คัมภีร์เทศน์ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า "กัณฑ์เทศน์" นั้น เป็นคัมภีร์ที่พระสงฆ์ใช้ในการเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับฟัง ในวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ โดยพระผู้เทศน์จะนั่งบนธรรมาสน์ แล้วเทศน์ไปตามเรื่องราวต่าง ๆ ที่จารึกอยู่ในคัมภีร์เทศน์นั้น

     ในหลาย ๆ ครั้ง ที่ทางกองทุนสารคนโธ ได้เดินทางไปตามวัดต่าง ๆ เพื่อไปถวายพระประธาน หรือพระไตรปิฎก หรือสิ่งของอื่น ๆ ทางกองทุนได้พบว่า มีวัดอีกหลายวัดที่มีคัมภีร์เทศน์ (กัณฑ์เทศน์) ที่เก่า หรือชำรุด ฉีกขาด ทำให้เกิดความไม่สะดวกเวลาจะนำไปเทศน์ให้กับญาติโยมฟังกัน จึงมีหลาย ๆ วัด ได้รองขอเข้ามาทางกองทุน เพื่อให้ช่วยบอกบุญ คัมภีร์เทศน์ ให้กับทางวัด ครับkumpee 2016

S 4104202

     กองทุนสารคนโธ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "คัมภีร์เทศน์" พร้อมตู้ ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน ในจังหวัด สุพรรณบุรี ขอนแก่น กาญจนบุรี อุบลราชธานี น่าน หรือวัดที่ขอเข้ามา ในราคาชุดละ 499 บาท ไม่รวมตู้ / ตู้ใบละ 2,000 (ไม้สักแกะลาย) / ตู้ใบละ 2,500 บาท (ไม้สักแกะลาย ปิดทอง) หรือร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาของท่าน

     * ผู้ที่ร่วมทำบุญ สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์ไหน ตามรายละเอียดที่แสดงด้านล่าง

S 4104206
ภาพประกอบจาก trilakbooks.com

001002003
004005006
007008009
010011012
013014015
016017018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.094-945-5914 หรือร่วมทำบุญโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่แจ้งด้านล่าง

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี "กองทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก"

405 - 816933 - 1

(เมื่อโอนปัจจัยมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยครับ)

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  น.ส.ฤทัยรัตน์ ชินานันทกุล 499.00
  คุณแม่วรรณา แซ่ซิ้ม และบุตรธิดา
ชุดฌาปนกิจเทศนา , ชุดเวสสันดรชาดกเทศนา
* เจ้าภาพนำไปถวายให้กับวัดที่เลือกไว้เอง
3,490.00
 

คุณสุทธิลักษณ์ คุณปิยะพงศ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยบุตร-ธิดา
เป็นเจ้าภาพ "คัมภีร์เทศน์" 3 ชุด
1.ชุดปฐมเทศนา 12 กัณฑ์ 499 บาท
2.ชุดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ 7 กัณฑ์ 499 บาท
3.ชุดพระเจ้าสิบชาติ 10 กัณฑ์ 499 บาท
4.ชุดชัยชนะของพระพุทธเจ้า 12 กัณฑ์ 499 บาท
5.ชุดเวสสันดรชาดกเทศนา 13 กัณฑ์ 499 บาท
6.ชุดมงคลสูตรเทศนา 39 กัณฑ์ 499 บาท

2,994.00
 

คุณเกสร สูงปัญญา พร้อมด้วยครอบครัว
1.ชุดเวสสันดรชาดกเทศนา 13 กัณฑ์ 499 บาท
2. ชุดพุทธประวัติเทศนา 24 กัณฑ์ 499 บาท
3. ชุดคุณพระไตรรัตน์เทศนา 24 กัณฑ์ 499 บาท

1,497.00
  น.ส.จิรสุดา ประเสริฐสระน้อย
ขออุทิศผลบุญนี้ให้กับคุณพ่อสมัคร หมากสุก ผู้ล่วงลับ  499 บาท
499.00
  คุณจักริน คุณนิยม จึงเกียรติสกุล และครอบครัว 499.00
  คุณสุชาติ - กฤติยา กิตติวัชระเจริญ และครอบครัว 499.00
  คุณเรวัต - เทมส์ รัตนเชษฐากุล 499.00
  นางกรุณา ทีปรักษพันธุ์ 500.00
  ภควรรณ. ปภธนาดล
คุณพิมพ์พิชชา. พรเดชธนนันท์
980.00
     

