* ขอปิดโครงการ เนื่องจากครบกำหนดเวลาแล้ว

    ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทหล่อสร้างพระประธาน โดยจะนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือวัดที่ติดต่อขอพระประธานเข้ามาที่ชมรม โดยจะทำพิธีเทหล่อ ในช่วง เมษายน - พฤษภาคม 2563 (เทหล่อตามจำนวนที่มีเจ้าภาพเท่านั้น)  pra2560 001

     นอกจากนั้น ทางชมรมยังรับสร้างพระประธานตามความต้องการของเจ้าภาพ เพื่อนำไปถวายยังวัดที่เจ้าภาพเป็นคนเลือกเองอีกด้วย หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089-550-9777 หรือ Line Id : sarakuntho 

s 0000001s 0000002
s 0000003s 0000004
s 0000005s 0000006
s 0000007s 0000008
s 0000009s 0000010
s 0000011s 0000012
s 0000013s 0000014
s 0000015s 0000016
(ดูรูปภาพเพิ่มเติม เลื่อนลงไปด้านล่าง)

     รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดต่างๆติดต่อขอมา ทางชมรมจะลงข้อมูล และรายเอียดของพระประธานเท่านั้น ส่วนรายชื่อวัด ให้โทรติดต่อสอบถามโดยตรง และ ไม่อนุญาต ให้นำพระพุทธรูป จากที่อื่นเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับ..

