เปิดสั่งจองพระประธานราคาพิเศษ

 1. พระประธาน พระพุทธชินราช ฐานบัว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 129,000 บาท
 2. พระประธานปางมารวิชัย/ปางสมาธิ ฐานบัว แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ราคาองค์ละ 90,000 บาท

ราคานี้เฉพาะผู้ที่สั่งทำและชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 เท่านั้น

     * ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มกราคม 2565  ลูกค้าท่านใดที่รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก ตั้งแต่ 30 นิ้วขึ้นไป และชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่รับเป็นเจ้าภาพ  จะได้รับส่วนลด 20 % และไม่คิดค่าขนส่งไปที่วัด

   ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เทหล่อสร้างพระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรียญ และ พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ วัดที่ติดต่อขอมากับทางชมรม โดยในครั้งนี้ จะทำพิธีเทหล่อ ในช่วงเดือน มกราคม 2565 (เทหล่อตามจำนวนที่มีเจ้าเท่านั้น และ ปัจจัยครบ ตามราคาของพระประธาน)  pra2560 001

     นอกจากนั้น ทางชมรมยังรับสร้างพระประธาน ให้กับเจ้าภาพ ที่ต้องการนำพระประธาน ไปถวายให้กับวัดที่ทางเจ้าภาพจัดหามาเอง โดยคิดในราคาของทางชมรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-550-9777 หรือ Line Id : sarakuntho

รายละเอียดของพระประธาน /ระฆัง/หนังสือพระไตรปิฎก ที่ทางวัดต่างๆ ติดต่อขอมา

( ข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลล่าสุด อัพเดท เดือนพฤศจิกายน ปี 2564)

 1. วัดที่ จ.นครพนม ทางวัดต้องการกุฏิพระ จำนวน 2 หลัง เป็นเจ้าภาพหลังละ  75,900 บาท มีค่าขนส่งละ 10,000 บาท
 2. วัดที่ จ.นครพนม/อุบลราชธานี/สกลนคร/มุกดาหาร (วัดสร้างใหม่) จำนวน 9 วัด ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ราคา องค์ละ 35,000 บาท มีค่าขนส่งองค์ละ 5,000 บาท
 3. วัดที่ จ.นครพนม/อุบลราชธานี/สกลนคร/มุกดาหาร (วัดสร้างใหม่) จำนวน 9 วัด ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ราคา องค์ละ 25,000 บาท มีค่าขนส่งองค์ละ 3,500 บาท
 4. วัดที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครพนม จำนวน 2 วัด ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก ชุด 45 เล่ม เป็นเจ้าภาพชุดละ 32,000 บาท หรือ ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก เป็นเจ้าภาพชุดละ 41,000 บาท(มีค่าขนส่ง ชุดละ 8,000 บาท เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพ ทำบุญรายการนี้ ต้องโอนชำระยอดเต็มจำนวน)

 5. วัดที่ จังหวัดนครพนม ต้องการพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 139,000 บาท (ค่าขนส่ง 8,000บาท)
 6. วัดที่ จ.นครพนม (วัดสร้างใหม่) ต้องพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา องค์ละ 150,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท)
 7. วัดที่ จ.นนทบุรี ต้องการพระประธานองค์เล็ก ในอุโบสถ องค์พระ เป็น สมเด็จองค์ปฐม ลงรักปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เป็นเจ้าภาพองค์ละ 25,000 บาท และ โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ราคาชุดละ 25,000 บาท ค่าขนส่ง 1,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 8. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระพุทธชินราช ขนาด 9 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคาองค์ละ 15,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 1 ชุด ราคาชุดละ 23,000บาท (ค่าขนส่ง 2,500 บาท)
 9. วัดที่ จ.สุพรรณบุรีทางวัดต้องการพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ปิดทองแท้ ขนาดหน้าตัก 12 นิ้วจำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 หน้า 10 ราคาชุดละ 23,000บาท (ค่าขนส่ง 2,500 บาท)

 10. วัดที่ จ.อุดรธานี ทางวัดต้องการหนังสือพระไตรปิฎกและตู้หนังสือไม้สัก ชุด 91 เล่ม เป็นเจ้าภาพ ชุดละ 41,000 บาท ค่าขนส่ง 8,000 บาท
 11. วัดที่ จ.อุบลราชธานี ต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้วและพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 289,900 บาท (ค่าขนส่ง 13,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 60 วัน

