ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายเป็นพระประธานในศาลาการเปรียญที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ ถวายให้กับวัดชัย.. จ.ชัยภูมิ ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาที่กองทุน ให้ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างพระประธานในศาลาการเปรียญให้กับทางวัดที เนื่องจากวัด ได้สร้างศาลาการเปรียญเสร็จแล้ว แต่ยังขาดพระประธาน โดยทางวัดได้กำหนดแบบพระประธาน เป็นแบบพระนาคปรก  ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง โดยใช้งบประมาณในการสร้าง องค์ละ 119,900 บาท กำหนดเทหล่อ คือ เดือนมกราคม 2561 หรือ ได้ปัจจัยครบตามจำนวนแล้ว

S 1892363

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่ 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวภูริชา อินทวงษ์ และคณะ 1,480.00
  พรหมพร จุฬาวัฒนทล 1,000.00
  ปิยะวรรณ์ โรจน์รัชสมบัติ 40,000.00
  คุณ ณปภัช  โชติลดานันทกร และครอบครัว 500.00
  คุณธันย์ชนก ศรีพงษ์ 599.00
  นายชลนธี พงษ์กายี 100.00
  นายวราพงษ์ ชิดปรางค์ 100.00
  นางสาวโสภา ตุ้มท่าช้าง 100.00
  นางสาวลัคณา เก่งสาริกิจ 100.00
  นางสาวศรีรัตน์ จับใจ 100.00
  นางสาวจารุกร
พุทธการุณย์วงศ์
100.00
  นางฐิติพร แสงอรุณ 100.00
  จริศยา ทับคำ 300.00
  น้ำทิพย์ เนียนไธสง และครอบครัว 300.00
  นายธรรมนูญ สุทธิผล 560.00
  คุณสิยาพร วันทนีย์และครอบครัว 500.00
  นายชาญ นางเสริม ขำมาก นายศรชัย ขำมาก
และครอบครัว
2,000.00
  โสภิตนภางค์  ชวง 6,000.00
  ณิชาภา  ทองนิธิฤทธิ์ 6,000.00
  อภิรดี ผลดี 5,999.00
  สราญ์รัตน์ จรัสสมบูรณ์ 6,000.00
  วัชราพรรณ วชิรเขื่อนขันธ์ 500.00
  สุทธาทิพย์ รื่นบุตร และครอบครัว
รวิวรรณ รื่นบุตร
มยุรี รื่นบุตร      
2,970.00
  นายศรชัย นางปรียาภัทร์ ขำมากและครอบครัว 4,000.00
  คุณธัญญามาศ ไชยโย เเละครอบครัว  1,999.00
     
     
     
     
     
     
 

 อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

  1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
  2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
  3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
  4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
  5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
  6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
  7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
  8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 149

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 149

เดือนนี้ 5429

ทั้งหมด 462741