ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและวัดที่ติดต่อขอพระประธาน เข้ามาที่กองทุน โดยในครั้งนี้จะนำไปถวายยังวัดในจังหวัด ระยอง อุทัยธานี และนครราชสีมา โดยจำทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2560 หรือเมื่อได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว pra2560 001

S 47415302bhuda shinarat002
S 34242567

     * รายละเอียดชื่อวัด ท่านที่สนใจร่วมทำบุญ กรุณาโทรสอบถามทางกองทุน เนื่องจากที่ผ่านมา เวลาทางกองทุนประกาศชื่อวัดออกไป จะมีบุคคลแอบอ้างเข้าไปติดต่อเพื่อหาผลประโยชน์

รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดต้องการ

 1. วัดที่จังหวัดระยอง ต้องการพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 119,900 บาท
 2. วัดที่จังหวัดอุทัยธานี ต้องการพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 169,900 บาท และพระอัครสาวก 29,900 บาท
 3. วัดที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องการพระประธาน พระแก้วมรกต ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 199,900 บาท และฉัตรพระประธาน 29,900 บาท

     ในครั้งนี้ จะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2560 ตามจำนวนเจ้าภาพที่ได้จองไว้ ทำพิธีที่โรงหล่อพระ จ.นครปฐม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์ ได้ที่ 089-550-9777  ไอดีไลน์ sarakuntho

รายละเอียดของการร่วมทำบุญ

 1. ประธานเทหล่อ มีทั้งหมด 4 เบ้าๆ ละ 29,900 บาท
 2. เจ้าภาพแท่งทองเหลือง แท่งละ 9.9 กิโลกรัม แท่งละ 1,999 บาท
 3. เจ้าภาพแผ่นทอง แผ่นละ 99 บาท
 4. ร่วมทำบุญตั้งแต่ 3,999 บาท ทางวัดจะจารึกชื่อของท่านติดไว้ที่แท่นพระประธาน

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ฐานพระประธาน ได้ทั้งหมด 5-7 ท่าน
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ชำระปัจจัย 60% ภายใน 1-2 วันที่รับเป็นเจ้าภาพ
 4. ชำระอีก 30% ในวันทำพิธีเทหล่อ
 5. ชำระส่วนที่เหลืออีก 10% ในวันส่งมอบพระที่วัดปลายทาง
 6. กำหนดส่งมอบพระ ภายใน 20 วัน หลังจากวันทำพิธีเทหล่อ
 7. การโอนมัดจำ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-816888-0
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน ฯ"

 

หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางกองทุนจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ

 • ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 • พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 • เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

หมายเหตุ ถ้าเจ้าภาพไม่สะดวกทำพิธีเทหล่อในวันที่กำหนด เจ้าภาพสามารถกำหนดวันทำพิธีเทหล่อเองได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

** ดูภาพพิธีเทหล่อ ที่ทางกองทุนฯ จัดขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2560 คลิกที่นี่ **

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางกองทุนจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่กองทุนไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่กองทุน ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

buddha size 02
buddha chinnarat size
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

* หากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยครับ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
(ทำพิธีเทหล่อ เดือนสิงหาคม 2560)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  กนกพร พิทักษ์เศวตไชย
จิตราภรณ์ ศรีเมือง
250.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
  นางสมพร ส่งเสริมสวัสดิ์ นาย วิรัตน์ ส่งเสริมสวัสดิ์,
นส. รัตนพร ส่งเสริมสวัสดิ์, นส รัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์
นาย รัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสดิ์
600.00
  นันท์นภัส คุ้มทั่ว 500.00
  น.ส.รสรินทร์ เทียบกว่าง  
นางทองสา เทียบกว่าง
นายประดิษฐ์ เทียบกว่าง
4,000.00
  นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา และครอบครัว 1,000.00
  คุณสมมารถ พูนผลวัฒนา 480.00
     
     
     
     
     
     
     

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
(เจ้าภาพชุดนี้ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  น.ส.มานา กุลอารยะสิน
นายสันติ ก้องกิติศัพท์ชัย
นางสุวรรณีกุลอารยะสิน และครอบครัว
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
2,690.00
  นายอเนก
เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 60 นิ้ว (ประกอบ) 85,000 บาท
ทำพิธีเทหล่อโมลี เดือน พฤษภาคม 60
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
85,000.00
  นางสาวดวงใจ สุขดี (ร่วมทำบุญวัดที่ขอนแก่น)
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
5,000.00
  นางสาวตะวันพร อินทองและครอบครัว
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
500.00
  นางชูศรี รัตนอุดม
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
7,000.00
  คุณศรัญญา คูณทอง - คุณกันตภณ ติรวิกานต์
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560
400.00
  คุณศิวัตรา และคุณชูรัช รุ่งทวีวุฒิ
ร่วมสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย วัดที่ลำพูน
เป็นเจ้าภาพแท่งทองเหลือง 2 อัน
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
4,000.00
  ด.ช. อธิษฐ์ สืบวงศ์ลี
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
300.00
  นางสิตา สืบวงศ์ลี
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
300.00
  คุณกิ่งแก้ว อุดมสิน
คุณเมธพนธ์ โกศิริ
ด.ญ. ณัฏฐณิชา โกศิริ
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
299.00
  คุณหัสพงศ์ - นภชนก
เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้วและฉัตรพระประธาน
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
159,800
มัดจำ 95,880
  นพ.จรูญ
เป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 49 นิ้ว (ปางห้ามญาติ)
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
180,000
  ปุณณดา แจ่มจำรัส พร้อมครอบครัว
* ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560
1,999.00
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

 

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 141

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 141

เดือนนี้ 5421

ทั้งหมด 462733