 รายละเอียดของพระประธาน ที่ทางวัดต้องการ

 1. วัดที่จังหวัดนครราชสีมา ต้องการพระประธานในหอสวดมนต์และหอฉันท์ เป็นพระประธาน ปางมารวิชัย จีวรริ้ว แบบประกอบ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เนื้อทองเหลือ องค์ละ 130,000 บาท * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท (มีเจ้าภาพจองแล้ว)
 2. วัดที่ จังหวัดสระแก้ว ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธานปางมาวิชัย ฐานบัว เนื้อทองเหลือง. ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 150,000 บาท * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท
 3. วัดที่ จ.ชัยภูมิ ต้องการพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร ราคา องค์ละ 49,990 บาท * มีค่าขนส่ง 1,500 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 4. วัดที่ จังหวัดมหาสารคาม ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญพระประธาน เป็นแบบ พระพุทธชินราช(พระพักตร์เหมือนองค์จริง) เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ราคาชุดละ 399,990 บาท * มีค่าขนส่ง 5,500 บาท (มีเจ้าภาพจองแล้ว)
 5. วัดที่ จ.นครพนม ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา 149,990 บาท (ยังขาดปัจจัย อีก 71,xxx บาท) * มีเจ้าภาพแล้ว
 6. วัดที่ จ นครพนม จำนวน 5 วัด ต้องการระฆัง ขนาด 5 กำ เป็นเจ้าภาพ ใบละ 15,000 บาท (ยังขาด เจ้าภาพ อีก 2 วัด) * มีค่าขนส่ง ใบละ 1,500 บาท
 7. วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี 7 วัด ต้องการพระประธานองค์เล็ก ในอุโบสถ องค์พระ เป็น พระพุทธชินราช ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว องค์ละ 14,990 บาท และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก หมู่ 9 หน้า 10  ราคาชุดละ 11,000 บาท (ยังขาดเจ้าภาพอีก 1 วัด)
 8. วัดที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม/ศาลาการเปรียญ พระประธาน เป็นแบบสมเด็จจักรพรรดิ์ หรือ สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง แบบสมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 359,900 บาท * มีเจ้าภาพแล้ว
 9. วัดที่ จ.เชียงใหม่ ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม พระประธาน เป็นแบบเชียงแสน ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 199,990 บาท * มีค่าขนส่ง 6,500 บาท (ขณะนี้ ยังขาดปัจจัย อยู่อีก 105,500 บาท)
 10. วัดที่ จ.สิงห์บุรี ต้องการพระประธานรองในอุโบสถ  สมเด็จองค์ปฐม มีเรือนแก้ว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 29 นิ้วขนราคาองค์ละ 139,000 บาท * มีค่าขนส่ง 2,500 บาท
 11. วัดที่ จ.นครพนม จำนวน 5 วัด ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นแบบ พระนาคปรก  เนื้อทองเหลือง ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว ราคาองค์ละ 59,990 บาท * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 12. วัดที่ จ.นครพนม ต้องการพหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ ชุด 91 เล่ม จำนวน 9 ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ 39,900 บาท (มีค่าขนส่ง ชุดละ 4,500 บาท เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพ ทำบุญรายการนี้ ต้องโอนชำระยอดเต็มจำนวน) * ยังขาดเจ้าภาพอีก 3 วัด
 13. วัดที่ จ.ชัยภูมิ ต้องการฉัตร 5 ชั้น เป็นฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ ราคาอันละ 35,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 14. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ต้องการฉัตร 5 ชั้น เป็นฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ ราคาอันละ 39,900 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 15. วัดที่ จ.นครพนม จำนวน 7 วัด ต้องการพระประธานในหอสวดมนต์/ศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธชินราช  เนื้อทองเหลือง  ขนาดหน้าตัก 29-39 นิ้ว ราคาองค์ละ 33,990 - 58,990 บาท * มีค่าขนส่ง 4,500 บาท (ยังขาดเจ้าภาพอีก 1 วัด)
 16. วัดที่ จ.เชียงใหม่  ต้องการพระประธานในอุโบสถองค์พระประธาน เป็นแบบสมเด็จจักรพรรดิ์ หรือ สมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ประดับพลอย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว และ พระอัครสาวก ราคาองค์ละ 399,990 บาท  และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง ราคาชุดละ 30,000 บาท (ค่าขนส่ง 5,500 บาท)
 17. วัดที่ จ.อุทัยธานี ต้องการพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธาน เป็นแบบสมเด็จองค์ปฐม ทรงเครื่อง แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ประดับพลอยทั้งองค์  ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว และ พระอัครสาวก ราคาองค์ละ 299,990 บาท  และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง ราคาชุดละ 30,000 บาท (ค่าขนส่ง 5,500 บาท
 18. วัดที่ จ.อุทัยธานี ต้องการพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธาน เป็นแบบพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง   ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อม พระอัครสาวก 1 คู่ ราคาองค์ละ 239,990 บาท  และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก แกะสลัก ปิดทอง ราคาชุดละ 30,000 บาท (ค่าขนส่ง 5,500 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 19. วัดที่ จ.อุทัยธานี ต้องการพระประธาน พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ประดับพลอยและเพชร ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จำนวน 3 องค์ เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 65,900 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด องค์ละ 3,500 บาท (ยังขาดเจ้าภาพอีก 2 องค์)
 20. วัดที่ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา และ จ.ศรีสะเกษ ต้องการ พระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 50,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด องค์ละ 3,000-6,000 บาท
 21. วัดที่ จ.นครพนม  จำนวน 2 วัด ต้องการหาเจ้าภาพ สร้างโลงเย็น  ขนาด XL ราคาใบละ 45,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด องค์ละ 6,500 บาท
 22. วัดที่ จ.เชียงราย ต้องการ หาเจ้าภาพสร้างพระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ความสูง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก 1 คู่  ราคาองค์ละ 150,000 บาท ค่าขนส่งไปที่วัด องค์ละ 6,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 23. วัดที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ความสูง 1.70 เมตร ราคาองค์ละ 39,900 บาท หรือ ความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 49,990 บาท (ค่าส่ง 3,000 บาท)
 24. วัดที่ อ.ศรีสะเกษ ต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง ความสูง 1.70 เมตร ราคาองค์ละ 39,900 บาท หรือ ความสูง 2.10 เมตร ราคาองค์ละ 49,990 บาท (ค่าส่ง 4,000 บาท)
 25. วัดที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ต้องการระฆัง สำริด ขนาด 5.5 กำ แบบเทหล่อ ราคาใบละ 25,900 บาท (ค่าส่ง 3,000 บาท)
 26. วัดที่ จ.เชียงใหม่ ต้องการฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ เป็นฉัตร ทองเหลือง ตอกลาย 5 ชั้น ราคาอันละ 59,900 บาท
 27. วัดที่ จ.อุทัยธานี ต้องการฉัตรพระประธาน ในอุโบสถ เป็นฉัตรอัลลอย  5 ชั้น มีไฟ ราคาอันละ 35,900 บาท
 28. วัดที่ จ.อุทัยธานี (วัดสายปฏิบัติ) ต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก 1 คู่ และ โต๊ะหมู่บูชา วางหน้าพระประธาน 1 ชุด เป็นเจ้าภาพ 299,900 บาท (ปิดทองแท้ เพิ่ม 150,000 บาท ถ้าทำพิธีเทหล่อที่วัดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 80,000 บาท)
 29. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการพระประธาน ในศาลาปฏิบัติธรรม พระประธาน เป็นแบบพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 170,000 บาท  (มีเจ้าภาพแล้ว)

