เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทุน "สารคนฺโธ" ได้ทำพิธีเทหล่อ ระฆัง ขนาด 6 กำ เพื่อนำไปถวายให้กับวัดรักขิตมณีวัลย์ จ.ขอนแก่น ซึ่งทางวัดได้ติดต่อขอมา

S 32063492
S 32063494
S 32063493

     พิธีเทหล่อในครั้งนี้ ทางกองทุนได้ให้เจ้าภาพที่มาร่วมงานและทำบุญในโครงการนี้ เป็นประธานในการทำพิธีเทหล่อ พิธีเทหล่อระฆังในครั้งนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางกองทุนขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพทุกๆท่านด้วยครับ

 

     หลังจากนี้ ทางช่างก็จะทำการแกะแบบ และขัดแต่งผิว ลูกระฆัง ซึ่งจะใช้เวลาทำประมาณ 45 วัน หลังจากนั้นก็จะนำระฆัง ไปถวายให้กับ วัดรักขิตมณีวัลย์ ส่วนกำหนดวันถวาย จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

 รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ

วันที่ รายชื่อ จำนวน
  ผู้มีจิตศรัทธา 100.00
  คุณปิยธิดา พันเมืองและคอบครัว 500.00
  คุณภัทรานิษฐ์  พิพัฒน์อนันต์ 1,000.00
  คุณสมศรี ทยิดา
คุณรุ่งทิพย์ รัสรินทร์
คุณเทอดเกียรติ เมธพัณณ์
คุณธนสรัญญ์ ทวีเกียรติคุณ
1,000.00
  คุณอาริญา-ปรัฏชญา-ณอริณย์ ปราสาททองโอสถ 1,000.00
  คุณนพวรรณ แสงธีรกิจ 1,000.00
  ฉัตรสุดา ปรีชารัตน์ 200.00
  กนกวรรณ โกษิต 100.00
  คุณศุภดา ไชยชนะ 1,000.00
  นายภฑิล-นางพรภัสสร์ภรณ์
นายกิตติ์ไกรวิชญ์-นางสาวนภัค คิญชกวัฒน์
29,999.00
     

     ถ้าท่านใดมีความประสงค์ จะสร้างระฆัง ถวายให้กับวัดที่ขาดแคลน หรือวัดที่เจ้าภาพหาเอง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-550-9777

อานิสงค์การสร้างระฆัง

     ระฆังเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นับเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ..

office hour

line qr new2017Line Id : sarakuntho

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 22

เมื่อวานนี้ 252

สัปดาห์นี้ 274

เดือนนี้ 5554

ทั้งหมด 462866