* ขอปิดโครงการ เนื่องจากได้เจ้าภาพครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ทั้ง 3 วัด ส่วนพิธีถวาย ทางกองทุนจะนำภาพพิธีถวายมาให้ทุกท่านได้ชมกันในโอกาสต่อไปครับ

***************

     ขอเชิญร่วมทริปทำบุญสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนและต้องการใช้จริงๆ โดยท่านสามารถร่วมเดินทางไปถวายได้ด้วยตัวของท่านเอง ที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 วัด

     กองทุน "สารคนโธ" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ และร่วมเดินทางไปถวายหนังสือพระไตรปิฎก ยังวัดใน จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 วัด ดังนี้

 1. วัดบ่อสำราญ จ.สุพรรณบุรี (ถวายเรียบร้อยแล้ว)
 2. วัดเขาช่องคับ จ.สุพรรณบุรี (ได้เจ้าภาพครบแล้ว)
 3. วัดสระเตย จ.สุพรรณบุรี (ถวายเรียบร้อยแล้ว)

tripidok001tripidok namelist print sample

ถวายหนังสือพระไตรปิฎก 2559

ชุดตู้ และหนังสือพระไตรปิฎก (91 เล่ม) ราคาเล่มละ 450 บาท
* ตู้หนังสือที่นำไปถวายจริงอาจมีลักษณะแตกต่างจากภาพประกอบ

เทียนพรรษา 2559

     ท่านใดที่มีความประสงค์ ที่จะร่วมเดินทางไปในทริปนี้ ทางกองทุนได้จัดรถตู้ (VIP 10 ที่นั่ง) มารอรับท่านที่หน้ากองสลาก ถ.ราชดำเนิน โดยคิดค่าโดยสารท่านละ 500 บาท (ไป-กลับ) กำหนดการเดินทาง กำหนดไว้วันที่ 16 กรกฏาคม 2559 โดยออกจากกรุงเทพเวลา 7.00 น และกลับถึงกรุงเทพเวลา 19.00 น. หลังจากที่เสร็จพิธีถวายพระไตรปิฎกและเทียนพรรษาทั้ง 3 วัดแล้ว ทางกองทุนจะนำท่าน แวะเที่ยวเขื่อนกระเสียว บึงฉวาก ตลาดร้อยปี และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

* ในส่วนของทริปเดินทางและการท่องเที่ยว ทางกองทุน ต้องขอยกเลิกไปก่อน เนื่องจากยังไม่พร้อมในการเตรียมงาน จึงต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

รายละเอียดของการร่วมทำบุญ

 1. หนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ราคาเล่มละ 450 บาท จำนวน 3 ชุด (273 เล่ม)
 2. เทียนพรรษา วัดละ 2 ต้นๆละ 999 บาท (ทั้งหมด 6 ต้น)
 3. ผ้าไตร 3 ชุดๆละ 1,700 บาท

**สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์**

วัดบ่อสำราญ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีวัดบ่อสำราญ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
วัดบ่อสำราญ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีวัดเขาช่องคับ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วัดเขาช่องคับ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีวัดเขาช่องคับ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วัดสระเตย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรีวัดสระเตย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญ ได้ที่ 094-945-5914 หรือ e-mail : sarakuntho@gmail.com และ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอฝากกัลยาณมิตรทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์และช่วยแชร์งานบุญนี้ให้ด้วยครับ เพื่อที่วัดทั้ง 3 แห่งนี้ จะได้มีหนังสือพระไตรปิฎก ไว้ให้พระภิกษุได้ศึกษาในช่วงเข้าพรรษานี้ครับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดบ่อสำราญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายอุดร - นางประจวบ  จันทร์เกิด
น.ส.รุ่งทิพย์  วินทวามร
นายธงชัย - นางศิริธร  สุขโชคชัชวาล
น.ส.ภรภัทร  สุขโชคชัชวาล - นายชาวี  กาญจนกันติ
1,800.00
  คุณจิรสุดา ประเสริฐสระน้อย 9,000.00
  คุณทรงศิริ 450.00
  นายคณพศ สุรฤทธิธรรม และนางสาวยุวดี โคสิริลักษณ์ 1,000.00
  ด.ช.พรรณกรณ์, ด.ช.ธนธัส และด.ญ.ธัญกมล สุรฤทธิธรรม  1,000.00
  นายกิมฮ้ง แซ่โค้ว, นางอารมย์ ไตรบุตร
และนางสาวชญาพัฒน์ โคสิริลักษณ์
1,000.00
  นางสิริพริมา รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
นายวิวัฒน์เดช รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
450.00
  นายเสถียร ด่านค้ามาก และครอบครัว 450.00
  นางสาวอรพินท์ ขจรปรัชญา และครอบครัว
นายทศวัฒน์ ศิริจำปากุล และครอบครัว
500.00
  นายปิติพัฒน์ อินทร์วณิชย์
นางพัชรนันท์ อินทร์วณิชย์
ด.ญ.พัชญ์สิตา อินทร์วณิชย์
450.00
  คุณอินทิรา บรรดาศักดิ์ 500.00
  นายโสภณ - นางสุวรรณา  มาคะผล 300.00
  นายคณพศ สุรฤทธิธรรม และนางสาวยุวดี โคสิริลักษณ์ 1,000.00
  ด.ช.พรรณกรณ์, ด.ช.ธนธัส และด.ญ.ธัญกมล สุรฤทธิธรรม 1,000.00
  นายกิมฮ้ง แซ่โค้ว, นางอารมย์ ไตรบุตร
และนางสาวชญาพัฒน์ โคสิริลักษณ์
1,000.00
  นางสิริพริมา รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
นายวิวัฒน์เดช รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
450.00
  นายสุรพล ดำประภา, นางสาวทิวา ประเทือง และบุตรธิดา 500.00
  นายธรรศ โชคชัยกุล และครอบครัว 450.00
  นางสาวอังคณา โอภาสธวัช และครอบครัว 450.00
  นายกมล อัศววัฒนา 450.00
  นางบุศรินทร์ อัศววัฒนา 450.00
  คุณนรินธญาน์ มโนวรทนันทน์ และครอบครัว 2,250.00
  นายลอราช บุญศิริ และ น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงศิริ 900.00
  คุณพ่อปัญญา สุวรรณบุตร
คุณแม่อุบล สุวรรณบุตร
นางลภัสรดา วรัญญชวัตร
นายปกรณ์เกียรติ บุญรักษา
2,250.00
  คุณ JEERAPRON  SIRIPONG 100.00
  คุณสมชัย คุษเพ็ญนภา ศรีมีส่วน และครอบครัว 1,800.00
  คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา และครอบครัว 450.00
  คุณอิสสรี อิสรธำรง 450.00
  คุณมนัสวี อิสรธำรง 450.00
  คุณอิทธิพัทธ์ อิสรธำรง 450.00
  คุณยุพิน สวัสดี 450.00
  นายคณพศ สุรฤทธิธรรม และนางสาวยุวดี โคสิริลักษณ์ 1,000.00
  ด.ช.พรรณกรณ์, ด.ช.ธนธัส และด.ญ.ธัญกมล สุรฤทธิธรรม 1,000.00
  นายกิมฮ้ง แซ่โค้ว ,นางอารมย์ ไตรบุตร
และนางสาวชญาพัฒน์ โคสิริลักษณ์
1,000.00
  นางสิริพริมา รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
นายวิวัฒน์เดช รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
450.00
  นายเสถียร ด่านค้ามาก และครอบครัว 450.00
  นางสาวอรพินท์ ขจรปรัชญา และครอบครัว
นายทศวัฒน์ ศิริจำปากุล และครอบครัว
500.00
     
   ปิดยอดของวัดบ่อสำราญ และทำพิธีถวายเรียบร้อยแล้ว
 
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดเขาช่องคับ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายคณพศ สุรฤทธิธรรม และนางสาวยุวดี โคสิริลักษณ์ 1,000.00
  ด.ช.พรรณกรณ์, ด.ช.ธนธัส และด.ญ.ธัญกมล สุรฤทธิธรรม 1,000.00
  นายกิมฮ้ง แซ่โค้ว ,นางอารมย์ ไตรบุตร
และนางสาวชญาพัฒน์ โคสิริลักษณ์
1,000.00
  นางสิริพริมา รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
นายวิวัฒน์เดช รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
450.00
  นายสุรพล ดำประภา, นางสาวทิวา ประเทือง และบุตรธิดา 500.00
  นายธรรศ โชคชัยกุล และครอบครัว 450.00
  นางสาวอังคณา โอภาสธวัช และครอบครัว 450.00
  นายกมล อัศววัฒนา 450.00
  นางบุศรินทร์ อัศววัฒนา 450.00
     
