* ขอปิดโครงการนี้ เนื่องจากครบตามกำหนดเวลาแล้ว ท่านที่ต้องการสร้างพระประธาน ดูรายละเอียดโครงการใหม่ คลิกที่นี่

     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือวัดที่ติดต่อขอพระประธานเข้ามาที่กองทุน โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 หรือเมื่อได้เจ้าภาพครบตามจำนวนแล้ว pra2560 001

S 43761673bhuda shinarat002
S 10821641S 10821640

     * รายละเอียดชื่อวัด ท่านที่สนใจร่วมทำบุญ กรุณาโทรสอบถามทางกองทุน เนื่องจากที่ผ่านมา เวลาทางกองทุนประกาศชื่อวัดออกไป จะมีบุคคลแอบอ้างเข้าไปติดต่อเพื่อหาผลประโยชน์

รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดต้องการ

 1. วัดในจังหวัดชัยภูมิ ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ พระนาคปรก หน้าตัก 39 นิ้ว ราคา 139,900 บาท * ขณะนี้ขาดปัจจัยอยู่ 41,000 บาท
 2. วัดที่จังหวัดน่าน ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ปางสมาธิ/ปางมารวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว และพระอัครสาวก 1 คู่ องค์ละ 159,900 บาท * ขณะนี้ขาดปัจจัยอยู่ 100,000 บาท
 3. วัดที่จังหวัดสิงห์บุรี ต้องการพระประธาน ในศาลาปฎิบัติธรรม ปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ หน้าตัก 59 นิ้ว (หรือใหญ่กว่า) ฐานบัว เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ องค์ละ 129,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก หมู่ 9 หน้า 9 ชุดละ 18,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว)
 4. วัดในจังหวัดสิงห์บุรี ต้องการพระปางลีลา ความสูง 3 เมตร ราคาองค์ละ 199,900 บาท ทำพิธีเทหล่อที่วัด
 5. วัดต้าอั่ง อำเภอเมิ่งฮ่ายแสน เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ยูนนาน ต้องการพระพุทธชินราช 59 นิ้ว องค์ละ 179,900 บาท หรือพระปางมารวิชัย (เชียงแสน) องค์ละ 129,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 6. วัดที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ สูง 1.70 เมตร. หรือ 2.10 เมตร องค์ละ 32,900 - 46,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว)
 7. สำนักสงฆ์ทรายทอง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 39 นิ้ว องค์ละ 39,900 บาท
 8. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ต้องการพระประธานในอุโบสถ พระปางมารวิชัย และพระอัครสาวก เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ งบในการสร้าง 159,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว)
 9. วัดที่ จ.ลำปาง ต้องการพระยืนปางประทานพร เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร องค์ละ 49,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว)
 10. วัดที่ จ.ขอนแก่น ต้องการพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลืองแบบเทหล่อ องค์ละ 129,900 บาท และ ระฆัง เนื้อทองเหลือง 5.5 กำ ใบละ 25,900 บาท
 11. วัดที่ อ.เลาขัวญ จ.กาญจนบุรี ต้องการพระหนังสือพระไตรปิฏก และ พระประธานพระพุทธชินราช หรือพระปางมารวิชัย และพระอัครสาวก หน้าตัก 59 นิ้ว 1 องค์ๆละ 119,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)

 12.  

  วัดที่ อำเภอเลาขัวญ จ.กาญจนบุรี ต้องการหนังสือพระไตรปิฏก และพระพุทธชินราช 59 นิ้ว และพระอัครสาวก องค์ละ 199,900 บาท 
 13. วัดที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ต้องการหนังสือพระไตรปิฏก และพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 39 นิ้ว องค์ละ 75,900 บาท 

 14.  

  วัดที่ จ.อุดรธานี ต้องการหนังสือพระไตรปิฏก 1 ชุดๆละ 27,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว และนำไปถวายเรียบร้อยแล้ว)
 15. วัดที่ จ.สกลนคร ต้องการหนังสือพระไตรปิฏก 1 ชุดๆละ 27,900 บาท และพระประธานปางมารวิชัย หน่าตัก 59 นิ้ว 1 องค์ๆละ 129,900 บาท และฉัตรพระประธาน 1 อันๆละ 15,900 บาท (พระประธานมีเจ้าภาพแล้ว / ยังขาดเจ้าภาพ ฉัตรพระประธาน และหนังสือพระไตรปิฎก) 

 16.  

  วัดที่ จังหวัดสิงห์บุรี ต้องการพระประธานสมเด็จองค์ปฐม หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิ มีเรือนแก้ว(ซุ้ม) ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว พระประธานในวิหารที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ องค์ละ 399,900 บาท
 17. วัดที่ อ.ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ขอพระประธานในศาลาการเปรีญ พระประธานปางสมาธิ ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 49-59 นิ้ว ราคาองค์ละ 89,900 - 119,900 บาท
 18. วัดที่ จ.ชัยภูมิ ติดต่อขอพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ราคาแบบประกอบ องค์ละ 42,900 บาท ราคาแบบเทหล่อ องค์ละ 59,900 บาท

รายละเอียดของการร่วมทำบุญ

 1. ประธานเทหล่อ มีทั้งหมด 4 เบ้าๆ ละ 29,900 บาท
 2. เจ้าภาพแท่งทองเหลือง แท่งละ 9.9 กิโลกรัม แท่งละ 1,999 บาท
 3. เจ้าภาพแผ่นทอง แผ่นละ 99 บาท
 4. ร่วมทำบุญตั้งแต่ 3,999 บาท ทางวัดจะจารึกชื่อของท่านติดไว้ที่แท่นพระประธาน