 12. วัดที่ จ.นครพนม ทางต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นแบบพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 170,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) 
 13. วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางชนะมาร ฐานบัว เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ราคา องค์ละ 80,000 บาท (ลงรักปิดทองเพิ่ม 35,000 ) ค่าขนส่ง 8,000 บาท
 14. วัดที่ จังหวัดเชียงราย ต้องพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระทรงเครื่องปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ราคา องค์ละ 49,900 บาท (ลงรักปิดทองเพิ่ม 20,000) ค่าขนส่ง 8,000 บาท
 15. วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องพระประธานในอุโบสถ(โบสถ์) เป็นพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคา องค์ละ 200,000 บาท (ลงรักปิดทองเพิ่ม 150,000 ) ค่าขนส่ง 12,000 บาท
 16. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องพระประธานในอุโบสถ(โบสถ์) เป็นพระประธานแบบพระปางมารวิชัย หรือพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 80-99 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 280,000 - 350,000 บาท (ลงรักปิดทองเพิ่ม 290,000 ) ค่าขนส่งไปที่วัด 20,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 17. วัดที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทางวัดต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 49,900 บาท (มีค่าขนส่ง 3,000บาท)
 18. วัดที่จังหวัดนนทบุรี  ทางวัดต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว  ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 259,900 บาท (ลงรักปิดทอง เพิ่ม 150,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 19. วัดที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางวัดต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 49,900-79,900 บาท (มีค่าขนส่ง 5,000บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 20. วัดที่ จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการพระสิวลี แบบเทหล่อ ความสูง 2.10 เมตร ใช้งบในการเป็นเจ้าภาพ องค์ละ 49,900 บาท (มีค่าขนส่ง 8,000บาท)

 21. วัดที่ จ.เชียงใหม่ ทางต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธานแบบพระพุทธชินราชฐานบัว เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 250,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 60 วัน
 22. วัดที่ จ นครพนม จำนวน 2 วัด ต้องการระฆังสำริด ขนาด 6 กำ เป็นเจ้าภาพ ใบละ 29,900 บาท (มีค่าขนส่ง ใบละ 3,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 23. วัดที่ จ.นครพนม ต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว ราคาองค์ละ 130,000 บาท (มีค่าขนส่ง 9,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 24. วัดที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย ต้องการพระสิวลี ขนาดความสูง 2.10 เมตร 1 องค์ เป็นเจ้าภาพองค์ละ 49,900 บาท(ค่าขนส่ง 4,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 25. วัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปางมะผ้า)  ต้องการพระประธานในอุโบสถ พระประธานเป็นแบบ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว เป็นเจ้าภาพ องค์ละ 250,000 บาท (ค่าขนส่ง 15,000บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 26. วัดที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ต้องการหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท ค่าขนส่ง 6,000 บาท (มีเจ้าภาพแล้ว)
 27. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางวัดต้องการพระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 9 หรือ 12 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคาองค์ละ 15,900 / 25,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก ปิดทอง แกะลาย หมู่ 9 ราคาชุดละ 22,900บาท (ค่าขนส่ง 3,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 28. วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดต้อง พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบพระเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ลงรักปิดทองแท้ ราคา 19,000 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ปิดทองแกะลาย หมู่ 9 ราคา 25,000บาท (ค่าขนส่ง 7,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 29. วัดป่า ที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการ พระประธานองค์เล็กในอุโบสถ เป็นแบบ พระนาคปรก หรือ พระพุทธชินราช ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว ปิดทองแท้ ราคา 15,900 บาท และโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก แกะลาย หมู่ 9 ราคา 20,000 บาท (ค่าขนส่ง 5,000 บาท) (มีเจ้าภาพแล้ว)
 30. วัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทางต้องการพระประธานองค์รองในอุโบสถ เป็นพระสมเด็จองค์ปฐม เนื้อทองเหลือง แบบทองหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ปิดทอง ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 139,900 บาท (ค่าขนส่ง 4,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 30-45 วัน (มีเจ้าภาพจองแล้ว)
 31. วัดที่ จ.สุพรรณบุรี ทางต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระประธานปางสมาธิ หรือ ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 หรือ 80 นิ้วและพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 200,000 และ 300,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 30-45 วัน (มีเจ้าภาพแล้ว)
 32. วัดที่ จ.ลพบุรี ทางต้องการพระประธานในศาลาการเปรียญ  เป็นพระประธานปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว และพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 190,000 บาท (ค่าขนส่ง 10,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 60 วัน (มีเจ้าภาพแล้ว)
 33. วัดที่ จ.อุบลราชธานี ทางต้องการพระประธานในอุโบสถ เป็นพระประธานแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย แบบเทหล่อ พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว และพระอัครสาวก ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 259,900บาท (ค่าขนส่ง 20,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 60 วัน (มีเจ้าภาพแล้ว)
 34. วัดที่ จ.อุบลราชธานี ทางต้องการพระประธานในหอสวดมนต์ เป็นพระพุทธชินราช แบบเทหล่อ เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว ใช้งบในการเป็นเป็นเจ้าภาพ 65,000 บาท (ค่าขนส่ง 8,000 บาท) ใช้เวลาในการทำ 60 วัน (มีเจ้าภาพแล้ว)