     

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดสระเตย

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  นายคณพศ สุรฤทธิธรรม และนางสาวยุวดี โคสิริลักษณ์ 1,000.00
  ด.ช.พรรณกรณ์, ด.ช.ธนธัส และด.ญ.ธัญกมล สุรฤทธิธรรม 1,000.00
  นายกิมฮ้ง แซ่โค้ว ,นางอารมย์ ไตรบุตร
และนางสาวชญาพัฒน์ โคสิริลักษณ์
1,000.00
  นางสิริพริมา รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
นายวิวัฒน์เดช รุ่งเรืองเลิศสกุล และครอบครัว
450.00
  นางสาววิภารัศมิ์ เกษมใจประสงค์ และครอบครัว
นายสิทธิกาจ วัฒนผลิน และครอบครัว
450.00
     
     
     

 

อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก

     สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถี อันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้าผู้มีอายุ ปรา ถนาจะให้พระพิชิตมารโปรดประทานซึ่งพระธรรมเทศนา แสดงอานิสงส์ในการที่บุคคลที่ได้สร้างพระไตรปิฎก ใว้ในพระบวรพุทธศานาให้พิศดาร เพื่อสาธุชนทั้งปวงให้ถึงปสันนาการเลื่อมใส อุตสาหะสร้างพระไตรปิฎก อันเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระบวรศาสนา จึงได้เข้าไปทูลถามปัณหาว่า

     "ข้าแต่ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ บุคคลใดผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธา ได้สร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศานาแล้ว จักได้รับผลานิสงส์เป็นประการใด ขอได้โปรดชี้แจงอานิสงส์แห่งบุญ ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกให้แก่หม่อมฉันได้สดับรับฟัง ณ กาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า" ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า

     "ดูก่อนสา รีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้ในศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดจะนับได้ทั้งสิ้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้ สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ในศาสนานี้ ก็ให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านานคือ

 • จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเวลานานถึง ๘๔,๐๐๐ กัปล์
 • จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลาช้านานถึง ๙ อสงไขย
 • จะได้เสวยสมบัติในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เป็นพราหมจารย์ มีปัญญามาก มีสมบัติมหาศาลเป็นเวลา ๙ อสงไขย
 • จะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่มีสมบัติมากเป็ยเวลา ๙ อสงไขย
 • และได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดีและปรนิมมิตวสวดี เหล่านี้ชั้นละ ๙ อสงไขย เป็นกำหนด

     ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้เป็นคนมีทรัพยนับวิชา มากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร จะได้เป็นคนมี สัตย์ ยินดีอยู่ในการบำเพ็ญกุศล จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงดงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักบกพร่อง ทั้งนี้เพราะอานิสงส์แห่งอักษรตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     การที่กำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเป็นอาจินไตย ฯ สารีบุตรเอย เมื่อครั้งพระศานาพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นคถาคตยังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ของสมเด็จบรมกษัตริย์ ผู้เป็นพุทธบิดาแห่งพระปุราณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คถาคตได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา

     ณ กาล ครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า "ในอนาคตอำมาตย์นี้จักได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า สมณโคดม สมด้วยพระนามของคถาคตในกาลบัดนี้ฯ "

     อนึ่งได้ทรงพยากรณ์ว่า "พระพุทธมารดาแห่งคถาคตนี้ จักทรงมีพระนามว่า สิริมหามายาราชเทวี พระพุทธบิดาจักทรงพระนามว่า สิริสุทโธทนมหาราช ทรง พยากรณ์ต่อไปว่า "เมื่อคถาคตได้ตรัสรู้แล้ว จะทรงทรงมีพระชนม์ ๘๐ พรรษา แล้วจะดับขันธ์หันพระพักตร์เข้าสู่พระปรินิพพาน จะทรงประทานพระศาสนาไว้ ๕,๐๐๐ พรรษา"

     ก็สมด้วยพระพุทธฎีกาสิ้นด้วยประการฉะนี้ฯ ครั้นตรัสแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรดังนี้