 

อานิสงส์ของการสร้างคัมภีร์ ในพระพุทธศาสนา

     เรื่องอานิสงส์ในการสร้างคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานั้น ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์จูฬคันธวงศ์ปริจเฉทที่ ๕ ว่า ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นบัณฑิตมีปรีชาญาณสร้างเองก็ดี ให้คนอื่นสร้างก็ดี ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาฎีกาย่อมเป็นกองบุญอันหาที่สุดมิได้ มีอานิสงส์บุญไม่มีที่สุดเช่นเดียวกับการสร้างเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ และเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์ เช่นเดียวกับการปลูกต้นโพธิ์ ๘๔,๐๐๐ ต้น และเช่นเดียวกับการสร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง

     อนึ่ง ผู้ใดสร้างหีบใส่พระพุทธพจน์หรือแนะนำให้คนอื่นกระทำก็ดี อนึ่ง ผู้ใดให้เองก็ดี ให้ผู้อื่นให้ก็ดี ซึ่งในใบลานก็ดี มูลค่าใบลานก็ดี อนึ่ง ผู้ใดให้เองก็ดี ให้ผู้อื่นให้ก็ดี ซึ่งน้ำมันก็ดี จุณก็ดี ข้าวเปลือกก็ดี ผ้าใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี เพื่อประโยชน์แก่การเช็ดใบลาน ซึ่งด้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การเป็นหมุดร้อยในรอยเจาะใบลานก็ดี ซึ่งแผ่นกระดานคู่ก็ดี ซึ่งผ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การห่อใบลาน ซึ่งเชือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การผูกใบลาน ซึ่งถุงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การห่อกำใบลาน  อนึ่ง ผู้ใดกระทำการเองก็ดี ใช้ผู้อื่นให้กระทำก็ดี ซึ่งการประดับใบลานก็ดี ซึ่งการประดับแผ่นไม้กระดานไม้ก็ดี ด้วยหรดาลหรือด้วยมโนศิลา หรือด้วยทองและเงิน ผู้นั้นย่อมมีกองบุญ อานิสงส์บุญหาที่สุดมิได้ เช่นเดียวกับการสร้างพระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ เช่นเดียวกับการสร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลคุณ เมื่อบังเกิดอยู่ในภพ ย่อมเป็นผู้มีเดชมากอยู่ทุกเมื่อ บันลือสีหนาทแกล้วกล้า ประกอบด้วยอายุ วรรณะ และพละ เป็นผู้ใคร่ธรรมอยู่ทุกเมื่อ เป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ ปราศจากโรคาพาธ

     ผู้นั้นเมื่อบังเกิดอยู่ในภพ เป็นผู้มีปัญญา มีจิตตั้งมั่นด้วยดี มีความเป็นใหญ่ประกอบด้วยบริวาร ย่อมบรรลุสุขทั้งปวง เป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ รู้ถ้อยคำของผู้ขอ ด้วยวิบากผลของตน ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ มีทรวดทรงงาม เป็นที่รักใคร่ของสัตว์ทั้งปวง ได้รับการบูชาในที่ทุกสถาน เมื่อยังท่องเที่ยวไปในหมู่เทวดาและมนุษย์ ก็มีมิตรสหายคุ้มครอง ย่อมเสวยเทวสมบัติอยู่เนืองๆ จักบรรลุอรหัตตผล ถึงซึ่งพระนิพพาน จักบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ อันประเสริฐในอนาคตกาล

     เพราะฉันนั้นนั่นแหละ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเล็งเห็นประโยชน์ของตน ควรสร้างเองและให้แม้ผู้อื่นสร้างซึ่งคัมภีร์ และจารเอง ให้ผู้อื่นจารคัมภีร์บาลี อรรถกถาเป็นต้น ลงในใบลานและหีบใส่คัมภีร์พระธรรม พึงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสให้เอง และชักชวนมิตรสหายพวกพ้องให้สร้าง ย่อมจะได้อานิสงส์ดังกล่าวนี้ ..

share now

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 127

เมื่อวานนี้ 256

สัปดาห์นี้ 127

เดือนนี้ 5407

ทั้งหมด 462719