* ขณะนี้ ยังขาดเจ้าภาพ อยู่อีก 1 วัด ทางวัดต้องการพระพุทธชินราช 39 นิ้ว ราคา องค์ละ 45,900 บาท หรือ พระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด 39 นิ้ว 1 องค์ เป็นเจ้าภาพองค์ละ 33,000 บาท (ค่าขนส่ง องค์ละ 3,000 บาท)  และ ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฏก 1 ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ 28,900 บาท (ค่าขนส่ง 4,000 บาท)

     ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว จำนวน 7 องค์ เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 13,990 บาท (ค่าขนส่งองค์ละ 1,500 บาท) เพื่อนำไปถวายให้กับวัดป่าสายธรรมยุด ที่ติดต่อขอมา ในเขต จังหวัดนครพนม โดยทางวัด ต้องการนำพระพุทธรูป ไปประดิษฐาน ไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ พระภิกษุและญาติโยม ได้กราบสักการะ เวลาที่สวดมนต์ทำวัตรเช้า/เย็น และนั่งปฏิบัติกรรมฐาน

S 5554200S 5554202

กำหนดวัน ที่จะนำพระพุทธรูปไปถวาย คือ วันมาฆบูชา 2563 ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ ถวายวันที่เจ้าภาพกำหนด และ จะถวายตามจำนวนที่มีเจ้าภาพเท่านั้น

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ 089-550-9777

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก โดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405-816933-1

หมายเหตุ.. เจ้าภาพท่านใดที่ร่วมทำบุญมา และต้องการใบอุโมทนาบัตร ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาพร้อมในวันที่โอนปัจจัย ทางกองทุนจะได้ประสานให้ทางวัด ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ในวันที่นำพระไปถวาย และจะจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้กับเจ้าภาพ หลังจากที่นำพระไปถวาย 15 วัน โดยมีค่าจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท (EMS)

 

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

  1. แจ้งชื่อ/นามสกุล ของเจ้าภาพที่จะให้จารึกที่ฐานพระประธาน ได้ทั้งหมด 5-7 ท่าน  แจ้งชื่อวัดที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ
  2. ชำระ ยอดเต็มจำนวน ในวันที่รับเป็นเจ้าภาพ
  3. กำหนดส่งมอบพระ ภายใน 20-30 วัน หลังจากวันทำพิธีเทหล่อ
  4. การโอนมัดจำ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ด้านล่าง
  5. รายชื่อวัด ให้โทรสอบถามโดยตรง
  6. ไม่อนุญาต ให้นำพระประธานที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้
  7. ถ้าทางกองทุน ไม่สามารถสร้างพระ ให้ได้ตามที่ตกลง และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพไปถวายพระได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางกองทุน จะรับผิดชอบ และดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพ ตามจำนวนเงินที่ได้มาจากเจ้าภาพ ภายใน 10-15 วัน ยกเว้นเหตุ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และ อุบัติเหตุในการขนส่ง

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวพัฒนา ศรีสุรักษ์ อุทิศให้ Mr Christopher Hinkle
รับเป็นเจ้าภาพ 1 องค์
 
  นางสาวพัฒนา ศรีสุรักษ์
อุทิศให้  คุณพ่อสมชาย ศรีสุรักษ์   
รับเป็นเจ้าภาพ 1 องค์
 
  นางสาวพัฒนา ศรีสุรักษ์
อุทิศให้  คุณแม่ทองม้วน ศรีสุรักษ์
รับเป็นเจ้าภาพ 1 องค์
 
  นางสาวพัฒนา ศรีสุรักษ์ รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 5 กำ 3 ใบ  29,997.00
  นส.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี อุทิศให้คุณพ่อบรรเทิด (ผอบ) ทองศรี
รับเป็นเจ้าภาพ 1 องค์ 
15,499.00
  ครอบครัว อุดมวิริยะเสรี
ครอบครัว ศรีสุรักษ์
อุทิศให้
คุณพ่อสมชาย ศรีสุรักษ์ คุณแม่ ทองม้วน ศรีสุรักษ์
รับเป็นเจ้าภาพ ระฆัง 1 ใบ 
9,990.00
  นางสาวโสฬศา สาตพร รับเป็นเจ้าภาพ 1 องค์ อุทิศให้ คุณพ่อชะยะ สาตพร  15,490.00
  นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สร้างถวาย
อุทิศให้คุณพ่อสมชาย คุณแม่ทองม้วน ศรีสุรักษ์
และเจ้ากรรมนายเวร 1 องค์ 
15,490.00
  นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สร้างถวาย
อุทิศให้คุณพ่อสมชาย คุณแม่ทองม้วน ศรีสุรักษ์ และเจ้ากรรมนายเวร เป็นเจ้าภาพ ระฆัง 1 ลูก 
9,999.00
  นางสาวพัฒนา ศรีสุรักษ์ สร้างถวาย อุทิศให้  Mr Christopher Hinkle รับเป็นเจ้าภาพระฆัง 1 ลูก  9,999.00
     
     
     
     

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป และ พระประธาน

     ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าอานิสงส์สร้างพระได้ชื่อว่าเจริญกรรมฐานข้อพุทธานุสติและเป็นการบูชาพระรัตนตรัยสร้างบุญกุศลที่มั่นคงถาวรชั่วนิจนิรันดร์กาลทั้งแก่ตนและแก่บุคคลผู้ร่วมอนุโมทนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แผ่ไพศาลไปได้ไกลได้ร่วมกิจกรรมอันจักนำประโยชน์สุขสู่ตนและสู่สังคม ฯลฯ นอกจากนี้พระสงฆ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันแสดงธรรมเทศน์เกี่ยวกับกับอานิสงส์สร้างพระ เช่น

๑.หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงธรรมไว้ว่า สร้างพระ๑องค์ ได้อานิสงส์ ๕ กัป ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สร้างด้วยอะไรก็ตามหมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง ๕ กัป

๒.พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี กล่าวว่า "การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยากคือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมดการสร้างองค์ปฐมนี้ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่โดยใช้บัญชีสีทองเป็นทองคำล้วนทั้งเล่มจดบันทึก (เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ต้องเป็นคนมีบุญมากและไปนิพพานได้เร็วมาก"

๓.หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี เคยแสดงธรรมไว้ว่า ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดีใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหมเป็นอินทร์หมื่นชาติแสนชาติถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติจะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

๔.พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ หรือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน เคยแสดงธรรมไว้ว่าการสร้างพระเปรียบได้กับธนาคารบุญซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างโดยบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้สักการบูชาเท่ากับจำนวนคนและจำนวนครั้ง

๕.พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เคยแสดงธรรมไว้ว่า การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปเกิดศรัทธาจนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้และออกมาทำทานในงานฉลองพระพุทธรูปได้ชื่อว่าเป็นผู้มี "ความเห็นตรงเห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเองไม่ใช่บุญของใครเลยผู้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตาย

 

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 120

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 120

เดือนนี้ 5400

ทั้งหมด 462712