ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระประธานในอุโบสถ “ปางเปิดโลก และ ปางห้ามญาติ” และฉัตรพระประธาน จำนวน 13 องค์ ถวายให้กับวัดที่ต้องการ ที่ติดต่อขอมา และวัดที่ยังขาดพระประธานปางยืน จำนวน 13 วัด ซึ่งทางวัดจะนำไปประดิษฐานไว้ภายใน และด้านหน้า อุโบสถ

S 34168845S 34168853
chatra 001S 35250187
S 34168851S 34168852
S 34168850S 34398218

รายละเอียด ของพระประธานที่จะสร้าง

เป็นพระยืน ความสูง 1.50 เมตร เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง มีทั้งหมด 2 ปาง

 1. ปางเปิดโลก และ ปางห้ามญาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 35,900 บาท (ลงปิดทอง เพิ่มองค์ละ 15,900 บาท)
 2. ฉัตรพระประธาน อันละ 8,999 บาท
 3. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 วางหน้าพระประธาน ชุดละ 11,900 บาท

วัดที่จะนำพระไปถวาย

 1. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี 3 วัด
 2. วัดที่จังหวัดกาญจนบุรี 7 วัด
 3. วัดที่จังหวัดอุทัยธานี 2 วัด
 4. วัดที่จังหวัดอุดรธานี 2 วัด

กำหนดทำพิธีเทหล่อ และนำพระไปถวาย เมื่อหาเจ้าภาพได้แล้ว ใช้ระยะเวลาทำ ประมาณ 30-45 วัน

รายชื่อวัด ให้โทรสอบถามครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777

บัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดยอานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816888 - 0

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณธัญญามาศ ไชยโย ปางเปิดโลก 3 องค์ 
และฉัตรพระประธาน 1 ชุด
81,000.00
  ตระกูลสุวรรณพงษ์ / ตระกูลดวงเงิน / ตระกูลดั่นเจริญ
- เป็นเจ้าภาพสร้างพระปางห้ามญาติ ลงรักปิดทอง
- ฉัตรพระประธาน 
25,998.00
  นายธนาสาร ขาวสอาด
นายเริงชัย แก้วสุวรรณ
นายกมล แก้วสุวรรณ
นายสานิตย์ แก้วสุวรรณ
นางประเทือง แก้วสุวรรณ
2,000.00
  คุณชนนิกานต์ พงศ์ธนากร บรูคส์
ร่วมสร้างฉัตรพระประธาน
2,000.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

share now

 

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 158

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 158

เดือนนี้ 5438

ทั้งหมด 462750