ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือวัดที่ติดต่อขอพระประธานเข้ามาที่ชมรม โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562 (เทหล่อตามจำนวนที่มีเจ้าภาพเท่านั้น) pra2560 001

A 3165A 3168
A 3166A 3170
A 3174A 3175
A 3167A 3173
A 3171A 3172
bhuda shinarat002
S 80494601S 80494602
S 80494603S 80494604
S 80494606S 80494607
S 80494608S 80494610
S 80494611S 80494612
S 80494613S 80494609

     รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดต่างๆติดต่อขอมา ทางชมรมจะลงข้อมูล และรายเอียดของพระประธานเท่านั้น ส่วนรายชื่อวัด ให้โทรติดต่อสอบถามโดยตรง และ ไม่อนุญาต ให้นำพระพุทธรูป จากที่อื่นเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับ..

รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดต้องการ

 1. วัดที่ จ.เชียงใหม่ ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 39 นิ้ว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง  ราคาองค์ละ 59,900 หรือ 99,000 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 2. วัดที่ จ.กาญจนบุรี ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 80 นิ้ว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง  ทำพิธีเทหล่อที่วัด ราคาองค์ละ 359,000 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 3. วัดที่ จ.กาญจนบุรี ต้องการพระปางมารวิชัย หน้าตัก 80 นิ้ว พระประธานในอุโบสถ องค์ละ 259,900 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 4. วัดที่ จ.อุบลราชธานี ต้องการพระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว พระประธานในอุโบสถ องค์ละ 200,000 บาท  (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 5. วัดที่จังหวัดน่าน ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม ปางสมาธิ หน้าตัก 80 นิ้ว องค์ละ 200,000 บาท  และ ต้องการระฆัง 7 กำ 1 ใบๆละ 39,000 บาท (ทางวัดทำหอระฆังเสร็จแล้ว) (พระประธาน และระฆัง มีเจ้าภาพแล้ว)
 6. วัดที่ จ.กาญจนบุรี ต้องการพระประธานในอุโบสถ สมเด็จองค์ปฐม(ไม่มีเรือนแก้ว) หน้าตัก 59 นิ้ว เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ องค์ละ 259,000 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 7. วัดที่ จ.กาญจนบุรี ต้องการ พระประธานในอุโบสถ เป็นพระนาคปรก หน้าตัก 39 นิ้ว องค์ๆละ 119,900 - 159,900 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 8. วัดที่ จังหวัดสิงห์บุรี ต้องการพระประธานสมเด็จองค์ปฐม หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิ มีเรือนแก้ว(ซุ้ม) ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว พระประธานในวิหารที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ องค์ละ 299,900 บาท
 9. วัดที่ จังหวัดสระแก้ว ขอพระประธานในศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 180,900 บาท
 10. วัดที่ จ.ชัยภูมิ ต้องการพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ราคาแบบประกอบ องค์ละ 42,900 บาท ราคาแบบเทหล่อ องค์ละ 69,900 บาท
 11. วัดที่ จ.นครพนม ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ พระปางมารวิชัย ฐานบัว หน้าตัก 60 นิ้ว องค์ละ 119,900 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 12. วัดที่ จ.อุบลราชธานี ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ราคา 199,900 บาท
 13. วัดที่ จ.นครราชสีมา ต้องการพระประธาน ปางนาคปรก(สามธิ) เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว หรือ 60 นิ้ว องค์ละ 199,900 - 359,900 บาท
 14. วัดที่ จังหวัดสระแก้ว ขอพระประธานในศาลาการเปรียญ พระประธานปางชนะมาร หรือ ปางมารวิชัย ฐานบัว ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว แบบเทหล่อ ราคาองค์ละ 139,900 บาท หรือ แบบประกอบ ราคาองค์ละ 92,000 บาท และ ฉัตรพระประธาน อันละ 15,900 บาท
 15. วัดที่ จังหวัดมหาสารคาม ต้องการพระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 130,000 บาท หรือ ปางมารวิชัย/ปางชนะมาร 80 นิ้ว ราคาองค์ละ 250,000 บาท
 16. วัดที่ จ.นครพนม ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา 89,900 - 129,000 บาท
 17. วัดที่ จ.อุดรธานี ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธานปางมารวิชัย ปางสมาธิ หรือ พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ราคา 49,900 - 89,000 บาท (* มีเจ้าภาพแล้ว)
 18. วัดที่ จ.พะเยา ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธานปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา 89,900 - 129,000 บาท
 19. วัดที่ จ.ชุมพร ต้องการพระประธานในอุโบสถ พระพุทธชินราช หน้าตัก 80 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ปิดทอง 389,000 บาท
 20. วัดที่ จ.มหาสารคาม ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญหรือพระอุโบสถ เป็นแบบ พระพุทธชินราช (พระพักตร์เหมือนองค์จริว) ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ราคา 230,000 บาท

