ขอเรียนเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธานในอุโบสถและฉัตรพระประธานในศาลาการเปรียญ เพื่อนำถวายกับวัดที่ขาดแคลน หรือ วัดที่ติดต่อขอมา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ซึ่งในขณะนี้พระประธานของทางวัด ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่าง ยังไม่มีฉัตรพระประธาน ทางชมรมจึงขอประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างฉัตรพระประธานถวายให้กับทางวัดกัน

     ซึ่งในโครงนี้ จะนำไปถวายให้กับวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี และจังอุบลราชธานี หรือถ้าเจ้าภาพท่านใด มีความประสงค์ ที่จะต้องการนำฉัตรไปถวายให้กับวัด ที่ท่านต้องการนำไปถวาย ก็สามารถติดต่อสั่งทำฉัตร กับทางชมรมได้ครับ chattra 001

13177268 1723215804620986 8340491621814594457 n
chatra6x4

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ และ สั่งทำได้ที่ 089-550-9777 หรือ ไลน์ไอดี sarakuntho

     ทางกองทุนฯ จึงขอเชิญชวนญาติโยม และผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆ ท่าน ร่วมกันสร้างฉัตรพระประธานถวายแก่วัดที่ขาดแคลนทั้งหลาย ในราคาตั้งแต่ 12,000 ถึง 50,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-550-9777 และสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ตามหมายเลขบัญชีด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

 1. โทร 089-550-9777
 2. e-mail : sarakuntho@gmail.com
 3. ไลน์ id : 0895509777 (หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง)

line qrcode 2020

รายละเอียดของวัดที่จะสร้างฉัตรพระประธานไปถวาย

 1. วัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 วัด ต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธาน มีขนาด 60 นิ้ว ใช้งบในการจัดทำ 59,900 บาท
 2. วัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธานมีขนาด 99 นิ้ว ใช้งบในการทำ 99,990 บาท (ค่าติดตั้งและค่าขนส่ง 30,000 บาท)
 3. วัดที่จังหวัดมหาสารคาม ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธานมีขนาด 59 นิ้ว ใช้งบในการทำ 59,900 บาท
 4. วัดที่จังหวัดนนทบุรี ทางวัดต้องการฉัตรพระประธานในอุโบสถ องค์พระประธานมีขนาด 59 นิ้ว ใช้งบในการทำ 59,000 บาท 


หมายเหตุ.. ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งเเล้ว

เงื่อนไขการรับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรพระประธาน

 1. ท่านที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรคนเดียว กรุณาโทรติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 089-550-9777 เพื่อพูดคุยรายละเอียด เพราะรายละเอียดในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ
 2. เมื่อตกลงรับเป็นเจ้าภาพแล้ว ต้องชำระมัดจำ 70% ในวันที่ตกลงรับเป็นเจ้าภาพ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้
 3. ระยะเวลในการทำ 45 วัน นับตั้งแต่ในที่ชำระเงินมัดจำ
 4. เมื่อฉัตรที่สั่งทำ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทางชมรมฯ จะแจ้งให้เจ้าภาพทราบ เพื่อนัดทำพิธีถวาย โดยทางชมรมฯ จะเป็นผู้ประสานงานให้ทั้งหมด
 5. หากโครงการทำไม่สำเร็จ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม หรือ ไม่สามารถนำฉัตรไปติดตั้งที่วัดได้ ทางชมรมฯ จะคืนเงินให้กับทางผู้สั่งทำ ภายใน 30 วัน
 6. ชำระเงินเต็มจำนวน ในวันที่สั่งทำ ทางชมรมฯ จัดส่งให้ฟรี ไม่คิดค่าขนส่ง หรือรับเป็นส่วนลด 5%

หมายเลขบัญชี ที่ร่วมทำบุญ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎกโดย อานุภาพ "
เลขที่บัญชี 405 - 816933-1

 

