ขอเรียนเชิญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว , พระอัครสาวก และแท่นประดิษฐานพระประธาน ถวายให้กับวัดที่อยู่ห่างไกลในเขตทุรกันดาร ในจังหวัดหนองคาย โดยทางวัดจะอัญเชิญไประดิษฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถ ที่ได้สร้างเสร็จมานานแล้ว แต่ยังไม่มีพระประธานขนาดที่เหมาะสมกับอุโบสถ เนื่องจากทางวัดและชาวบ้าน ไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะนำไปสร้างพระประธาน

S 37691397
S 38076618S 38076619

หมายเหตุ.. วัดนี้เป็นวัดสายปฏิบัติ มีพระจำพรรษา 15 รูป ฉันท์อาหารมื้อเดียว

รายละเอียดและงบประมาณ ของพระประธานที่จะจัดสร้างในครั้งนี้

 1. พระประธานเป็นแบบพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว ฐานบัว เทหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์(พ่นสีทอง) ใช้งบในการจัดสร้าง 159,900  บาท  
 2. พระอัครสาวก คู่ละ 29,900 บาท
 3. แท่นประดิษฐานวางพระประธาน 50,000 บาท

กำหนดทำพิธีเทหล่อ เดือน ก.ค หรือเมื่อหาเจ้าภาพและปัจจัยได้ครบตามจำนวนแล้ว

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. ประธานเทหล่อ มีทังหมด 8 เบ้าๆละ 19,999 บาท
 2. เจ้าภาพแท่งทองเหลือง แท่งละ 9.9 กิโลกรัม แท่งละ 1,999 บาท
 3. เจ้าภาพแผ่นทองๆละ 99 บาท

หมายเหตุ..ร่วมทำบุญตั้งแต่ 3,999 บาท ทางวัดจะจารึกชื่อของท่านติดไว้ที่แท่นพระประธาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่ 089-550-9777 ไอดีไลน์ sarakuntho

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ฐานพระประธาน ได้ทั้งหมด 5-7 ท่าน
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ชำระปัจจัย 60% ภายใน 1-2 วันที่รับเป็นเจ้าภาพ
 4. ชำระอีก 30% ในวันทำพิธีเทหล่อ
 5. ชำระส่วนที่เหลืออีก 10% ในวันส่งมอบพระที่วัดปลายทาง
 6. กำหนดส่งมอบพระ ภายใน 20 วัน หลังจากวันทำพิธีเทหล่อ
 7. การโอนมัดจำ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-816888-0
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน ฯ"

หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางกองทุนจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ

 • ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 • พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 • เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

หมายเหตุ ถ้าเจ้าภาพไม่สะดวกทำพิธีเทหล่อในวันที่กำหนด เจ้าภาพสามารถกำหนดวันทำพิธีเทหล่อเองได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

** ดูภาพพิธีเทหล่อ ที่ทางกองทุนฯ จัดขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 คลิกที่นี่ **

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางกองทุนจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่กองทุนไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่กองทุน ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

buddha chinnarat size
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน"

405 - 816888 - 0

* หากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยครับ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 200.00
  ครอบครัวอังคเลิศไพบูลย์
นันทนิตย์ พ่วงพระลับ
โสวิชัย พิมดาว รัตนพัฒน์. ไพบูลย์
2,900.00
  นางภัคจิรา ศรีพิทักษ์ 200.00
  คุณฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ (ฐานพระ) 200 บาท 200.00
  นางสาวดวงรัตน์ บุญสิทธิ์และครอบครัว 200.00
  นายอมรวัฒน์ ชาติสัจจาสิทธิ์ และครอบครัว 200.00
  สิวลี สุคันธวณิช   1,999.00
  นายลัทธพล คำภิระปาวงศ์ 300.00
  นายสุชาติ-วีณา สายปาน และครอบครัว
คุณรัตน์ชพร  สายปานรัศมี
9,999.00
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

share now

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 33

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 285

เดือนนี้ 5565

ทั้งหมด 462877