เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทางชมรมได้มอบหมายให้ตัวแทน เดินทางไปที่ จังหวัดนครพนม เพื่อนำหนังสือพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมตู้ไม้สัก ที่ครอบครัวของ คุณอัจฉรา ชื่นบุญชู และคณะ รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ส่งมอบให้กับทาง วัดแสงจันทร์ ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมาที่ชมรม โดยให้ทางชมรม ช่วยหาเจ้าภาพจัดสร้างให้ การส่งมอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ทางชมรม ก็ขออนุโมทนาสาธุการ และ ขอขอบคุณ คณะเจ้าภาพเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดทำให้ โดยทางชมรม ได้คิดราคาค่าหนังสือ ค่าตู้ไม้สัก รวมค่าขนส่งไปที่ จ.นครพนม ในราคา 44,000 บาท ซึ่งเป็นราคาต้นทุน กำหนดวันทำพิธีถวาย ทางคณะเจ้าภาพ จะเดินทางมาทำพิธีถวายภายหลัง..

S 9109535

หมายเหตุ.. ถ้ามีเจ้าภาพ ท่านใด ที่มีความประสงค์ ที่จะต้องการเป็นเจ้าภาพทำบุญ สร้างหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมตู้ไม้สัก และ ระฆัง เพื่อนำไปถวายให้กับวัดที่ต้องการ หรือ วัดที่ขาดแคลน ขณะนี้ มีอยู่อีก 3 วัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ท่านสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมทำบุญได้ที่ 089-550-9777

 

 

 

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 300

เมื่อวานนี้ 311

สัปดาห์นี้ 611

เดือนนี้ 1253

ทั้งหมด 488549