 

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งองค์ หรือ ทำตามกำลังศรัทธา ก็ได้ครับ

รายละเอียดของการร่วมทำบุญ

 1. รับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์ ตามราคาที่แจ้งไว้
 2. เจ้าภาพทองเหลืองเป็นเบ้า เทหล่อ เบ้าๆ ละ 39,900 บาท
 3. เจ้าภาพแท่งทองเหลือง แท่งละ 9.9 กิโลกรัม แท่งละ 2,999 บาท
 4. เจ้าภาพแผ่นทอง แผ่นละ 99 บาท
 5. ร่วมทำบุญตั้งแต่ 5,999 บาท สามารถ จารึกชื่อของท่านติดไว้ที่แท่นพระประธานได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ฐานพระประธาน ได้ทั้งหมด 5-7 ท่าน
 2. แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. ชำระคำมัดจำ 50% ภายใน 1-2 วันที่รับเป็นเจ้าภาพ
 4. ชำระอีก 30% ในวันทำพิธีเทหล่อ
 5. ชำระส่วนที่เหลืออีก 20% ในวันส่งมอบพระที่วัดปลายทาง
 6. กำหนดส่งมอบพระ ภายใน 30 วัน หลังจากวันทำพิธีเทหล่อ
 7. การโอนมัดจำ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
 8. สถานที่ทำพิธีเทหล่อ ทำที่โรงหล่อพระบางเลน ใกล้วัดเกาะแรต อ.บางเลน จ.นครปฐม
 9. รายชื่อวัด ให้โทรสอบถามโดยตรง
 10. ไม่อนุญาต ให้นำพระประธานที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้

 

บัญชีธนาคารที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระประธาน โดย อานุภาพ"
เลขที่บัญชี 405 - 816888 - 0


หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางชมรมจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ

 1. ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 2. พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 3. เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

 

ดูภาพพิธีเทหล่อ ที่ทางชมรมฯ จัดขึ้น ในปี 2561


เงื่อนไขการยกเลิกการทำบุญและขอคืนเงิน

 1. หากทางโครงการมีเหตุขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถทำพิธีเทหล่อได้ ทางโครงการจะรับผิดชอบ คืนเงินให้เจ้าภาพเต็มจำนวน ยกเว้นเหตุที่เกิดจากสภาพอากาศ
 2. ถ้าทางเจ้าภาพที่ตกลงนัดหมายกันแล้ว มีเหตุขัดข้องในภายหลังจากทางเจ้าภาพเอง แล้วมาขอยกเลิกและขอคืนเงิน ในกรณีนี้ทางโครงการไม่สามารถคืนเงินให้ได้ เนื่องจากทางโครงการต้องจ่ายเงินค่าดำเนินงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้าไปแล้ว 

วิธีการขอคืนเงิน

 1. เจ้าภาพแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการทำบุญ และขอคืนเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร มาที่ชมรม ทางอีเมล์ sarakuntho@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อ และโครงการที่ท่านร่วมทำบุญไว้ และหมายเลขบัญชีของเจ้าภาพเท่านั้น
 2. ทางชมรมจะคืนเงินให้ท่าน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อเจ้าภาพที่สั่งจองเท่านั้น ภายใน 15-40 วัน

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  ปวริศา ภานุมาศ รับเป็นเจ้าภาพ พระปางมารวิชัย
มัดจำ 27,000 บาท
(ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว)
27,000.00
  นายนราธิป เพ็งแจ่ม เป็นเจ้าภาพ พระแก้ว
(ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว)
20,000.00
  ศิริพร ดีทะโชติ และครอบครัว
วรวุฒิ จงเจียรวัฒนกุล และครอบครัว
เป็นเจ้าภาพ พระปางสมาธิ หน้าตัก 39 นิ้ว
ถวายวัดที่ จ.กาญจนบุรี 
(ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว)
110,000.00
  อุไร กาญจนะ ร่วมสร้างพระนาคปรก 
(ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว)
1,000 บาท
  นาย ทรงพล ขันธ์เครือ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง
ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้ว มรกต 
(ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว)
5,000.00
  คุณมนธิดา สกุลสุภาวนา
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระประธานปางสมาธิ ฐานบัว หน้าตัก 59 นิ้ว
 