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งองค์ หรือ ทำตามกำลังศรัทธา ครับ

หมายเหตุ… รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและวางมัดจำแล้ว เพราะทางชมรมต้องการช่วยเหลือวัด จึงอยากต้องการ ผู้ที่มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที และ ผู้มีความตั้งใจทำจริงๆ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ร่วมทำบุญได้ที่

089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
 2. สามารถรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์ ตามราคาที่ได้แจ้งไว้
 3. ร่วมทำบุญตั้งแต่ 9,999 บาท สามารถจารึกชื่อของเจ้าภาพติดไว้ที่แท่นพระประธานได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ แบบพระประธาน ที่รับเป็นเจ้าภาพ ชื่อวัด ให้แจ้งเป็นชื่อจังหวัด ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและวางมัดจำแล้ว เพราะทางชมรมต้องการช่วยเหลือวัด จึงอยากต้องการ ผู้ที่มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที และ ผู้มีความตั้งใจทำจริงๆ เท่านั้น
 4. ชำระคำมัดจำสั่งทำ 50% ภายใน 1 วัน ที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพ
 5. ชำระอีก 30% ในวันทำพิธีเทหล่อ วันเทหล่อจะมีขึ้น หลังจากที่ชำระค่ามัด 15-20 วัน
 6. ชำระส่วนที่เหลืออีก 20% ในวันที่ทางโรงหล่อ ทำพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบไปที่วัดปลายทาง
 7. ระยะเวลาในการดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 45-90 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพระประธาน
 8. การโอนเงินค่ามัดจำ และ เงินร่วมทำบุญ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ที่ได้แจ้งไว้ เท่านั้น
 9. ไม่อนุญาต ให้นำพระประธานที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้
 10. ถ้าราคาพระประธาน ที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 40,000 บาท ให้โอนชำระ เต็มจำนวน ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ และราคาของพระประธานในโครงการนี้ สำหรับผู้ที่สนใจและตัดสินใจ รับเป็นเจ้าภาพภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 11. ถ้าทางกองทุน ไม่สามารถสร้างพระ ให้ได้ตามที่ตกลง และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพไปถวายพระได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางกองทุน จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ตามจำนวนเงินที่ได้มาจากเจ้าภาพ ภายใน 30-45 วัน ยกเว้นเหตุ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และ อุบัติเหตุในการขนส่ง
 12. ถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด จะมีความจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท

 

บัญชีธนาคารที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1


หมายเหตุ : ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางชมรมจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ

 1. ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 2. พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 3. เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