หมายเหตุ.. วันทำพิธีถวายพระพุทธรูป ถ้าทางเจ้าภาพ ไม่สะดวกเดินทางไปทำพิธีถวายที่วัดปลายทาง ทางเจ้าภาพสามารถ แจ้งให้ทางชมรมฯ ช่วยประสาน กับทางวัดที่ตะนำไปถวาย ให้ช่วยจัดพระเดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพได้ (แต่จะต้องมีค่าพาหนะ ถวายให้กับพระภิกษุ ที่เดินทางมารับถวายที่บ้านของเจ้าภาพ)

     รายละเอียดของพระประธาน ระฆัง และฉัตรพระประธาน ที่ทางวัดได้ติดต่อขอมา ทางชมรมจะลงข้อมูล และรายเอียดของพระประธานเท่านั้น ส่วนรายชื่อวัด ให้โทรติดต่อสอบถามโดยตรง และ ไม่อนุญาต ให้นำพระพุทธรูป จากที่อื่นเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับ..

     รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพและวางมัดจำแล้ว เพราะทางชมรมต้องการเจ้าภาพที่มีความตั้งใจจริงๆ และ มีความพร้อมที่จะทำได้ทันที จะได้ช่วยเหลือวัดที่ติดต่อมา

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

หมายเลขบัญชีที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

รายละเอียดการร่วมทำบุญ

 1. สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ รับเป็นเจ้าภาพสร้างทั้งองค์ ตามงบประมาณในการจัดสร้าง ที่ได้แจ้งไว้
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญตั้งแต่ 9,999 บาท สามารถจารึกชื่อของเจ้าภาพติดไว้ที่ฐานพระประธานได้ 1 ชื่อ

เงื่อนไขในการรับเป็นเจ้าภาพทั้งองค์

 1. แจ้งชื่อ/นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ของเจ้าภาพ
 2. แจ้งชื่อวัด และ แบบพระประธาน ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพ พร้อมโอนปัจจัย ร่วมทำบุญ ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ
 3. รายชื่อวัด จะแจ้งให้ทราบ เฉพาะผู้ที่สนใจต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และต้องใช้วิธีโทรสอบถามทางโทรศัพท์เท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการสอบถาม และเป็นการป้องกัน ผู้ที่ชอบหลอกถามเอาข้อมูลวัด เพื่อไปดำเนินการหาผลประโยชน์ หาพระประธานไปถวายให้กับทางวัดเอง โดยไม่แจ้งทางชมรมฯ และพระประธานก็ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นแบบตรงตามความต้องการของทางวัด ซึ่งการกระทำดังกล่าว มีผลทำให้ทางชมรมฯ เสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้กระเคยทำเช่นนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาเจ้าภาพซ้ำซ้อนกับทางชมรมฯ ทางชมรมฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ แจ้งรายชื่อวัด เฉพาะผู้ที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพเท่านั้น และความกรุณาอย่าติดต่อมาเพื่อหลอกถามข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 4. ในกรณีที่ ราคาพระ เกิน 100,000 บาท ทางเจ้าภาพ จะต้องชำระค่ามัดจำ 70 % ภายในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ และชำระอีก 30 % ในวันที่ทางโรงหล่อ ทำพระเสร็จพร้อมส่งมอบไป ที่วัดปลายทาง แต่ถ้าราคาพระที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 100,000 บาท ทางเจ้าภาพจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนของราคาพระ
 5. ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 30-120 วัน ขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของพระประธานที่รับเป็นเจ้าภาพ สภาพอากาศ และ สถานการณ์โรคระบาด โควิค 19
 6. การโอนเงินค่ามัดจำ และ เงินร่วมทำบุญ ให้โอนเข้ามาที่หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ " เลขที่บัญชี 405 - 816933-1
 7. ชำระเงินเต็มจำนวน ในวันที่สั่งทำ ทางชมรมฯ จัดส่งให้ฟรี ไม่คิดค่าขนส่ง หรือรับเป็นส่วนลด 5%

