วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ทางชมรมฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดป่าอุสภาราม  จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าภาพ นำผ้ากฐิน และหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก  ที่คุณ(อ)  รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ไปทำพิธีถวายให้กับทางวัด เนื่องจากทางวัดได้ติดต่อขอหนังสือพระไตรปิฏกชุด 91 เล่ม มากับทางชมรมฯ โดยทางวัดให้เหตุผล ในการขอว่า ทางวัดต้องนำหนังสือพระไตรปิฎกไปให้พระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ที่วัด อ่านเพื่อศึกษาหลักธรรมและคำสอนของพระพุทธองค์ ทางชมรมฯ จึงช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ พิธีถวายในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ และได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางชมรมฯ ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพ มา ณ.โอกาสนี้ และขอขอบคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้ และยังได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนเจ้าภาพนำไปถวายให้กับทางวัดอีกด้วย

S 11919511

 

 

 

 

 

 

 

 

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 160

เมื่อวานนี้ 277

สัปดาห์นี้ 160

เดือนนี้ 10086

ทั้งหมด 641774