โครงการเทหล่อพระประธาน ที่จัดขึ้นคราวที่แล้ว 

เงื่อนไขความรับผิดชอบ ของทางชมรม ในกรณีที่เจ้าภาพขอยกเลิก เพื่อขอเงินคืน

 1. ต้องเป็นเหตุ ที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด ของทางชมรม และมีผลทำให้ไม่สามารถ เทหล่อ และ ส่งมอบพระพุทธรูป / ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรม ได้ทันตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ ยกเว้น เหตุที่เกิดจาก สภาพอากาศ อุบัติเหตุระหว่างขนส่งและ ความผิดพลาดของทางเจ้าภาพ
 2. พระพุทธรูป/ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรมที่สั่งทำ ไม่ตรงตามแบบและตรงตามจุดประสงค์ ที่ได้ตกลงกันไว้
 3. ถ้าเป็นกรณี ที่วัดปลายทางมีปัญหา และเป็นวัดที่ทางกองทุนจัดหาให้ทางวัดไม่รับถวาย พระพุทธรูป / ชุดหนังสือพระไตรปิฎก และ ทุกๆกิจกรรมของทางชมรม ที่เจ้าภาพสร้างกับทางชมรม ในกรณีนี้ ทางชมรม จะรับผิดชอบหาวัดใหม่ ให้ภายใน 30 วัน ถ้าครบกำหนดแล้ว ทางชมรมยังหาวัดใหม่ ให้ไม่ได้ จะทำเรื่องคืนเงินให้
 4. ทางชมรม จะรับผิดชอบ คืนเงินให้ ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระมาแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนในการขอเงินคืน

 1. แจ้งชื่อ เบอร์โทร ของเจ้าภาพหรือผู้สั่งทำ และ แนบเอกสารการโอนเงิน
 2. แจ้งรายละเอียดของพระพุทธรูป ที่ได้สั่งทำไว้
 3. แจ้งหมายเลข บ/ช ที่จะให้โอนเงินคืน
 4. ทางชมรม จะโอนเงินคืนให้ ภาย 30-45 วัน

 s 0000017s 0000018
s 0000019
s 0000020s 0000021
s 0000022s 0000023
s 0000024
s 0000026s 0000027
s 0000029
s 0000030s 0000031
s 0000032s 0000033
s 0000034

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  คุณหงษ์ฟ้า ปาคำ อุทิศให้คุณแม่ทิน ปาคำ/ คุณอัญชนา นิโรจน์รัมย์  และครอบครัว 400.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม(สิ) 100.00
  เฟื่องทศ (ป) รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ถวายวัดที่ จ.เชียงใหม่ 59,990 บาท มัดจำ  30,000.00
  คุณ วรัชยา ร่วมทำบุญ  1,500.00
  นายเสฏฐวิศิษฏิ์ วีณะคุปต์
นางสาววิสาข์ สำราญราษฎร์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทองแท่ง 
2,999.00
  สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก
ร่วมเป็นเจ้าภาพ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย 9 นิ้ว ฐานบัว  
6,500.00
  นางสาว นิศา ศรีรุวัฒน์และครอบครัว.  1,000.00
  คุณสิริกาญจน จันทสงค์ 500.00
  กฤษณา ศรีสูงเนิน
พีรญา อัครธรรม
รับเป็นเจ้าภาพปางมารวิชัย หน้าตัก 39 นิ้ว ถวายวัด ที่ จ.นครพนม
 
