เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน ได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่วัดบัพพโตศิลาอาสน์ จ.อุดรราชธานี เพื่อนำตัวแทนเจ้าภาพ ที่ได้ร่วมกันทำบุญในโครงนี้ ไปทำพิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก ชุด 91 เล่ม(สำนักพิมพ์มหามกุฏ) พร้อมตู้ ให้กับทางวัดซึ่งทางวัดได้ติดต่อเข้าที่กองทุน ให้ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฏกถวายให้กับทางวัดที เนื่องจากที่วัดยังไม่เคยมีหนังสือพระไตรปิฏกเลย ทางกองทุนจึงได้ลงประชาสัมพันธ์ หาเจ้าภาพจัดสร้างให้ จนได้เจ้าภาพครบตามจำนวน และได้นำมาถวายในวันนี้ พิธีถวายได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางกองทุนก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพทุกๆท่าน มา ณ.โอกาส นี้ ด้วยครับ

S 86474758

หมายเหตุ.. ถ้าท่านใดมีความประสงค์ ที่จะต้องการสร้างหนังสือพระไตรปิฏก ถวายให้กับวัดขาดแคลน และวัดที่ต้องการใช้อ่านเพื่อศึกษาจริงๆ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777 ขณะนี้ยังมีอยู่อีก 1 วัด ที่ยังขาดเจ้าภาพ หนังสืออยู่อีก 53 เล่มๆละ 490 บาท

office hour

line id

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 70

เมื่อวานนี้ 339

สัปดาห์นี้ 409

เดือนนี้ 4264

ทั้งหมด 574736