  นันทิกร และครอบครัว
สร้างฉัตร/พระยืนปางห้ามญาติ 
48,436.00
  นางสาวรุ่งทิพย์ อินมิทิน 
(ทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว)
299.00
  นายเสกสรรค์ วงษ์จันทร์
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระแก้วมรกต 
เทเหล่อเสร็จแล้ว
29,900.00
  นางสาว ธีรัตม์ อภิวัฒนเสวี  1,000.00
  ทวีศักดิ์ ทองแท้ 500.00
  นายกษิดิ์เดช นางบุญช่วย ชมบุตรศรี และครอบครัว
ร่วมทำบุญสร้างพระประธานและระฆัง 
999.00
  คุณอานุภาพ สันติเมทนีดล  2,000.00
  Rachakhit Visvapolboon
รับเป็นเจ้าภาพ ปิดยอด วัดลำดับที่ 13
38,900.00
  ศิริเดช คำสุพรหม
พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และคณะ
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว ประดับเพชร
ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายวัดนี้ 1 องค์
องค์ละ 55,000 บาท มัดจำ 33,000 บาท
33,000.00
  จันทมา พรหมจักร์  1,000.00
  อุไร กาญจนะ และญาณเดช นิสสรณ์  2,080.00
  เวฒศิลาลักษณ์  1,000.00
  ปิยะวรรณ ถาวรธนสาร และ อดิศร ถาวรธนสาร
รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 2
 
  พญ.มณฤนัญ-พรพิมล ยุทธสุนทร
คุณสมยศ จงจินตรักษา
และครอบครัว ร้านเจ-ไฟว์ ร่วมทำบุญ 3 วัด
600.00
  ปุญญ์ปาลี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ 200.00
  งามบัว ตีระรัตนกุล 500.00
  เวฒศิลาลักษณ์ หิริสมบูรณ์  1,234.00
  นายกษิดิ์เดช นางบุญช่วย ชมบุตรศรี และครอบครัว
ร่วมทำบุญสร้างพระประธานและพระสิวลี 
1,000.00
  ญาดา จันทรภาโสและครอบครัว 1,000.00
  นางสาวสุมลฑา นวลศรี 500.00
  คุณรสเรข มนตรีสุขศิริกุล  52,800.00
  สิวลี สุคันธวณิช 495.00
  กรปณต ผลวาทิต 99.00
  นางสาวสุมลฑา นวลศรี 500.00
  นายกษิดิ์เดช นางบุญช่วย ชมบุตรศรี และครอบครัว  1,000.00
  นายปารย์ นางสาวปวรพัชร
นายปรีชา นางพัชรินทร์
ลีฬกาญจนากุล
500.00
  ปกฉัตร สวัสดิ์ศรี 79.00
  อรทัย พ่วงสุวรรณ 500.00
  นายณัฐวิทย์ ชวกิจศิริ และครอบครัว 810.00
  สุมิต จิรลภัสกุล 200.00
  กัญญ์วรา  ฝ่ายจำปา และ ครอบครัว 300.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย และครอบครัว  200.03
  นพวรรณ เมฆเจริญ และครอบครัว 200.00
  สุพัตรา ประภาสัย 200.00
  ปารณีย์ - วิชัย ชิงชนะ 550.00
  น.ส.วรภร พรหมบรรดาโชค  11,998.00
  นางนภาพิณ พิมานเมฆินทร์  2,000.00
  นางศศิธร ผดุงนาม  1,000.00
  อัญชุลี เหมะเกตุ 500.00
  นางสาวปาริฉัตร นมัสการ 300.00
  นางสาวเจษฎ์นภา เตชวิภารัตน์ 300.00
  นาย กวิณวัชร์ โกมลทิพยทัศน์ 500.00
  นันท์นภัส คุ้มทั่ว 500.00
  พาสนา ชูครุวงศ์
ร่วมจัดสร้างพระสีวลี จ.เชียงราย
200.00
  นพสิทธิ์ นภาพิศุทธิ์พร
ร่วมจัดสร้างพระพุทธชินราช จ.กาญจนบุรี
200.00
  พุฒิพงศ์ นภาพิศุทธิ์พร
ร่วมจัดสร้างพระพุทธชินราช จ.อุบลราชธานี
200.00
  นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง และนายธวัชขัย มิตรปล้อง 500.00
  สุมิต จิรลภัสกุล 200.00
  กมล ไชยสิทธิ์ 500.00
  มนัสนันท์​ อภิ​หงษ์​ภักดี​ 300.00
  บุญชู  เอี่ยมพรสิน  1,000.00
  วัชรี สุธรรม และครอบครัว  2,500.00
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์
นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง
200.00
  นางสาวณัทธมนต์ ประภาสวรธันย์และครอบครัว  1,000.00
  นายอรรคพล ยิ่งประเสริฐ 199.00
  ครอบครัว อภิไธยนนท์ และ ปานสุข  1,000.00
  นิภัทธา ตันกองโกย 100.00
  ธนชาต ธนาพาณิชยากร 500.00
  นางกมลวรรณ ตะสาริกา
นายเสกสรร ตะสาริกา
ด.ญ.สโรฌา ตะสาริกา
ด.ช.สิริฒิกมล ตะสาริกา
(พร้อมทั้งครอบครัว) 
85,800.00
  นางกมลวรรณ ตะสาริกา
นายเสกสรร ตะสาริกา
ด.ญ.สโรฌา ตะสาริกา
ด.ช.สิริฒิกมล ตะสาริกา
(พร้อมทั้งครอบครัว)
ร่วมทำบุญทุกวัดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
6,000.00
  นันยาภรณ์  ลิมปะพันธุ์
สัณหจุฑา  จุฬานนท์
สนันญา  จุฬานนท์
เป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ที่จังหวัดน่าน (มัดจำ 27,300)
27,300.00
  นางวนิฐา โพธิ์เหลืองและครอบครัว 100.00
  อรลดา ชลวร
รับเป็นเจ้าภาพ พระประธานปางมารวิชัย 60 นิ้ว
ถวายวัดที่ จ.น่าน 1 องค์ 99,000 บาท
99,000.00
  สิวินา ไกรพ้น
ร่วมสร้างพระประธานปางมารวิชัย วัดที่จ.กาญจนบุรี 200
จ.สระแก้ว 200
จ.มหาสารคาม 200 บาท
600.00
  นายธนาศักดิ์ ชาญสันติ  2,000.00
  นายณัฏฐชัย จรัสรัชวานิช
นางสาวกัญจนา โรจนวุฒิพงศ์ 
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว 
แบบเทกล่อ เนื้อทองเหลือง  (พ่นสีทอง)
องค์ละ 119,000 บาท
119,000.00
  นางสาวศุภิสราภรณ์  กลิ่นหอม  พร้อมครอบครัว  1,999.00
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์
นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง
199
  นายนพสกล จันทรเทพธิมากุล และครอบครัว
อุทิศให้ เจ้าน้ำตาลน้อย (น่าน) 
4,000.00
  ธงชัย เทศชาติ 200 บาท 200.00
  น.ส.ธนัญญวัณย์ สิริโรจนะประภา และครอบครัว กัลญาณมิตร
น.ส.เอระวรรณ เสืออุดมและครอบครัว กัลญาณมิตร
จองเป็นเจ้าภาพวัดที่ จังหวัดอุดรธานี
 