  พิมพ์พจี​ เดชสถิตย์​  และครอบครัว 499.00
  คุณนุชชนก และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 1 องค์ 
9,030.00
  คุณณฐญาณ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 1 องค์ 
12,900.00
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์ และ นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง 199.00
  ณฐญาณ และเพื่อนๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญพระประธานในเจดีย์พระธาตุ จ.น่าน  4,207.00
  พึรวัส ศรีวิศร ครอบครัว  1,000.00
  นางวนิดา  ภู่อารีย์  1,000.00
  คุณศิตา และครอบครัว รับเป็นเจ้าสร้างระฆัง สำริด ขนาด 5 กำ ถวายวัดที่ จ.นครพนม 1 ใบ  15,000.00
  จินตนา สุวรรณจิตร, รังสรรค์ สุวรรณจิตร, ยงยศ สุวรรณจิตร และ จิราพัชร สุวรรณจิตร สร้างระฆัง 5 กำ 1 ใบ  12,900.00
  สรยุทธ สุวรรณจิตร เป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 5.5 กำ 1 ใบ  14,900.00
  คุณสุรยุทธ สุวรรณจิตร สมทบทุนเทหล่อพระประธาน หน้าตัก 59-60 นิ้ว จำนวน  7,000.00
  นางกุลสตรี ศิริพงศ์ปรีดา  5,990.00
  คุณแดนไตร ศิ ริจรรยากุล 100.00
  คุณสุมิตราบุญหนัก 100.00
  สุชาดา หาญกลั่น 100.00
  สุขวสา บุญหนัก 500.00
  คุณ อรทัย บุญหนัก 200.00
  นายศิวพงษ์  นิลประพันธ์  2,000.00
  ครอบครัวเทพกำปนาท 900.00
  คุณลิปิกร และครอบครัว
คุณทรงยศ และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 80 นิ้ว ถวายวัดที่ จ.มหาสารคาม 
180,000.00
  นวลจิรา-ธรินทร์ และ ด.ญ.วรันณ์ธร กังสนันท์   2,999.00
  นางสุรัตยา บุนนาค​ และ ครอบครัว​  500.00
  จิรพันธ์ ศรีทองกุล
กฤษณา ตาค
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 9 นิ้ว 1 องค์ 
12,900.00
  นางสาวศิริมาศ คำไสย 400.00
  คุณสุกัญญา หน่องคำธิ 90.00
  ธัชกร บุญชัยวงศ์ 500.00
  นายศิริโรจน์ วงศ์ชัย 500.00
  นางสาวแอวิรา รัตนอุบล
ถวายแผ่นทองสร้างพระประธาน จ.พะเยา
500.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (สิ) 200.00
  นส.แอวิรา รัตนอุบล 
ร่วมทำบุญถวายแผ่นทองสร้างพระประธาน จ.พะเยา 
1,100.00
  นายรัชต์ การัณย์สุทธ์  34,000.00
  นส.อนัญชนา ลิมป์ธรรมเลิศ
สมเด็จองค์ปฐม ที่ จ.สิงห์บุรี 1500 บาท
ศาลาการเปรียญ ที่ จ.สระแก้ว 1500บาท
3,000.00
  คุณากร ภูรีเสถียร-ยุวรินทร์ สิริธนันต์ชัย ครอบครัว และญาติธรรม
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายวัดที่ จ.นครพนม 1 ขุด 
44,400.00
  ธัญยพรรณ ไวยสาเน็น
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช. 29 นิ้ว 1 องค์
องค์ละ 59,900 บาท มัดจำ 29,950 บาท
29,950.00
  ด.ญ.ชาลินี เหอ
ด.ญ.เมริเา เหอ
นางนิรมล พงษ์กาญจนะ
น.ส.วรลักษณ์ พงษ์กาญจนะ
นายเจี้ยน หลิน เหอ 
2,500.00
  นางกาญจนา นัยโกวิท 200.00
  ด.ญ.ชาลินี เหอ
ด.ญ.เมริเา เหอ
นางนิรมล พงษ์กาญจนะ
น.ส.วรลักษณ์ พงษ์กาญจนะ
นายเจี้ยน หลิน เหอ
นางเครือวัลย์ กาญจนมุกดา
500.00
  นภัสกานต์ ไฟฟ์เฟอร์ 200.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช 100.00
  นางดวงกมล นพเจริญวงศ์
นายรดิศ นพเจริญวงศ์
นายคุณัช นพเจริญวงศ์
นายวีริศ นพเจริญวงศ์
นางชลลดา รัตตัญญู
เป็นเจ้าภาพพระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว จ.ระยอง 1 องค์ 
14,900.00
  นส อัจฉรา ชื่นบุญชู
นาย สมบัติ ชื่นบุญชู
นาง ฉอเฮี้ยง แซ่เอี้ยว
นาง พรทิพย์ ตันติดำรงคุณ
นาง อัญชลี โทโนะโอกะ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง และ หนังสือพระไตรปิฎก 1 ชุด ถวายวัด จ.นครพนม 
56,300.00
  ขออุทิศบุญกุศลให้แด่ นาง ผ่องพรรณ ศิริพรไพบูลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์ 
14,900.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (น) 100.00
  นายวัชรพงษ์ ใจชุ่ม
นส.อัญชลี ดาปาน
นส.เกวลิน ดาปาน
ด.ช.เตชินท์ ใจชุ่ม 
2,000.00
  บ.เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร มัดจำ 53,060 บาท
53,060.00
  นางสาววรกานต์ รักชน และครอบครัว 399.00
  กาจบัณฑิต วงศ์ศรี  10,000.00
  ชัยยันต์​ เทพ​เกษตร​กุล
บุษบัน วรรณ​รักษ์
อมราพงศ์ เทพ​เกษตร​กุล
อรทัย​ศรี เทพเกษตรกุล
วทัญญู​ ธัญนิพัทธ์
พรหมภวิ​ษย์​ ธัญ​นิพัทธ์​
อนงค์​นาฎ เทพเกษตร​กุล
อิ่มบุญ เทพ​เกษตร​กุล
1,000.00
  คุณโชติเดช เกิดสุข
รับเป็นเจ้าภาพ ให้กับวัดที่ จ.อุทัย
 