  รายชื่อเจ้าภาพ
สร้างฉัตรพระประธาน

ลำดับ รายชื่อ จำนวน
  นายสุทธิโชติ​ สุรวัฒนาวรรณพร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญฉัตรพระประธานหน้าตักประมาณ 5 เมตร ที่สุพรรณบุรี 500.00
  นายไมตรี แย้มจินดา 1,827.00
  เพ็ญจันทร์ กองมณีประดิษฐ์ 100.00
  ภินัท ปทุมานนท์ 300.00
  วัชราภรณ์ บัวผัน  3,000.00
  นส ชญาศา วงษ์เอี่ยม ,นายไชยศักดิ์ อัชฌาสัย
ครอบครัว นส บุญธิดา ใจบุญ
ครอบครัว นส.สรวีย์ โตแก้ว
ครอบครัว นส.อุบล อินทรอ่อน
ครอบครัว  นส.ศิราณี โพธิ์สุวรรณ
ครอบครัว นส.ปรียาณี ประสบเนตร
ครอบครัว นส นภัส โสภณพิเชษฐ์ 
500.00
  คุณแม่ทองใหม่  อุปสาร
นายเชษฐ์  สุขสมเกษม
นางอัจฉรา  สุขสมเกษม
ด.ญ.ธนัตชนก  สุขสมเกษม
ด.ญ.ธัญกมล  สุขสมเกษม
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 7 วัด 
7,000.00
  นส.เกสรา  สิริปุณยสถิต 300.00
  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
สินธู ศรสงคราม
จิทัศ ศรสงคราม
เจสซิก้า ศรสงคราม
เจอริก้า ศรสงคราม
เจย์ลาณี่ ศรสงคราม
เจย์ลีณ่า ศรสงคราม
วิรัช ลุลิตานนท์
ขนิษฐา ลุลิตานนท์
วรานนท์ ลุลิตานนท์
อัญชนา ชาญชัยศรี
ศรีสุรางค์ ศุภภิญโญ
สุนทรี ชาญชัยศรี
อัฎชัย ชาญชัยศรี
บุษบา​ ดิ​ษย​บุตร
กิตติ​ โรจน์ชลาสิทธิ์
ชัยภัทร​ โรจน์ชลาสิทธิ์
ชมพูนุท​ โรจน์​ชลา​สิทธิ์
กุมพล สภาวสุ
เจริญวรรณ สภาวสุ
กษิดิ์เดช สภาวสุ
กรวรรณ สภาวสุ
พัชราภรณ์ ลรรพรัตน์
ผดลเดช บุนนาค
เป็นหนึ่ง สิทธิสังข์
จิรวิชญ์ อัยยะศิริ
ณัฐกฤษ บวรภัคพาณิช
เอนกชัย สมานไทย
คลอง/อ่อง/ส้ม
รับเป็นเจ้าภาพ สร้างถวายวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 
50,000.00
  ธัชพล ธนากรโรจน์รุ่ง  2,999.00
  ลวิตรา อาจหาญศรี (เชียงใหม่)  500.00
  คุณธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์(เชียงใหม่)  1,000.00
  สายทิพย์ เจนตระกูลโรจน์  27,930.00
  น.ส. กนิษฐภัทณดา อินทรวิรัตน์ และครอบครัว  100.00
  คุณศิริวรรณ วงษ์สวาท  100.00
  ดวงเดือน แซ่ฮ้อและครอบครัว 500.00
  คุณปาลีรัฐ หลิมพานิช  1,000.00
  นางชุติมา บัตรเจริญ และครอบครัว 1,000.00
  เสรี กัณฑ์โรจน์ และครอบครัว 799.00
  ฐานุตร์ ขุนทอง
นางชม้อย จิตร์ประพัตร์ 
300.00
  นางปุญชรัศมิ์ อภิสิทธิ์   1,000.00
  อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี 1,000.00
  ประจวบ. มีวันดี 500.00
  ดร.นภัสสรณ์ สุพัฒน์อัญพร 300.00
  สัญญา ศรีเพชรพูล 100.00
  รุ่งระวี เตชะคุณากรกุลและครอบครัว 150.00
  ธีระยุทธ ขาวศิริ 100.00
  นายอมร  เนคิพิพัฒน์ 500.00
  นายอมร  เนคิพิพัฒน์ 300.00
  ฐานุตร์ ขุนทอง
ชม้อย จิตร์ประพัตร์ 
500.00
  มณีวรรณ  สุวรรณกาฬ 499.00
  กรศศิร์. วกุล ไพ่นาคราช
ฮานาคิมิ กรรวี มอร์แรนท์
ทิม จอลน์ มอร์แรนท์ 
2,059.00
  ธัญญรัศม์ อนันต์กาญจนกิจ 500.00
  สุนิติ บุณยมหาศาล
รับเป็นเจ้าภาพวัดที่นครปฐม
มัดจำ 45,843 บาท
45,843.00
  น.ส.รสริน. สุขโต 200.00
  ณัฐจารี วิรุฬห์กิจโกศล  1,000.00
  นางสาวนิธินันท์ หาญอาษา  500.00
  พลตรีนพเดช-พันเอกหญิงวรรณรัตน์ ศรีกนก
ร่วมทำบุญสร้างฉัตร วัดที่ จ.เชียงใหม่ 200 บาท
200.00
  พลตรีนพเดช-พันเอกหญิงวรรณรัตน์ ศรีกนก
ร่วมทำบุญสร้างฉัตร วัดที่ จ.สุพรรณบุรี 200 บาท
200.00
  พลตรีนพเดช-พันเอกหญิงวรรณรัตน์ ศรีกนก
ร่วมทำบุญสร้างฉัตร วัดที่ จ.มหาสารคาม 200 บาท
200.00
  นางสาวประไพร จันทะจร และครอบครัว 300.00
  ประภาพร วีระวุฒิปกรณ์ 200.00
  คุณแม่ละเมียด แสงย้อย 200.00
  น.ส.วริษรา จงเจริญ 200.00
  ทวีพร ศิวดุลย์  2,915.00
  นางเกศินี อิทธิชัยวัฒนา
นางสาวธิดาทิพย์ ปรีชาเลิศพิริยะ
นายเชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ
ด.ช. พศิณ ปรีชาเลิศพิริยะ
ด.ช. ศิวคุณ ปรีชาเลิศพิริยะ
อุทิศให้ นายประธาน ปรีชาเลิศพิริยะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร ถวายให้กับวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 
56,905.00
  ทวีพร ศิวดุลย์
รับเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรถวายวัดที่จังหวัดนนทบุรี 
59,900.00
  ดลวรรธนีย์ เรืองฯ 100.00
     