  สุวรรณา  สาระจูฑะ 500.00
  นาย ปราโมทย์ สิงหลปุระ 150.00
  คุณอุไร (ศ) และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 80 นิ้ว
และพระอัครสาวก พ่นทอง 
319,900.00
  ชูกิจ  ธนเศรษฐวัฒน์ 199.00
  คุณลักขณา จับใจนาย และคุณบัวผัน คำภิระ
เป็นเจ้าภาพ สร้างพระปางสมาธิ ถวายวัดที่ จ.อุบลราชธานี 
16,900.00
  งามจิตต์ รามโกมุติและครอบครัว
ร่วมทำบุญโครงการวัดที่ จ.นครพนม
500.00
  ครอบครัวอรรัตนสกุล 50.00
  ปวีณา กำเหนิดนนท์ 200.00
  พีรยุทธ พันธ์บัวและครอบครัว 100.00
     
  * ได้ดำเนินการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว *  

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  พรนภัส พรเตชวณิช
กณิณ ปัทมนันถ์
สร้างพระพุทธชินราช 39 นิ้ว ถวายวัดที่ จ.พะเยา องค์ละ 55,900 บาท มัดจำ 27,500 บาท
 27,500.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 102 บาท 102.00
  กรนันท์​ ชาญ​อุไร
ธนัฐณ์​ ชาญอุไร
จันทกานต์​ ชาญอุไร
สมสี​ มีศิลป์
อนิวรรต์ อุทิศ​
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว 1 องค์ 71,991 บาท
71,991.00
  พูนทรัพย์ อุทิศ
เสาวลักษณ์ อุทิศ
อภินัทธ์ อุทิศ
อนิวรรต์ อุทิศ
เป็นเจ้าภาพสร้างพระอัครสาวก ฝ่ายขวา 1 องค์ 9,990 บาท
9,990.00
  คุณแม่แฉล้ม คุ้มคำ และคณะ
เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ (99,900 บาท)
มัดจำ 50,000 บาท
50,000.00
  วัชรวีร์ กุลบดีบุลเสฏฐ์ 500.00
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 11

เมื่อวานนี้ 358

สัปดาห์นี้ 2051

เดือนนี้ 6428

ทั้งหมด 503274