 บาท
 2. วัดนาตาล จ.กาฬสินธุ์
  พระนาคปรก 9 นิ้ว องค์ละ 12,999 บาท โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุดๆละ 13,900 บาท ฉัตรพระประธาน 19,900 บาท
 3. วัดอัมพวัน จ.ขอนแก่น ทางวัดต้องการพระประธานองค์เล็ก พุทธชินราช 9 นิ้ว 12,999 บาท และโต๊ะหมู่บูชา 13,999 บาท และฉัตรพระประธาน 19,900 บาท
 4. วัดทุ่งแก้ว จ.อุทัยธานี ทางวัดต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว หรือพระนาคปรก องค์ละ 22,900 บาท
 5. วัดรักขิตมณีวัลย์ พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว หรือ พระนาคปรก 12 นิ้ว องค์ละ 22,900บาท โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุดๆละ 13,900 บาท
 6. วัดคูเมือง จ.สุพรรณบุรี พระนาคปรก 12 นิ้ว องค์ละ 22,900บาท โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุดๆละ 13,900 บาท
 7. วัดพุตาเฮียง จ.กาญจนบุรี พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 12,900บาท โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุดๆละ 13,900 บาท

รายละเอียด ราคาพระประธาน

 1. พระปางมารวิชัย/สามธิ หน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 9,990 บาท
 2. พระปางมารวิชัย/สมาธิ หน้าตัก 12 นิ้ว องค์ละ 14,900 บาท
 3. พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 12,900 บาท
 4. พระพุทธชินราช หน้าตัก 12 นิ้ว องค์ละ 22,900 บาท
 5. พระนาคปรก หน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 11,900 บาท
 6. พระนาคปรก หน้าตัก 12 นิ้ว องค์ละ 21,900 บาท
 7. พระหลวงพ่อโสธร หน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 11,900 บาท
 8. พระหลวงพ่อโสธร หน้าตัก 12 นิ้ว องค์ละ 15,900 บาท
 9. โต๊ะหมู่บูชา ราคา 13,900 บาท (เป็นไม้สัก จากทางเชียงใหม่)

* พระประธาน ลงรักปิดทองคำแท้ทุกองค์

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ 089-550-9777 ไลน์ sarakuntho หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com ถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอฝากกัลยาณมิตรทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแชร์งานบุญนี้ให้ด้วยครับ ขอบคุณรับ


ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อทั้งองค์ 

1. ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานทั้งองค์ กรุณาติดต่อแสดงความจำนงค์ โดยเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเอง หรือโทรมาที่ 089-550-9777 เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเลือกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพวัดไหน

2. หลังจากที่ติดต่อแสดงความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพ จะต้องชำระยอดเงินเต็มจำนวน โดยโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชีตามที่แจ้งไว้

3. หากโครงการไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถจัดหาสถานที่จัดทำพิธีที่เหมาะสมได้ ฯลฯ ทางกองทุนฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้ร่วมทำบุญ ภายใน 30 วัน

4. กำหนดส่งมอบพระ ใช้เวลาประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับแบบพระ

สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมมาในวันทำพิธีเทหล่อ

๑. แต่งกายด้วยชุดขาว หรืออย่างน้อยเสื้อขาว

๒. เจ้าภาพแต่ละคณะ เตรียมซองปัจจัยถวายพระ ๙ ซอง และพวงมาลัยถวายพระ ๙ พวง

หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และบุคลากรที่จะมาทำพิธีไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ หรือมีจำนวนเจ้าภาพไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 3 ราย) กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางกองทุนจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางกองทุนจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่กองทุนไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่กองทุน ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ 
* รายชื่อในตารางนี้ ได้ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางพาชาญ และนายวิโรจน์ เหล่าสัมฤทธิ์  พร้อมครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 19,900 บาท
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 13,900 บาท
รวมเป็นเงิน 33,800 บาท มัดจำ 23,660 บาท
* ดำเนินการแล้ว
33,800.00
(มัดจำ 23,660 บาท)
  บริษัท ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
นายประกอบ นางเสารส เด็กชายยอดเยี่ยม เตียวตระกูล
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 12 นิ้ว 22,900 บาท
โต๊ะหมู่ 14,900 บาท
รวมเป็นเงิน 37,800 บาท มัดจำ 26,460 บาท
* ดำเนินการแล้ว
37,800.00
(มัดจำ 26,460 บาท)
  อุทิศให้ นายธงชัย  นางสอาด. โลหิตหาญ
สร้างหลวงพ่อโสธรหน้าตัก 12 นิ้ว
* กำลังดำเนินการ
15,900.00
  นางสาว สาริศา คณาลและครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว  12,999 บาท
* ดำเนินการแล้ว
12,999.00
  คุณพ่อชัยยง คุณแม่วิมล กังวานรัตนศิลป์
คุณไพรัตน์ คุณภัทรานิษฐ์  พิพัฒน์อนันต์ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพพระปางมารวิชัย 12 นิ้ว 14900 บาท
โต๊ะหมู่ 13900 รวม 28800 บาท
โอน50% =14400บาท
* ดำเนินการแล้ว
มัดจำ 14,400
     
   

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  น.ส. มานา กุลอารยะสิน
นายสันติ ก้องกิติศัพท์ชัย
นางสุวรรณีกุลอารยะสิน และครอบครัว
* ดำเนินการแล้ว
1,020.00
  รังศิพร จันทร์สมวงษ์และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระพุทธชินราช 9 นิ้ว
และโต๊ะหมู่ 1 ชุด
* ดำเนินการแล้ว
26,800.00
  นายสราวุธ ชาตรีชวาลกร และครอบครัว
* ดำเนินการแล้ว
500.00
  นายอมรวัฒน์ ชาติสัจจาสิทธิ์
* ดำเนินการแล้ว
300.00
  กัญญาพร เหล่าสุวรรณ และครอบครัว
* ดำเนินการแล้ว
1,000.00
  คุณละมุล  เป็นเจ้าภาพพระปางมารวิชัย 9 นิ้ว
* ดำเนินการแล้ว
9,999.00
มิ.ย. 2560 นายธงชัย มณีรอด
เป็นเจ้าภาพหลวงพ่อโสธร หน้าตัก 9 นิ้ว
* ดำเนินการแล้ว
11,999.00
  คุณทนงศักดิ์ ภักดีอาภรณ์
คุณลินจง ภักดีอาภรณ์
อัญญาณี แซ่ลิ้ม
ธนทัศน์ อุบลสัคคะ
พร้อมครอบครัวและคณะ
เป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก และโต๊ะหมู่บูชา
* ดำเนินการแล้ว
36,800.00
(มัดจำ 26,000)
  น.ส.ชนิดา วงศ์ธนาภักดี
เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย 9 นิ้ว
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของ นายทรงธรรม และ นางมาลี วงศ์ธนาภักดี
* ดำเนินการแล้ว
9,999.00
(มัดจำ 7,000)
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  กัญญาพร เหล่าสุวรรณ
กิตติศักดิ์ ตะวงค์
* ดำเนินการแล้ว
599.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

DSC 1838 1

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

     การจัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 140

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 140

เดือนนี้ 5420

ทั้งหมด 462732