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ฐานพระประธาน ได้ทั้งหมด 5-7 ท่าน
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ชำระคำมัดจำ 50% ภายใน 1-2 วันที่รับเป็นเจ้าภาพ
 4. ชำระอีก 30% ในวันทำพิธีเทหล่อ
 5. ชำระส่วนที่เหลืออีก 20% ในวันส่งมอบพระที่วัดปลายทาง
 6. กำหนดส่งมอบพระ ภายใน 20 วัน หลังจากวันทำพิธีเทหล่อ
 7. การโอนมัดจำ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-816888-0
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน ฯ"

 

หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางกองทุนจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ

 • ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 • พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 • เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

หมายเหตุ ถ้าเจ้าภาพไม่สะดวกทำพิธีเทหล่อในวันที่กำหนด เจ้าภาพสามารถกำหนดวันทำพิธีเทหล่อเองได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

ดูภาพพิธีเทหล่อ ที่ทางกองทุนฯ จัดขึ้น ในปี 2561

เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

     ทางกองทุนจะคืนเงินให้ทุกกรณี ที่กองทุนไม่สามารถทำให้บรรลุตามจุดประสงค์ของเจ้าภาพ หรือตามโครงการที่ได้ประกาศไว้

วิธีการขอคืนเงิน

1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่กองทุน ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น

2. ทางกองทุนจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 45 วัน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"

405 - 816888 - 0

* หากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งด้วยครับ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายชานนท์ ว่องไว พร้อมครอบครัว 500.00
  นันทวัน ภัทรยานนท์ 500.00
  พิชญาณัฏฐ์ ภิญญาภัทร์โสภณ 555.00
  กุหลาบ แก้วประดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพพระปางมาวิชัย หน้าตัก 59 นิ้ว
และโต๊ะหมู่ ชุด 9 1 ชุด วัดที่สิงห์บุรี
83,850.00
  คุณปรียนันท์ อธิวัฒน์อัคร 200.00
  คุณปนัดดา ทองชัง 200.00
  อิสณา จรุงชัยนานนท์ และ ธีระศักดิ์ ศิริพันธุ์ 500.00
  คุณชุติกาญจน์ นา..
เป็นเจ้าภาพสร้างพระสิวลี และพระยืนปางประธานพร ถวายวัดที่ จ.เชียงใหม่และ จ.ลำปาง
ยอดรวม 91,800 บาท มัดจำ 55,080 บาท
91,800.00
  คุณนิทัศนีย์ แสงอ่วม 100.00
  คุณปุณณดา จิรชญาปกรณ์ และครอบครัว  9,999.00
  นาย สุทธินันท์  ไชยอัชนรัตน์ และครอบครัว 5,999.00
  ธิติมา  พุฒิประเสริฐกุล 2,000.00
  นางไลดา สุวรรณรัตน์
นางสาวรักชนก สุวรรรัตน์
10,000.00
  พิจักษณ์ หะริณสุต 1,000.00
     
   * รายชื่อด้านบน ทำพิธีเทหล่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 *  
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
(มิถุนายน 2561)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายชัยพรรษ ชาวสวนงาม
น.สควรชม คงยืน
เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย 39 นิ้ว
และพระอัครสาวก ลงรักปิดทองแท้
ที่สุพรรณบุรี (มัดจำ 95,940 บาท)
159,900.00
  ทนง กฤตตินันท์
เส่ย แซ่โป่ว
พงศ์พจน์ แซ่จิว
นฤดี กฤตตินันท์
นภัทร กฤตตินันท์
ภวัต กฤตตินันท์
นิสา สุภาพ
จาวา ศิริศักดิวัฒน์
800.00
  ญาณเดช นิสสรณ์ อุไร กาญจนะ และครอบครัว  20,000.00
  น.ส กชกร พรวัชชิระสิน  1000.00
  น.ส สกุลทชา เนตรสิงแสง  500.00
  กลยุทธ เล็กศรีสมพงษ์ ปวันรัตน์ ดีประเสริฐ 100.00
  คุณณรรษศรัณย์ ดีประเสริฐ  10,000.00
  นายทรงพล บุญสุข 100.00
  น.ท ชัชวาล ทรัพย์สมบูรณ์ และครอบครัว 500.00
  นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ 
พระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว
ค่ามัดจำไว้ 72,500 บาท
72,500.00
  นายประกิตเผ่า ทมทิตชงค์
ค่ามัดจำ พระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก 59 น้ิว
ลงรักปิดทองแท้
(ราคาเต็ม 199,900 บาท)
ถวายวัดที่ จ.สกลนคร
100,000.00
  นายจรัญ ทองเครือ
นางนิตยา ทองเครือ
นายวิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ
น.ส. ภัททิยา ทองเครือ
น.ส. พีรยา ทองเครือ
 
  นางศรุชา วนิชอังกูร 999.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล 1,000.00
  นางอรวรรณ โอฬารวัฒนกุล
นางสาวจรัญญา โอฬารวัฒนกุล
และนางสาวปรียานุช โอฬารวัฒนกุล
800.00
  ชไมพร หรือ ครอบครัวปิยะชาติ  1,250.00
  แสงระวี วชิร จุฬาพร พัฒนพนิชธำรงค์ และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 59 นิ้ว
มัดจำ 79,4500 บาท
79,4500.00
  เขมะสิริอนุสสรณ์รุ่น 60 สบทบสร้างพระนาคปรก จ.ชัยภูมิ  3,999.00
     
     
     

 

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

 

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 158

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 158

เดือนนี้ 5438

ทั้งหมด 462750