หมายเหตุ

 1. ทางชมรมไม่อนุญาต ให้นำพระประธานจากที่อื่น มาร่วมถวายในโครงการนี้ และถ้าราคาพระประธาน ที่รับเป็นเจ้าภาพ ราคาไม่ถึง 60,000 บาท ให้โอนชำระ เต็มจำนวน ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ ถ้าทางชมรม ไม่สามารถดำเนินการสร้างพระ ให้ได้ตามที่ตกลง และ ไม่สามารถนำพาเจ้าภาพไปถวายพระที่วัดปลายทางได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทางชมรม จะรับผิดชอบหาวัดใหม่ถวายแทนให้ หรือ ดำเนินการคืนเงินให้กับเจ้าภาพที่ต้องการยกเลิก ตามจำนวนเงินโอน ที่ได้มาจากเจ้าภาพ ภายใน 30-45 วัน ยกเว้นเหตุ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุในการขนส่ง และ ประกาศให้งดเดินทางของทางราชการ
 2. ถ้าสภาพอากาศไม่อำนวย มีฝนตกหนัก และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน กำหนดการเทหล่อ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟืนและถ่านที่ใช้ในการเผาแบบพระเปียก จึงทำให้ไม่สามารถเผาแบบพระที่จะเทหล่อได้ และพิธีเทหล่อพระจะต้องทำกลางแจ้ง ทางชมรมจะพิจารณาวันเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทางเจ้าภาพทราบอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าเจ้าภาพท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัด จะมีความจัดส่ง ฉบับละ 100 บาท

สิ่งที่เจ้าภาพต้องนำมาเองในวันทำพิธีเทหล่อ (ในกรณีที่เจ้าภาพต้องการทำพิธีเทหล่อ)

 1. ซองปัจจัยถวายพระ 9 รูป ที่มาทำพิธีเจริญพุทธมนต์
 2. พวงมาลัยข้อมือเล็กๆ 9 พวง
 3. ค่าดำเนินการจัดงานพิธีเทหล่อ 15,000-30,000 บาท
 4. เจ้าภาพควรสวมเสื้อขาวมาร่วมพิธี

 

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  พ.ต.ท.ธรรมปกร กัณหญาวงษ์   1,000.00
  นายไกรสร ยาฤทธิ์  2,000.00
  น.ส.จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
นายอนุสิทธิ์ ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ญ.ปวริศา ตั้งหิรัญรัตน์
ด.ช.ปวรรุตม์ ตั้งหิรัญรัตน์
ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน
500.00
  นายวัลลภ เจนกุลประสูตร และครอบครัว
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ขนาด 30 นิ้ว 1 องค์ ถวายวัดที่ จ.เชียงใหม่
 