     
     
     
     
     

 

S 120127545S 120127547
S 120127548S 120127549
S 120127552S 120127554
S 120127555S 120127556
* รูปตัวอย่าง พระประธานที่ยังไม่มีฉัตร (จากแฟ้มภาพ)

ความหมาย และอานิสงส์ของการถวายฉัตรพระประธาน

คำว่า "ฉัตร" สามัญชนหมายถึง "ร่ม" แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์ เช่น พระมหากษัตริย์ เป็นต้น เรียกกันว่า "เศวตฉัตร" ตามพระราชประเพณีเรียกกันว่า "เครื่องสูง" เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศ สำหรับผู้ที่ควรแก่การ
    ยกย่องเชิดชู เช่น การถวายเศวตฉัตร 7 ชั้น ให้แก่ สมเด็จพระพี่นางฯ เป็นต้น

    ตามธรรมเนียมของคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เชื่อว่าตัวเลขที่เป็นมงคล ต่างก็ให้ความหมายไว้ดังนี้
    - เลข 3 ได้แก่ พระรัตนตรัย คือ แก้วทั้ง 3 ประการ
    - เลข 5 อาจจะหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
    - เลข 7 น่าจะหมายถึง โพชญงค์ 7 (คุณเครื่องแห่งความสำเร็จ)
    - เลข 9 คนไทยถือว่าเป็นเลขดี มีความก้าวหน้าเป็นต้น โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาหมายถึง มรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1

     ฉะนั้น การจะถวายฉัตรให้แก่พระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ชั้นสูง หรือถวายเศวตฉัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงก็ตาม คงจะถวายไปตามลำดับความสำคัญของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชประเพณีมาแต่โบราณ

     ส่วนอานิสงส์การถวาย "ร่ม" หรือ "ฉัตร" นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ยังทรงเคยถวายร่มให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย การถวายร่มหรือถวายอาสนะ เชื่อกันว่าจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

     โดยเฉพาะสมัยพุทธกาล พระภัททิยะ ได้เกิดในตระกูล "ศากยราช" เมื่อออกบวช (ออกบวชพร้อมพระอานนท์) แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า "เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง" ตามประวัติเล่าว่า ชาติก่อนท่านได้เคยถวายอาสนะเป็นต้น ด้วยอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ติดต่อกันถึง 500 ชาติ เพราะตามธรรมดาคนทั่วไปมักจะเกิดสลับชาติกัน บางชาติเป็นคนธรรมดา บางชาติเป็นบุคคลสูงศักดิ์ อย่างนี้ เป็นต้น

อานิสงส์ของการถวายฉัตร

เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ

 1. เราไม่รู้สึกหนาว
 2. ไม่รู้สึกร้อน
 3. ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน
 4. เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย
 5. ไม่มีจัญไร
 6. อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
 7. เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด
 8. เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่)

     เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคันอันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เว้นชาตินี้แล้ว ทรงไว้เหนือศีรษะ ของเรา เพราะผลแห่งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ในชาตินี้ การทรงฉัตรจึงม่มีแก่เรา กรรมทั้งปวงที่เราทำแล้ว เพราะผลบุญแห่งฉัตรหลุดพ้นไป

 

 

share now

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 243

เมื่อวานนี้ 319

สัปดาห์นี้ 1261

เดือนนี้ 8661

ทั้งหมด 659451