* ทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 

     ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธานองค์เล็ก จำนวน 3 องค์ (หรือตามจำนวนที่จะมีเจ้าภาพสั่งจอง) เพื่อถวายให้แก่วัดที่ติดต่อขอมา และวัดที่ขาดแคลนในเขตทุรกันดาร เนื่องจาก ในหลายๆ ครั้ง ที่ทางชมรมได้เดินทางไปถวายพระประธาน หรือพระไตรปิฎก จะพบเสมอว่า มีอีกหลายวัดที่ยังไม่มีพระประธานองค์เล็กพร้อมโต๊ะหมู่บูชา ที่ใช้ในพิธีการทั่วไป หรือถ้ามีก็เป็นพระตลาดธรรมดา ที่สามารถซื้อหาได้ในท้องถิ่นน้้น อีกทั้งบางวัด จะมีโต๊ะหมู่บูชาที่เก่า หรือชำรุดทรุดโทรม ทางชมรมจึงเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการให้วัดเหล่านั้น มีพระประธานองค์เล็ก รวมถึงโต๊ะหมู่บูชาที่เป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงาม ปราณีต และคงทน (ตามรูปที่นำมาแสดงข้างล่าง เป็นงานฝีมือที่เทหล่อไปจากทางชมรม) buddha small 2016 02

S 3907595S 3907596
S 7446559พระนาคปรก
rungnapa 004luangpoh sothornaltar 001 01

     พระประธานองค์เล็กที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ จะเป็นพระพุทธชินราช พระปางมารวิชัย ปางสมาธิ และหลวงพ่อโสธร ขนาดหน้าตัก 9-12 นิ้ว สามารถจองเป็นเจ้าภาพองค์ละ 9,990 - 22,900 บาท หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ท่านที่เป็นเจ้าภาพ สร้างทั้งองค์ จะนำไปถวายยังวัดที่ขาดแคลน หรือสามารถเอาไว้เป็นพระบูชาประจำบ้าน ก็ได้ครับ

     ทำพิธีเททองหล่อ โดยเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญทำพิธีเทหล่อด้วยตัวของท่านเอง

รายละเอียดวัดที่ยังไม่มีประธานองค์เล็กและโต๊ะหมู่บูชา ในอุโบสถ ประจำปี 2563

  1. วัดที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 วัด ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 13,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 12,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท)
  2. วัดที่จังหวัดระยอง จำนวน 1 วัด ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 13,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 12,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
  3. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 วัด ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 13,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 12,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 2,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
  4. วัดป่า ที่จังหวัดนครพนม จำนวน 4 วัด ต้องการพระนาคปรก ปางสมาธิ หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 13,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 12,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 5,000 บาท)
  5. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 วัด ต้องการพระเชียงแสน ปางสมาธิ หน้าตัก 12 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 18,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 13,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 4,000 บาท)
  6. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 วัด ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 13,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 13,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 4,000 บาท)
  7. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 วัด ต้องการพระนาคปรก หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 13,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 13,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 4,000 บาท)
  8. วัดที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 วัด ต้องการพระปางมาวิชัย หน้าตัก 12 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 15,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 13,900 บาท (ค่าขนส่งไปที่วัด 3,000 บาท)

* พระประธาน ลงรักปิดทองคำแท้ทุกองค์

S 3588111S 3588113
S 3588115S 3588116
S 3588117S 3596290
S 3596292S 3596293
S 3596294S 3596295
S 3596296S 3596297
S 3596298S 3596299

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ 089-550-9777 ไลน์ sarakuntho หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com ถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอฝากกัลยาณมิตรทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแชร์งานบุญนี้ให้ด้วยครับ ขอบคุณรับ


ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพเทหล่อทั้งองค์ 

1. ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานทั้งองค์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 089-550-9777 หรือไลน์ (เพิ่มเพิ่อนจากเบอร์โทรได้เลย) เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเลือกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพวัดไหน

2. หลังจากที่ติดต่อแสดงความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพ จะต้องชำระยอดเงินเต็มจำนวน โดยโอนเงินผ่านธนาคารตามหมายเลขบัญชีตามที่แจ้งไว้

3. หากโครงการไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถจัดหาสถานที่จัดทำพิธีที่เหมาะสมได้ ฯลฯ ทางชมรมฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้ร่วมทำบุญ ภายใน 30 วัน

4. กำหนดส่งมอบพระ ใช้เวลาประมาณ 45 วัน ขึ้นอยู่กับแบบพระ

 

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางชมรมจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่ชมรมไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ชมรม ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางชมรมจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  ณิชชา ชัยปฏิวัติ และครอบครัว 999.00
  พ.ต.ท.สุรศักดิ์ กนกวิลาศ และครอบครัว 500.00
  ศุภโชค - ณิชาภา ชัยปฏิวัติ 200.00
  ธนกร อนันต์กาญจนกิจ และครอบครัว
วรเศรษฐ์ นุกูลศิริศักดิ์ และครอบครัว
300.00
  ญาณเดช นิสสรณ์ 2,500.00
  นายไมตรี แย้มจินดา เป็นเจ้าภาพโต๊ะหมู่ 12,000.00
  น.ส.อมลวรรณ แสงจีน
สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 
12,999.00
  นส.ชนม์นันทน์ จิตสกุลณี
นางบุญณิศา จิตสกุลณี
นายอนันต์ จิตสกุลณี
เด็กชายพรรธนธัญญ์ ศรีนันทากุล
นายอาทิตย์ จิตสกุลณี และครอบครัว
ครอบครัวโปธา
เป็นเจ้าภาพพระพุทธชินราช หน้าตัก 12 นิ้ว
องค์ละ 22,900 บาท
22,900.00
  นางสาว​วรรณวนา​ สุวรรณรัตน์​
ครอบครัวสุวรรณรัตน์
ครอบครัวพลมั่น
พนักงานขายทีมรัชดา และเพื่อน
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธชินราช
หน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 12,900 บาท
12,900.00
  นายชินวัตร ปานทอง
นางอัญชลี - นายชนะปานทอง 
1,000.00
  เล็ก
ประสูตร พวงบุบผา
พูนสุข พวงบุบผา
ธิดารัตน์ พวงบุบผา
999.00
  นส.ฐานียกัลยณ์  ชัยพัฒน์.  พระพุทธชินราช 9 นิ้ว 12,900.00
  นส.อาริสา ใจดี และครอบครัว
สร้างพระนาคปรก พระสิวลี 1.70 เมตร และโต๊ะหมู่
ถวายวัดที่ จ.กาญจนบุรี  
50,000.00
  นางเทวี  กิจเจริญ
นายวีระกิตติ์ ธรรมอภิบาล
นางวริศรา  ต่างศรี
จองเป็นเจ้าภาพพระพุทธชินราช 9 นิ้ว
และโต๊ะหมู่ ถวายวัดที่ จ.สุพรรณบุรี
 