  น.ส สร้อยสุดา ราชเล็ก 100.00
  แสงแข ชนะสิทธิ์ 100.00
  นางสาวประณยา ประดับทอง ,
นายปัญญา เจษฏาวรานนท์ ,
เด็กชายกฤชภพ เจษฎาวรานนท์   
(ร่วมสร้างฐานชุกชีพระประธานในอุโบสถ ที่ระบุว่า ยังขาดปัจจัยอยู่) 
900.00
  กษิรา เขมพิทักษ์ และ คณะอาร์ทิสทรี คลินิก
สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ถวายพี่ไข่วัดเจดีย์  
53,000.00
  นาย อานนท์ ภักดีพงษา
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ขนาด 29 นิ้ว 1 องค์ 
35,000.00
  วิทูร ทรรศนะวิภาส และครอบครัว  20,000.00
  ร.ต.อิทธิพล  ทองหอม 199.00
  คุณธานี  คุณนันทนา ชวศิริกุลฑล  1,000.00
  คุณแม่อำไพ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว 1 องค์ 
140,000.00
  วริน
รับเป็นเจ้าภาพสร้าง พระพุทธรูปปางมารวิชัย และ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว จำนวน 2 องค์
ถวายวัดจังหวัดอุบลราชธานี มัดจำ 185,000 บาท
185,000.00
  ณัฐฐวดี  แซ่ตั้ง
ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ที่ จังหวัดอุบลราชธานี  
5,000.00
  นายรณกร สุขพันธ์  1,000.00
  นส. ศุภากร กลมเลิศ 500.00
  ด.ช.ชวนากร สุขพันธ์ 500.00
  ร.ต.อิทธิพล  ทองหอม 199.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์
ร่วมสร้าง พระประจำวันพุธ กลางคืน 
770.00
  คุณพร้อมพิไล
สร้างพระประธาน ปางสมาธิ พ่นสีทอง แบบเทหล่อ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว
ถวายวัดที่จังหวัดกาญจนบุรี 
108,000.00
  ณสิกาญจน์​ นิธิประภา​ธนา​นันท์​ 500.00
  พลเอกดุษฎี ภูลสนอง
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง  30 นิ้ว 1 องค์
ถวายวัดที่นครพนม มัดจำ 31,995 บาท
31,995.00
  นาย กัมพล นีลพงษ์
นาง สุรางค์ นีลพงษ์
น.ส. ฉัตรชนก นีลพงษ์
นาย ศานิต ชัฏสุวรรณ
นาย พุทธ ชัฏสุวรรณ
ด.ญ. ณภัค ชัฏสุวรรณ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม พร้อมตู้ 29,000 บาท
29,000.00
  นายปานภ ฉัตรภัทรไชย 300.00
  ประภัสศรี ศิริขันธ์ และครอบครัว 1,000.00
  นางสาวอาภาภรณ์ เกิดมณี  200.00
  คุณสิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป    1,000.00
  นาง ศิริพร โยธินธรรมศักดิ์
นางสาว จริยา ตวนกู
นาย จักรกฤษณ์ โยธินธรรมศักดิ์
และครอบครัว
300.00
  รสริน สุขโต 400.00
  น.ส.สุญดา  ฐานเจริญธนา
สร้างพระนาคปรก 30 นิ้ว  
62,900.00
  นายทำนูล  กองสาร์ 900.00
  นางสาวนัฐติกาญจน์ สามสี
นายณัฐวุฒิ บุญพามี พร้อมครอบครัว 
299.00
  นางสาวกัญญารัตน์ 299.00
  ศิวดล ประเสริฐพันธุ์ 100.00
  สุรดา เดชาวายุภักษ์
ขอร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม 
200.00
  ชัชชญา รับเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม(150,000 บาท) ถวายวัดที่เชียงใหม่ มัดจำ 50,000 บาท 50,000.00
  น.ส. ณัฏฐ์จิรา กุลสิริวรัญชิต และครอบครัว ประคองจิตต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระนาคปรก 35,000 บาท 35,000.00
  นางสาวมัทนาวดี ฉุยฉาย ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทุกวัด 10,000 บาท 10,000.00
  พันตรีนายแพทย์ภูมิพัฒน์ รุจิกุลวงศ์ไพศาล
น.ส.พรรณธิมา รุจิกุลวงศ์ไพศาล
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช ขนาดกน้าตัก 40 นิ้ว
ถวายวัดที่อุบลราขธานี 
64,000.00
  นายเชิงชาย ทิพย์วีรกุล  8,900.00
  สุทัสสา เกลียวสัมพันธ์
ร่วมทำบุญ สร้างพระประธานวัดที่จังหวัดเชียงราย 
4,000.00
  กันตพงศ์ - สมพล - ณัฐภณ จันทร์ประเสริฐ
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก 40 นิ้ว ถวายวัดที่อุดรธานี 
33,000.00
  นาย​รังสฤษฏ์​ นพ​รัตนาภรณ์
นาย​พิพัฒน์​ พึงมงคลชัยกิจ
100.00
  จิราภรณ์ พรมถนนถั่ว และครอบครัว 500.00
  พันตรีนายแพทย์ภูมิพัฒน์ รุจิกุลวงศ์ไพศาล
น.ส.พรรณธิมา รุจิกุลวงศ์ไพศาล
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน พระพุทธชินราช 60 นิ้ว 
209,000.00
  น.ส.ดวงจันทร์ ลาวรรณ์ และครอบครัว 200.00
  ลูกนางสาวรุ่งนภา เมฆวิลัยและครอบครัว  499.00
  รัศมิ์วิภา เวศย์วรุตม์   
ร่วมสร้างพระประทาน 80”  ที่จังหวัดอุบลราชธานี
500.00
  น.ส.รสริน. สุขโต 500.00
  นาย กัมพล ทศพรทรงชัย และ ครอบครัว 1,000.00
  น.ส.จันทิมา เชษฐพันธ์
สบทบสร้างพระพุทธรูป กลางคืน 
1,700.00
  นายจรวย นางจินดา สายทองอินทร์ และครอบครัว
นางสาววรรณดี งามอักษร
นายมัดตรา นางสมคิด งามอักษร และครอบครัว
ร่วมทำบุญวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 500 บาท
500.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 80 นิ้ว  มัดจำ 252,000 บาท
252,000.00
  เจริญรัตน์ มาเกิด ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 18 222.00
  หยาดทิพย์ มาเกิด ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 18 222.00
  ธนกฤษ วงศ์ขจร 500.00
  วรรษมน สุวรรณวัฒนาและทองทิพย์ พัวเจริญ 119.00
  นายเอกวิทย์ นักฟ้อน มัดจำ 60,000 บาท 60,000.00
  วรรณรัตน์ ศรีกนกและครอบครัว
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพระนาคปรก วัดจังหวัดนครพนม
200.00
  พรทิพย์ 100.00
  นางสาว ศรีสุรีย์ จิตรนุ่ม และนาย นทีพงษ์ จิตรนุ่ม
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาด 60 นิ้ว ถวายวัดที่ จ.นครพนม 130,000 บาท มัดจำ 97,300 บาท
97,300.00
  ประภาพร วีระวุฒิปกรณ์ 500.00
  พันเอก เอิบ นิลกรรณ์
นาง ชลอ นิลกรรณ์
นาย ธนิต กุลประโยชน์
นาง จรรยา กุลประโยชน์
นายอารยะ นิลกรรณ์
นางทิพรัตน์ นิลกรรณ์
นางสาว รัชยา นิลกรรณ์
นาย สุมีท ซิงห์ บากอล
ด.ช. อารชี่ ซิงห์ นิลกรรณ์
ด.ญ. ญาณินชญา นิลกรรณ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 45 เล่ม 
27,000.00
  นายฤบง อุทัยรัตน์ และครอบครัว 200.00
  นายธนายุทธ พรหมเลิศ  1,000.00
  นายกัมพล ทศพรทรงชัย อุทิศให้ นางสาว หงษ์หยก ยศเครือ (เอ๋)  1,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฐานพระประธาน 
75,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 40 นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
65,000.00
  วรกานต์ เจียรเกียรติ 108.00
  รสริน สุขโต  1,000.00
  นาง วาสนา คำลือ
นาย วัชรเดช คำลือ
นางสาว ยุวเรศ คำลือ
อุทิศให้ นาย ทรงเดช คำลือ 
450.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม (w)
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน 40 นิ้ว
ถวายวัดป่าที่จังหวัดนครพนม 
74,900.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
100,000.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ลูก 
66,800.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