  นาย สมพร เดชะคำภู และครอบครัว 500.00
  นางสาว อังคณา พ้นภัย พร้อมครอบครัว 100.00
  นางภิราภรณ์ เลี่ยวไพโรจน์  1,000.00
  กชกร พรวัชชิระสิน / จุฑาทิพ ชัยนาท  400.00
  สุพร จิตบุญทวีสุข 1,000.00
  รัฐชัย จิตบุญทวีสุข  1,000.00
  กวีวัฒน์-อุทัยวรรณ จาวสุวรรณวงษ์และครอบครัวผิวพรรณ 499.00
  นายวีรยุทธ อสิเศวตกุล 100.00
  นางสาวเบญจรัตน์ เข็มณรงค์ 500.00
  นางสาว มินตรา แน่ประโคน 200.00
  Lata Chanthalath ขออุทิศส่วนกุศล ให้กับนาย Pattana Chanthalath  9,999.00
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์
นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง
ร้าน AVASHOESHOP 
296.00
  พีระ พิทักษ์ รับเป็นเจ้าภาพ พระแก้วมรกต หน้าตัก 39 นิ้ว ฤดูร้อน 1 องค์
มัดจำ 40,000 บาท
 
  เพ็ญพิชชา ขาวพราย 299 บาท 299.00
  คุณยกยิ่ง แซ่จิวและลูกๆหลานๆ 1,500.00
  คุณทรงชัย ยกยิ่งเจริญ 1,500.00
  เอกพันธ์ วิสารทการณ์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ วัดลำดับที่ 9 100.00
  สุวรรณี มุกนนท์ 500.00
  นางสาว ชนม์ณนันท์ สุ่มมาตย์ และ นายสิริพล แสงแก้วศรี
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินราช 29 นิ้ว 1 องค์
ถวายวัดที่ จ.นครพนม มัดจำ 17,400 บาท
17,400.00
  นายณัฐิวุฒิ สิงห์สวัสดิ์ 100.00
  นายณัฐวัตร จักรกร นางพัชรา จักรกร นายอนุ จักรกร 100.00
  นาวาโท ชัยชาญณรงค์ พันโทหญิงจารุณี วังคะฮาด และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ ปิดยอด สร้างพระประธาน ลำดับที่ 29  
50,000.00
  นางสาวศรัณยา บัวเพชร   9,999.00
  คุณละมัย ทับแสง ร่วมทำบุญ  2,000.00
  นายโดมถิระ  สีหามาตย์ 300.00
  น.ส พิชชานันทน์ อภิศิริธนกิตติ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพวัดที่เชียงใหม่ 
1,000.00
  คุณคณธร​ ง่วนสำอางค์​
เป็นเจ้าภาพ พระประธานองค์เล็กวัดที่สุพรรณบุรี​ (ข้อ​ 7) 
14,990.00
  นายยุทธนา จำปา
นางสาวริญญ์รภัส มงคลพัชยาภาคย์ และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 60 นิ้ว(154,700) 
120,000.00
  คุณพูนทรัพย์ พ่วงนาคพันธุ์
ร่วมทำบุญ 2 วัด
2,000.00
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 11

เมื่อวานนี้ 358

สัปดาห์นี้ 2051

เดือนนี้ 6428

ทั้งหมด 503274