     ต่อมาพระองค์ได้ตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎก แต่พระเจ้าประเสนทิโกสนราชว่า "บุคคลได้สร้างพระไตรปิฎกโดยเขียนเองก็ดี จ้างคนอื่นเขียนก็ดี จะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ให้ สำเร็จปราถนาทุกประการ ให้สำเร็จสมบัติทั้ง ๓ ประการคือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อักขระแต่ละตัว มีอานิสงส์เท่ากับการสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง อักขระที่จารึกพระไตรปิฎก ยังประดษฐานอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ตราบนั้นฯ"

     อันพระไตรปิฎกนี้จัดเป็นรากเหง้าเค้ามูลแห่งพระศาสนา ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงมีผลานิสงส์มาก พระสารีบุตรเถรเจ้ามีปัญญามากก็เพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างพระไตรปิฎกแล

     ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปุสสะ พระสารีบุตรเกิดเป็น สุชาตมานพ มีภรรยาชื่อนางนันทา มีบุตรคนหนึ่งชื่อชื่อคันธกุมาร มีใจเลื่อมใสศรัทธาใคร่สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนา ให้ พระพระสังฆเถร เขียนพระไตรปิฎกไม่ปรากฎจำนวนเพราะไม่มีปรากฏในบาลี ครั้นพระเถรเจ้าเขียนเสร็จแล้ว สุชาตก็ได้ลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนเป็นผ้าห่อคัมภีร์ ใช้ด้ายทำสายรัด และเก็บไว้ภายในหอไตรให้ทาส ๔ คนเป็นพนักงานเฝ้ารักษาเป็นประจำเสมอมา

     ครั้นต่อมากาลนานมา สองสามีภรรยาก็ได้ตายไป เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ในวิมานทองสูง ๕ โยชน์ แวดล้อมด้วยนางอัปสร ๑,๐๐๐ นาง เต็มด้วยอิฏฐารมณ์มากมายหลายประการฯ

     เมื่อเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดุสิต คิดเป็นเวลาในมนุษย์ ๗๕ โกฏิ ๖๐ แสนปี แล้วจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ขึ้นไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในฉกามาพจรสวรรค์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นในภัทรกัปรนี้ สองสามีภรรยาก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิราช สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คือ ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนคลังแก้ว ขุนพลแก้ว ดวงแก้วมณีโชติ จักรแก้ว นางแก้ว นางแก้วก็คือนางนันทา ผู้เคยเป็นภรรยาในอดีตนั้นเองฯ

     นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้ปิดทองพระคัมภีร์นั้น ย่อมตกแต่งให้มีผิวพรรณดั่งทองคำธรรมชาติฯ ผลที่ได้เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์ได้บัลดารให้คลังอันเต็มไปด้วยผ้า ๘๔,๐๐๐ คลัง ผ้าแต่ละผืนล้วนแต่มีราคาแพงๆทั้งนั้นฯ

     อานิสงส์ที่ได้ใช้ด้ายรัดคัมภีร์ได้ทำให้สมบัติทั้งปวงถาวรมั่นคง ไม่มีการเสื่อมสูญหายด้วยอันตรายใดๆทั้งสิ้น

     อานิสงส์ที่ได้ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นได้ตกแต่งให้เป็นบรมจักพรรดิ สมบูรณ์ด้วยปรางค์ปราสาทแก้วถึง ๘๔,๐๐๐ ปรางค์ ล้วนทำด้วยแก้วประกาฬ แก้วลาย แก้วผลึก และแก้วอินทนิน นับเงินและทองเข้าด้วย จึงเป็นรัตนทั้ง ๗ ประการฉะนี้ฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่มณฑปหอไตร ได้บันดาลให้อาชญาแผ่ไปทั่วในทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวารฯ

     ด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาสทั้ง ๔ อยู่ประจำรักษาหอไตรนั้นก็ตกแต่งให้มีบริวารแวดล้อมอยู่เป็นนิตยกาล

     ครั้นต่อมากาลนานมา พระเจ้าจักรพรรดิราชา ก็ได้ซึ่งความตายตามสภาพของสังขาร แล้วไปเกิดเป็นพระอินทรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง จากนั้นก็เกิดเป็นมนุษย์ พบพระศาสนาของพระสมณโคดมบรมครู และได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญาแลฯ

     การสร้างพระไตรปิฎกนั้นมีผลานิสงส์สุดที่นับได้ดังที่พระชินศรีตรัสว่า "ผลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด จะนับประมาณมิได้ดังนี้ฯ"

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 156

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 156

เดือนนี้ 5436

ทั้งหมด 462748