(เจ้าภาพในตารางนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นางสาวทัศนีย์ ภู่ทอง 200.00
  นายจิรวัฒน์ ศิริวรรณ 
รับเป็นเจ้าภาพเทหล่อพระปางมารวิชัย 39 นิ้ว 1 องค์ มัดจำ 30,000 บาท
30,000.00
  ศิรเศรษฐ์ สุจริตสกุลวงศ์ และครอบครัว  2,000.00
  นางประเสริฐ แช่มชมดาว
นางบุญรัตน์ โพธิไพรัตนา 
นายวีระ โพธิไพรัตนา
นายศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
เด็กชายภูรินท์ธรรศ โพธิไพรัตนา
เด็กชายกฤษฏิณัชช์ โพธิไพรัตนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 วัด 
1,200.00
  พัฒน์ชัย สุรัตวิศิษฏ์ ร่วมทำบุญ 2 วัด  1,235.00
  จิณห์นิภา มณีกิจ 300.00
  นายเขมชาติ ตนบุญ พร้อมครอบครัว จำนวน 500.00
  นายวิโรจน์ ระจิตดำรงค์ ร่วมทำบุญ 2 วัด 1,000.00
  นายพรชัย​ วิสุทธิศักดิ์และครอบครัว​ ร่วมทำบุญ 2 วัด  1,000.00
  พรเพ็ญ ชวลิตธาดา ร่วมทำบุญ 2 วัด 500.00
  นายเดชวิชญ์ อนุศาสนนันท์ ร่วมบุญ 100.00
  นายศรีกรุง นางเหมือน นางสาวชลธิชา ทองใบ 500.00
  น.ส.ปัทมา เอื้ออวยชัย
นายสรายุทธ เอื้ออวยชัย
ด.ช.ปรวัฒน์ ศรีสวรรค์
นายศักดิ์ดา ศรีสวรรค์
ร่วมทำบุญ 2 วัด
600.00
  รับขัวญสิรี พรชัยเจริญ ร่วมทำบุญ 2 วัด 500.00
  อาจารย์กนก - อาจารย์ศรีสวาท วิศวะกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2 วัด  2,000.00
  จุฑารัตน์ แสนคำ พร้อมครอบครัว 500.00
  ณัฐพัชร์ กนกวรรณ วงษ์สวัสดิ์และครอบครัว 555.00
  เพ็ญรุ่ง ศรีวิพัฒน์ 300.00
  เพ็ญณี วัธนะตระกูลและครอบครัว ร่วมทำบุญ 2 วัด 10,000.00
  ครอบครัวโชคดวงเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 400.00
  ทีมงานละคร ยมทูตกับภูตสาว ร่วมทำบุญ 2 วัด 6,842.00
  ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  อนุตรตรีย์ ภู่ทอง 900.00
  ภินัท ปทุมานนท์ 100.00
  นายณัฐกร พุทธิอังกูรและครอบครัว 
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธชินราช 29 นิ้ว ปิดทอง 
ถวายวัดจังหวัดนครพนม  มัดจำ 25,000 บาท
25,000.00
  นายศิละ พุทธรักษา  10,000.00
  สิริลักษณ์ โชคสุวรรณกิจ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างระฆัง 2 ใบถวายวัดที่ จังหวัดนครพนม มัดจำ  11,500 บาท
11,500.00
  นายณัฐกร พุทธิอังกูรและครอบครัว 
รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างพระประธาน 60 นิ้ว ถวายวัดจังหวัดนครพนม
50,000.00
  มนธิรา เกียรติสุนทร  3,000.00
  ปิติกาญจน์ เจียบเกาะ  500.00
  ภาวิดา สมวงศ์ และครอบครัว 200.00
  ภินัท ปทุมานนท์ สร้างพระสิวลี 300.00
  ทวิรัตน์ และคณะ รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 25 มัดจำ 75,000 บาท 75,000.00
  น.ส.อรจิรา ชุมวิสูตร รับเป็นเจ้าภาพ วัดลำดับที่ 4  
  กันตพงศ์   จันทร์ประเสริฐ   
รับเป็นเจ้าภาพ 1 ชุด ถวายวัดที่ จ.นครพนม 
39,900.00
  นางสาวพันธุ์สุดา มนัสตรง 200.00
  จิตตรัตน์ 800.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย และครอบครัว  1,000.00
  อังคณา พรชีวางกูร 
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม 
ถวายวัดป่าที่ จ.นครพนม 
44,000.00
  พัชรมล จงสงวน 200.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  
รับเป็นเจ้าภาพ วัดรายการที่ 26 
77,990.00
  กันตพงศ์  - ณัฐภณ - สมพล  จันทร์ประเสริฐ  
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างระฆัง ขนาด 6 กำ 
38,900.00
  นายวิภาส อ่อนน้อม และครอบครัว 200.00
  นายสำรวย​ ศรนุวัตร์​ 500.00
  รัตนาภรณ์ เจริญพุฒ 200.00
  นางสาวชมพูนุช วิจิตรศิริ และคณะ
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ 1 ชุด 
48,500.00
  น.ส. พนิดา สันติวงศ์วาน  7,000.00
  วิสิต  สุควาณิชช์ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างสิวลี ถวายวัดที่ จ.อุทัยธานี 
40,000.00
  นายนิกร นางพรนิรมล 
ด.ญ.ธนัฎฐ์ภร  พุทธตาล
555.00
  นางชญาภา พันโยพร 300.00
  จิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ 300.00
  วรรณา หาญธรรมรงค์ 100.00
  ชัยยุทธ และคณะ ขอจองรับเป็นเจ้าภาพ ลำดับที่ 3
วัดที่ จ.นครพนม พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นพระปางมารวิชัย หรือ ปางสมาธิ เนื้อขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว ราคาองค์ละ 39,990 บาท
 