  น.ส.ภาวิณีย์ โอฬารฐิติพงษ์  9,030.00
  เมธี ทองทัพ และ ครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว
และ โต๊ะหมู่บูชา
ถวายวัดที่ จ.สุพรรณบุรี
มัดจำ 18,060 บาท
18,060.00
  นายชัยยุทธ ศรีเปารยะ และครอบครัว
นางสาวอุษณีย์ สุวรรณภักดี และครอบครัว
600.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (สิ) 200.00
  น.ส. ธันนีย์ สินบุริมสิทธิ์
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว และโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ถวายวัด ที่ จ.อุทัยธานี  25,800 บาท
25,800.00
  ครอบครัวอรรัตนสกุล 50.00
  สุรักษ์-สุพร พานิชย์เจริญ และครอบครัว
สมศักดิ์-นิตยา ทิพย์ณรงค์กร และครอบครัว
ชาณิญา เอกทรัพย์สิน และครอบครัว
200.00
  ศิวัช วิวัฒนาสิทธิพงศ์ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพเทหล่อพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ถวายวัดที่สุพรรณบุรี 21,900 บาท
21,900.00
  นางสาวขวัญชื่น แซ่ฮอ, นายชินนี แซ่ฮอ ,นางสวาอังสนา     แซ่ฮอ ,นางกลื้ม แซ่ฮอ 300.00
  นพ.ปณิธาน จริงจิตร
นส.อภิสสรา มายะการ
ดช.กิตติคุณ จริงจิตร
ครอบครัวจริงจิตร
ครอบครัวมายะการ 
999.99.00
  นพ.ปณิธาน จริงจิตร
นส.อภิสสรา มายะการ
ดช.กิตติคุณ จริงจิตร
ครอบครัวจริงจิตร
ครอบครัวมายะการ 
1,999.99
  คุณทัชชญา ภานุรุจพงศ์
คุณธนน ภานุรุจพงศ์
คุณฐกร ภานุรุจพงศ์
คุณจรรยา โรจนพงศ์พันธุ์
คุณธาตรี-คุณกัลยาณี ภานุรุจพงศ์
รับเป็นเจ้าภาพ พระพุทธชินราช 9 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 ถวายวัดที่ จ.อุทัยธานี 
29,800.00
  คุณวสันต์ พึงพิพัฒน์
คุณยุพา ชวาลตันพิพัทธ์
คุณยุวพร พึงพิพัฒน์
คุณวุฒิพงษ์ - คุณวุฒิภัทร - คุณวุฒิเวช พึงพิพัฒน์
และคุณดารณี ตันเกิดมงคล
คุณมงคล พึงพิพัฒน์
คุณวงศิยา บุญศิริ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพ พระพุทธชินราช 9 นิ้ว และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 ถวายวัดที่ จ.สุพรรณบุรี 
29,800.00
  นายเชิดศักดิ์ ศักดิ์ลอ และครอบครัว
ขอร่วมบุญ ในการสร้างพระประธานองค์เล็ก และกองทุนอุปสมบท 
1,000.00
  นายโดมถิระ  สีหามาตย์ 300.00
  คุณธัญธัช ไพรัชกุล
คุณจุฬาลักษณ์ มาลัยศิริรัตน์
คุณกาญจนา ไพรัชกุล
คุณอังคณา ปัญญาวัฒนากุล
คุณภัคสิตา ศรีธารากุล
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 12 นิ้ว และ โต๊ะหมู่ บูชา 1ชุด 32,800 บาท
32,800.00
  นายประสิทธิชัย บุญแจ้ง
รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 7 มัดจำ 5,000 บาท
5,000.00
     
     
     
     

 

อานิสงส์ในการหล่อพระประธาน

     พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้น   ได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นศิลปวัตถุโบราณ ณ ประเทศอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชา มีเพียงปูชนียะวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน เช่น พระธรรมจักรและกวางหมอบ เป็นต้น

     ต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว จึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้น เป็นฝีมือของช่างชาวกรีก ซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดีย จากการล่าอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างผลงานด้านปฏิมากรรม เป็นรูปเทพเจ้าต่างๆ เมื่อมาอยู่ในอินเดีย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการะบูชา การสร้างพระพุทธรูปมี 2 ขนาด คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก 20 นิ้วขึ้นไป จัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร แต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชา ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปี

DSC 1838 1

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน  จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน  เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส  งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน  ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

     การจัดสร้างพระพุทธรูป และสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป.

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 27

เมื่อวานนี้ 260

สัปดาห์นี้ 539

เดือนนี้ 5819

ทั้งหมด 463131