  นางสาวปุณณ์ณัฐฐา บวรธรานันท์ 
นางพัฒน์ สวัสดิ์สลุง
199.00
  นางสาวนภัทร บุญประคมและนายณัฐนพล ไชยลา 59.00
  น.ส.นิภาพร จันทร์ดี 300.00
  คุณศรคม กิจประสานและคณะ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฐานซุกชีพระประธานในอุโบสถ 
(ขณะนี้ ยังขาดปัจจัยอีก 90,000บาท)
95,000.00
  ธัชพล วัฒนาพิบูลย์ชัย  1,000.00
  นางสาวสิริญา พรมมาศักดิ์ และครอบครัว  200.00
  นางกุลชญา ทองชิว 1,019.00
  นางบุปผา ไกรสินธ์
นายธเนศพงศ์ ชุมทอง
528.00
  คุณยุวรินทร์ สิริธนันต์ชัย 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้ ชุด 45 เล่ม 
38,000.00
  สุจันทา บุญคงพิมพ์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย 39 นิ้ว และโตะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ถวายวัดที่จังหวัดนครพนม 
84,800.00
  นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร
ขออุทิศส่วนกุศลให้
1.คุณย่าย้อม-คุณปู่แม้น-คุณพ่อ ชวลิต บุญเกียรติบุตร
2.คุณย่าสนิท บุญเกียรติบุตร
3.คุณอาวีระเดช บุญเกียรติบุตร์
4.คุณลุงดำรงค์ บุญเกียรติบุตร
5.อาม่าซิ่ว-อากง เองสุน แซ่อึ้ง (บูรณตระกูล)
6.คุณลุงสนั่น กลิ่นพยอม
7.อาจารย์ พรพิมล ตรีโชติ
8.คุณอำนวย หอมทวนลม
9.ผศ.วิฑรูย์ ดวงแก้ว
10. บรรพบุรุษ ตระกูล บุญเกียรติบุตร 

รับเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม (เฉพาะหนังสือ) 

25,000.00
  นาย กีรติ จิตตราวงศ์ 
รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระปางมารวิชัย 40 นิ้ว 
มอบให้โรงเรียนวัดแม่ปั๋ง 
โดยถวายผ่านวัดทุ่งบวกข้าว จ.เชียงใหม่ 
มัดจำ 15,000 บาท
15,000.00
  เกียรติศักดิ์ วิทรพรคเนศ 
ร่วมสร้างพระประธาน 500 บาท 
พระอุโบสถ 500 บาท 
พระไตรปิฏก 500 บาท
ฉัตรพระประธาน 500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
2,000.00
     

อานิสงส์ของการสร้างพระประธานถวายวัดที่ขาดแคลน

 1. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง เพราะเป็นความคิดอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธา
 2. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมี
 3. เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จบริบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วย กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระปฏิมา เป็นสื่อน้อมนำให้ระลึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลจริยาอื่นๆ อีกเป็นอันมาก
 4. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระปฏิมาส่งผลให้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่า เป็นที่เคารพและรักใคร่ของประชุมชน มีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลจริต
 5. ในสมัยมรณะกาล หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นมาปรากฏให้จิตยึดก่อน จะจุติย่อมปิดอบายภูมิและส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที
 6. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ) ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป
 7. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)
 8. เมื่อวันใดที่เราเดือดร้อน ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่เราช่วยเหลือสร้างพระประธานถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน

info graphic 1200 001

info graphic 1200 002 

s 0000001s 0000002
s 0000003s 0000004
s 0000005s 0000006
s 0000007s 0000008
s 0000009s 0000010
s 0000011s 0000012
s 0000013s 0000014
s 0000015s 0000016
S 3743770

S 3743772S 3743773
S 3743774S 3743776
S 3743775
S 3743777S 3743778
S 3743779S 3743780
S 3743781S 3743783
s 0000017s 0000018
s 0000019
s 0000020s 0000021
s 0000022s 0000023
s 0000024
s 0000026s 0000027
s 0000029
s 0000030s 0000031
s 0000032s 0000033
s 0000034

 

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 255

เมื่อวานนี้ 319

สัปดาห์นี้ 1273

เดือนนี้ 8673

ทั้งหมด 659463